Jullie zijn de voorlopers van de Nieuwe Tijden.

Sessie 1 van 10 maart 2021- Nederlandse vertaling - origineel Frans.

Plaats : Mezzaverde in België.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Christus Michael – Paradijs Zoon – Allerhoogste Soeverein van ons plaatselijk universum Nebadon, gelegen in Superuniversum nr 7 Orvonton – gekend onder de naam Jezus van Nazareth – geboren als Jeshua Ben Joseph.

Verhaaltje van Wivine: Ik ben 68 jaar oud. We dragen allemaal oude wonden met ons mee tijdens ons leven. Voor mij zijn het nu nog oude wonden met betrekking tot onze familiegeschiedenis die na recente gebeurtenissen terug aan de oppervlakte zijn gekomen. Ik had twee keuzes:

- me slachtoffer blijven voelen en het zwaard in hand nemen om ons te verdedigen, want er was eigenlijk niets veranderd na 15 jaren.

- of

- mediteren om in mijn hart goddelijk Wijsheid en advies te ontvangen. Ik koos voor de meditatie met de vraag :

Mijn God, hoe moet ik handelen volgens uw wijsheid voor het welzijn van alle betrokken partijen, en terwijl de botsing van de trotse ego’s vermijden van iedereen, ook de mijne? Waar moet ik zoeken om de reden voor dit belangenconflict tussen de verschillende partijen te achterhalen en op te lossen?

Ik ging mediteren en stilaan leidde God me door alle stappen heen die ik moest nemen om ons allemaal uit deze puinhoop te halen. Ik volgde blindelings elk te nemen stap. Eerst moest ik op internet zoeken naar juridische informatie. Heb ik uiteindelijk gevonden.

Toen bracht Hij me ertoe om naar een persoon te gaan die in deze hele situatie een sleutelpositie had. De persoon is oud en met de corona beperkingen niet gemakkelijk te ontmoeten. Ik had haar jaren niet gezien. Uiteindelijk ontmoette ik haar en we spraken openlijk, zonder getrokken messen zoals 14 jaar geleden. Ik luisterde naar haar grieven, ik bleef kalm. Ik begreep haar positie en dan kalmeerde ze. We kwamen tot een akkoord.

Toen zei God dat ik mij in het hol van de beer moest begeven. De notarissen van de tegenpartij en van de koper van het onroerend goed. Ik schreef hen een brief waarin ik zei dat het doel van mijn bezoek was om transparantie te bekomen, om de kwestie tussen alle betrokken partijen in der minne op te lossen.

De advocaat van de familie, mijn broers en zussen, probeerden me allemaal tegen te houden. Ik zou alles verpesten door dit te doen. We zouden de zaak verliezen. Weer iedereen boos op me. Zoals altijd.

Het is echter op dat gebied dat ik het meest gegroeid ben. Mijn vertrouwen in God is nu onwankelbaar. Als Hij zegt dat ik moet springen, dan spring ik omdat ik weet dat er mij niets kan overkomen. Het maakt mij dan ook niet meer uit wat andere mensen of familie denken.

Dus ging ik naar de notaris van alle tegenpartijen om uit te zoeken wat er achter de schermen gebeurd was. Ik moest 5 weken wachten op een afspraak. Geduld en nog meer corona geduld.

Het gesprek duurde 1 uur. Ik voelde dat ik niet alleen was. Ik bleef kalm en de woorden werden in mijn mond gelegd alsof ik het niet was die sprak. De situatie werd opgehelderd, de verkeerde interpretaties van de houdingen van de een en de ander werden uitgevlakt. De notaris stond plots op en zei dat alles in orde was. Hij had nu gewoon tijd nodig om alle partijen bij elkaar te krijgen en de verkoop te ondertekenen, want alle misverstanden waren opgelost.

Het realiseerde zich niet meteen. Ik wist echter dat het allemaal in de geest geregeld was. Het neemt gewoon tijd voordat alles zich materialiseert. Maar zoiets kon ik de anderen niet vertellen.

Het is duidelijk dat mijn familie en onze advocaat woedend op me waren toen ik hen mijn bezoek aan de notarissen van het andere kamp overbracht.

Pas 10 dagen nadat ik daar geweest was, kwam eindelijk de brief met de mededeling dat de rechtszaak tegen een van ons door de koper was opgeheven en dat niets de verkoop van het familiebezit nog in de weg stond.

Overal was het volledige verbazing en volledige stilte.

Ik moet toegeven dat ik het niet heb kunnen nalaten de familieadvocaat te ontslaan wat mij betrof. Indien de anderen nog van zijn diensten wilden gebruik maken was dat hun zaak. Heb dat wel op een professionele, niet mis te verstane manier gedaan. Ik had het opgelost en hij ging met de eer lopen en liet zich daarvoor nog betalen ook. Dat was me iets te veel en ik heb gereageerd zonder eerst te vragen aan mijn “kleine God” of dat dit wel wijs was. Heb het Hem nog altijd niet gevraagd.

