Terugkeer Maya Kosmische Meesters

Deel 29 - 2011

V/A sessie met mensen en onzichtbare wezens.Sessie van 22 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Engels/Frans.

Plaats: Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig: Cyril, Carole, E-Maya en Kathy.

Ontvangen door Kathy


Bezoekers: Leraar HAM en TOMAS,

MALVANTRA MELCHIZEDEK


Malvantra sprak na 28min…………….Totale duur meditatie: 1u28min.


Malvantra Melchizedek: Hallo mijn kinderen, dat is lang geleden dat jullie nog met zo veel tesamen waren. Vandaag hebben wij een speciale zitting met onzichtbare menselijke zielen, zij die door jullie de gevallen engelen worden genoemd, Middenwezens die komen om deze onzichtbare zielen te leren opvoeden en een groot aantal Engelen, die niet zo lang geleden nog in het planetaire bestuur zetelden en die altijd de overtuigingen van Lucifer en Caligastia hebben aangehouden.

Deze sessie wordt uitgezonden vanaf uw lokaal universum tot Uversa, de hoofdstad van uw Superuniversum Orvonton. Zoveel hemelse wezens, de Meest Verhevene van uw Constellatie Norlatiadek en vele anderen bekijken deze sessie. Net als we jullie gevraagd hebben om jullie vragen voor te bereiden, werd hen hetzelfde gevraagd. Ham zal antwoorden op de vragen van de ‘onzichtbare’ en Tomas, jullie toegewezen leraar, zal uw vragen beantwoorden.

Christus Michael en Nebadonia, uw Moeder Geest zijn ook aanwezig om te zien hoe het werkt. Ze zijn erg blij om te zien hoe, wij de Melchizedeks, erin gelukt zijn om met ons team en onze helpers een enorme groep te vormen van zichtbare mensen en onzichtbare wezens voor u.

Jullie hebben een alledaags mentaal bewustzijn waarmee jullie alles registreren wat jullie zien en horen. Maar jullie hebben ook een geestelijk intellect waarvan jullie zich niet bewust zijn en dat alles voor jullie ziel vastgelegd. Dit betekent dat jullie meestal niet bewust zijn van wat uw ziel leert; dit betekent dat uw ziel weleens veel meer kennis en wijsheid zou kunnen bezitten dan jullie denken.

Bekijk dit soort sessies daarom niet als iets dat enkel de onzichtbare wezens dient. Denk niet dat jullie hier zijn alleen om hen te helpen. Jullie ziel zal hiervan een heleboel dingen leren, maar jullie zullen zich daar niet van bewust zijn. Jullie ziel kan dingen horen en zien waarvan jullie zich niets herinneren. Beschouw dit niet als een soort opoffering voor anderen. Wat uw ziel hier gaat leren zal van onschatbare waarde zijn voor het verdere verloop van haar ascensie.

Het heelal zal jullie altijd welgezind zijn wanneer jullie zich dienstbaar stellen voor uw broers en zusters, zichtbaar of niet voor u. Het feit dat jullie dit willen doen voor uw onzichtbare broers en zusters evenals voor de Engelen, voegt er een extra waarde aan toe dan als jullie dat alleen zouden willen doen voor stervelingen die om jullie heen leven. Weinig mensen zouden dit willen doen wat jullie hier doen.

Wij hopen dat er zich later meer groepen gaan aanbieden want dit hier is eigenlijk maar een kleinschalig experiment. Zodra het werkt, kunnen wij aan andere groepen voorstellen om hetzelfde te doen. Wij zijn van mening dat we nog zeker meer dan een jaar nodig hebben voordat dit kan gebeuren omdat we dan moeten afzien van jullie geheimhouding die nog steeds zeer noodzakelijk is voor jullie bescherming om ongewenste nieuwsgierigheid te voorkomen.

Ham gaat beginnen met de vragen van de onzichtbare. Ik laat hem het woord.

