TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS

DEEL 2 – 2011.

Plaats: Mezza Verde te Placencia in Belize

Ontvangen door Kathy

Datum: 8 april 2011

Aanwezig: 4 Maya’s en Cyril, Carole, Kathy

Leraren: TOMAS

SIRAYA – De Stem van De Universele Vader – Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1,Orilington genaamd.

MALVANTRA MELCHIZEDEK


Gebed: Lieve Vader, U bent de Creatieve Bron van alle levensvormen, bekend onder verschillende namen in vele culturen en religies. U bent diegene die gans de Mensheid heeft geschapen en die ons zoveel capaciteiten en potentiële mogelijkheden heeft gegeven om te ontwikkelen. U hebt ons allen geschapen om het leven te ervaren…………………………………….

Meditatie: Wij zijn hier samen met de bedoeling om in Innerlijke Stilte te gaan. Om te leren naar ons God Fragment te luisteren. Laat de Geest van Christus en de Geest van Waarheid over ons nederdalen. Laat God’s Aura ons beschermen en laat onze gidsen en engelen ons hierin begeleiden.

TOMAS: Hallo mijn vrienden ik ben het, Tomas. Ik verwelkom jullie allen hier in dit lokaal waar jullie bijeengekomen zijn voor deze eerste sessie van vragen en antwoorden over het Urantia Boek.

Ik ben een Hemelse Leraar en een opklimmend wezen en heb al een groot deel van de reis naar de Universele Vader volbracht. Ik werd gekozen door Christus Michael als leraar voor deze groep. Dit is voor mij een grote vreugde en ik ben erg blij geselecteerd geweest te zijn om mij bij jullie aan te sluiten en jullie te helpen.

Ik weet dat jullie allen zenuwachting bent en dat jullie graag uw vragen wilt stellen. Daarom stel ik voor om te beginnen.

Maya student: Dank u voor deze gelegenheid om vragen te stellen. Waarom gebruiken de mensen die zwarte magie beoefenen hun kennis om kwaad te doen aan anderen terwijl ons Hoogst Hoger Wezen (God) ons de kans gaf om hier op deze wereld te leven? (Nota Kathy: zwarte magie of andere lokale benamingen hiervoor wordt nog beoefend in Centraal en Zuid Amerika en in de Caraïben door de oorspronkelijke Maya bewoners en de nakomelingen van Afrika. De mensen hier hebben er veel angst voor.)

TOMAS: wat u zwarte magie noemt is een praktijk gebaseerd op angst. Ze gebruiken lage psychische energie om anderen te benadelen. Maar omdat iedereen er zo bang voor is wordt het gevaarlijk. Indien u er geen angst voor zou hebben dan kunt u het beheersen. Niet alle menselijke wezens zijn op hetzelfde niveau. U hebt mensen die snel hun lessen leren, die God leren lief hebben, die leren hun broeders en zusters te dienen. En u hebt mensen gezien die hun ego volgen, die macht over anderen willen hebben, die schade willen berokkenen aan anderen. Er zijn verschillende manieren om anderen te benadelen en dit is er één van.

Van het ogenblik dat uw volk meer schoolse kennis zal opgedaan hebben, dat hun kinderen naar de Universiteit zullen gaan, dat ze andere wetenschappers zullen ontmoeten, dan zult u dit alles vanuit een ander oogpunt bekijken. Dan zult u wat zij eigenlijk doen en gebruiken bestuderen en u zult ontdekken dat hun magie niet zo groot is als u nu wel denkt . Deze magie is gebaseerd op angst. Als u een God-gecentreerd mens bent en u vreest niets dan kunt u dit "kwaad" zoals u het noemt zonder probleem verjagen.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja) Hebt u een andere vraag?

Maya student: Hoe kunnen wij meer zelfverzekerd geraken om aan het bijgeloof van ons volk te weerstaan?

