Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 34 - 2011

Sessie van V/A met onzichtbare zielen en wezens.

Sessie van 30 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig: E-Maya, D-Maya, Carole en Kathy.

Ontvangen door Kathy.


Bezoekers: Malvantra et Maltucia MELCHIZEDEK

Leraren HAM en TOMAS.


Malvantra Melchizedek: Hallo mijn kinderen, ik wens u welkom in deze 3de sessie van vragen/antwoorden met zichtbare en onzichtbare wezens en onze leraren Ham en Tomas. We zijn jullie allemaal erg dankbaar dat jullie zich hebben vrij kunnen maken en om hier samen te zijn in deze meditatie ondanks dat jullie moeilijkheden hebben ondervonden. Zoals gezegd werd tijdens de meditatie van gisteren aan Kathy en Cyril, gaan jullie een nieuwe Melchizedek Broeder ontvangen die de plaats van Monsanloran zal innemen voor jullie. Zijn naam is Maltucia en hij is gevestigd in de regio van Mayamopan. Monsanloran heeft een andere baan ontvangen in de regering en we hebben gevraagd aan Maltucia om hem te vervangen. Wat wil zeggen dat jullie minder Monsanloran gaan horen en meer Maltucia. Maltucia blijft echter in contact met Monsanloran.


Net als de laatste keer zal Ham zich bezig houden met de vragen van de onzichtbare en Tomas zal uw vragen beantwoorden. Sinds de laatste twee sessies hebben er vele engelen en andere hemelse wezens die hier vastzaten, evenals mensenzielen, hun evolutie en ascensie pad kunnen voortzetten volgens de ‘plannen van Christus Michael en de Universele Vader’. Zij zullen hun rehabilitatie op de Woningwerelden voortzetten en op andere plaatsen die jullie onbekend zijn maar beter geschikt om hen te onderwijzen. Die van vandaag zijn meestal nieuwkomers die deze ervaring met jullie willen delen.


Ik ga nu mijn Broeder Maltucia het woord laten zodat hij zich kan introduceren bij diegene die gisteren niet aanwezig waren.


Maltucia Melchizedek: Ik ben MALTUCIA, ik ben een van de Maya Kosmische Meesters, een Melchizedek die voor AYA werkt. Ik had mijn zetel hier sinds lange tijd en zoals Malvantra heeft verteld, heeft men mij gevraagd om de rol van Monsanloran op te nemen om jullie groep te assisteren in het werk dat jullie met ons en voor ons doen. Dit betekent niet dat jullie Monsanloran nooit meer gaan horen, maar ik zal langzaam overnemen. Ik ben erg blij en vereerd om samen met jullie te kunnen werken. Ik ken uw groep sinds lange tijd omdat ik jullie gevolgd heb met Monsanloran en Malvantra.


Vandaag zal een speciale dag zijn. Wij kunnen jullie de onzichtbare niet tonen en ze zijn te talrijk om jullie meer details en namen te geven. Vroeg of laat zullen jullie de mogelijkheid ontvangen om deze sessies te herzien via reflectiviteit en dan zullen jullie precies zien wie daar aanwezig waren. Nu is dit echter niet mogelijk. Ik moet nog wennen om te praten door middel van dit nieuw ‘communicatiesysteem door reflectiviteit’ net als u. Met ervaring zullen we ons allemaal verbeteren.


Nu zullen we beginnen met de vragen van de onzichtbare en Ham zal er jullie enkele van overbrengen, niet allemaal. Tot ziens mijn vrienden en tot de volgende keer.


Ham: Hallo iedereen, Hallo aan de zichtbare en de onzichtbare. Jullie zijn allen mijn vrienden en ik ben hier om jullie op te leiden en jullie te helpen om de waarheid te begrijpen die men zolang voor jullie heeft verborgen gehouden aangaande de plannen van Christus Michael en de Universele Vader voor uw opklimming en waarom de plannen van Lucifer en Caligastia vals waren en niet konden blijven voortduren omdat zij niet aanvaardbaar waren voor ons.


