Terugkeer Maya Kosmische Meesters

Deel 26 - 2011

Vraag en antwoord sessie met onzichtbare zielen.Sessie van 16 juli 2011 –opgenomen--- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia te Belize.

Aanwezig : Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy.


Leraars: Tomas en Ham – introductie door Malvantra Melchizedek


Duur van de sessie: 2u30min.


MALVANTRA: Hallo mijn vrienden. We beginnen deze sessie met jullie en de onzichtbare zielen. Ham zal zorgen voor de vragen van de onzichtbare zielen omdat hij heel goed het onderwijs van Jezus (Christus Michael) kent toen hij hier 2.000 jaar geleden op Urantia leefde. Tomas zal uw vragen beantwoorden. Rondom Ham en Tomas is er nog een grote groep leraren die beiden zullen helpen om alle vragen te beantwoorden. U kunt dit vergelijken met sommige T.V. of radio programma's waar mensen die op vragen moeten antwoorden door anderen worden geholpen als zij het antwoord niet kennen. Uw leraren kennen vele antwoorden maar niet alles en ze hebben een programma dat ze verplicht zijn om te volgen en waarvan ze niet mogen afwijken.


HAM: hier is een onzichtbare student die de volgende vraag stelt. Waarom duurde het 200.000 jaar voordat u gekomen bent om ons te helpen? Waarom duurde dit zo lang?


HAM: We zullen antwoorden op de volgende wijze aan die persoon. Toen de opstand uitbrak, wanneer Lucifer zich presenteerde op de glazen zee om zijn Vrijheidsverklaring aan te kondigen, moest het Universum zeer snel handelen. Hij had al voor zich de Planetaire prinsen van 37 planeten gewonnen in het Planetaire Stelsel van Satania waarvan hij de Soeverein was. Om te voorkomen dat deze opstand zich in gans het lokale universum van Nebadon zou verspreiden moesten we deze 37 planeten, met inbegrip van Urantia, in quarantaine plaatsen. Ze werden afgesneden van alle communicatiesystemen met het Universum. Vervolgens werd er overleg gepleegd over de te volgen tactiek. Veel ervaren Persoonlijkheden van het Heelal hebben Christus Michael geadviseerd om de opstand niet onmiddellijk krachtdadig te onderdrukken. Het was veel beter het te laten begaan tot het einde, zodat alle inwoners van het universum er de afschuwelijkheid van zouden inzien op klaarlichte dag en waar het naartoe zou leiden.


Een andere reden om deze opstand te laten begaan was de Liefde en de Genade die de Universele Vader en zijn Zoon, Christus Michael, betonen aan alle geschapen wezens. Men wilde tijd geven aan al de Engelen en andere Hemelse Wezens om tot inzicht te komen en van gedachten te veranderen zodat ze de kans kregen om zich terug te integreren in de Orde van het Universum.


Niet alle inwoners van deze 37 planeten hebben hun Planetaire Prins gevolgd in de ideeën van Lucifer, maar hier op Urantia waren de negatieve gevolgen enorm door het feit dat de bevolking nog geen al te hoog geestelijk niveau had bereikt en dat Lucifer veel hulp gekregen had van uw voormalige Planetaire Prins Caligastia. Dit alles heeft tijd ingenomen en de tijd verloopt hier op aarde anders in vergelijking met de tijd van het Universum en Het Paradijs. Een paar dagen in Het Paradijs zijn al snel 200.000 jaar op Urantia.


Er was nog een ander probleem op uw planeet en dat was al wat Lucifer en Caligastia hier hadden geïnstalleerd om jullie ascensie naar De Universele Vader te beletten. We hadden speciale middelen nodig om wat hier geplaatst was te vernietigen en het is nog maar heel recent dat we deze middelen ontvingen. Nu zijn we echter daar en de vernietiging van wat hier door Lucifer werd ingesteld is nog slechts een kwestie van tijd. Wij zijn begonnen met deze opleidingsprogramma’s opdat jullie een weloverwogen keuze zouden kunnen maken met kennis van zaken. Opdat jullie het verschil zouden kennen tussen de Ascensie Plannen van Christus Michael en de Universele Vader en die van Lucifer en Caligastia.


Er is nog een ander element dat in het spel komt en dat het is het feit dat alle 37 planeten van de Rebellie een Magistraat Zoon gaan ontvangen om hen te helpen sneller te evolueren naar het tijdperk van Licht en Leven en dat de komst op elke planeet van zulk een Magistraat Zoon moet gecoördineerd worden.