TOMAS: De enige manier om zich te ontdoen van bijgeloof is door wetenschappelijke kennis en waarheid te vergaren. Daarom is de wetenschap daar. De wetenschap bestudeert feiten en maakt pogingen om de feiten te begrijpen. En beetje bij beetje, door kennis op te doen van de fysieke wereld, zal het bijgeloof en de angst voor wat u nu niet begrijpt en dat tot bijgeloof leidt, verdwijnen. Dus komen we terug op hetzelfde punt: onderwijs is nodig, de wetenschap is noodzakelijk en is hoogst noodzakelijk om zich te ontdoen van bijgeloof. Bijgeloof komt voort uit onwetendheid en angst. Vervolgens beginnen de mensen er dingen aan toe te voegen, zaken te assembleren die geen verband houden met elkaar, maar omdat ze geen andere verklaring hebben geloven ze erin en omdat ze erin geloven geven ze er leven aan. Zeer langzaam, generatie na generatie wanneer de mensen meer onderwijs en wetenschappelijke kennis zullen opdoen zullen ze minder bijgelovig worden. Denk niet dat bijgeloof kenmerkend is voor de Maya’s. Alle culturen, zowel de Westerse, de Aziatische en de Afrikaanse cultuur zijn geïmpregneerd door bijgeloof. Het bestaat nog steeds.

De blanke cultuur heeft zoveel angst voor het nummer 13 dat wanneer zij gebouwen bouwen en ze de deuren moeten nummeren dan springen ze van 12 naar 14 en dat is dan de grote westerse cultuur. Zo ziet u dus dat zij eveneens heel veel kleine dingen hebben die alleen gebaseerd zijn op onwetendheid en bijgeloof. Zodra u niet meer onwetend bent en u de feiten opzoekt en u elke dag de begeleiding van God vraagt om de waarheid te leren kennen dan zullen deze dingen verdwijnen.

Uw volk, uw familie, uw buren hierin helpen zal veel tijd benemen. U kunt nu al de jongeren helpen door hun verhalen te vertellen over wat u geleerd hebt op school en door ze te motiveren om naar school te gaan zodat ze niet onwetend blijven. Dat betekent echter niet dat ze al hun waarden en het geloof van hun cultuur achter zich moeten laten, absoluut niet.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja, dank u) Hebt u een andere vraag ?

Student: Ik heb een visioen gehad van mijn gids en ik zou graag zijn naam kennen?

TOMAS: uw spirituele gids is uw spirituele gids. Om de naam en zijn functie bij u te kennen moet u in innerlijke stilte gaan en dit vragen tijdens uw meditatie, vraag hem wie hij is en wat zijn of haar functie is. Ik kan u dit niet onthullen, want ik ken niet de namen van alle spirituele gidsen die zich bij miljoenen mensen bevinden. Ik ben hier om u kennis bij te dragen. Dus als u wilt weten wie dit wezen van uw visioen is, ga dan in innerlijke stilte, mediteer, stel uw vraag en wacht op het antwoord daar dit een persoonlijke, zeer persoonlijke vraag is die enkel u aanbelangt.

Maya student : Moeten we blijven toezien hoe onze samenleving aan het veranderen is? Onze religie, ons geloof en onze waarden worden vermengd et wij verliezen onze erfenis.

TOMAS: niemand vraagt u om van geloof te veranderen. Ik ga u een andere vraag stellen. Beantwoord uw geloof aan alle vragen die u in het leven hebt? Zo ja, dan is dit goed, maar als uw godsdienst of uw geloofssysteem niet al de antwoorden heeft op al de vragen die u in het leven hebt is het dan niet normaal dat u uw antwoorden ergens anders gaat zoeken?

Er is geen enkele religie voorlopig op aarde die de volledige waarheid in haar bezit heeft. Dus komen we hier om u te helpen de leemten in uw eigen geloofssysteem aan te vullen en om u naar een hoger begripsniveau te leiden. U kunt niet aan een kind van 5 jaar uitleggen wat u kunt uitleggen aan een kind van 12 jaar, noch wat u uitlegt aan een volwassene. Dat is de reden waarom uw godsdienst u geholpen heeft doch ze heeft niet alle antwoorden in haar bezit en daarom bent u hier om een leraar te ontmoeten die u kan helpen meer dingen te begrijpen en die u antwoorden kan geven.