Hoewel zij veel tijd ontvangen hebben om van gedachten te veranderen moest het ooit op de een of andere manier stoppen omdat het de ontwikkeling van de menselijke ziel beïnvloedde en hun ascensie plan. Ze hebben de waarheid verborgen gehouden voor vele hemelse wezens zoals engelen, cherubijnen en sanobijnen die de assistenten van de engelen zijn, de Morontia metgezellen en vele anderen en ze weerhielden hen ook van hun ascensie plan.


De vrijheid ontvangen om te doen wat men wilt, dat het is erg mooi, maar niet wanneer het tot slavernij leidt van andere wezens, menselijke of hemelse wezens en niet wanneer het leidt tot het in ontstaan brengen van wezens die absoluut geen mogelijkheid in zich hebben om te kunnen opklimmen. Lucifer wist dit heel goed en Caligastia ook.


Zoals jullie zeggen hier in uw land, "ze wilden enkel hun eigen ding doen", het moest gaan zoals zij het zagen en met dit doel hebben ze geniepig een opstand van 37 planeten binnen één enkel planetaire stelsel georganiseerd. Er waren veel verliezen, veel Adam en Eva's die op andere planeten in het planetaire stelsel Satania werkten hebben hen geloofd en gevolgd. Zoveel Middenwezens, Serafijnen en zo veel andere hemelse wezens die jullie niet bekend zijn waren verbaasd en in de war door de lyrische woorden van Lucifer.


De rebellie van Lucifer was een hemelse opstand, maar de menselijke wezens op al deze planeten die van Lucifer afhingen voor hun ontwikkeling hebben het meest geleden en zeker die van Urantia. Wat hier is gebeurd is onbeschrijfelijk aan de menselijke geest, maar we zijn het nu snel aan het oplossen en natuurlijk ook met de hulp die jullie bieden aan uw onzichtbare broers en zussen en diegene die in uw Bijbel de "gevallen engelen" genoemd worden.


Ze vielen, ja, maar meestal omdat ze misleid werden. Toen ze merkten dat er iets mis was, was het te laat, ze zaten vast. Net als sommige bezoekers van andere (morontia) planeten die hier vastzaten wanneer we de in- en uitgang van Urantia hadden geblokkeerd en we jullie planeet hadden afgesloten van al de communicatiesystemen met het universum. Dit alles lost zich nu snel op vanuit ons oogpunt.

De rehabilitatie en scholing van de onzichtbare staan op zijn punt en zijn klaar.


We gaan nu beginnen met de vragen van de onzichtbare.


Een vraag van de onzichtbare: Lucifer had met de hulp van Caligastia een gans systeem in plaats gezet zodat we hier op Urantia konden evolueren en opklimmen. We waren daar toen erg blij mee. We zagen de vele problemen van de evolutie van de mensheid en we dachten dat de ideeën van Lucifer en Caligastia goed waren. Wij vertrouwden hen.


We konden onze eigen planeet besturen op de manier dat ons best leek voor de evolutie van de menselijke ziel en voor onszelf. We dachten dat we goed bezig waren.

200.000 Jaar geleden was het menselijke ras zeer verschillend van vandaag en zelfs als wij werden losgekoppeld van de rest van het universum en dat men ons in quarantaine heeft geplaatst voor zo lang, hebben sommige van ons geprobeerd om hun best te doen om de mensen van toen te helpen evolueren. En ze hebben geëvolueerd want u hebt hier een Adam en Eva afgevaardigd toen de mensen biologisch klaar waren om een upgrade van hun DNA te ontvangen.


Ja, Caligastia heeft Eva overtuigd via anderen om dat te doen waarvan ze wist dat het onaanvaardbaar was voor de leiders van het universum. Hij liet haar overtuigen om directe omgang te hebben met een menselijk wezen om een nieuw type lichaam voor de menselijke ziel te scheppen. We waren daarmee tevreden en we begrijpen nog steeds niet waarom het universum daar tegen was, waarom er moet gewacht worden tot Adam en Eva 500.000 kinderen hebben die uiteindelijk sterfelijk worden om het biologische DNA van het fysieke lichaam van de mens te upgraden door gemengde huwelijken.


We waren ervan overtuigd dat als Eva dit zou doen, de upgrade veel sterker zou zijn geweest. Wij wensten werkelijk dat het zou gebeuren. Daarom willen we weten waarom het universum daar niet wilt van weten, waarom u dat verboden hebt, en zelfs zover gaande dat Adam en Eva hun Eerste Tuin van Eden moesten verlaten en ze dan nog sterfelijk laten worden net als mensen die op de planeet leven?


HAM: We zullen als volgt antwoorden. Toen de Universele Vader met de Eeuwige Zoon besloot om menselijke wezens of liever gezegd zielen afkomstig van dierlijk leven te scheppen met de bedoeling ze langzaam te laten opklimmen tot aan Het Paradijs, door evolutie en het opdoen van ervaringen om te worden als de Universele Vader... “Volkomen”'... na door Hem te worden omhelsd om dan uiteindelijk het ' Korps der Volkomenen’ te vervoegen... toen heeft de Paradijs Triniteit ook alles in werking gezet om dit besluit mogelijk te maken.


Zij hebben de Zeven Superuniversa geschapen en in elke Superuniversum de lokale universa met hun constellaties en planetaire Stelsels. En het is op de planeten van de planetaire Stelsels dat de Levendragers begonnen zijn met het inplanten van de eerste levende cellen.


Deze lange opklimmingsweg werd nauwkeurig bestudeerd om dit mogelijk te maken. Zie hoe het (plant- en dierlijk) leven werd geschapen en hoe na een lange evolutie de mensenzielen werden geschapen als gevolg van de interactie tussen het sterfelijke mentaal bewustzijn en de Gedachtenrichter en de persoonlijkheid - alle twee ontvangen van de Universele Vader en zie hoeveel tijd dit alles vergt. De evolutie van de menselijke ziel heeft tijd nodig, menselijke wezens hebben vrije keuze en ten gevolge van deze keuzevrijheid leren de mensen door ervaringen op te doen, soms zelfs barbaarse ervaringen.

Zodat zij door al deze ervaringen en ontwikkelingen leren wie ze zijn en ontdekken dat er één Vader is waarvan een deel in hen woont om hen richtlijnen te geven - en dat ze erin lukken om deze concepten te begrijpen.


De Levendragers, onder toezicht van de Ouden der Dagen en met de hulp van de Melchizedeks bereiden het genetische leven voor in hun 'hemelse laboratoria' en er wordt hun toegestaan om op sommige planeten zoals Urantia experimenten te doen met nieuwe levensvormen die een DNA bevatten dat het menselijk lichaam meer mogelijkheden biedt om tot een bepaald niveau van intelligentie en biologische evolutie te geraken. Eenmaal dat dit biologische niveau wordt bereikt heeft het menselijk lichaam een upgrade nodig om meer te kunnen begrijpen over het universum, over de Paradijs Triniteit, om meer geestelijk te evolueren hier op aarde. Uw wetenschap noemt dit een genetische sprong doen.


Christus Michael (Jezus) heeft de Materiele Zonen en Dochters geschapen voor dit doel en zij worden gebruikelijk Adam en Eva genoemd op een planeet. Er zijn honderden duizenden Adam en Eva’s. Wanneer de sterfelijke mens op een planeet zoals de aarde klaar is voor hun komst dan is er steeds een Adam en een Eva die zich vrijwillig aanbieden voor deze taak.


Deze hemelse persoonlijkheden zijn meestal tuinders en ze leven ook in prachtige tuinen op Edentia (Hoofdstad van onze Constellatie Norlatiadek). Als hun komst wordt aangekondigd zijn er altijd mensen die de Tuin van Eden voorbereiden. Hier was het 'Van', die niet echt een mens was net als u maar ik ga daar hier niet verder op ingaan, die de Eerste Tuin van Eden op een schiereiland in de Middellandse Zee tegenover Syrië heeft voorbereid met anderen. Hij bouwde met zijn metgezellen huizen en tuinen, zodat het huis van Adam en Eva klaar was wanneer ze in een fysiek lichaam zouden verschijnen.


In het midden van deze Tuin van Eden was een prachtige Tempel gewijd aan De Universele Vader. Het was één van de eerste Tempels die gewijd was aan de Universele Vader, omdat voor deze tijd de mensen het concept van één God, van De Universele Vader niet konden begrijpen. Adam en Eva hadden een eenvoudig leven bestaande uit tuinieren, landbouw en kuddehoeden. Ze hadden groenten, bloemen, planten, vee en toonde een vreedzame manier van leven. Ze hadden scholen opgericht, waar de meest intelligente van de menselijke rassen van toen verschillende vakken konden studeren en ook zaken leren over het universum, net zoals u dit nu ontvangt via het Urantia Boek.


De taak van Adam en Eva, die onsterfelijk waren, was het ter wereld brengen van kinderen. Ze hadden een speciaal DNA en bezaten bovenmenselijke krachten. Teneinde hun fysieke lichaam in leven te houden, om de veroudering van cellen te voorkomen, had men hen "De boom des levens" gegeven afkomstig van Edentia.


Het was een boom met fruit en door deze vrucht te eten bleven hun fysieke lichamen onsterfelijk. Hun eerste generatie kinderen was nog altijd onsterfelijk, maar de tweede generatie, de kleinkinderen, die werden al minder onsterfelijk en dit gaat zo voort totdat ze 500.000 afstammelingen hebben. Totdat de laatste generaties sterfelijk werden en geschikt waren om zich te mengen met de beste en meer intelligente wezens van de menselijke rassen van die tijd.

De beste manier om een menselijk ras biologisch te verhogen, is het mengen van het DNA van een sterfelijke mens van de planeet met het DNA van een "sterfelijke" afstammeling van Adam en Eva.


Caligastia heeft dit proces willen versnellen door vele ideeën in de hoofden van vrienden van Eva te plaatsen om haar in verwarring te brengen. Haar vrienden overtuigden haar dat alles veel gemakkelijker zou gaan als zij rechtstreeks betrekkingen zou hebben met een al beter ontwikkeld menselijk wezen. Er waren zeker en vast veel problemen op Urantia als gevolg van de opstand. De meeste mensen in hun omgeving waren zeer primitief, zeer agressief en vochten veel tussen elkaar.

Daarbovenop kwam nog het feit dat Lucifer niet tot doel had om de mensen te laten evolueren naar behoren volgens de ascensie plannen van Christus Michael en de Universele Vader. Hij had ook experimenten gedaan in het wijzigen van het DNA van mensen, zodat ze niet langer konden evolueren zoals dat op een normale planeet gebeurt en zoals het was gepland.


Al deze situaties hebben ertoe gebracht dat de opdracht van Adam en Eva begon te lijken op een 'Mission Impossible'. Dit verontruste veel Adam en hij deelde zijn zorgen met Eva….. en zij zocht een oplossing. Ze was zo bezorgd dat haar vrienden haar begonnen in de war te brengen…….….en toen deed ze wat ze nooit had mogen doen en besefte achteraf dat ze een grove vergissing had begaan.


En uw vraag hier is : « waarom was dat een grove vergissing? »


U kunt het DNA van een menselijk wezen niet verhogen wanneer de omgeving niet klaar is om een God Fragment te ontvangen die u een ziel schept samen met de beslissingen van een sterfelijk verstand. U zou aldus, 35.000 jaar geleden, menselijke lichamen hebben verkregen met supra-menselijke vermogens en met een embryo van een ziel dat niet in staat zou zijn geweest om naar behoren te evolueren omdat... Hoe moet ik dit uitleggen... omdat dit fysieke lichaam meer capaciteiten zou gehad hebben dan het sterfelijk mentaal bewustzijn van een mens had kunnen verwerken en dat kan leiden tot zeer gekke en gevaarlijke reacties die de evolutie van de ziel zouden tegenhouden.


