Vanaf nu nemen wij de geestelijke ontwikkeling van de mens over.

Sessie nr 9 van 23 juli 2018 – Origineel Nederlands

Plaats : Mezzaverde België

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Vader Melchizedek

Vader Melchizedek : Ja, meisje ik ben het wel degelijk en kom goed nieuws aankondigen.

Luoja, de Paradijs Schepper Zoon die zelf geen plaatselijk universum beheert, is verwekt. Wij zullen u later zijn geboorte aankondigen.

Wij zeggen met opzet niet wanneer hij verwekt werd. Dat houdt er de spanning in en hopelijk vermijden wij hiermee valse geboorte aankondigingen.

De Hemelsen die normaal zulke Paradijs Zonen vergezellen maken zich klaar om op Urantia neer te dalen. Zij zullen niet zichtbaar zijn voor de mens.

De Melchizedeks die hen zullen vergezellen zijn al rond uw aarde, en zullen ook niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Geen van de geboren Paradijs Zonen zullen hier een hemels rijk vertegenwoordigen. Zij hebben ook geen mens nodig om hun hier op Urantia te vertegenwoordigen.

Zij zullen ook geen nieuwe wereldreligie verkondigen. Zij zullen niet op TV verschijnen, zij zullen niet via sociale netwerken communiceren en zullen ook geen mens aanstellen om dat in hun plaats te doen.

Zij zijn hier voor lange tijd en hun uiteindelijke taak is de toekomst voorbereiden van Urantia voor het tijdperk van God de Allerhoogste.

Er gaan 5 grote Hemelse Paleizen op uw planeet gebouwd worden die niet kunnen gezien worden met fysieke ogen.

Zij hebben niets te maken met de toekomstige Morontia tempel, beschreven in het Urantia Boek. Zij zijn bedoeld om als hoofdkwartieren te dienen voor :de twee Paradijs Zonen die hier in een fysiek lichaam zullen verblijven : Aaron (Avonal Zoon) en Luoja (Schepper Zoon).

En natuurlijk ook voor mij : Vader Melchizedek!

Voor de Melchizedeks die Aaron en Luoja vergezellen.

Voor verschillende bataljons Aartsengelen en nog vele anderen die hier hun hoofdkwartier zullen vestigen.

Om bezoekers te ontvangen van Uversa -hoofdstad van uw Superuniversum nr 7 en andere plaatselijke universa.

Van deze 5 grote Hemelse Paleizen zijn er nu al twee in plaats. Hieraan hebben verschillende mensen van deze groep vrijwillig deelgenomen.

{Wivine : ik noem hen de Reuze Hemelse “Taj Mahals” omdat ik niet weet met wat anders ze te vergelijken. Zij bestrijken enorme gebieden.}

Er is een goede reden waarom mensen hieraan hebben deelgenomen die bekwaam zijn om te werken met de Triniteits Energie. Velen onder hen kunnen nu al met de Zuivere innerlijke Energie van hun God Fragment werken in de 4de dimensie maar nog niet in de 3de materiële dimensie.

Waarom dit zo in zijn werk gaat, werd al uitgelegd in sessie nr 8-2018.

Eerst moeten zij in samenwerking met hun Gedachtenrichter of God Fragment hun Morontia Ziel met haar beginnend Morontia Bewustzijn voldoende hebben ontwikkeld. Als dat voldoende ontwikkeld is kan de Gedachtenrichter tijdens een bilocatie via hun ziel werken.

Pas daarna wordt het fysieke lichaam klaargemaakt met haar schepselbewustzijn ontvangen van de Moeder Geest. Als dit is gebeurd zal de coördinatie mogelijk zijn van het fysieke gedeelte van de mens met zijn Morontia ziel en Morontia Bewustzijn. Pas dan zullen deze mensen met de Zuivere Energie van hun God Fragment ook kunnen werken in de materiële wereld.

Deze mensen houden weinig herinneringen over van zulk een groepsbilocatie tijdens een meditatie. Juist voldoende om hun een bevestiging te geven dat ze wel degelijk aan iets met ons hebben deelgenomen. En ieder krijgt een deel van de puzzel.

Het is uiterst belangrijk dat deze mensen hun leven gewoon verder kunnen leven voor de verdere ontwikkeling van hun morontia ziel.

De grootste leraar van de ziel blijft nog altijd de ervaring van het dagelijks leven, ondersteund door al de geestelijke invloeden.

Dat is ook de reden waarom zij geen publieke rol zullen spelen en op de achtergrond zullen blijven. Zij zullen geen geestelijke leraren worden zoals evangelisten, zij zullen geen spreekbuis worden voor ons.

Zij zijn geen uitverkorenen, zij hebben daar naartoe gewerkt en doen dat nog altijd. Zij hebben daarvoor gekozen op zielsniveau. Zij wisten zelfs niet waar wij hen naartoe brachten, ze vertrouwden ons gewoon.

Vanaf nu nemen WIJ de geestelijke vooruitgang van de Mensheid over, in samenwerking met de Gedachtenrichters die de harten van de mensen bewonen.

Wij weten beter dan eender welke mens wat voor geestelijk brood ieder individu nodig heeft op ieder moment van zijn leven. Vanaf de geboorte tot zijn overlijden en zelfs daarna op de Morontia Werelden.

Geen mens hoeft zich nog geroepen te voelen om een ander mens te gaan onderrichten over wat hij of zij denkt wat “waarheid” is. Geen mens hoeft nog de taak van de Gedachtenrichter en de geestelijke invloeden over te nemen of zich daarmee te bemoeien. Dit is een vriendelijke raad die wij u geven.

De apostelen en latere evangelisten leefden in een tijd waar de Geest van Waarheid nog maar pas was uitgestort over het grote aantal volgelingen van Jezus. Toen had nog niet iedereen een inwonend God Fragment of Gedachtenrichter ontvangen om zich een Morontia Ziel te ontwikkelen. De situatie van toen was heel anders.

Ondertussen zijn er 2.000 jaar verstreken. De Tijden zijn drastisch veranderd. Nu is de Geest van Waarheid over de hele aarde verspreid en de Gedachtenrichters bewonen de harten van alle mensen sinds hun prille jeugd. De individuele zielsevolutie wordt continu versneld.

Ik groet u allen, een mooie tijd breekt aan voor alle mensen. Ik ben Vader Melchizedek. Steeds tot uw dienst.

Einde.

GROEP MEZZAVERDE

http://www.mezzaverde.com