HAM: (na een lange tijd wachten).Hier is een andere vraag van een onzichtbaar wezen. Ik vind dat Lucifer ons veel meer vrijheid gaf dan u en Christus Michael ons bieden! U geeft ons weinig keus of vrijheid van handelen.


HAM: De vrijheid die Lucifer jullie heeft voorgeschoteld was een valse vrijheid. De wijze waarop jullie deze vrijheid hebben gebruikt heeft geleid tot de onderwerping van anderen. Dit is onaanvaardbaar voor het Universum. Vrijheid ja, oké, maar met respect voor de vrijheid van anderen en dienstbaar zijn de ene voor de andere. Wat jullie hier gedaan hebben is onaanvaardbaar en jullie zullen dat niet kunnen voortdoen en jullie kunnen ook niet hier blijven. Daarom hebben we dit systeem van rehabilitatie op zijn punt gezet. Zodat jullie vrij kunnen kiezen met kennis van zaken over de Plannen van Christus Michael en De Universele Vader behelzen of wel de-creatie.


Malvantra : Er zijn geen verdere vragen meer van de onzichtbare wezens. We gaan dus overgaan op jullie vragen. Jullie kunnen van start gaan.


Vraag Mezza Verde: De Woningwerelden werden geschapen om zielen op te leiden, terug op te wekken en hun persoonlijkheid terug samen te stellen. Hoe was het mogelijk voor Lucifer om de persoonlijkheid van zielen hier op Urantia terug samen te stellen? Vriendelijk bedankt om ons hierover enige uitleg te geven.


TOMAS: U kunt de wedersamenstelling van de persoonlijkheid hier gebruikt door Lucifer niet vergelijken met de verrijzenis van de zielen op de Woningwerelden. Lucifer was de Soeverein van het Satania-Stelsel. Hij had toegang tot de Woningwerelden en de Morontia werelden van Satania. Hij heeft de verrijzenis van de zielen afkomstig uit dierlijke evolutie op de materiële planeten of de planeten van tijd en ruimte in het Opstandingsgebouw geobserveerd. Hij heeft daar sommige dingen uit afgeleid maar had er niet alles van begrepen.


Wanneer een ziel afkomstig van de aarde haar serafijnse sluimer ingaat (na de fysieke dood) en rechtstreeks getransporteerd wordt naar de Eerste Woningwereld…. dan slaapt deze ziel. Terwijl zal haar Engelbewaarder die het geheugen bewaart van al de ervaringen uit het verleden en de identiteit van de ziel zich met andere zaken gaan bezighouden.


Uw God Fragment, die al uw beslissingen en acties op geestelijk niveau bewaart, vertrekt dan naar Divinington. Het is pas op het moment van uw verrijzenis, wanneer de Engelen van de Wederopstanding hiervoor toestemming geven, dat de (slapende) ziel naar het Opstandingsgebouw wordt gebracht.

Daar zullen uw Engelbewaarder en uw God Fragment terug bij u komen om u wedersamen te stellen. U ontvangt vervolgens een nieuw lichaam bestaande uit Morontia materie en u zult uw persoonlijkheid en identiteit terug ontvangen. U zult uw herinnering terugkrijgen over uw acties via uw beschermengel en al wat u aan geestelijke waarden hebt verworven tijdens uw aardse leven van uw Gedachtenrichter of God Fragment.


Dan pas zal uw huidige ziel echte kansen en vermogens ontvangen om te groeien, om te evolueren van de ene Woningwereld tot de andere, van de ene Morontia-wereld tot de andere en zal ze op een gegeven moment fuseren met haar God Fragment om vervolgens haar ascensie verder te zetten door meer en meer een geestelijk wezen te worden om uiteindelijk de Geestelijke werelden te bereiken en vervolgens voort te gaan van de ene Geestelijke Wereld naar de andere om uiteindelijk Havona te bereiken. Vervolgens zult u, nadat u Havona hebt bereikt en daar al de nodige ervaringen en lessen hebt meegekregen Het Paradijs bereiken waar u nog steeds verder zult leren en evolueren totdat u klaar bent om voor De Universele Vader te staan en door Hem te worden omhelsd. Dit alles is mogelijk dankzij uw God Fragment of Gedachtenrichter die u zal helpen in dit proces.