Ik werd overvallen door verdriet omdat ze weer eens de tussenkomst van de goddelijke wijsheid niet hadden erkent. Het is niet de eerste keer dat zoiets is gebeurd. Ik kon het ze echter niet meer kwalijk nemen. Ze kennen niet de innige verhouding, de vormen van liefde en vertrouwen die een mens kan hebben met zijn innerlijke "kleine God". Ze weten niet eens van Zijn bestaan af.

Men kan onwetendheid niet oordelen, veroordelen of er kwaad op zijn.

Toen zei ik in mijn hart :

Mijn God, ze herkenden je niet. Ze weten niet dat dit van jou komt en hoeveel je om hen geeft. Op een dag zullen ze het begrijpen, op een dag zullen ze je allemaal kennen. Ik zal mijn verdriet laten wegebben.” Het luchtte mij op en er werd een gewicht van mijn schouders getild. Ik ging rechtop staan en had het gevoel dat ik lichamelijk was gegroeid. Ik keek om me heen en zag de heggen, de bloemen vanop een meter hoger. Alsof ik niet met mijn fysieke ogen keek, maar met onzichtbare ogen die ver boven mijn hoofd waren. Het duurde een tijdje en plots was het weg.

Toen vroeg ik aan Jezus, aan Jeshua - de mens die hier had geleefd, degene die al deze stadia en metamorfoses van een groeiende ziel had beleefd, degene die geliefd werd en afgewezen, degene die had geleden onder het onbegrip van anderen in zijn zoektocht naar de innerlijke Vader, degene die het bestaan van het “inwonend God Fragment” aan iedereen wilde onthullen. Hoe heeft hij dat beleefd tijdens die turbulente tijden toen hij Jeshua was? De periode vóór zijn openbare missie als Jezus Christus of Christus Michael?

Jezus :  mijn kinderen, ik heb als mens alle vormen van innerlijke strijd beleefd. Alle soorten gevoelens, want daar was ik voor gekomen. Het één ging al wat gemakkelijker dan het andere. Net als bij jullie. Maar voor ik hier vertrok was ik met alles in het reine gekomen en had ik deze dualistische gevechten overstegen. Net als u dat zult doen of al hebt gedaan.

Het is de strijd van het "oorspronkelijke gevecht tussen goed en kwaad" dat zich in uw hart manifesteert vanaf het moment dat u uw persoonlijkheid hebt ontvangen na uw geboorte van de Universele Vader.

Deze persoonlijkheid die een mens tot nu toe na de geboorte ontving zal mettertijd steeds vroeger ontvangen worden.

Foetussen zullen persoonlijkheid ontvangen al voor de geboorte, naarmate uw wetenschap vordert, uw lichamelijke gezondheid, uw morele hoogte en het innerlijke religieuze leven van uw bevolking.

De dag nadert waar baby's hun Gedachtenrichter (God Fragment) zullen ontvangen, daar waar het nu gemiddeld tussen de 3 en 4 jaar is. Er zal ooit een dag komen dat een foetus van 3 maanden zal kunnen overleven en persoonlijkheid ontvangen na de geboorte.

Dit “oorspronkelijke gevecht tussen goed en kwaad” in uw hart heeft niets te maken met de foutieve christelijke leer over de erfzonde na de val van Adam en Eva, waarmee iedere pasgeborene zou geboren worden en die verwijderd wordt door een doop.

Integendeel, dit originele gevecht geeft u de mogelijkheid om keuzes te maken. Jullie zijn geen voorgeprogrammeerde robots. Jullie hebben een vrije wil en daarom moet u al van jongs af aan keuzes kunnen maken om tot zielsgroei te komen. In het begin zijn het eenvoudige keuzes zoals; 'Ik ga mijn kleine broertje niet op het hoofd slaan omdat hij mijn speelgoed heeft aangeraakt. Nee, ik ga met hem spelen ".

Naarmate uw leven voortschrijdt, zullen de keuzes complexer worden. Er zullen meerdere personen of partijen bij betrokken zijn. U zult in moeilijke situaties terecht komen waar u de keuze tussen wat u denkt goed juist te zijn of verkeerd en oneerlijk, zult leren overstijgen. Waar u zult moeten kiezen voor het welzijn van iedereen in plaats van enkel uw eigen belang of gevoelens.