Het enige dat wij u vragen om te doen is dit: u hebt de naam Hunab Ku voor God. Wel Hunab Ku leeft in u. Hij heeft een deel van zichzelf aan u gegeven. Ga elke dag in meditatie, in de stilte en leer luisteren naar wat Hunab Ku u te zeggen heeft. U hoeft niet te luisteren naar mijn woorden. U hoeft mijn woorden niet te geloven. De grote en ware kennis ligt in uw eigen hart, in uw mentaal bewustzijn daar Hunab Ku zich in u bevindt, en Hij wacht enkel het ogenblik af dat u naar Hem zou willen luisteren. Het is daar waar u uw antwoorden en uw begeleiding zult vinden en langzaamaan zal Hij u meer en meer laten ontdekken.

We kunnen u niet alles leren en geven omdat u niet in staat bent om alles onmiddellijk te begrijpen. Daarom vormen wij u stapsgewijs. Als u echter de waarheid wilt, ga dan in innerlijke stilte elke dag, stel uw vraag en wacht. Luister naar de stem van God, van Hunab Ku die tot u spreekt en dat is het enige wat wij u vragen. Hierdoor zult u begeleidt worden op uw eigen weg, op uw eigen pad.

Beantwoord dit uw vraag? (Ja, dank u). Is er een andere vraag ?

Maya student : Wat zijn de richtlijnen om meer wijsheid te verkrijgen en van een betere kwaliteit om anderen te helpen meer positief te denken?

TOMAS : Kunt u dit herhalen ? (Ja). Want ik ben niet zeker dat ik de zin van uw vraag heb begrepen, kunt u meer uitleg geven?

Ja. (De vraag werd herhaald.)

TOMAS: alvorens u anderen wilt veranderen, begin bij u zelf. Onderzoek u zelf en zie waar u zichzelf kunt verbeteren. Wanneer u positief begint te denken en u dienovereenkomstig handelt, dan zult u een voorbeeld zijn en uw leven zal veel gemakkelijker worden en anderen zullen dit zien en zij zullen naar uw geheim vragen en dan kunt u het hen uitleggen.

Veel van uw broeders en zusters gaan moeilijkheden hebben nu en in de toekomst omdat ze niet zoals u kennis hebben van hun verbinding met God, met Hunab Ku en dat men altijd zijn leiding kan vragen. Dat zijn begeleiding en de waarheid in u is en als u mensen ontmoet die hiernaar willen luisteren dan kunt u hen dat gewoon vertellen.

Als u mensen ontmoet die altijd verdrietig en negatief zijn, geef hun liefde vanuit de grond van uw hart, stuur hun liefde, geef ze een grote glimlach en u zult zien hoe ze zullen veranderen. Hoe ze deze liefde gaan voelen en zachtjes beter gaan worden. Mensen die altijd triest zijn en zelden vol vreugde, hebben schijnbaar daarvan een gewoonte gemaakt om altijd triestig te zijn en het enige wat helpt is, niet erover praten of hen trachten te overtuigen van mening te veranderen, neen, zeg gewoon dat u van ze houdt.

Geef hen het gevoel dat u van ze houdt, geef hen het gevoel dat u graag met hen omgaat, geef hun een glimlach, want dat is wat ze het meest nodig hebben. Door liefde en vriendelijkheid aan mensen te tonen, alleen om ze te helpen, zullen de mensen veranderen. Veel mensen hebben nood aan liefde, veel mensen hebben eigenwaarde nodig en door die liefde te geven, deze eigenwaarde aan anderen, door ze in acht te nemen dan zult u merken dat dit verdriet verdwijnt en dat hun gezichten geluk zullen uitstralen. Geef enkel liefde en later, wanneer zij ontvankelijk zullen worden, wanneer ze kunnen luisteren, kunt u hen misschien vertellen dat ze ook een God Fragment in zich hebben die gewoon op hen wacht, waaraan zij een vraag kunnen stellen, naar zijn begeleiding kunnen luisteren, omdat dit God Fragment zoveel van hen houdt. Helpt dit antwoord u? (Ja dank u).