Wat Lucifer hier heeft gedaan met zielen van stervelingen is eigenlijk een parodie op deze ascensie weg. Ten eerste voorkwam hij dat een menselijke ziel in haar serafijnse sluimer kon gaan om vervoerd te worden door de transportengelen naar de Eerste Woningwereld of naar de plaatsen waar zielen in tussentijd slapen totdat er een dispensatie komt( waar ze in massa worden opgewekt). Vervolgens, dankzij het feit dat hij de medewerking van vele Engelbewaarders had ontvangen, heeft hij deze zielen hun geheugen en hun identiteit teruggegeven via de gegevens die de Engelbewaarders bezaten en hij gaf hen bovendien een Morontia lichaam dankzij het feit dat Caligastia toegang verleend had tot de Morontia energie circuits die zich rond de aarde bevinden. Dat is wat Lucifer een wedersamenstelling van de persoonlijkheid noemde.


Deze zielen echter die op deze wijze werden weder-samengesteld konden niet evolueren volgens de vooropgestelde Ascensie Plannen omdat hen een essentieel element ontbrak en dat was Het God Fragment.

Er zijn vele dingen gebeurd en we gaan hier niet verder over uitwijden. Het feit is dat deze zielen die op deze wijze werden weder- samengesteld hier op Urantia vastgehouden werden om de doelstellingen van Lucifer te dienen en verhinderd werden om hun opklimming naar De Universele Vader voort te zetten.


Er werd veel gedaan door ons om sommige onder hen die verder geëvolueerd waren te helpen maar anderen waren hier geblokkeerd en soms gevangen gehouden in onwetendheid en angst. Daarom zijn wij nu hier om hieraan te verhelpen.

Vraag Mezza Verde: Lucifer heeft rondom Urantia een duister netwerk geplaatst dat voorkomt dat onze zielen verder zouden evolueren naar De Universele Vader. Hij heeft lang geleden ook een systeem opgezet om te voorkomen dat de ziel na de fysieke dood in haar serafijnse sluimer zou gaan om haar te beletten naar de Woningwerelden te gaan waar ze haar evolutie en haar ascensie zou kunnen voortzetten. Hij deed dit om hen op het astrale gebied te houden rondom de aarde. Werkt dit systeem nog dat zielen voorkomt om in hun serafijnse sluimer te gaan? En zo ja, wat kunnen wij doen om hieraan te ontsnappen en hoe kunnen wij de zielen helpen van onze overleden familieleden en vrienden daar door te geraken zodat ook zij hun evolutie en ascensie-weg volgens de Plannen van Christus Michael kunnen voortzetten?

TOMAS: Het systeem om te voorkomen dat de zielen in hun serafijnse slaap zouden gaan werkt nog steeds. Maar we zijn hier om daaraan te verhelpen zodat alle zielen hun pad van ascensie kunnen voortzetten en de gevangen zielen worden bevrijd. Jullie hebben in jullie “vorig onderwijs” technieken ontvangen om al de overleden zielen, zowel die van uw vrienden en familie, te helpen onmiddellijk hun evolutie pad te vervolgen. Andere programma's zijn nu in functie om het zelfde te doen.

Alle middelen zijn nu beschikbaar om alle netwerken uitgevoerd door Lucifer en Caligastia te vernietigen zonder dat dit enig problemen voor de vrije wil van de zielen zou veroorzaken die zich nu op Urantia bevinden. Het zal niet lang meer duren vooraleer dit probleem volledig van de baan zal zijn. Maak jullie er niet druk om. Geen ziel zal verloren gaan noch vergeten worden.

Vraag Mezza Verde: in Verhandeling 133 van het Urantia Boek zag Jezus een man die zijn vrouw sloeg op straat. Hij zij het volgende tegen deze man:

(1471.1) 133:2.2 Daarop zei Jezus ten afscheid: ‘Broeder, houd steeds in gedachten dat een man geen rechtmatig gezag heeft over een vrouw, tenzij zij hem dit gezag bewust en vrijwillig heeft gegeven. Uw vrouw heeft zich ertoe verbonden samen met u door het leven te gaan, u te helpen de levensstrijd te strijden, en verreweg het grootste deel van de last van het baren en grootbrengen van kinderen op zich te nemen; en als tegenprestatie voor deze speciale dienst is het niet meer dan billijk dat zij van u die speciale bescherming ontvangt die een man kan geven aan zijn vrouw, als de partner die de kinderen moet dragen, baren en verzorgen. De mate van liefdevolle zorg en consideratie die een man bereid is aan zijn vrouw en hun beider kinderen te schenken, geeft aan hoe ver de man is gevorderd in het bereiken van de hogere niveaus van scheppend en geestelijk zelf-bewustzijn. Beseft ge niet dat mannen en vrouwen Gods medewerkers zijn in de zin dat zij samenwerken om wezens te scheppen die wanneer ze opgroeien in het bezit komen van het potentieel van een onsterfelijke ziel? De Vader in de hemel behandelt de Geest-Moeder van de kinderen van het universum als zijn gelijke. Ge handelt zoals God wanneer ge uw leven en alles wat daarmee verband houdt op voet van gelijkheid deelt met uw partner, de moeder die zo volledig met u deelt in de goddelijke ervaring dat ge u voortplant in de levens van uw kinderen. Indien ge uw kinderen maar kunt liefhebben zoals God u liefheeft, zult ge uw vrouw liefhebben en koesteren zoals de vader in de hemel de Oneindige Geest eert en hooghoudt die de moeder is van alle geest-kinderen in een ontzaglijk universum.’

Mijn 3 vragen :

  1. De man heeft geen autoriteit over de vrouw tenzij de vrouw hem deze autoriteit spontaan en vrijwillig heeft gegeven. Hoe kan de vrouw in onze patriarchale samenlevingen waar zij vaak erg afhankelijk is van de man spontaan en vrijwillig hem deze autoriteit geven?TOMAS: Het is een incident dat zich voordeed op het moment dat een man zijn vrouw hevig begon te slaan op straat voor iedereen omdat ze hem altijd plaagde in het openbaar en zij hem zijn kalmte deed verliezen. Deze scène schokte hevig de entourage van Jezus.Het is zeer gevaarlijk om zijn wil te onderwerpen aan die van iemand anders. Als de persoon aan wie u uw wil onderwerpt begint dingen te doen waarvan u innerlijk voelt dat ze niet goed zijn of oneerlijk, dan gaat u zich laten meeslepen in zijn of haar kwade acties en gaat u eraan meewerken door uw geweten het zwijgen op te leggen. Door dit feit, loopt u het risico om de evolutie van uw ziel zwaar te benadelen.

Wij waarschuwen hier iedereen die zijn wil onderwerpt aan die van anderen, dat het de wil is van uw echtgenoot of echtgenote, een religieuze organisatie, een verlicht persoon, een spirituele meester echt of onecht, noem maar op.

U moet altijd uw eigen pad volgen en handelen volgens uw eigen geweten om uw ziel te laten evolueren dankzij de hulp en begeleiding van uw God Fragment en uw Engelbewaarder.U mag luisteren en de wijze woorden van een andere persoon volgen, u zult daarmee leren en dit zal u helpen om te evolueren tot een bepaald punt. U moet echter altijd de verantwoordelijkheid opnemen van uw eigen daden, en het pad volgen dat het uwe is en dat uw God Fragment u zal trachten duidelijk te maken. Het is niet noodzakelijkerwijs dezelfde weg als die van uw partner met wie u een mensenleven deelt. U moet uw eigen ervaringen opdoen en uw eigen mogelijkheden ontwikkelen volgens de condities die u geboden worden tijdens uw aardse leven om een sterke en moedige ziel te ontwikkelen.De leer volgen van een meester is goed tot een punt. Vergeet echter niet dat elke meester spreekt vanuit zijn eigen ervaring en wijsheid die hij of zij heeft verworven langs het parcours dat hij/zij heeft afgelegd en die hem of haar eigen was. Het is uw beslissing om op te groeien en de aanwijzingen te volgen die hij of zij u meegeeft. Luister echter altijd naar de stem van uw innerlijk God Fragment die u zal begeleiden naar de ervaringen die uw ziel nodig heeft om te evolueren en die wijsheid te verwerven die nodig is voor haar ascensie.Iedere ziel heeft een andere persoonlijkheid van De Vader ontvangen, en heeft dus zijn eigen evolutie pad te volgen en het is juist uw God Fragment, dat u ook hebt ontvangen van De Universele Vader, die uw pad kent. U hebt zelfs daar het recht om te kiezen of u deze weg die hij u suggereert al dan niet wilt volgen.  1. Vraag over dit uittreksel: “Beseft ge niet dat mannen en vrouwen Gods medewerkers zijn in de zin dat zij samenwerken om wezens te scheppen die wanneer ze opgroeien in het bezit komen van het potentieel van een onsterfelijke ziel?” Is het mogelijk om wat commentaar hierover te krijgen?TOMAS: Wanneer De Universele Vader zijn idee van "wezens te scheppen gelijkwaardig aan Hem” uiteenzette, kreeg hij de volledige steun van De Eeuwige Zoon en de samenwerking van De Oneindige Geest om dit te bereiken. De Oneindige Geest is onmiddellijk begonnen met het scheppen van de Zeven Meesters Geesten en vele andere Hemelse Wezens om de Zeven Superuniversa te scheppen, de lokale universa met hun Constellaties en hun Planeten Stelsels.

