Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 31 - 2011

Sessie van 27 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Original Frans.

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy.


Bezoekers : Malvantra en Monsanloran MELCHIZEDEK

………………OCILIAYA, Meester Geest N°4 van Superuniversum nr. 4 Lanterton, De Stem van de Universele Vader en De Eeuwige Zoon.


Malvantra Melchizedek : Hallo mijn vrienden, blij jullie weer samen te zien. Er is iemand die jullie wilt toespreken en dat is OCILIAYA, Meester Geest nr.4 van Superuniversum nr.4, Lanterton. Hij vertegenwoordigt de gezamenlijke Stem van de Universele Vader en De Eeuwige Zoon. Julie Paradijs Ouders wensen jullie gezamenlijk toe te spreken. Tot ziens, mijn vrienden.


OCILIAYA: Ik ben OCILIAYA. Ik spreek namens de Universele Vader en de Eeuwige Zoon-Moeder. Ik kom tot jullie om iets te vertellen. Iets dat jullie twee Paradijsouders hebben besloten en waarvan ze wensen dat jullie het weten. Wanneer zij iets samen beslissen en zij er samen gaan aan werken, gebruiken ze Mijn Stem om te communiceren wat ze te zeggen hebben.


Mijn Stem weegt zwaar, heel zwaar omdat ik spreek voor twee Godheden van het Paradijs.

{Nota Kathy: Ociliaya bedoelde dat hier letterlijk. Zijn energie was enorm zwaar om dragen.}


Mijn kinderen, ik bevestig jullie dat de Universiteit van het “Korps der Volkomenen” waar men zal kunnen studeren om te worden als schepper zonen of dochters wel degelijk hier zal worden geïnstalleerd, op Urantia. Al is dat dan voor jullie in een zeer verre toekomst, voor ons is dit niet zo ver meer en de aanwezigheid van de Universele Vader en de Oneindige Zoon-Moeder is hiervoor vereist. Er zullen voor dit doel twee tempels geplaatst worden in deze universiteit. Eentje voor de Universele Vader en eentje voor de Oneindige Zoon-Moeder waar ze gezamenlijk, in het midden tussen de twee tempels, sommige capaciteiten van een Schepper Zoon zullen geven aan een (mannelijke of vrouwelijke) Volkomene.


Dit is een officiële afkondiging dat het zo werd besloten en het zo zal wezen. Men kondigt nu aan het publiek van Urantia aan dat De Vader dit heeft besloten samen met de Eeuwige Zoon-Moeder. De locatie waar dit zal gebeuren is nog niet bekend, maar we zijn overeengekomen dat het hier op Urantia zal zijn.


Dit is waarheid en het is een besluit dat werd genomen sinds lange tijd, en nu kondigen wij jullie dit officieel aan.


Natuurlijk moeten jullie, menselijke wezens die hier nu wonen, nog steeds jullie ascensie naar De Universele Vader voltooien, jullie moeten nog opklimmen om “Het Korps der Volkomenen” te bereiken en voor jullie is dat pas in een zeer verre toekomst dat jullie naar hier zullen kunnen terugkomen om dit te studeren, als het uw bestemming en uw wens is. Maar voor het huidige “Korps der Volkomenen” betekent dit zeer goed nieuws.


Hiermee is de sluier over het mysterie van het lot van het ‘Korps der Volkomenen” eindelijk opgeheven.

We hebben besloten om dit openbaar te maken om een heel eenvoudige reden: omdat Lucifer een hogere bestemming voor het “Korps der Volkomenen” ontkende, voor al deze menselijke zielen die evolueren naar De Vader om door Hem te worden omhelsd en vervolgens het “Korps der Volkomenen” vervoegen om daarna andere taken te ontvangen op verschillende plaatsen in de Superuniversa, in de lokale universa en zelfs op Jerusem, hoofdstad van het Planeten Stelsel Satania. Lucifer ontkende dat het “Korps der Volkomenen” een andere bestemming had dan gewoon terug terecht te komen op de plaatsen waar ze vandaan kwamen.


Nu dat wij een einde hebben gemaakt aan de opstand en aan alles wat ervan overblijft, hebben we samen besloten om de ware bestemming van het “Korps der Volkomenen” te verkondigen. We willen absoluut dat de mensen dit weten.


Net als Lucifer het bestaan van De Universele Vader, van De Eeuwige Zoon-Moeder en van de Oneindige Moeder-Geest heeft ontkend, verkondigen Wij op Urantia dat:

Wij « Zeven Gedenktekens in de Naam van De Triniteit » zullen plaatsen verspreid over uw planeet en dat ze van ver zullen gezien worden. Eentje werd er al geschapen in Belize en er gaan er nog komen.

{Nota Kathy januari 2014 : voor het ogenblik zijn er 5 Gedenktekens in de naam van de Triniteit geschapen: Belize, Frankrijk, Marokko, Servië en Vietnam en er zullen er nog volgen. Men heeft ons verteld in een sessie van eind 2013 dat ze er meer dan zeven willen plaatsen.}

Wij wensen dat de bevolking van Urantia weet en kennis neemt van de ware bestemming van de zielen die hier hun evolutie beginnen. Dit is een bevel, een decreet, dit is de reden waarom de Stem van De Vader en de Eeuwige Zoon-Moeder zich hier en nu heeft willen laten horen.


Dit zal inderdaad heel lang duren in uw ogen, maar er zijn nog steeds veel zielen die na jullie gaan komen en voor hen is het dan nog langer, want zij zullen ook dit lange ascensie pad naar De Vader moeten volgen.

Dit is alles wat ik wilde vertellen mijn kinderen, en geloof me vrij dat dit heel belangrijk nieuws is dat invloed zal hebben op gans uw lokaal universum, op gans uw Superuniversum en ver daarbuiten.