Een andere vraag?

Student: We hebben in het Boek van Urantia gelezen dat een kind vandaag, een God Fragment ontvangt vanaf het ogenblik dat het zijn eerste morele beslissing neemt. Dit is voor het moment tussen 5 en 7 jaar. Zijn er kinderen die niet tot dit stadium van moreel besluit geraken en die daardoor zonder God Fragment blijven voor de rest van hun sterfelijk leven waardoor ze aldus niet de mogelijkheid hebben om een Morontia ziel te ontwikkelen die een capaciteit van voortbestaan heeft na de fysieke dood?

TOMAS: het is mogelijk dat een kind, ten gevolge van sommige fysieke handicaps, niet bekwaam is om zulk een besluit nemen. Dit kind zal op zijn manier evolueren en zal zijn ontwikkelingsmogelijkheden krijgen op de andere werelden, de Woningwerelden. Het is inderdaad mogelijk in bepaalde specifieke gevallen. Echter alle wezens zonder ernstige lichamelijke handicaps zullen evolueren en op een bepaald ogenblik, voor de een beetje vroeger en de ander een beetje later, zullen zij een (moreel) besluit nemen en zullen zij een Gedachtenrichter (God Fragment) en een Beschermengel ontvangen om hen te helpen deze Morontia ziel te vormen die later de mogelijkheid zal hebben om te overleven of niet, afhankelijk van de levenskeuzes die deze persoon zal maken (gedurende gans zijn opklimmingsloopbaan).

Nog een vraag?

Student : Vragen over de eerste periode na de fysieke dood en de “Heropstanding” van de ziel op de Eerste Woningwereld.

Waarom moeten zovele zielen slapen na hun fysische dood en moeten zij op een dispensatie wachten voor de “wedersamenstelling van hun persoonlijkheid”?

Kunt u ons meer uitleg geven over het woord “dispensatie”?

Wat gebeurt er met goede, hoogwaardige morele mensen die absoluut niet geloven in een leven na de dood, noch in God?

TOMAS: Wat was uw eerste vraag want u hebt er veel tegelijkertijd gesteld?

Waarom moeten zovele zielen slapen na hun fysische dood en moeten zij op een dispensatie wachten voor de “wedersamenstelling van hun persoonlijkheid”?

TOMAS: We zullen eerst op deze vraag antwoorden. Een persoon die een God Fragment heeft ontvangen en die snel genoeg God leert kennen en zijn wil ondergeschikt maakt aan de Wil van God en zijn begeleiding volgt, zal een veel sterkere en veel grotere ziel ontwikkelen met al een groot potentieel om te overleven. Deze zielen moeten niet langs wat men zou kunnen noemen “de slaapzalen” gaan en wachten op een dispensatie. Ze zullen direct gebracht en verrezen worden of “gerepersonaliseerd” op Woningwereld no. 1 en misschien zelfs doorgaan naar de Werelden no. 2, no. 3, no. 4. Misschien, alles hangt af van de ziel.

De zielen die niet voldoende ontwikkeld zijn omdat ze God niet wilden kennen tijdens hun leven of omdat ze zich ver van God verwijderd hebben door hun handelingen en beslissingen, zijn hiervoor niet sterk genoeg en hebben minder overlevingspotentieel. Deze zielen worden dan naar de slaapzalen gebracht en elke duizend jaar, soms meer soms minder, maar op wel gedefinieerde tijdstippen is er een vonnis dat door een censor wordt voltrokken en dan zullen al deze zielen die slapen op dat ogenblik beoordeeld worden op hun overlevingscapaciteit. Als ze een overlevingscapaciteit hebben dan krijgen ze een tweede kans en dan zullen zij met duizenden tegelijkertijd een wedersamenstelling ondergaan in de opstandingsgebouwen (en een nieuw morontia lichaam krijgen). Het is een kwestie van ontwikkeling van de ziel.