In het begin zal uw moraal grotendeels gebaseerd zijn op die van uw familie en vrienden, uw religie en de gebruiken van uw etnische groep. Naarmate u vordert, zult u de goddelijke wijsheid benaderen die vaak niet overeenstemt met het geschreven woord van heilige boeken of de interpretaties van priesters, sjamanen of religieuze politieke leiders.

En dit is waar het voor u net zo lastig zal worden als destijds voor mij. U zult afstand nemen van de gedachten en daden van anderen. Hierdoor riskeert u afgewezen te worden ten gevolge van uw acties, beslissingen en gesproken woorden.

Wees er goed van bewust dat wanneer alle Luciferiaanse invloeden verdwenen zullen zijn, er nog steeds goede en slechte mensen zullen zijn, religieuze fanatici, ruzies in families, op professioneel vlak of in uw vrije tijds activiteiten. Niet iedereen zal dezelfde mening hebben als u, iedereen zal zijn ego’s en eigenwaarde hebben en die laten gelden.

Ik heb de zoektocht beleefd naar deze innerlijke gemeenschap met de Vader Schepper, vanaf het begin tot de uiteindelijke vereniging. Deze Vader-Schepper die zich enerzijds manifesteert in heel Zijn schepping en anderzijds in u dankzij dit Fragment van Hem dat Hij u schonk. Dit Fragment, identiek aan de Vader in het Paradijs, leeft in uw hart, is in permanente communicatie met Hem en met u. Dit Fragment dat de schakel vormt tussen God en u, waarmee u ooit zult fuseren om het Paradijs te bereiken.

Zodra u het pad van innerlijke communicatie met God opgaat, zal uw relatie met Hem verbeteren totdat u uiteindelijk zult gaan beseffen dat u van Hem niet gescheiden bent. Dat het niet zo is dat u er staat aan de ene kant met uw “ik ben het” en God aan de andere kant. U zult ontdekken dat u met Hem een Eenheid vormt, net als een verenigd paar.

Zodra u deze Eenheid in uzelf hebt gerealiseerd en beseft hebt, zult u de innerlijke verlichting ervaren.

Om tot deze Eenheid te komen, heb u wilskracht nodig, een wil die constant achter meer vraagt om altijd hoger te gaan.

Het begint altijd met een verlangen, een wens. Plots wordt de deur geopend. U doet een stap vooruit en ontdekt. Dan wordt het een verlangen - ik wil - en deze wil wordt sterker, sterker, zo sterk dat men niet meer terug kan, dat men het niet meer wilt loslaten. U wilt vooruit, keer op keer. Soms gaat het gemakkelijk, soms met veel moeite.

Om uiteindelijk tot die verlichting te komen - om uiteindelijk de Godmens te worden. Om het creatieve instrument te worden waardoor God zal werken om uw wereld te veranderen.

Het is omdat het zo veeleisend is om dit niveau tijdens een leven te bereiken dat velen op het een of ander moment vastlopen, tot het zelfs opgeven.

Het is nog moeilijker voor degenen die terughoudend zijn van aard en twijfelen om de geopende binnendeur te betreden. Omdat ze aanvoelen dat ze al hun meegekregen overtuigingen, hun opgelegde moraal, hun geordend leven, zullen moeten opgeven en zich zullen moeten inzetten. Ze zijn bang voor het onbekende, hun geloof is niet sterk genoeg en het ontbreekt hen aan moed.

Toch moet iedereen ooit zijn eigen fakkel in de hand nemen.

Doe dat, mijn vrienden, neem uw fakkel in de hand, zwaai hem hoog en stevig, met vreugde in uw hart.

Vertel niemand wat ze moeten geloven of lezen. Niemand behoort iemand anders toe, iedereen moet zijn eigen ervaringen beleven, alles moet van binnen beleefd worden.

Toon gewoon de weg naar binnen. Vertel uw eigen verhalen over het bewust samenleven met God, ze zullen meer impact hebben dan uw overtuigingen of diep geloof.

Mijn tijd op Urantia was anders dan die van u. Alles is geëvolueerd en er zullen nog meer evoluties plaatsvinden op jullie planeet. Leg uw kostbare geschriften even opzij, want u allen bent de voorlopers van de nieuwe tijden met hun nieuwe geestelijke mogelijkheden.

Zoek naar nieuwe wijsheid in uzelf, vraag het Mij en Ik zal u helpen. Zelfs als het gaat om het oplossen van een familieprobleem, een buurtprobleem of als u zich op een kruispunt bevindt en een belangrijke beslissing moet nemen. Ik heb altijd een oplossing waar u niet aan denkt of waarvan u zich niet bewust bent.

Uw levensmoeilijkheden zijn de grootste bron voor zielsgroei en goddelijke wijsheid.

Tot ziens mijn vrienden. Tot ziens, ik ben nooit ver weg.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw, zie het Urantia Boek.