Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 24 - 2011

Sessie van 11 juli 2011 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig : Cyril en Kathy

Ontvangen door Kathy

Bezoekers : KUWAYA, Meester Geest nr. 2 van Superuniversum nr.2. De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

Malvantra en Monsanloran Melchizedek.

LANAFORGE, Soeverein van ons planetenstelsel Satania.


KUWAYA sprak na 43min meditatie Totale duur meditatie: 1u23min.


KUWAYA: het is Kuwaya hier, uw Eeuwige Zoon-Moeder. Ik kom tot jullie om te praten over mijn Co-partner. Zij die jullie De Oneindige Geest noemen. Zoals MOIRAYA (Meester Geest nr.3) het jullie heeft uitgelegd, zijn wij in feite eerder twee vrouwelijke aspecten die De Vader heeft uitgebracht. We hebben elk een andere functie en samen kunnen we de Avonal zonen Paradijs Zonen scheppen en één van onze Zonen gaat weldra tot bij jullie komen om zijn Magistraat Missie te beginnen.

We scheppen door ons denken, door te visualiseren en ooit zullen jullie een deel van deze capaciteit ontvangen. Dit zal jullie toestaan om later, veel later leven te scheppen op de Buitenwerelden.


Wij zijn beiden vertegenwoordigd in de aspecten van de menselijke vrouw. De menselijke vrouw heeft een dubbele rol te spelen. Zij moet haar kinderen naar de spiritualiteit brengen wanneer zij hen opvoedt, wat eerder mijn aard is en zij brengt kinderen ter wereld via haar baarmoeder wat eerder de aard is van De oneindige Geest. Het lichaam van de vrouw is verschillend van het mannelijk lichaam. Jullie gaan me nu zeggen dat men dat kan zien... Maar er is niet alleen de uiterlijke verschijning, ook in de hersenen is er een verschil.


Het is deze verbinding die vrouwen hebben met de Geest die minder tot uitdrukking komt bij veel mannen. Veel vrouwen noem het intuïtie. Ze voelen bepaalde dingen aan, nemen indrukken op waar veel mannen om lachen omdat zij daar niet over beschikken. De man is logisch, hij heeft een andere visie en pakt de dingen anders aan. Hij heeft een dieptevisie, hij kan zich concentreren op een onderwerp en zich daarin volledig verdiepen. De vrouw echter kan veel dingen tegelijk doen, zij denkt en werkt horizontaal. Ze heeft een veel gemakkelijker contact met de Geest en dat is waarom jullie nu meer vrouwen zullen vinden in jullie kerken dan mannen.


Vrouwen voelen de aanwezigheid van hun God Fragment veel sneller aan en gaan er vlugger contact mee opnemen. Ze zullen hem veel gemakkelijker aanvoelen. Dit betekent niet dat hun ziel beter of sneller zal evolueren dan mannenzielen, maar ze zullen er meer bewust mee omgaan. Dit is de reden waarom veel meer vrouwen dan mannen de oproep aanvoelen om naar het tijdperk van Licht en Leven toe te gaan. Nu dat de communicatie circuits met het universum hersteld zijn, gaan zij het zijn die het meest deze oproep gaan beantwoorden.

Lucifer wist dit. Nu kunnen jullie wel begrijpen waarom de sociale rol van vrouwen ondergeschikt werd op ongelukkige wijze gedurende de laatste 200.000 jaar. Vrouwen werden uitgebuit, verkracht, verbrand, geterroriseerd, leefden voortdurend in angst en werden onwetend gehouden voor decennia.


Afgezien van een paar landen waar vrouwen hun valorisatie hebben verworven, blijven nog veel vrouwen onwetend en ongeletterd, zeker in die omgevingen waar sommige zeer oude religies nog steeds dergelijke praktijken aanhangen en waar de man niet wilt dat vrouwen een opleiding krijgen. De man heeft de vrouw nodig omdat zij hem naar hogere idealen zal inspireren. Zij zal hem inspireren om vrede te bewaren zodat zij haar kinderen kan opvoeden, zodat zij hen alles kan verstrekken wat ze nodig hebben.

