De Geest van Waarheid.

Sessie nr 10 van 7 augustus 2018 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezza Verde in België

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : opgesteld met de hulp van mijn Geest van Waarheid.

De Geest van Waarheid is een gezamenlijk geschenk van de Universele Vader en zijn Schepper Zoon Christus Michael aan gans het Mensdom van Nebadon, uw plaatselijk universum. Met het Mensdom van Nebadon worden al de soorten mensen en morontia zielen bedoeld die leven op de duizenden materiële en Morontia werelden (half-geestelijk/half materieel) in Nebadon.

Er zijn drie grote Ordes van Paradijs Zonen die zich bezig houden met de geestelijke vooruitgang van mensen op een bewoonde planeet. Wij zullen het hier hebben over twee van hen omdat die een rol spelen in het overdragen van de Geest van Waarheid na hun zelfschenkingsmissie op een materiële planeet.

  1. De Schepper Zonen van de Orde van Michael. Schepper Zonen zijn een creatie van de Universele Vader samen met de Eeuwige Zoon.

Deze Schepper Zonen worden opgeleid om in een Superuniversum een plaatselijk universum te scheppen samen met een Moeder-Geest. Beiden scheppen samen of afzonderlijk vele Ordes van geestelijke en morontia Wezens die hen helpen de primitieve, dierlijke mens geestelijk te ontwikkelen op de materiële en later op de morontia planeten.

Jullie Schepper Zoon is Christus Michael en zijn plaatselijk universum wordt Nebadon genoemd. Nebadon is gelegen in Superuniversum nr 7 – Orvonton. Er zijn in totaal 7 Superuniversa. Schepper Zonen moeten 7 zelfschenkingsmissies volbrengen in de verschillende Ordes van hun Schepping. Deze levens in de verschillende Ordes van hun Schepping bezorgen hen de nodige ervaring en kennis nodig om Soevereine autonome leiders te worden van hun plaatselijk universum. Iedere Schepper Zoon zal dan ook als laatste en zevende zelfschenkingsmissie geboren worden uit een menselijke moeder op een materiële planeet van hun keuze. De mens zijnde de laagste orde van zijn schepping.  1. De Avonal Zonen zijn een creatie van de Eeuwige Zoon met de Oneindige Geest. Deze Orde van Paradijs Zonen kunnen vele soorten missies uitvoeren op een bewoonde planeet. We gaan het hier enkel hebben over hun zelfschenkingsmissies. Zij voeren zulke missies uit als de mensheid van een planeet klaar is om iemand van hun Orde te ontvangen. Zij zullen dan geboren worden van een menselijke moeder zoals ieder mensenkind en hebben als taak de universele religie van Nebadon te verkondigen en die religie uit te drukken in hun mensenleven. Zij zullen geen bevoorrecht leven leiden, neen. Zij zullen het leven leiden van de gewone mens met al zijn moeilijkheden. Hun aanwezigheid in een fysiek lichaam verandert echter iets in het bewustzijn van de mensen. Zij worden gewaar dat er een hogere geestelijke invloed aanwezig is. Mensen die tijdens hun leven zulk een Paradijs Zoon hebben benaderd en gevolgd krijgen daar een sterke binding mee en voelen zijn fysiek vertrek altijd als een verlies.

Nadat zulk een Avonal Zoon die planeet heeft verlaten zal uw Schepper Zoon, Christus Michael, zijn “Geest van Waarheid” uitstorten over al de mensen van die planeet via deze Avonal Zoon.

Het enige verschil tussen uw planeet Urantia en andere bewoonde planeten die klaar zijn om een zelfschenkingsmissie van een Paradijs Zoon te ontvangen is dat hier de Schepper Zoon van Nebadon, Christus Michael, zelf is gekomen om dit werk te doen terwijl Hij zijn zevende en laatste zelfschenkingsmissie volbracht.

Tijdens zijn mensenleven was hij gekend als Joshua Ben Joseph, geboren in Bethlehem gelegen in de huidige Palestijnse gebieden en opgegroeid in Nazareth gelegen in het huidige Israël. Hierdoor ging hij de geschiedenis in als Jezus van Nazareth. Voor sommigen van zijn tijdsgenoten was hij Gods Zoon en dus Goddelijk, voor anderen was hij juist een profeet die de woorden van God verkondigde, of een dissident tot zelfs een oproerkraaier in het oog van de Romeinen en een gevaar voor de macht van de religieuze leiders over het joods volk.

(Nota Wivine : Toen maakten de gebieden van deze steden deel uit van het Romeinse Rijk en werden ook anders genoemd. De huidige politieke situatie in die regio heeft niets te maken met Jezus leven als mens, noch met zijn religieuze boodschap van toen, noch met zijn dood aan het kruis. Het Joodse volk van toen heeft Jezus niet genageld op het kruis. Het Joodse volk van nu heeft dat ook niet gedaan. Laat staan de Moslim volkeren van die gebieden. Denk na, de apostelen en meeste volgelingen van Jezus waren Joden. Het waren Joden die de leer van Jezus het eerst hebben verspreid.)

De Geest van Waarheid wordt dikwijls verward met het God Fragment. Alhoewel beiden samen werken hebben ze toch verschillende taken en zijn ze verschillend van aard.

Eerst en vooral dient u te weten dat God Fragmenten of Gedachtenrichters nooit massaal naar een planeet kunnen komen vooraleer de Geest van Waarheid wordt uitgestort..

Eerst moet de Geest van Waarheid op een planeet neerdalen om al de voorgaande geestelijke invloeden die op de individuele mens inwerken te coördineren. Als deze Geest daarin is gelukt dan zal hij een signaal geven.

Pas dan wordt het startschot gegeven aan de Gedachtenrichters dat zij massaal de harten van de mensenkinderen mogen bewonen.

Vergelijk de Geest van Waarheid met een onderwijzende intelligente kracht die u helpt in uw zoektocht naar geestelijke waarheid en inzichten.

Het is de Geest van Waarheid die menselijke tussenpersonen overbodig maakt, zoals priesters, heiligen of heilige families, goeroes, sjamanen en spirituele meesters. Het is deze Geest die de individuele mens de weg wijst, helpt het ware van het onware te onderscheiden en hem steeds nieuwe geestelijke inzichten bezorgd.

Het is de Geest van Waarheid die u bijstaat gedurende uw opklimming om de nodige geestelijke waarheden en inzichten te verwerven opdat uw ziel het eeuwig leven zou bereiken. Opdat uw ziel zou kunnen fuseren met haar Gedachtenrichter om een Geestelijk Schepsel te worden dat op termijn het Paradijs zal bereiken.

Deze Geest bezit geen persoonlijkheid, hij zal zich ook aan u niet kenbaar maken of tegen u spreken. U zult er geen conversaties mee kunnen aangaan. Het is een intelligente; geestelijke, Goddelijke kracht die in u samenwerkt met uw God Fragment.

Uw verbinding met de Geest van Waarheid zal constant verbeteren naargelang uw persoonlijke zielsgroei en volharding in een eerlijke zoektocht naar kennis en waarheid.

Het is met uw God Fragment dat u persoonlijk contact kunt hebben.

Het is uw God fragment die uw verworven inzichten, levenshoudingen en acties van geestelijke waarde vertaalt in morontia waarden op uw ziel om zo uw zielsgroei en eeuwig leven te garanderen en u voor te bereiden op jullie toekomstige fusie.

Het is echter de Geest van Waarheid die de Godzoekende mens het gevoel geeft dat hij niet alleen is in het universum. Dat zijn planeet niet geïsoleerd is van de rest van het Mensdom van Nebadon. Een God zoekend mens zal ooit gaan beseffen dat er wel menselijk leven moet bestaan op andere planeten.

Naargelang zijn ziel zich verder ontwikkeld zal zulk een mens tot het besef komen dat hij ook nog deel uitmaakt van een grote kosmische, liefdevolle geestelijke familie waarmee hij zich verbonden voelt. Zulk een mens wordt zich dan bewust van zijn kosmisch burgerschap en voelt zich nooit meer alleen.

De universele religie van Christus Michael voor gans het Mensdom van Nebadon is gebaseerd op het aanvaarden van het “Vaderschap van God en de broederschap der mensen”.

Zonder de Geest van Waarheid zou er nooit globale en universele eenheid onder de volkeren van een materiële planeet mogelijk zijn. Deze Geest werkt op het individu en universeel. Hij individualiseert ieders geestelijk onderwijs en werkt tegelijkertijd globaal in de zin dat hij de mensheid op een planeet als een groep opleidt in dezelfde hogere waarheden en inzichten.