Een andere vraag?

Kunt u ons meer uitleg geven over het woord “dispensatie”?

TOMAS: Een dispensatie is een term die betekent dat men zal overgaan tot het berechten van de zielen die slapen en beslissen welke ziel zal kunnen opgewekt worden. Als men deze zielen niet zou laten slapen in afwachting van de volgende dispensatie dan zouden deze zielen voor eeuwig verloren gaan omdat ze niet zelf de mogelijkheid hebben om de Eerste Woningwereld te bereiken. Om de Eerste Woningwereld onmiddellijk te bereiken moet u een Serafijnse voogd ontvangen of een Serafijnse Bestemmingsbehoeder, en dat zal u de mogelijkheid geven om samen met uw God Fragment en uw persoonlijkheid onmiddellijk naar de Woningwerelden te gaan.

Wat dat betekent " zielen die slapen" en de plaatsen waar ze zijn, daar kunnen we nog niet over praten. Maar ze zijn ergens. Dit zijn dingen die nog geopenbaard moeten worden aan de wereld en het is nog niet de tijd om dit punt te verduidelijken, maar het zal komen.

Nog een vraag?

Wat gebeurt er met goede, hoogwaardige morele mensen die absoluut niet geloven in een leven na de dood, noch in God?

TOMAS: Dit is een voorbeeld. Het hangt allemaal af van hun leven en hun morele handelingen en hun verbinding met God. Het kan zijn dat deze mensen deel uitmaken van de zielen die zullen slapen en zullen moeten wachten op een dispensatie, zoals het mogelijk is dat deze zielen enig voordeel hebben opgebouwd, maar daar kunnen wij niet over oordelen en dan zou het kunnen dat ze sneller op de Eerste Woningwereld aankomen om te verijzen en opnieuw samengesteld te worden.

Nog een vraag?

Student: Vraag over de 7 Psychische Cirkels die het sterfelijke wezen moet doorlopen in zijn leven. Op welk ogenblik beginnen wij met het betreden van de 7 Psychische Cirkels? Gebeurt dit op het ogenblik van de ontvangst van onze Gedachtenrichter of gebeurt dit later?TOMAS: Dit hangt af van de evolutie van de persoon. Het hangt af van zijn mentaal bewustzijn, van zijn beslissingen op het ogenblik dat hij begint te zoeken naar een hoger moreel leven of God te vinden. Het hangt ervan af, dit kan gebeuren op het ogenblik dat de Gedachtenrichter of God Fragment aankomt, zoals dit later in hun leven kan gebeuren. In ieder geval zult u deze Zeven Psychische Cirkels, als u niet in staat bent om ze te voltooien gedurende uw fysieke leven, verder doorlopen gedurende uw evolutie op de Morontia Werelden of de Woningwerelden.

U kunt in één leven van de 7de Psychische Cirkel naar de 1ste Psychische Cirkel gaan, u bent daar zeer goed bekwaam voor. Veel mensen geraken maar tot de 7de cirkel die de eerste is die men doordringt. Maar ook zij kunnen zich een Morontia ziel opbouwen met overlevingscapaciteit en nog altijd een groot potentieel in zich hebben dat moet ontwikkeld worden. Zij kunnen worden opgewekt of gerepersonaliseerd worden, op de Eerste Woningwereld.

Nog een vraag?

Student: Vraag over de persoonlijkheid die men ontvangt van de Universele Vader. Volgens wat wij ervan begrepen hebben, moeten wij deze “unieke persoonlijkheid" die wij ontvangen verder ontwikkelen zoals onze Morontia ziel. Kunt u ons een beetje meer uitleggen hierover geven?

TOMAS: inderdaad, u hebt een unieke (en op zich zelf onveranderlijke) persoonlijkheid ontvangen van de Universele Vader met de mogelijkheid om zich te ontplooien door ervaringen op te doen. Het is net zo met de ziel wanneer de Gedachtenrichter of het God Fragment samen met uw mentaal bewustzijn de Morontia ziel schept. Deze ziel zal in haar embryonaal stadium al een groot potentieel in zich bezitten om te ontwikkelen en zo ook zal uw persoonlijkheid zich ontplooien terwijl uw ziel groeit.