Vervolgens kon men op de planeten beginnen met het materiële leven te scheppen, de dieren en de vegetatie en uit de evolutie van het dierlijk leven kon de mens zich ontwikkelen tot op zijn huidige toestand.Op een gegeven moment in de ontwikkeling van “het menselijk wezen” was het in de mogelijkheid om een persoonlijkheid te ontvangen en later een Fragment van De Universele Vader en ontving het van De Oneindige Geest een deeltje van het kosmische bewustzijn (of intellect), namelijk het sterfelijke menselijke bewustzijn dat de mens toestaat door zijn beslissingen zich een ziel te scheppen die kan uitgroeien van een ‘embryonale fase tijdens haar aardse leven’ tot een ‘Goddelijk Wezen’ (in de Hemelen) vergelijkbaar met De Universele Vader.Na de fysieke dood zal deze (morontia) ziel de kans krijgen om verder te groeien op ongeveer 500 Morontia werelden waar ze telkens een nieuw lichaam zal krijgen, om vervolgens een geestelijk wezen te worden en verder te evolueren op ongeveer 700 Geestelijke werelden en zo verder totdat dit geestelijk wezen bij De Vader aankomt.Hij/zij zal dan geleerd hebben om steeds De Wil van De Universele Vader te doen uit vrije keuze. Tot op het ogenblik van de fusie van de ziel met haar God Fragment zal de ziel altijd de keuze hebben om haar ascensie pad al dan niet te blijven volgen. Het feit dat de ziel gefusioneerd is betekent dat de ziel onherroepelijk heeft gekozen om zich te onderwerpen aan de Wil van De Vader en te worden als Hij.Wie speelt echter de rol op het aardse vlak om kinderen te scheppen en ervoor te zorgen dat zij de mogelijkheid hebben om zich een ziel te ontwikkelen die in zich de mogelijkheid bezit om onsterfelijk te worden? Dat zijn de vrouwen en de mannen van jullie planeet. Wat wil zeggen dat de ouders hier op het Urantia samenwerken en partners zijn met God om sterke, bekwame en moedige zielen te ontwikkelen die kennis hebben van de aanwezigheid van de innerlijke Vader en die het uithoudingsvermogen en de bekwaamheid zullen hebben om te beginnen aan dit lang ascensie pad naar De Vader toe om het eeuwig leven te ontvangen.  1. Vraag:"De Vader in de Hemel eert en houdt hoog De Oneindige Geest, Moeder van alle geest-kinderen van een enorm universum." Jezus, spreekt hier over De Oneindige Geest als een moeder, en gebruikt de term "Geest-Moeder" van de kinderen van het Universum. Waarom vergelijkt Jezus De Oneindige Geest met een moeder?

TOMAS: Jezus (Christus Michael) vergelijkt de specifieke functie van De Oneindige Geest van Het Paradijs met een moeder, omdat de vrouwen op Urantia een vergelijkbare rol spelen, zij hebben een functie die vergelijkbaar is met die van De Oneindige Geest -Moeder van Het Paradijs.Vraag Mezza Verde: Het betreft hier de passage waar Jezus en Ganid 3 prostituees tegenkomen. Jezus, zei tegen Ganid die deze vrouwen veroordeelde het volgende:

(1472.6) 133:3.7 Terwijl ze daar in het maanlicht stonden, zei Jezus verder: ‘In ieder menselijk bewustzijn woont een goddelijke geest, de gave van de Vader in de hemel. Deze goede geest tracht steeds ons naar God te brengen, tracht ons te helpen om God te vinden en God te leren kennen; maar de sterfelijke mens kent ook vele natuurlijke lichamelijke neigingen die de schepper in hem gelegd heeft voor het welzijn van het individu en het ras. Nu gebeurt het dikwijls dat mannen en vrouwen verward raken bij hun pogingen om zichzelf te begrijpen en om de veelvoudige moeilijkheden aan te pakken die verbonden zijn met het verdienen van het levensonderhoud in een wereld die in zo grote mate wordt beheerst door zelfzucht en zonde.”

Mijn vraag:

Jezus zei dat we een God Fragment hebben om ons naar God te leiden, maar dat we ook onze natuurlijke fysieke neigingen hebben om ons materiele welzijn te dienen. Betekent het dat we ons soms in situaties kunnen bevinden waar we zouden handelen om te overleven op een manier die we niet zouden doen onder betere omstandigheden en dat God ons dit soort fouten vergeeft zodra we het pad wensen te hervatten dat rechtstreeks naar Hem leidt?TOMAS: U kunt uw ziel niet laten evolueren zonder goede en slechte daden te stellen. Een ziel die begint aan haar vroege ervaringen zal fouten maken, zal de domheden van de jeugd begaan. Zij zal geleidelijk begrijpen wat juist is en wat verkeerd is. Zij zal evolueren door de gevolgen van haar beslissingen te ondergaan. Beetje bij beetje, zal ze groeien en meer en meer begrijpen wat haar helpt in haar evolutie in de samenleving en wat zal leiden tot haar eigen vernietiging. Het is niet mogelijk om geen misstappen te doen, soms zelfs ernstige misstappen. Wanneer u zich daarvan bewust wordt en uw houding zodanig gaat wijzigen dat u meer in overeenstemming komt met de wetten van het universum zal De Vader u dat onmiddellijk vergeven. Het is alleen wanneer u opzettelijk en bewust anderen blijft schade toebrengen en het bestaan van De Vader blijft ontkennen dat uw ziel op termijn niet langer haar ascensie pad zal kunnen volgen, of zelfs niet meer zal willen voortgaan.Ik zou er nog willen op wijzen dat zielen die veel misstappen begaan hebben tijdens hun jeugd, die sommige neigingen hadden die hen heeft geschaad en waarvan ze bewust zijn geworden en die begonnen zijn met het volgen van de innerlijke Stem van De Vader…… hun broeders en zusters veel beter zullen dienen en helpen en die jongeren beter gaan begrijpen die dit soort misstappen begaan.

Echter een persoon die nooit een voet verkeerd heeft gezet, die altijd de zogezegde "Heilige" richtlijnen heeft gevolgd, zal vaak een harde en vernederende houding aannemen tegenover zijn jongere broertjes en zusjes, en zal minder geneigd zijn om een houding van mededogen, barmhartigheid en service aan te nemen.Student Mezza Verde: Een andere passage uit het Urantia Boek – Verhandeling 84.

(939.1) 84:6.6 Mannen en vrouwen hebben elkaar in hun morontiale en geestelijke levensloop evenzeer nodig als in hun sterfelijke levensloop. De verschillen in gezichtspunt tussen mannen en vrouwen blijven zelfs na het eerste leven bestaan, en gedurende de hele opklimming door het plaatselijke en superuniversum. En zelfs in Havona zullen de pelgrims die eens mannen en vrouwen waren, elkaar nog steeds blijven helpen bij het opklimmen naar het Paradijs. Nooit, zelfs niet in het Korps der Volkomenheid, zal het schepsel zozeer veranderen dat de persoonlijkheidstrekken van wat mensen man en vrouw noemen, worden uitgewist. Altijd zullen deze twee fundamentele variaties van de mensheid elkaar blijven boeien, stimuleren, bemoedigen en helpen; altijd zullen zij, bij het oplossen van gecompliceerde problemen in het universum en in het overwinnen van veelsoortige kosmische moeilijkheden, afhankelijk zijn van hun onderlinge samenwerking.”Mijn vragen:

  1. Hoe komt het dat de man en de vrouw altijd problemen zullen hebben om elkaar te begrijpen en overeen te komen, zelfs nadat ze werden omhelsd door De Universele Vader in het Paradijs?TOMAS: Jullie ondergaan allemaal hier op Urantia een verbinding en een invloed van al de Goden van de Triniteit. Elke Godheid heeft zijn eigen domein, zijn eigen persoonlijkheid en dat is vertegenwoordigd in elk menselijk wezen, zowel mannen als vrouwen. De aspecten en de functies van De Universele Vader zijn meer uitgesproken bij de man en de aspecten en de functies van De Eeuwige Zoon-Moeder- en De Oneindige Geest-Moeder zijn meer vertegenwoordigd bij de vrouw. Daar jullie in vele opzichten verschillen hier op Aarde en verschillende rollen hebben te spelen in uw maatschappij, valt het jullie soms moeilijk om elkaar te begrijpen en overeen te komen. Een vrouw kan zich eigenlijk niet in de plaats stellen van een man en omgekeerd. Jullie kunnen proberen om jullie verschillen te begrijpen, maar jullie zullen die nooit echt aanvoelen.Tijdens jullie Morontia- evolutie en vervolgens jullie Geestelijke-evolutie, gaan jullie meer en meer de aspecten van de Triniteit in uzelf gaan ontwikkelen en harmoniseren. Echter de mannelijke of vrouwelijke persoonlijkheidspolarisatie zal blijven, zelfs nadat jullie De Vader in het Paradijs hebben omhelsd. Niettemin wil ik u verduidelijken dat Vergeestelijkte menselijke zielen elkaar niet meer slaan, geen ruzie meer maken of met elkaar concurreren zoals dat hier op Urantia soms gebeurt op een grove manier. Als dat het geval was, konden ze geen toegang krijgen tot hun Spirituele staat van zijn. De mannelijke en vrouwelijke Geestelijke Wezens werken samen met respect voor elkaar en het is alleen in de aanpak van een probleem dat men het verschil merkt……. om u een voorbeeld te geven.  1. Kunnen we bij De Paradijsgoden een gelijkaardig verschil vinden als tussen een man en vrouw hier op aarde? Ik dacht te begrijpen dat, volgens het Urantia Boek, De Eeuwige Zoon eigenlijk De Eeuwig Moeder is en dat God De Universele Vader is, en dat we allemaal, al de mensen van alle planeten in het universum hun "universele spirituele familie” zijn. Maar Jezus spreekt ook nog van De Oneindige Moeder-Geest die de materiële werelden met ons erop heeft geschapen.

Ik heb daaruit geconcludeerd dat we één Universele Vader hebben en twee Kosmische Moeders met verschillende functies, namelijk De Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest. Dat betekent voor mij dat het verschil tussen wat wij hier een man noemen en een vrouw ook in de Triniteit terug te vinden is met het verschil dat Zij zuivere geesten zijn en dat ze altijd goed met elkaar overeenkomen wat verre van het geval is hier op Urantia. Bedankt voor uw commentaar.TOMAS: Daar jullie seksuele wezens zijn, trachten wij jullie de verschillen tussen de Goden van de Triniteit voor te stellen op een begrijpelijke manier. We noemen de Eerste Bron en Centrum "Universele Vader", omdat jullie Hem kunnen vergelijken met een liefhebbende Vader voor al zijn kinderen. We noemen de Tweede Bron en Centrum "Eeuwige Zoon" omdat hij een afstammeling van de Universele Vader is. Maar de Eeuwige Zoon kan ook de “Eeuwige Moeder” genoemd worden in de zin dat ze samen met De Universele Vader, de Schepper Zonen creëert (zoals hun Schepper Zoon Jezus-Christus Michael.)We noemen de Derde Bron en Centrum de “Oneindige Geest”, en we kunnen spreken van haar als een Moeder om de vergelijking te maken met uw vrouwen die kinderen baren en zorg voor hen dragen totdat zij hun weg kunnen voortzetten.

Het is een kwestie van benaming om jullie te proberen hun rollen en verantwoordelijkheden verstaanbaar te maken.

Op een niet-seksuele wereld gaan we andere benamingen gebruiken om het verschil tussen deze Triniteitsgoden duidelijk te maken. Ook wil ik erop wijzen dat deze Goden tegelijkertijd in het leven werden geroepen en niet de ene na de andere.

Student Mezza Verde: In Verhandeling 84 van het U.B. over het huwelijk en familieleven zegt men:

(943.1) 84:8.6 Laat de mens vreugde beleven; laat de menselijke soort genot vinden op duizend en één manieren; laat de evolutionaire mensheid alle vormen verkennen van rechtmatige voldoening, de vruchten van de lange biologische worsteling omhoog. De mens heeft een aantal van zijn huidige vreugden en genoegens wel verdiend. Doch let goed op het oogmerk van de bestemming! Genietingen staan zonder meer gelijk aan zelfmoord als zij er in slagen om eigendom, dat een vorm van zelfhandhaving is geworden, te vernietigen; de bevrediging van allerlei lusten kost inderdaad een fatale prijs als zij bewerkstelligd dat het huwelijk ineenstort, het gezinsleven verwordt en het gezin ten onder gaat – ’s mensen hoogste evolutionaire verworvenheid en de enige hoop op overleving van de civilisatie.”