De vrouw heeft de man nodig, zijn logica, zijn kalmte, sterkte en steun wat

betekent dat jullie samen moeten evolueren als complementen.


De vrouw moet zichzelf terugvinden en Moiraya en Ik gaan jullie helpen de rol van de vrouw en de betekenis ervan in te zien tijdens jullie ontwikkeling naar het Tijdperk van Licht en Leven. Elk kind heeft nood aan beide ouders om harmonieus te groeien, zijn vader en zijn moeder. Wat betekent dat er twee dingen gaan moeten veranderen zodat jullie kinderen kunnen opgroeien zoals het hoort.


  1. Wanneer een man besluit om te huwen of zelfs ervóór, moet hij bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid als er een kind uit deze unie zou voortkomen. Omdat het een levenslange verantwoordelijkheid is die zelfs verder reikt dan dit kind, die voortloopt tot aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Vrouwen moeten ook bewust worden van hun verantwoordelijkheid en men moet hun het gevaar doen begrijpen van een te jonge en te gemakkelijke vereniging. Zij ook heeft haar verantwoordelijkheden te nemen.  1. Wanneer jullie kinderen hebben groei dan samen op als echtgenoten met uw kinderen. Want voor een kind is het iets vreselijks wanneer één van de ouders weggaat. Het voelt dit aan als een afwijzing en verlating. Een kind begrijpt het leven van de volwassenen of hun problemen niet en dit kan leiden tot vertraging in de ontwikkeling van zijn capaciteiten, vermogens en sociale aanpassing.Het is tijd dat de vrouw haar werkelijke rol van inspiratie en zorg voor haar huisgezin kan hervatten. Dit is een van de mooiste carrières die op aarde bestaan, namelijk zieltjes helpen groeien in de wetenschap dat ze een Fragment van God in zich hebben die hen tal van mogelijkheden geeft om zich te verwezenlijken in het leven. Het is de rol van de vrouw om voor haar gezin te zorgen, haar kinderen en haar man. Door hen te laten voelen dat ze er steeds is, liefdevol en vergevensgezind tegenover de domme dingen die kinderen kunnen doen door hen de richting en ondersteuning te geven die ze nodig hebben.


Dit betekent niet dat de vrouw geen beroep kan uitoefenen, niet mag studeren. Integendeel, ook zij hoeft te groeien als een creatief, intelligent sociaal mens. Maar als ze een huisgezin wil hebben en kinderen ter wereld wilt brengen, moet ze zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheid. Van het belang dat deze kinderen kunnen opgroeien met haar in een huis waar er altijd een vader en een moeder aanwezig zijn. Want het is uit deze kinderen en uit die gezinskern dat er grote beschavingen ontstaan en mensen die in staat zijn om lief te hebben omdat ze juist deze liefde en deze aandacht ontvangen hebben.


Het familieleven op een planeet die leeft in het Tijdperk van Licht en Leven wordt als iets hoogwaardigs beschouwd, het wordt daar veel meer gewaardeerd dan hier nu het geval is, omdat de rol van de vrouw hier slecht begrepen wordt en de verantwoordelijkheid en de rol van de vader niet voldoende benadrukt.


Het zal tijd vergen en een verandering van mentaliteit, maar langzaamaan zullen we deze zaden planten en gaan wij de rol van de huisvrouwen revaloriseren. Niet als iets betreurenswaardig maar als iets dat hoog aangeschreven staat zowel bij mannen als bij vrouwen in uw maatschappij.

Enkel op deze wijze zal de mensheid klaar zijn om met grote passen vooruit te gaan naar dit tijdperk van Licht en Leven. Dank u mijn kinderen, ik neem nu afscheid van jullie.


