Geestelijke toekomst van mentaal gehandicapten en autisten-

deel 1

Sessie nr 11 van 14 oktober 2018 – origineel Nederlands (-engels-).

Plaats : Mezza Verde in België.

Nota Wivine :

Verleden week kreeg ik een vraag van iemand van onze groep. Een vraag waar het Urantia Boek niet erg duidelijk over is, tot zelfs weinig hoopgevend voor ouders als men de dingen bekijkt zuiver vanuit de genetica en de noodzaak van gezonde mensen te hebben met een brein dat goed functioneert om geestelijk te kunnen ontwikkelen. Het kon niet stroken met de immense Liefde van De Vader en het Mededogen van Zijn Paradijs Zoon, Christus Michael, beter gekend als Jezus van Nazareth. Zeker niet voor onze planeet die zo heeft geleden onder de Lucifer opstand.

Deze persoon kreeg het bezoek van een vader met zijn mentaal en fysisch gehandicapt kind (+/-15 jaar oud). De vader is een gelovig mens en maakte zich zorgen. Hij stelde de volgende vraag :

Mijn kind kan enkel lachen en wenen. Wat is de geestelijke toekomst van mijn kind want het kan niet leven zoals de gewone mensen?

De persoon van onze groep vroeg mij ook of zo’n kind een persoonlijkheid van de Paradijs Vader kon ontvangen waarin de basis ligt van een embryonale ziel? Volgens het Urantia Boek zou zo’n kind niet bekwaam zijn om zijn embryonale ziel te ontplooien omdat het geen God Fragment zou ontvangen om haar daarbij te helpen? Het God Fragment zou enkel komen bij kinderen die normaal kunnen denken en communiceren ; bij kinderen die een brein hebben dat voldoende is ontwikkeld. En indien dit zo was dan zou enkel de persoonlijkheid van zo’n kind na de dood opgenomen worden in de Allerhoogste- de overkoepelende Goddelijke AlZiel van de 7 Superuniversa? Zijn baby-ziel zou dan nooit tot een individuele volwassen geestelijke ziel met persoonlijkheid kunnen evolueren in de Hemelen.

Ik heb hem geantwoord maar was er niet tevreden mee, er miste iets aan mijn uitleg. Dan ben ik gaan mediteren onder hemelse begeleiding, ben gaan zoeken in het Urantia Boek (en heb er goede antwoorden in gevonden) en op andere plaatsen. Denk niet dat de hemelse begeleiding u de antwoorden kant en klaar op uw bord gooien. Het is zoeken en blijven zoeken tot men het zelf binnenin gaat inzien. Totdat men het op zijn eigen manier heeft begrepen.

Er is een groot verschil tussen het lezen van waarheden met je hersenen, met je intellect en waarheden beleven. Het is alleen het beleven dat telt en daaruit de geestelijke lessen trekken; de ervaring in combinatie met het geestelijk begrip ervan en het dan in praktijk brengen dat van echte waarde is voor de ontwikkeling van de ziel. Alleen lezen, om het intellectueel te begrijpen en om te onthouden, dient je niet echt. Dit werd mij vele malen in de sessies over de jaren duidelijk gemaakt. Na ieder antwoord duiken er weer vragen op en zo ga je verder. Dat neemt tijd.

Ook ik heb een normaal menselijk leven te leiden om te kunnen leren uit ervaringen en belevenissen. Ik heb meermaals willen een sessie opschrijven maar werd tegengehouden tot ik zelf alles had begrepen en innerlijk overtuigd was van God’s immense Liefde voor alle baby-zieltjes. En ik moet toegeven dat Hij hier enorm indruk op me heeft gemaakt. God is fabuleus en heel krachtig om het zachtjes uit te drukken.

Het antwoord zal in deeltjes komen en ik mocht beginnen met wat hier nu volgt. Dit is een getuigenis van een Amerikaanse moeder waarvan het zoontje-Josiah rond zijn 5 jaar gediagnosticeerd werd met een zeldzaam autisme waarbij het kind nooit zou kunnen spreken. De ouders hebben het kind thuis gehouden en alles geprobeerd om met het kind te kunnen communiceren. Ze hebben het omringd met al hun ouderliefde en hun diep geloof in God. En God heeft hen geholpen op een bijzondere manier.

Op een dag kwam de moeder in contact met een nieuwe leermethode om zulke kinderen te leren lezen en begrippen over te brengen met vragen en antwoorden waarbij het kind dan het juiste antwoord aanwijst met de hand. Zij had ook een ‘tablet’ (iPad) gekocht waarmee ze dit systeem gemakkelijker kon uitvoeren. En op een dag, het kind was ondertussen al een paar jaar ouder geworden, nam het kind het tablet in zijn handen en begon zelf woorden te typen.

Het is vanaf hier dat ik een deel van haar verhaal heb overgenomen.

Het begon met een geschreven vraag over een bijbel verhaal en twee mogelijkheden die op twee afzonderlijke bladeren waren opgeschreven:

Jezus genas de blinde man.”

Vraag aan Josiah: heeft Jezus de blinde man genezen of heeft hij gespeeld met de blinde man?

Antwoord van Josiah door het blad met het juiste antwoord aan te wijzen : Jezus genas de blinde man.

Toen begon het. Josiah heeft nooit het alfabet geleerd en kan dus niet lezen of schrijven zoals ieder kind van zijn leeftijd. Hij nam het tablet over van zijn moeder en begon langzaam letter na letter te typen.