HAM: Hallo mijn vrienden, het is Ham hier. Ik spreek tot allen onder u – zowel tot de zichtbare als de onzichtbare. Ik verwelkom jullie allemaal in deze derde vraag en antwoord sessie. Ik laat mijn groep van start gaan met hun vragen die ik voor jullie zal herhalen.

Vraag van een onzichtbare: het is Ham hier. Ik heb hier een vraag van een engel die niet begrijpt wat er verkeerd is gelopen en wat er fout was aan de ideeën van hun vroegere Stelsel Soeverein Lucifer.

ENGEL’: er waren enkele problemen in het universum en door het feit dat toen (200.000 jaar geleden) het niet zozeer Christus Michael was die zijn lokaal universum beheerde, maar eerder het Superuniversum via zeer strikte controllers, hadden we allen de indruk dat we in plaats van deze menselijke wezens te helpen die voortkwamen uit dierlijke evolutie, we hun evolutie eerder vertraagden.

We dachten dat we de evolutie van een sterfelijke ziel konden versnellen indien wij, de engelen die Lucifer gevolgd hadden in zijn rebellie en zijn ideeën, veel meer mogelijkheden hadden kunnen ontvangen om te helpen en de ontwikkeling van de menselijke ziel te bevorderen.

Toch zijn we er niet van overtuigd dat we verkeerd waren. Wij hebben de indruk dat de dingen van kwaad tot erger zijn gegaan omdat wij plotseling afgesneden werden van de communicatiesystemen met het lokale universum en in quarantaine werden geplaatst, wat ons belet heeft om te handelen op de manier die ons juist leek om de mensen in hun opklimming te helpen.

Lucifer was een groot soeverein. We hebben hem altijd bewonderd en we konden ons niet voorstellen dat hij zo zou veranderen om plotseling de evolutie van de mens te ondermijnen of de oorlog te verklaren aan het universum. We hadden niet veel contact met Christus Michael op dat moment. Het leek vaak afwezig te zijn en meest van de tijd hadden we alleen contact met Lucifer en zijn helpers. Wij vertrouwden Lucifer.

We zouden graag enige uitleg hebben waarom wij werden misleid door Lucifer en Caligastia? Hoe was zoiets mogelijk? Bedankt. “Ham: Zie mijn vrienden, hoe gevaarlijk het kan zijn om iemand te volgen die naar u komt met nieuwe ideeën en in wie u uw vertrouwen stelt.


Lucifer heeft het bestaan van De Universele Vader ontkend, hij ontkende het bestaan van de Goden van de Triniteit: "de Universele Vader, de Eeuwige Zoon-Moeder en de Oneindige Moeder-Geest ". Zij zijn degenen die alle dingen en alle wezens hebben geschapen. Ze hebben het mogelijk gemaakt dat een mens afkomstig van het dierlijk leven zich een ziel kon scheppen met de mogelijkheid om het eeuwige leven te verkrijgen dankzij haar acties en haar persoonlijke beslissingen.


Hoe?


De Universele Vader geeft de sterveling bij zijn geboorte een persoonlijkheid en later in zijn jong leven een Fragment van Hem, namelijk de Gedachtenrichter.

De Moeder-Oneindige Geest geeft hem zijn sterfelijk bewustzijn (intellect).

Lucifer zei dat de Universele Vader een uitvinding was van de Paradijs Zonen en dus van Christus Michael, die geschapen werd in Het Paradijs, die geschapen werd door de Universele Vader samen met de Eeuwige Zoon-Moeder.

Als Lucifer dit ontkent, ontkent hij ook dat een mens een vonk van de Universele Vader kan ontvangen, een Fragment van God om zich een ziel te scheppen.