Uw bewustzijn, uw ziel, zullen meer en meer groeien en uw persoonlijkheid zal zich meer en meer gaan ontplooien volgens de besluiten die u neemt en de wijze waarop u uw eigen wil ondergeschikt maakt aan de Wil van de Universele Vader, en dit zal zo zijn gedurende de lange opklimmingsreis tot bij God.

U moet karaktersterkte ontwikkelen en een wil die bekwaam is om haar ziel te leiden op de reis naar de Universele Vader. U moet in staat zijn om goede beslissingen te nemen en wat u zou kunnen noemen "een sterke ruggengraat" ontwikkelen om dit grote opklimmingsavontuur te ondernemen. Veel karaktereigenschappen moeten nog ontwikkeld worden en dat maakt allemaal deel uit van uw groei. Inderdaad uw persoonlijkheid en uw ziel zullen zich geleidelijk aan ontplooien en ontwikkelen als u deze reis onderneemt. U zult van de ene Woningwereld naar de andere gaan, alle Morontia werelden (half-materiële-spirituele werelden) doorlopen. U zult hoe langer hoe minder morontieel worden om uiteindelijk volledig geestelijk te worden en de Geestelijke werelden bereiken. U zult telkens meer en meer veranderen tot u een zuivere geest geworden bent en het Paradijs bereikt hebt. In het centrum van het Paradijs zult u door De Universele Vader omhelsd worden en dan een Volkomen wezen geworden zijn. Daarna ontvangt u een andere bestemming en zult u ander werk te doen hebben.

Nog een vraag?

Student: Neen, dank u wel.

TOMAS: Als er geen vragen meer zijn zullen we deze eerste sessie beëindigen. Het was leuk en ik hoop dat wij nog meerdere sessies als deze zullen hebben zodat wij allen kunnen groeien en van elkaar kunnen leren. Zijn er nog vragen? (Geen) OK, dan groet ik u allen en tot de volgende maal.

MALVANTRA MELCHIZEDEK: SIRAYA wenst jullie te spreken, De Stem van de Universele Vader.

SIRAYA: Mijn lieve kinderen ik ben SIRAYA, de Stem van De Vader en ik spreek voor de Universele Vader. Men heeft u uitgelegd wie ik ben. Ik ben Meester Geest n ° 1 van het eerste Superuniversum en wanneer De Vader wil praten met zijn kinderen, gebruikt Hij altijd mijn stem. Dit is waarom ik tot u kom.

Dit is erg nieuw voor u, maar De Vader is zo blij dat u deze inspanning doet en dat u wilt leren. Omdat u de aanwezigheid van De Vader in u erkent, wilt Hij telkens deelnemen als u samenkomt. Ik ben hier gewoon om u te vertellen hoe blij Hij is, hoeveel Hij van u allen houdt en in welke mate hij zorg draagt voor u, zijn jonge kinderen. U bent slechts grote baby's voor Hem en toch houdt Hij van u zoals u bent en Hij zal u helpen om uw eerste kleine stappen te zetten en te groeien, te groeien totdat u Hem op volwassen leeftijd kunt bereiken. Hij zal er altijd zijn door uw handen in de Zijne te houden, door u voorzichtig te begeleiden zoals u het verkiest, zodat u later partners zult worden. Als Vader en zoon, als Vader en dochter, zult u SAMEN bepalen wat u gaat doen in het leven. Dank u mijn kinderen, dit was SIRAYA, de Stem van De Vader.

MALVANTRA MELCHIZEDEK: Dit is Malvantra hier: we zullen deze sessie beëindigen. Ik bedank allen om samengekomen te zijn op ons verzoek en ik hoop dat u geleidelijk aan andere sessies zult organiseren. Dank u allen en een goede avond.

Einde.

Mezza Verde Groep – Placencia, Belize.

http://www.mezzaverde.com


Voor de definities en uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia Boek

startpagina