Hij zet de mensen aan om een hoger levensdoel te zoeken dat gericht is op het welzijn van alle mensen en het doen van de Wil van de Vader. Een Wil die men moet leren kennen, naar vragen en eerlijk naar zoeken. Het is enkel op die manier dat zelfzucht (ikke en de rest kan stikken) stilaan plaats zal maken voor onbaatzuchtigheid (laten we elkaar de hand toesteken zodat allen het goed hebben).

De Geest van Waarheid is een Hogere Geestelijke invloed die de opklimmende mens telkens nieuwe, geestelijke waarheden en inzichten zal openbaren zelfs na zijn fysiek leven.

Daar waar geschreven openbaringen slecht een kortstondig nut hebben en constant worden veranderd of gekristalliseerd, zal de Geest van Waarheid de universele religie van Christus Michael telkens opnieuw overbrengen aan iedere generatie. Onaangetast en aangepast aan de vooruitgang der volkeren, gelijk van welke wereldse geloofsbelijdenis ze zijn, gelijk of ze rijk of arm zijn, gelijk of ze hoger of lager geschoold zijn.

Alle mensen zielen krijgen hetzelfde universele geestelijk onderricht en inzicht.

Het is deze Geest van Waarheid die alle mensen bewust zal maken dat zij Gods kinderen zijn, broeders en zussen op weg naar eeuwige geestelijke perfectie.

Het is de Geest van Waarheid die ieder mens zal helpen die geestelijke waarden te demonstreren in zijn leven die kenmerkend zijn voor Nebadon.

Het zijn die hoger geestelijke waarden die ook Jezus tijdens zijn mensenleven op aarde manifesteerde.

Hij sprak er niet alleen over, hij leefde er ook naar.

Zo ook zal ieder God- en menslievend mens onder invloed van de Geest van Waarheid en aangespoord door zijn God Fragment dit gaan manifesteren in hun leven. Ook zij zullen er naar leven.

Het zijn enkel deze rechtstreekse hogere geestelijke invloeden in de mens die eenheid onder de volkeren zullen bevorderen.

Hogere Geestelijke invloeden zijn altijd sterker dan wereldse invloeden.

EINDE.

Nota Wivine : het was de 2de maal dat mij voorviel dat niemand zich had aangekondigd. Ditmaal liet ik het er niet bij. Deze uiteenzetting moest van ergens komen. Ik ben er verschillende dagen mee bezig geweest. ’s Nachts voor opgestaan om er verder aan te werken. Oorspronkelijk was het dubbel zo lang. Ik had uit het Urantia Boek alles doorgenomen wat over de Geest van Waarheid sprak en zat daar met een hoop genoteerde informatie. Er was iets of iemand die mij iets wou duidelijk maken. En toen het uiteindelijk klaar was zoals “?MEN?” het wou wist ik nog niet wie het was. Tot van morgen : al die hulp en de manier waarop die hulp kwam kon alleen van de Geest van Waarheid komen. Ik moest de werking van deze “Geest” afzonderlijk ervaren om te begrijpen hoe die in zijn werk ging en het verschil maken met de Gedachtenrichter. Het is echter niet te beschrijven. Het is totaal verschillend van boodschappen doorkrijgen afkomstig van Jezus, Melchizedeks en andere Hemelse persoonlijkheden die men inspreekt in een recorder of onmiddellijk noteert zonder na te denken.

Er komt geen stem bij te pas. Ja, af en toe als men in de dag een antwoord wilt of men de goede richting uitgaat krijg je zoiets als “ja-neen-slecht-goed- “, slechts één woord in je binnenste. Dat is alles en je moet ermee oppassen dat het niet van je eigen komt. Je voelt wel goed dat je niet met een persoonlijkheid te maken hebt. Alhoewel ik moet toegeven dat ik vroeger altijd dacht dat ook dit van mijn God Fragment kwam als het gebeurde. Meer kan ik er niet over zeggen. Jullie moeten vragen om het zelf te mogen ondervinden.

GROEP MEZZAVERDE

http://www.mezzaverde.com

Voor meer informatie over de woorden in het blauw, zie Het Urantia Boek.