Lucifer is nooit bekwaam geweest om een ziel te scheppen, nooit. Hij wilde aantonen dat hij dat kon, maar was er niet toe in staat. Wat hij geschapen heeft noemen wij verschrikkelijk imitaties, iets dat amper kan denken, een psychische energie zonder persoonlijkheid. Deze wezens kunnen nooit evolueren omdat zij geen Fragment van God kunnen ontvangen en zij zullen nooit het niveau kunnen bereiken van een vergeestelijkte ziel die een eeuwig bestaan kan ontvangen.

En u….u hebt hem geholpen….. omdat u in hem geloofde.

Deze wezens hadden een groepsziel nodig om gericht te worden. Dienovereenkomstig, gaf hij macht aan een paar zielen om deze wezens te manipuleren. Deze wezens waren niet in staat om te evolueren, om verder te gaan dan de plaats waar zij geschapen werden. Deze wezens zijn niet aanvaardbaar voor het heelal en dus zullen ze ontschapen worden.

En u wist dit, u zag wat er gebeurde en u hebt geholpen.

Op een gegeven moment hebt u begrepen dat er iets fout ging, niet in het begin maar later. Toen u begreep dat uw grote soeverein Lucifer van het Satania Stelsel was veranderd en dat hij niet langer dezelfde was, dat hij niet kon bereiken wat hij beweerd had te kunnen doen.

Ja, jullie werden allen in quarantaine geplaatst. Het was niet de eerste opstand in dit lokale universum, maar hier in het planetaire Stelsel Satania waren er te veel planeten bij betrokken. We moesten ze in quarantaine plaatsen opdat niet gans het lokale universum zou geïnfecteerd worden en om de toekomstige ascensie van alle menselijke zielen die al op de Constellatie van Norlatiadek waren niet in gevaar te brengen.

We moesten het stoppen om zoveel mogelijk zielen te beschermen zodat ze hun opklimming konden verder zetten. Onze bezorgdheid was de Morontia zielen te beschermen en dat was niet de zorg van Lucifer of Caligastia en u allen hebben dit later ontdekt. En inderdaad vertelden zij u dat het niet hun schuld was maar de schuld van de acties van anderen in het universum.

U begint nu stilaan te begrijpen dat uw keus om een dergelijke Lanonandek te volgen - een van de beste - in zijn valse ideeën, in plaats van te luisteren naar die engelen die hem niet volgden en die voelden en begrepen wat er niet klopte in wat hij tegen iedereen zei,... dat dat de reden was – Ja, de reden waarom jullie in de val zaten van deze quarantaine. Wij bieden u nu de mogelijkheid om van gedachten te veranderen, de mogelijkheid om een rehabilitatie te accepteren door middel van heropvoeding, zodat u de plannen kunt begrijpen van Christus Michael die zich nu ontwikkelen.

Als u wilt van gedachten veranderen en het onderwijsplan accepteren voor alle engelen en menselijke zielen die door u zijn misleid dan kunt u uw eigen ascensie nastreven omdat u, net als de menselijke zielen, de mogelijkheid heeft om op te klimmen volgens een vastgesteld opklimmings plan dat inderdaad een heleboel tijd en hard werken vereist om het te verwezenlijken.

U kunt de evolutie van een menselijke ziel niet versnellen op de manier waarop Lucifer dit onderwees.

Niemand kan leven scheppen zonder de levensvonk van de Universele Vader, van de Eeuwige Zoon-Moeder en de Oneindige Moeder-Geest en dat is precies wat Lucifer heeft aangetoond.

Zelfs niet met de hulp van de Levendragers,-----inderdaad, in dat geval had hij meer schade kunnen berokkenen... …..maar zelfs in dat geval, was het niet mogelijk om menselijke zielen te scheppen die in staat waren om op te stijgen naar het Paradijs, omdat u daarvoor een God Fragment en een persoonlijkheid nodig hebt die u krijgt van de Universele Vader.

Misschien kunt u iets scheppen, maar nooit een schepsel met de mogelijkheid om zich een ziel te ontwikkelen die het potentieel bevat om het eeuwige leven te bereiken.