MONSANLORAN MECLHIZEDEK: we weten nog altijd niet waar we jullie naar toe gaan sturen. Binnen enkele dagen zullen we meer weten. Maar we gaan jullie zeker nog ergens naartoe sturen. Als jullie die 2 plaatsen dezelfde dag zouden kunnen doen zou dat meevallen maar ik vrees dat de afstanden te groot zijn. Ik zal volgende week terugkomen met meer details. Dank u wel mijn kinderen.


LANAFORGE : Ik ben Lanaforge. Ik ben de Soeverein van jullie Stelsel Satania. Ik ben diegene die Lucifer vervangt. Ik wenste jullie te spreken en mij aan jullie persoonlijk voor te stellen. Weet dat ik jullie opvolg, dat jullie zowel onder mijn verantwoordelijkheid staan als onder de verantwoordelijkheid van Gabriel van Salvington, de Schitterende Morgenster, de Beheerder en Gouverneur van gans jullie lokaal universum Nebadon. Er wordt jullie veel hulp aangeboden omdat jullie sleutelfiguren zijn in de vernietiging van het netwerk dat Lucifer heeft laten inplanten door Caligastia (ex-planetaire prins van Urantia).


Ik wou jullie bedanken voor het werk dat jullie reeds gedaan hebben en dat jullie nog gaan doen. Jullie werden zwaar uitgerust en getraind gedurende jaren om dit werk te doen. Begrijp dan ook hoe waardevol jullie voor ons zijn. Wij kunnen geen mensen trainen, noch ze op jullie actuele vaardigheidsniveau brengen in een paar weken. Dat zal zeker minstens een jaar duren vooraleer anderen gevormd en getraind kunnen worden om klaar te zijn om hetzelfde werk te doen. En dan nog, dan moeten ze nu “ja” zeggen en beslissen en pas binnen een jaar klaar te zijn om te kunnen presteren.


Velen kunnen leren om een Merkabah Lichtanker te scheppen, maar dan moeten ze nog in circuit gebracht worden, beschermd en begrijpen waar ze tegenover staan en onze boodschappen leren ontvangen………….dat alles neemt tijd.


We vragen hulp en vrijwilligers om in dit werk te helpen en we zullen jullie (Mezza Verde groep) de zwaarste en gevaarlijkste plaatsen laten doen.


Er zijn nog veel duistere oorden die schoongemaakt moeten worden door er Lichtankers te plaatsen exact waar de Melchizedek Broeders het zeggen, om dit netwerk te breken. Het helpt niet om eender waar Lichtankers te gaan scheppen. NEEN, ze moeten exact geplaatst worden waar men het u zegt. Dat is ook de reden waarom jullie geconnecteerd worden op het communicatiesysteem via Reflectiviteit, zodat wij jullie via onze informatie zo correct mogelijk kunnen richten en dat neemt tijd.


Iedere persoon kan zijn eigen beslissing nemen, kan het op papier schrijven, luidop zeggen door te verklaren dat ze zich hiervoor als vrijwilliger aanbieden. Dan kunnen wij iets organiseren om hen op te leiden in wat ze moeten doen en hoe ze het hoeven te doen en dan zullen we trachten hen op het communicatiesysteem via Reflectiviteit te brengen en hen met een Lichtcircuit beschermen.


Dat was het dan en ik dank jullie. Het was een eer voor mij om met jullie te kunnen spreken. Ik weet wat er is gebeurd op jullie planeet maar nu zijn we allemaal daar met alle middelen en we zullen het rechttrekken zodat de toekomstige generaties van de aarde kunnen evolueren als op een normale planeet. Dank u mijn kinderen.


KUWAYA : dit is Kuwaya hier. Mijn kinderen ik heb jullie nog iets te vertellen………………..

(5 minuten stilte….)


Malvantra Melchizedek: We hebben de circuits moeten afbreken en we hebben tevens jullie vibraties en frequenties verhoogd. De sessie is beëindigd mijn kinderen. Tot weerziens.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina