Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 28 - 2011

Sessie van 21 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig : Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy.

Bezoekers : KUWAYA, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr2 Orvando, de Stem van de Eeuwige Zoon.

MAJESTON, het hoofd van alle Reflectieve Geesten.

Malvantra MELCHIZEDEKKUWAYA hier: ik praat door middel van Meester Geest N° 2, die Mijn Stem is, die van de Eeuwige Moeder-Zoon. Wij oefenen ons met u om onszelf te verbeteren in dit communicatie systeem via reflectiviteit. Uiteindelijk zal het veel meer worden dan dat, daar u op dit moment hiervan slechts een klein deel gebruikt. Majeston zet alles in het werk zodat dit circuit perfect opgestart is wanneer Monjoronson, de Magistraat-Avonal Zoon hier zal verschijnen.


Majeston wenst jullie te spreken, mijn kinderen. Hij wil jullie bedanken omdat jullie zich vrijwillig hebben aangeboden om dit werk te beginnen en om het voort te zetten. Hij wil jullie iets vertellen en Ik ga hem het woord geven.


MAJESTON: Ik ben Majeston, ik ben de Persoonlijkheid van de Reflectiviteit. Ik woon in Het Paradijs en ik ben het informatiecentrum dat geschapen werd voor De Allerhoogste zodat Zij tijdens haar evolutie om God De Allerhoogste te worden kan weten wat er gebeurt in alle Superuniversa. Voor dit doel werden er meerdere Ordes van Reflectieve Geesten geschapen met inbegrip van de Seconafijnen die jullie het meest bekend zijn. Al deze Ordes zijn verbonden met mij en elke Reflectieve Geest heeft zijn specialiteit, sommige zijn meer bekwaam in één ding en anderen in andere dingen. Er zijn er die functioneren als levende bibliotheken en anderen zijn gespecialiseerd in het pijlen van het geest-bewustzijn, van de persoonlijkheid van iemand, gelijk of het een menselijk wezen is of een Engel. Ze hebben allemaal hun specialiteiten.


Het was niet gemakkelijk om dit communicatiesysteem door reflectiviteit op gang te zetten, maar het begint te werken. Hij is niet enkel hier op aarde dat dit systeem werd geïmplementeerd. We moesten vertrekken van Het Paradijs, daarna hebben we jullie Superuniversum (Orvonton) doorkruist om jullie lokaal universum Nebadon te bereiken om uiteindelijk op jullie planeet te belanden.


Iedereen was verbaasd dat uw kleine planeet een dergelijke eer ontving. We hebben dan geopenbaard dat Urantia een planeet zou worden ter ere van De Vader, een gedenkteken aan de rebellie van Lucifer, dat ze universiteiten zal ontvangen om deze opstand te bestuderen en dat later de menselijke zielen die het “Korps der Volkomenen "bereikt hebben hier terug naartoe zullen komen om zich te perfectioneren in het worden van iets dat vergelijkbaar is met de Schepper Zonen.


Er zal hier een tempel komen namens De Universele Vader en De Eeuwige Moeder of Eeuwige Zoon, afhankelijk hoe u haar wilt noemen, zodat de Volkomenen hier van hun Universele Ouders deze verbinding, dit vermogen kunnen ontvangen om te worden zoals Schepper Zonen.

De 700.000 Schepper Zonen die werden geschapen door De Universele Vader en De Eeuwige Zoon bezitten deze scheppingsgift door geboorte. Ze moeten afdalen via hun zelfschenkingen in de verschillende Ordes van wezens die ze hebben geschapen om in de praktijk te leren begrijpen hoe deze wezens functioneren, wat ze voelen, en hun problemen zelf ondervinden.

Christus Michael, uw Schepper Zoon heeft daarenboven nog de pech gehad om de grootste opstand te beleven die tot nu toe was ontstaan in alle Superuniversa. Uw Schepper Zoon is echter uit een speciaal hout gesneden.


Wat wil zeggen dat jullie, de menselijke wezens, of liever jullie geschapen ziel die zal groeien op de Morontia werelden, vervolgens op de Spirituele werelden om meer en meer spiritueel te worden en ten slotte omhelsd te worden door De Vader om uiteindelijk het “Het Korps der Volkomenen” te kunnen vervoegen, later zullen kunnen kiezen voor een carrière die gelijkt op die van een Schepper Zoon.


Dit betekent dat u van De Universele Vader en De Eeuwige Moeder iets van deze capaciteit zult ontvangen die de Schepper Zonen zoals Christus Michael die ze samen hebben gecreëerd, door hun goddelijke geboorte ontvangen hebben. Behalve dan dat jullie het gaan bereiken op tegenovergestelde wijze daar jullie moeten opklimmen. Jullie zullen de berg van de bodem naar de top moeten beklimmen.


Dit alles maakt dat Urantia een unieke planeet wordt.


U Kathy, u werd uitgekozen om verschillende redenen om te beginnen met dit communicatiesysteem via reflectiviteit. Wegens uw vertrouwen, uw wens en het feit dat u geen vooropgezette ideeën had over wat dan ook, dat u absoluut geen gedacht had waarmee we bezig waren.

Het is pas toen u beslist hebt dat u onze stemmen en onze boodschappen wou doorgeven, dankzij uw lange meditaties gedurende zulk een lange tijd en al uw vorige opleidingen, dat wij langzaamaan konden beginnen met dit nieuwe systeem. Zodra het ons met u lukt dan wordt het opstarten met anderen gemakkelijker.


U zult later onze woordvoerster worden door uw ervaringen te vertellen aan uw broeders en zusters om hen te helpen en later aan die wezens die afkomstig zijn van andere(Morontia) werelden die hier zullen komen om alles dat hier gebeurd is te bestuderen. U zult hen helpen om dit te begrijpen, en u zult hen begeleiden op deze kleine planeet waarvan we voelen dat u er zo veel van houdt ondanks de tegenslagen die ze heeft meegemaakt.


U zult nog lang blijven werken onder het bevel van uw 'Tontons' Melchizedek.

{Nota Kathy: het woord “Tonton” is frans en wordt aan kinderen aangeleerd om hun ooms te noemen, zoals het woord “Tattie” voor tante wordt gebruikt.}

Ja, ik weet inderdaad dat dit meisje altijd over hen spreekt als haar “Tontons” en het is lief en we gaan ze voor u dus ook zo noemen. U zult voor meerdere Melchizedeks werken waarvan de naam u onbekend is en die hier gaan komen samen met de Magistraat Zoon.


Uw ervaring met alles wat u zult beleefd en begrepen hebben van de vernietiging van het duister energienetwerk van Lucifer zal een grote hulp zijn voor de Gebroeders Melchizedeks, uw Tontons, die hier met Monjoronson zullen komen wanneer dit alles zal afgewerkt zijn.

{Kathy : hier werd ik ongemakkelijk……hmmmm teveel eer.}


Vergeet niet dat ik Majeston ben. Ik ben de Reflectiviteit. Ik zie door alles heen. Ik kan u pijlen en al uw gevoelens kennen. Dus als we u uitgepikt hebben na uw akkoord en uw wens om dit te doen, geloof me vrij …….dit was geen lichtvaardige beslissing.


Veel persoonlijkheden van het universum zullen uw stem gebruiken om te spreken aan een groot publiek hier op aarde. U zult tegen dan al veel meer geperfectioneerd zijn dan nu en u zult spreken in verschillende talen. Dit zal voor ons het rechtstreekse contact vergemakkelijken. Blijf nederig, omdat anders ons gewicht u zal verpletteren. Als u eenvoudig en bescheiden blijft zoals nu en rustig uw leventje slijt, dan zult u ons veel gemakkelijker kunnen dragen.


Jullie kennen het gevaar nog niet van een openbaar leven. Jullie gaan dan nog meer de eenzaamheid, de rust en vrede opzoeken. Jullie zullen dan zoveel gesolliciteerd worden dat het jullie moeilijk zal zijn om een privaat leven te behouden en we weten dat jullie daar veel behoefte aan hebben. Dus blijf geduldig, veel dingen moeten nog komen en jullie zullen een grote hulp zijn voor de hemelse wezens. Blijf eenvoudig, geniet van jullie rustig leven, om iemand te zijn zoals iedereen die niet de aandacht of de nieuwsgierigheid van de mensen naar zich toetrekt.


We hebben nog een paar jaren vóór ons voordat Monjoronson hier met zijn team zal aankomen. Er is inderdaad nog een heleboel werk te doen, maar het werkt goed en het geeft goede resultaten, en iedereen is zeer gelukkig en blij.


Dat was het dan, mijn kinderen, ik wou dat jullie mij hoorden en wenste jullie persoonlijk te spreken. Ik dank jullie om naar mij geluisterd te hebben. Tot ziens, mijn vrienden.


MALVANTRA: Kathy, het is Tonton Malvantra hier. Wij houden van dit lief woordje en daarom gaan we het gebruiken met u en uw vrienden hier die dit woord begrijpen. Wij geloven niet dat het te vertalen is in andere talen, tenzij ze ook een mooi kind woordje hebben om hun ooms te noemen.


Wat Majeston gezegd heeft is waar. Jullie zullen later woordvoerders zijn voor persoonlijkheden van het planetaire bestuur om lezingen te geven aan groepen die voor hen noodzakelijke informatie moeten ontvangen. Het is niet voor morgen, omdat jullie nog een geweldige training hiervoor moeten ondergaan. Maar wij bereiden jullie voor om dit te kunnen doen.


Jullie gaan ook de Tontons Melchizedeks helpen die werken in jullie specialiteit en die hier zullen komen. Jullie specialiteit is de rebellie van Lucifer, de zielen helpen die hier nog steeds worden geblokkeerd, het schoonmaken van dit duistere energie netwerk, het bespreken van de gevolgen dat dit heeft meegebracht in het alledaagse leven van de mensen, en het belang van het persoonlijk contact met zijn God Fragment om jullie uit alle moeilijke situaties te halen en aldus een gids te hebben die betrouwbaar is, die jullie niet zal laten vallen en jullie zal helpen om De Vader overal te zien, in iedereen en in alle omstandigheden.


Uw programma voor Europa is nog niet klaar. We gaan jullie niet van links naar rechts laten lopen, we bestuderen het. Maak jullie geen zorgen, het zal zeker klaar zijn voor het einde van volgende week. We weten wel dat jullie de wereld niet kunnen rondreizen in twee maanden. Dat is de reden waarom we meer tijd nodig hebben om te bestuderen wat we gaan doen, waar, wat en hoe, om het meest efficiënt te zijn.


Dus verheugt u, mijn kinderen. Jullie gaan mooie reizen maken, jullie gaan speciale plaatsen zien, een beetje anders dan de gebruikelijke vakantieoorden. Jullie gaan veel mensen ontmoeten, een heleboel dingen leren en jullie gaan het leuk vinden. Dit zullen nieuwe avonturen zijn en jullie gaan daar veel vreugde aan beleven.

Dit was het voor vandaag, mijn kinderen. Tot ziens, mijn kinderen en tot de volgende keer.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com


Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.


startpagina