De manier waarop jullie de tijd bekijken is heel anders dan de manier waarop wij dit beleven. Wat voor jullie 200.000.000 jaar betekent is voor ons slechts een paar maanden, dat is niet veel. Velen van het “Korps der Volkomenen” verwelkomen nu al deze kans. Dit is prachtig nieuws dat gans het Superuniversum doorkruist. Het is dan maar normaal dat we dit nieuws ook op Urantia afkondigen, aan jullie die hier nu leven. Alsook aan alle menselijke zielen en al de engelen die hier zijn blijven hangen en aan al degenen die Lucifer en Caligastia in hun ideeën hebben gevolgd.


Het is niet omdat dit destijds niet was geopenbaard aan de Soeverein van uw Stelsel, noch aan anderen in dit lokaal universum, dat dit geen mogelijkheid was.


Dit zal hier gebeuren zodat men in alle Superuniversa zal kunnen zien dat wat De Universele Vader, De Eeuwige Zoon-Moeder en de Oneindige Moeder-Geest, het meest aan het hart ligt wel degelijk de evolutie is van deze kleine zielen, afkomstig van dierlijke evolutie die later perfect zullen worden als God, De Vader, om daarna scheppers te worden samen met Hem op andere werelden en andere planeten die nu in ontwikkeling zijn.

Deze menselijke zielen die hier zo werden mishandeld, zullen ooit de eer ontvangen om op een dag te kunnen zeggen: "Ik ben opgegroeid op Urantia, de planeet die De Universele Vader samen met Zijn Schepper Zoon, Christus Michael-Jezus en zijn twee vennoten van de Triniteit, uit de klauwen van de rebellie heeft gehaald."


Door deze handeling zal de Paradijs Triniteit aan al degenen die nog denken aan een opstand bewijzen dat deze kleine mensen ZIJN KINDEREN zijn en dat God, De Vader hen NOOIT zal verlaten, wat anderen er ook mogen over denken.


De rebellie is beëindigd, het puin moet opgeruimd worden en een paar vestigingen moeten nog herbouwd worden, maar jullie kunnen nu overwegen dat, hoewel het nog een paar jaar van uw tijd zal duren, het een afgewerkte zaak is. Niets kan de komst van de Magistraat Zoon nog tegenhouden, niets kan de inplanting van “Gedenktekens in de naam van De Triniteit” tegenhouden die de overwinning van De Paradijs Triniteit toont op eender welke opstand.


Tot ziens mijn kinderen en ik dank jullie om mij te laten spreken namens De Universele Vader en De Eeuwige Zoon-Moeder. Dag allemaal.


Monsanloran Melchizedek: Hallo mijn vrienden, ik heb me snel vrijgemaakt omdat we het erg druk hebben met onze reorganisatie en met het overwegen van alles wat er moet gedaan worden. Uw programma is bijna klaar, en ik ben ervan overtuigd dat het jullie zal bevallen. Maar zoals gezegd, zal het pas voor het einde van de week of begin volgende week zijn.


Er zijn een paar oorden waar jullie zeker naartoe moeten en dat is : Mauthausen, Dachau en Arkhangelsk, de heilige Solovky eilanden waar er een Russisch concentratie kamp was.

De locaties van de kampen van Dachau en Mauthausen waren strategisch uitgekozen door de nazi's in die tijd. Ik zeg wel degelijk door de nazi's en niet door het Duitse volk als geheel. Er is een verschil. Jullie zullen dat beter begrijpen als jullie die omgevingen gaan zien, waarom ze specifiek deze locaties hadden uitgekozen. Deze kampen waren oorspronkelijk niet bedoeld voor de vernietiging van het Joodse volk, deze ongelukkige actie begon pas later tegen het midden van de oorlog van 1940-1945. Sommige kampen waren al vele jaren vóór de Tweede Wereldoorlog in werking gesteld, onmiddellijk nadat Hitler in 1933 aan de macht kwam om zijn politieke vijanden (veel communisten) te elimineren.


In Mauthausen was er goedkope arbeidskracht nodig voor alle fabrieken die ze in die omgeving hadden gebouwd. Wanneer de Duitsers naar het front gingen, waren het de krijgsgevangenen (veel Russen) die in die fabrieken werkten, en het was ook niet de bedoeling om ze lang in leven te houden. Dit zijn kampen waar er ook veel wreedheden werden bedreven.

Maar de wreedheid die werd aangetoond op de heilige Solovky eilanden van de orthodoxe kerk, die de eerste Russische goelag werd voor de vernietiging van de orthodoxe christenen van Rusland, de wreedheid die daar werd gedemonstreerd was nog erger omdat deze mensen geen politieke vijanden waren, neen... omdat deze mensen in Christus geloofden, de vijand van Lucifer.


Dit zijn de drie plaatsen waar jullie zeker naartoe hoeven te gaan. We zijn nog andere locaties aan het bekijken, hoe we ze kunnen combineren zonder jullie te veel onnodige ritten te laten doen.


Parijs en Rome, zullen daar hoogstwaarschijnlijk ook deel van uitmaken. De obelisken die daar werden geplaatst brengen niet veel goeds aan de bevolking van het land waar ze werden geplaatst, en ik spreek zowel over die van Parijs als die van Rome. Jullie gaan meer details krijgen om te weten wat jullie waar hoeven te doen.


Ik ga jullie laten mijn kinderen en we gaan allen terug naar onze werkzaamheden. Tot ziens.


Malvantra Melchizedek: dat was het voor vandaag. We hebben jullie frequenties moeten verhogen zodat zij de Stem van Ociliaya kon dragen. Tot weerziens, mijn kinderen en ik wens jullie nog een goede namiddag. Tot ziens.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.comVoor de uitleg van de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.


startpagina