Lucifer en Caligastia hadden gans het ascensie plan geheim gehouden. Ze hadden alles geheim gehouden en zijn met hun eigen experimenten begonnen om te bewijzen dat ze gelijk hadden. Jullie hebben daar allemaal in meegeholpen, maar ze konden hun plannen niet waarmaken.

Vandaag, geven wij jullie de mogelijkheid door middel van een rehabilitatie plan om alles terug goed te maken en uw opklimming voort te zetten in dienst van de ‘plannen van Christus Michael’ voor de evolutie van elk gecreëerd wezen. Bedankt.

Een vraag van een onzichtbare: Ham hier. Hier is een menselijke ziel die ons vertelt hoe zij experimenten deden om een ander (fysiek) lichaam te krijgen of probeerden het fysieke lichaam te gebruiken van mensen hier op aarde. Ze probeerden sommige mensen mentaal te beïnvloeden om hen te doen handelen zoals zij wensten. Ze waren daarin geslaagd tot op zekere hoogte. Deze ziel wil weten waarom ze in staat waren om dat te doen.

HAM: De reden waarom dit alles plaatsvond was enkel om experimenten te doen. Caligastia wist niet alles, kende niet alle mysteries, dat is de reden waarom hij u heeft laten experimenteren met mensen, met mensen die open stonden voor uw kwade en egoïstische ideeën. Deze stervelingen die onder invloed waren van alcohol, drugs en seksuele perversie, met een enorme machtswellust, stonden open voor uw invloeden, ze vroegen u zelfs om hulp en begeleiding via hun satanische rituelen en offers.

Dat is de reden waarom u hen kon beïnvloeden. Niets daarvan heeft ooit enige hulp geboden aan gelijk wie, absoluut aan niemand; noch aan degenen die het spelletje met jullie hebben gespeeld noch aan jullie die hebben geprobeerd hen te manipuleren. Het is nu voorbij en we accepteren het niet meer, wat betekent dat jullie nu een keuze hoeven te maken.

Als ziel hebt u een lange opklimmingsreis te ondernemen voordat u vergeestelijkt wordt en wij zullen u helpen. Als u de inspanning levert, ontvangt u alle hulp die u nodig hebt.

Als u de ‘plannen van Christus Michael’ niet wenst te volgen dan weet u dat de ont-schepping op u wacht. U kunt hier niet blijven en u hebt niet veel tijd meer om te beslissen. We dwingen u niet om deze lessen te volgen, hoewel u hier rechtstreeks uit de mond van deze stervelingen kunt horen dat zij de Liefde en de Genade van De Vader in hun hart kennen en voelen. Deze mensen hier, zelfs al kennen ze de verschrikkingen die u hebt aangebracht, reiken u toch nog de hand toe om u te helpen terug te keren naar De Vader en dat is aan u om te beslissen.

We wilden u laten zien dat er een andere mogelijkheid was dan die van Lucifer want u zult zijn weg niet meer verder kunnen bewandelen. Dus in plaats van onmiddellijke de-creatie, iets wat Christus Michael zonder problemen kan beslissen, geeft hij u een kans om van gedachten te veranderen. Dat is alles, de beslissing is aan u. U kunt niet langer verder spelen en uw gebruikelijke trucjes voortdoen. Nu zijn het niet langer de mensen die gevangen zitten, nu bent u het. U hebt slechts twee keuzes, en uw tijd is kort, omdat we moeten vooruitgaan. Bedankt.

HAM: we gaan hier stoppen met de vragen van de onzichtbare om jullie de tijd te laten uw vragen aan Tomas te stellen. Tot ziens mijn vrienden en ik bedank jullie om dit alles voor ons te hebben gedaan.

TOMAS : Hallo mijn kinderen, nu is het aan ons en ik ben klaar. Als jullie willen beginnen met jullie vragen…ik luister.

Student : Hallo Tomas, ik heb twee vragen vandaag. Er zijn gedocumenteerde studies waar mensen onder hypnose hun vroegere levens vertelden. Is dat het resultaat van een bezetenheid door een onzichtbare ziel? Ik dank u voor uw commentaar.

TOMAS : Bedankt voor uw vraag. Dit is een onderwerp waarop we normaal niet ingaan. Maar omdat het een uitzonderlijke sessie is gaan we trachten duidelijk te maken wat het zou kunnen zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Allereerst hangt het af van de manier waarop u onder hypnose werd geplaatst en hoe de vragen werden gesteld. Geen mens ontvangt meer dan één (fysiek) leven. Wanneer u zo terug gaat in het verleden, is het mogelijk dat men u helpt om dingen te zien uit een ander tijdperk door de ogen van een persoon die in die tijd leefde. Dit betekent niet dat het een van uw vorige levens was. Dit is een mogelijkheid.

Het kan zijn dat uw Gedachtenrichter lang geleden meer dan één menselijke ziel heeft helpen groeien en een Gedachtenrichter houdt deze herinneringen bij. Wanneer een Gedachterichter zich van een ziel scheidt, kan het zijn dat deze ziel haar leven voortzet op het Woningwerelden zonder haar Gedachtenrichter of God Fragment. Het is dus mogelijk dat uw Gedachtenrichter herinneringen heeft van verschillende mensenlevens die hij heeft begeleid in verschillende tijdsperiodes, zelfs op andere planeten. Uw Gedachtenrichter spreekt tot uw ziel en het is mogelijk dat hij u beelden heeft getoond die niet van u waren maar wel van hem. Dit is een tweede mogelijkheid.

Een derde mogelijkheid zou men kunnen vergelijken met een soort staat van bezetenheid. Het is mogelijk dat onzichtbare mensenzielen in de omgeving waren en dat ze via u over hun eigen leven spraken dat zij in het verleden gehad hebben. Deze zielen hebben een vorig leven gehad en het zou kunnen dat ze de een na de andere over hun eigen leven kwamen spreken.

Dit zijn de drie opties die ik ben toegestaan om u te vertellen. Geloof me, u hebt nooit een vorig leven gehad. Een ziel komt niet terug in een pasgeboren baby om haar evolutie op aarde voort te zetten. Dit is een vals geloof, u schept uw eigen ziel tijdens uw sterfelijke leven. Deze ziel zal haar reis voortzetten op de Woningwerelden zoals dit lang geleden was voorzien in de plannen van Christus Michael. Als Lucifer en Caligastia niet hadden tussengekomen, dan zou hier geen enkele ziel ooit geblokkeerd geweest zijn zoals het is gebeurd. Beantwoordt dit uw vraag?

Student: Ja Tomas. Mijn tweede vraag is: "sterfgevallen komen dagelijks voor hier op aarde, veel van deze zielen zijn slachtoffers van valse leringen vanaf hun geboorte, zoals de onzichtbare hier van vandaag. Zullen de zielen van deze eenentwintigste eeuw tot bij ons kunnen komen om de nodige kennis te vergaren, zodat ze geen jaren van frustratie moeten doorstaan voordat ze de Woningwerelden kunnen bereiken? »

TOMAS: Dank u voor deze vraag. Het is een belangrijke kwestie. Geen ziel zal hier nog jaren van frustratie doorstaan. We zullen op zeer korte tijd in staat zijn om jullie van dit "duister energie raster" te ontdoen die Lucifer heeft geïmplementeerd met de hulp van Caligastia. Zodra dit is gedaan, zullen al de geblokkeerde zielen automatisch vertrekken en weet dat we er al veel hebben bevrijd. Alle zielen die niet konden voortgaan worden nu geholpen om te vertrekken naar de Woningwerelden.

Zij konden niet vertrekken omdat Lucifer dit soort raster had geïnstalleerd. De stervelingen die er niet in geslaagd waren om zich een ziel te ontwikkelen samen met hun Fragment van God, met een geloof in de Universele Vader die sterk genoeg was, konden daar niet door geraken. Het was hun niet mogelijk om in hun serafijnse slaap te geraken om vervoerd te worden naar de Eerste Woningwereld.

We hebben voor dit alles gezorgd, maak jullie geen zorgen, het is gewoon een kwestie van tijd. Veel is al gedaan om hen naar de Woningwerelden te brengen waar zij zullen herboren worden na een paar dagen afhankelijk van de evolutie van hun ziel of naar de plaatsen gebracht worden waar zielen slapen tot de volgende dispensatie…...die niet heel ver weg is. De volgende dispensatie zal gebeuren bij de komst van de Magistraat Zoon.

Het is gewoon een kwestie van een paar aardse jaren wat niet veel is in vergelijking met de laatste 200.000 jaar dat jullie hebben moeten wachten. Maak jullie dus geen zorgen. Tal van hulp is beschikbaar, en zelfs als er sommigen nog moeilijkheden hebben om te vertrekken dan zal dat niet voor lang meer zijn. Bedankt. (Bedankt Tomas, dat waren al mijn vragen).

De volgende vraag a.u.b.

Student: Hallo Tomas. Toen Jezus 14 jaar oud was, woonde hij in Nazareth en ging vaak mediteren in de buurt van een heuvel genaamd in vroeger tijden "de hoge plaats van BAAL". Wie of wat is BAAL?

TOMAS: Bedankt - BAAL was een valse God uit de oudheid, maar was ook de naam van een van de leiders van sommige rebellen die Lucifer volgden. Het was een God van menselijke offers. Jullie zouden hem nu een grote demon noemen, een grote duivel. Het was geen aangename godheid. Enorme offers werden gebracht in de steden en plaatsen waar hij werd aanbeden in de oudheid. Hij is niet langer hier en de tijd van BAAL is verdwenen. Beantwoordt dit uw vraag?

Student: Ja Tomas. Waarom zegt het Urantia Boek dat het 14e en 15e jaar van het leven van Jezus "twee cruciale jaren" waren?

TOMAS: Er zijn veel dingen gebeurd toen hij 14-15 jaar was. Een tiener van deze leeftijd verandert veel, fysiek en mentaal. Hij was 15 jaar oud toen zijn vader Jozef stierf en hij had veel jongere broers en zussen. Hij nam de verantwoordelijkheid van zijn familie op zijn schouders als oudste zoon, wat zeer zwaar was voor zijn leeftijd.

Wanneer jullie kijken naar kinderen van 15 jaar om u heen dan spelen ze nog; ze weten niet wat het is te zorgen voor zichzelf en zeker niet voor gans hun familie. Zij nemen geen verantwoordelijkheid op en zij werken niet om geld te verdienen om zorg te dragen voor hun familie, om in hun levensonderhoud te voorzien. Jezus, heeft dat gedaan, hij heeft het niet van zich afgeschud. Hij nam deze verantwoordelijkheid op en heeft dat zijn hele leven gedaan. Hij heeft altijd gewerkt en als hij later reisde stuurde hij altijd geld om zijn familie te ondersteunen. Dit is de reden waarom die jaren zo kritisch waren, wegens al deze drama's.

Het was erg belangrijk voor hem om de juiste keuzes te maken, zodat zijn laatste zelfschenking met succes zou bekroond worden. Het waren jaren waar hij ernstig werd getest en dit is de reden waarom we ze ‘cruciaal’ noemen. Dergelijke verantwoordelijkheden nemen op 15 jaar betekent dat men in een paar seconden volwassen moet worden en alleen volwassenen kunnen zulke verantwoordelijkheden op zich nemen. Zelfs als jullie een heleboel mannen en vrouwen op Urantia hebben die zichzelf volwassenen noemen, zijn ze daarom nog altijd niet bekwaam om verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dat is waarom het Urantia Boek deze twee jaren ' cruciaal’ noemt. Volstaat dit antwoord? (Ja Tomas.)

Volgende vraag a.u.b.

Student : Vraag over Verhandeling 89 van het Urantia Boek. Zonde-offer en verzoening.

Uittreksel over seksuele onthouding;

(977.1) 89:3.6 Het was niet meer dan natuurlijk dat de cultus van zelfverzaking en vernedering aandacht schonk aan seksuele bevrediging. De cultus van seksuele onthouding had zijn oorsprong in een ritueel bij krijgslieden voordat zij ten strijde trokken; in latere tijd werd het de gewoonte van ‘heiligen.’ Deze cultus tolereerde het huwelijk slechts als een minder ernstig kwaad dan overspel. Vele grote wereldgodsdiensten zijn door deze oude cultus ongunstig beïnvloed, maar geen zo uitgesproken als het Christendom. De Apostel Paulus was een aanhanger van deze cultus en zijn persoonlijke zienswijze wordt weerspiegeld in de leringen die hij aan de Christelijke theologie toevoegde: ‘Het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken.’ ‘Ik zou wel willen dat alle mensen waren, zoals ik.’ ‘Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen zij blijven zoals ik.’ Paulus wist zeer goed dat dergelijke leringen geen deel uitmaakten van Jezus’ evangelie, en dat hij dit erkende blijkt uit zijn uitspraak: ‘Ik zeg dit uit toelating, niet uit bevel.’ Deze cultus echter leidde Paulus ertoe op vrouwen neer te zien. En het treurige van dit alles is dat zijn persoonlijke opvattingen de leringen van een grote wereldgodsdienst lange tijd beïnvloed hebben. Als de raad van de tentmaker-leraar letterlijk en algemeen zou worden opgevolgd, zou het menselijk ras tot een plotseling, roemloos einde komen. Als een godsdienst betrokken raakt bij de oude cultus van seksuele onthouding, leidt dit bovendien regelrecht tot een strijd tegen het huwelijk en het huisgezin, de ware grondslagen van de samenleving en het fundamentele instituut van de menselijke vooruitgang. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de vorming van celibataire soorten priesterschap in de vele godsdiensten van verschillende volken door al dergelijke overtuigingen werd bevorderd.

(977.2) 89:3.7 Ooit moet de mens leren hoe hij vrijheid kan genieten zonder losbandigheid, voedsel zonder gulzigheid en vreugde zonder lichtzinnigheid. Zelfbeheersing is een betere leidraad bij het reguleren van menselijk gedrag dan extreme zelfverloochening. Jezus heeft zijn volgelingen deze onredelijke denkbeelden dan ook nooit geleerd.

Vraag: zelfs nu denken nog vele mensen, ongeacht hun religie of overtuigingen, dat groeien in spiritualiteit niet gepaard kan gaan met een normaal materiaal leven of huwelijkszaken. Ze denken dat, om tot een hogere spiritueel niveau te geraken, men moet leven als een kluizenaar en afzien van deelname aan het sociale leven. Dank u voor uw opmerkingen over dit onderwerp.

TOMAS: Dank u voor deze vraag. De apostel Paulus was geen discipel van Jezus. Hij ontmoette de leer van Jezus veel later en hij had zijn eigen mening over vele onderwerpen. Toen hij in contact kwam met de leer van Jezus door anderen, had hij met twee dingen een groot probleem: zijn persoonlijk probleem met het seksuele leven en de verklaring van Jezus dat vrouwen behandeld moesten worden als gelijken, dat vrouwen het recht hadden om te studeren, dat hun zielen voor God even kostbaar waren als die van mannen, dat ze een andere rol hadden en daarom bevrijd moesten worden.