En dit werd zijn eerste zelfstandig geschreven zin :

God is een goede gever! God is heel bekwaam!

De moeder van het kind was overstuur en vroeg hem : hoe is het mogelijk dat je zoiets kunt doen? Hoe doe je dat?

Het kind antwoorde : Jezus heeft mij de volgorde van de klanken geleerd.

De moeder kon eindelijk vol vreugde met haar kind communiceren. En toen begon het avontuur. Het kind begon de moeder les te geven in geschiedenis, wetenschap en theologische concepten die zelfs volwassenen moeilijk kunnen begrijpen. Zoals :

Geloof is geloven dat vliegers in de lucht kunnen vliegen wanneer er geen wind is.

Geloof is u inbeelden dat het al gebeurd is.

Hij kon niet praten en kan het nog steeds niet, maar nu kan hij iets opschrijven op een tablet.

De moeder begon zich te realiseren dat hij dingen in de hemelen kon zien. Op een nacht wekte hij haar en schreef het volgende op het tablet :

God wilt dat ik je iets laat zien over de Goddelijke Drie-eenheid.

Ik, de Triniteit :

Het zijn dus de Drie in Eén die de dingen voor elkaar krijgen.

God is papa, Hij is genezer, Hij is helper.

De wereld werd geschapen door slechts 3 functies die als volgt te werk zijn gegaan:

- De (universele) Vader dacht eraan

- De (Eeuwige Zoon) vond het geweldig

- De Heilige Geest (Oneindige Geest) heeft het plan uitgevoerd.

Dat is hoe de Drie-eenheid werkt, mam.

De mens moet het volgende aan hen vragen en het uiten:

Dat is onze missie, mama!

{Opmerking Wivine : Deze familie kent de King James Bijbel die in Amerika veel gebruikt wordt, maar niet het Urantia Boek. Dus om even de personages van de Triniteit gelijk te laten lopen dient ge ermee rekening te houden dat Jezus hier aanzien wordt als De Eeuwige Zoon.

Jezus is een Paradijs Zoon. Is een creatie van De Universele Vader en de Eeuwige Zoon of Eeuwige Zoon-Moeder. Hij heeft Goddelijke eigenschappen meegekregen zowel van De Vader als van de Zoon.

De Oneindige Geest is de schenker van de ‘Heilige Geest’, die Zij aan de mens doorgeeft via Haar Paradijs Dochter : de Moeder Geest en Gezellin van Christus Michael (Jezus); beiden zijn de scheppers van ons plaatselijk universum Nebadon.

Dit wil zeggen dat Christus Michael en zijn gezellin de Moeder–Geest van ons plaatselijk universum Nebadon, samen de Triniteit vertegenwoordigen voor de mens. Via beiden ontvangen wij quasi alle invloeden van de Triniteit.}

De moeder vertelt verder over dingen die haar autistisch kind opschrijft :

Het kind heeft een Beschermengel, hij ziet Engelen en op een dag kwam een Engel om zijn doel te onthullen.

De manier waarop het kind het uitlegt, is dat hij op de een of andere manier kan zien en horen in de geest en soms visioenen heeft. 's Nachts is het alsof hij wordt opgenomen in de geest, alsof zijn geest naar de hemel gaat waar hij wordt onderwezen in sommige dingen. Dus hij zat op een dag in een soort school in de hemel aan een schrijftafel en een Engel, die Nathan noemt, wijst naar hem. Deze Engel is ongeveer 2m75 lang, wijst naar hem en zegt: "Jongen van Gods Vuur, is jouw naam Josiah? Je hebt vele pagina's te vullen en in die tijd zul je meehelpen om Gods vuur in de mensen opnieuw aan te wakkeren”. "

Josiah wordt elke avond naar de hemel gebracht en studeert daar. Hij ontmoet mensen in de hemel en ziet ook verwanten die hij nooit tijdens zijn leven heeft ontmoet.

Hij beschrijft woningen en allerlei plaatsen en ruimtes in de hemel die gewoonweg verbluffend zijn. De Heer zei ooit tegen Joshua dat hij op een dag zou genezen en vertelde hem veel dingen over genezing.

Mam zegt tegen iedereen die een 'probleemkind' heeft, ook al is het geen autistisch maar een ander probleem: tracht niet alleen de situatie aan te kunnen, je moet ook hopen.

Zij citeert even uit de bijbel - Romeinen 15:13: De God van hoop zal je vrede en vreugde geven door te geloven, zodat je overvloedig gaat hopen dankzij de Kracht van de Heilige Geest.

Ze praat verder :

Er is geen aankunnen in de hemel. Er is alleen maar hoop. Zelfs Abraham zei dat hij in de ergste wanhoop situatie toch nog hoopte.

En misschien heb je niet de situatie die ik heb. Je hebt misschien een heel andere situatie, maar de God van hoop breidt dit touw uit. Hoop betekent in het Hebreeuws een koord, een touw.

Grijp dat touw vast en ik bid nu voor u dat u door de Kracht van de Heilige Geest, terwijl u dat touw vastpakt en dat touw volgt, dat u de meest verbazingwekkende relatie met God de Vader zult vinden, met God de Zoon en God de Heilige Geest in alle intimiteit. En in die hoop zult u uw geloof vinden zoals u het nog nooit eerder hebt gekend en het zal bergen verzetten.

Bron : Tahni Cullen – boeken : Josiah’s fire -autism has stolen his words. God gave him a voice. The inner world of children with autism.


MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com