Vraag: dit werd geschreven aan het begin van de 20e eeuw. We zijn bijna 100 jaar later, en nu leven wij in een periode waar er ongeveer 60 procent echtscheidingen zijn. Waar de opvoeding gericht is op materiële genoegens, het profijt en de ontwikkeling van intelligentie. Waar moeders niet langer willen of niet meer kunnen zorg dragen voor hun familie en kinderen. Waar kinderen opgroeien in kleuterscholen en scholen die de educatieve verantwoordelijkheden van de ouders moeten overnemen. Waar er een ongelooflijke decadentie is van de moraal. Waar het gezinsleven verdwijnt, en kinderen moeten opgroeien op straat waar ze een ander soort familie vinden die hen in de criminaliteit en drugsgebruik duwt, en zo verder. Persoonlijk ben ik overtuigd van het belang van de familie kern waar er liefde is, waar er de liefdevolle aanwezigheid is van een moeder die tijd heeft om te luisteren naar de problemen van haar kinderen. Waar een vader thuiskomt die het kind discipline, logica en andere kwaliteiten bijbrengt. Hoe gaan we deze situatie rechttrekken? Is dit nog mogelijk? Dank u wel voor uw commentaar.TOMAS: Wij kennen de huidige problemen. Het zal zich allemaal geleidelijk aan herstellen wanneer de Magistraat Zoon aan zijn Magistraat Missie kan beginnen, en zijn invloed op Urantia voelbaar wordt. Nieuwe waarden zullen worden uitgezonden en zij zullen beetje bij beetje resoneren met de harten van de mensen op Urantia. Het zal tijd in beslag nemen en de situatie zal zich herstellen op basis van andere waarden die jullie rechtstreeks naar het tijdperk van Licht en Leven zullen leiden. Wanneer de duistere energie van Lucifer’s netwerk zal worden vernietigd, zullen de mensen een nieuwe lucht inademen en dit zal een groot effect hebben. Dan kan uw Magistraat Zoon komen met zijn hele team en zijn Melchizedeks en de dingen zullen veranderen. Het kan niet anders. Maakt u niet bezorgd.Vraag over de vele redenen die onenigheid tussen ouders brengen en waarom mensen vandaag scheiden zelfs als er kinderen zijn. Als de ouders elkaar niet meer verstaan en dat ze altijd ruzie maken vóór hun kinderen met als gevolg dat hun leven en dat van hun kinderen daaronder lijdt, is het dan niet beter te scheiden en een overeenkomst te vinden voor de opvoeding van de kinderen in de maatschappij van vandaag?TOMAS: eerst en vooral als er kinderen zijn zouden de ouders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen en eerst en vooral rekening houden met het welzijn van hun kinderen. Als de familie situatie op een zodanige wijze verslechtert dat kinderen blootgesteld worden aan gevaarlijke situaties zoals geweld, andere misstanden en mishandeling, moet men eerst aan de veiligheid van de kinderen denken.We gaan jullie hier geen advies geven noch een aan te nemen houding. Het maakt allemaal deel uit van uw ervaringen, uw opleidingen en uw spirituele evolutie. Echter ouders die voortdurend ruzie maken voor hun kinderen tonen aan dat hun zielen nog veel te groeien hebben.Als u geen kinderen hebt en u kunt niet meer omgaan met uw partner, vraag u toch nog altijd eerst af of u alle levenslessen hebt geleerd die deze relatie u zou kunnen bieden. Omdat als u nog niet alle lessen hebt geleerd betreffende uw houding zou het wel eens kunnen zijn dat u de zelfde problemen gaat beleven met uw nieuwe partner.Wat de mensen beschouwen als liefde aan het begin van hun eerste ontmoetingen is slechts een vluchtig gevoel dat verdwijnt na een tijd wanneer ze gaan samenleven. Er is iets gans anders nodig opdat een paar jaren samenblijft, vele moeilijkheden doorstaat en samen groeien tegenover alle obstakels op hun weg. De liefde die een paar zal blijven binden transformeert door de jaren heen, en zal van een andere essentie zijn dan in het begin.MALVANTRA: Daar de onzichtbare en jullie geen vragen meer hebben gaan we deze sessie beëindigen. We zien dat dit meisje hier erg moe wordt. Onze onzichtbare vrienden zullen zeker een heleboel vragen hebben voor de volgende sessie want hier hebben ze veel stof tot nadenken gekregen. Tot ziens mijn vrienden.EINDE.

GROEP MEZZA VERDE

http://www.mezzaverde.com


Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.startpagina