Deze woorden van Jezus waren indertijd zeer revolutionair, zowel voor mannen als voor vrouwen. De vrouwen luisterden met ongeloof en de mannen waren vreselijk geschokt. Dit is de reden waarom Paulus sommige leringen van Jezus aangepast heeft aan zijn eigen overtuigingen.

Seksuele onthouding druist in tegen het huwelijk en de voortplanting, wat volkomen absurd is omdat het leven moet blijven voortgaan. Verkondigen dat vrouwen inferieur zijn en geen recht hebben om God rechtstreeks lief te hebben, te aanbidden en te dienen druist in tegen de leer van Jezus en deze ideeën bestaan nog steeds in het christendom.

Paulus is de stichter van het Europese christendom. Hij ging naar Palestina, Malta, Sicilië, Griekenland en Italië en predikte overal 'zijn versie' van de leer van Jezus. Dit betekent niet dat jullie alles dat afkomstig is van hem moeten afwijzen, maar het was zeer geconditioneerd door zijn eigen begrip en overtuigingen. Petrus had ook zulk een probleem met vrouwen, maar dat is een ander verhaal.

Jezus onderwees altijd de bevrijding van de vrouwen, om hen te zien als complementair en gelijkwaardig aan de man. Hij had 12 mannelijke apostelen en 12 vrouwelijke apostelen, met inbegrip van diegene die jullie allen heel goed kennen, Maria-Magdelena. Naast de 12 apostelen waren er nog minstens 50 andere mannen en 50 andere vrouwen. De mannen predikten en hielpen in plaatsen waar destijds alleen mannen konden komen en de vrouwen waar alleen vrouwen samen mochten zijn.

Jezus zei nooit iets tegen het huwelijk, integendeel. Het huwelijk was voor hem heilig. De opvoeding van kinderen en wederzijdse bijstand was heilig. Hij predikte nooit seksuele onthouding. Wat niet zou mogen zijn is het deelnemen aan seksuele losbandigheid, zich overgeven aan dierlijke instincten want dan kunt u zichzelf niet beschouwen als een menselijk wezen die zijn instincten onder controle heeft. Alle overmaat in om het even wat zal u naar beneden halen; een normaal seksueel leven hebben tussen een man en een vrouw die van elkaar houden en die samen hun leven doorbrengen en hun kinderen opvoeden is een zeer gezonde zaak.

Beantwoordt dit uw vraag ? (Ja, Tomas, dank u). Hebben jullie nog andere vragen? (Neen, Tomas).

Dan dank ik jullie voor al uw vragen en uw geduld. Ze waren zeer interessant en ook voor de onzichtbare die niet de kans gehad hebben om al deze details over het leven van Jezus te kennen. Ik neem afscheid en ik hoop dat we nog een laatste sessie vóór het einde van het seizoen kunnen houden. Tot ziens, mijn vrienden.

MALVANTRA: Laten we deze sessie beëindigen. Dank u mijn vrienden om hier te zijn en de inspanning gedaan te hebben om het Urantia Boek te lezen en vragen gehad te hebben. Ze zijn zeer nuttig voor iedereen, zowel voor jullie als voor anderen, zeker wanneer jullie het leven van Jezus lezen. Er is zo veel te leren van hem waar jullie nog nooit over gehoord hebben. De oorspronkelijke Leer van Jezus werd nooit verteld. Met uitzondering van zijn grote boodschap van liefde, werden vele dingen nooit correct onderwezen.

Daarom moedig ik jullie aan om de Verhandelingen te lezen over het leven van Jezus opdat jullie zouden begrijpen wie uw Schepper Zoon, Christus Michael- Jezus is - de schepper vader van dit lokaal universum Nebadon- en welk een persoonlijkheid hij heeft zodat jullie zich dichter bij hem zouden voelen.

Ik dank u allen, de zichtbare en de onzichtbare, voor deze interessante sessie. Tot weerziens, mijn vrienden. Dag allemaal.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.comVoor de uitleg van de woorden in blauw zie Het Urantia Boek.

14

startpagina