Hetzelfde probleem treedt op bij een mens met een embryo van een ziel die in een hoge beschaving leeft waar er zo veel mogelijkheden zijn om hogere concepten en waarden te leren. Maar indien die ziel in een lichaam woont met een handicap in de hersenen, dan kan die ziel niet goed evolueren, noch groeien of zich goed uitdrukken.


Om de dingen goed te doen, moet de ontwikkeling langzaamaan gaan en een biologische DNA upgrade hoeft op een intelligente manier te gebeuren om het menselijk wezen op een gegeven moment in zijn evolutie toe te laten om een innerlijk God Fragment te ontvangen die deze mens zal helpen zich een ziel te scheppen die zich kan ontwikkelen in de beste omstandigheden tijdens de periode dat deze mens leeft.


Het is goed dat ze beiden, zowel Adam als Eva, deze fout maar eenmaal gedaan hebben en dat er slechts één kind aan beide kanten hieruit is voortgekomen. Dat is waarom een Aartsengel hen uit de Eerste tuin van Eden heeft verdreven en dat ze de ‘Boom des Levens’ niet mochten meenemen. Zij begrepen hun fout. Ze wisten dat ze vroeg of laat zouden sterven en toch hebben ze nog rond de 500 jaar geleefd.


Ze hebben hun fout erkend en zijn trouw gebleven aan De Vader en Christus Michael die hen had geschapen. Ze hebben toen een ‘Tweede tuin van Eden’ georganiseerd in het gebied dat u vandaag Irak noemt met een andere Tempel gewijd aan De Universele Vader, en hebben nog vele kinderen verwekt, scholen gebouwd en educatieve programma's opgestart. Zij wisten en hoopten dat De Universele Vader hun ooit zijn Barmhartigheid en Liefde zou betonen….wat Hij ook heeft gedaan.


Dit is de belangrijkste reden waarom wij geen directe seksuele relatie van Adam en Eva met een sterfelijke mens konden aanvaarden. Het waren hemelse wezens en dit soort betrekkingen zijn ongunstig voor de evolutie van een mensenziel. Er is nog veel te zeggen over dit onderwerp dat niet in het Urantia Boek is geopenbaard en dat later zal onthuld worden wanneer sommige van de problemen op jullie planeet zullen opgelost worden.

Dit is de belangrijkste reden waarom de dingen niet kunnen worden versneld. Een menselijk wezen moet langzaam evolueren zodat hij zelf kan beslissen om zijn hand uit te reiken naar de Universele Vader wanneer hij de mogelijkheid heeft om een dergelijk concept te begrijpen.


Als de Universele Vader had besloten om dit proces te bespoedigen, dat het beter had geweest voor de evolutie van de menselijke ziel, dan zou Hij dat zo hebben gedaan. Hij had Lucifer noch Caligastia nodig om Hem te laten zien dat dit niet het juiste was om te doen. Hij wist dat vanaf het begin. Enkel jullie die hier aanwezig zijn, wisten dit niet en jullie wilden jullie eigen kleine experimenten doen door voor God te spelen met menselijke wezens in evolutie die nog zeer jong waren.


Beantwoordt dit jullie vraag?


Deze persoon accepteert het antwoord. Het maakt hem niet erg blij, maar hij begint te begrijpen dat hij niet alle elementen in zijn bezit had om de situatie naar behoren te beoordelen en dat hij nog veel te leren heeft over dit onderwerp.

Dit was de belangrijkste vraag van de onzichtbare die zij samen hadden besproken in hun groep.


Ik ga nu Tomas jullie vragen laten beantwoorden.


TOMAS: Hallo mijn vrienden, ik ben klaar voor jullie. We hebben besloten om nu op jullie vragen te antwoorden omdat het ons zal toestaan een paar blanco’s in te vullen voor de onzichtbare. Daarom verzoek ik de eerste persoon om zijn vragen te stellen.


Vraag: Hallo Tomas, ik heb een vraag. Deze nieuwe informatie die geopenbaard werd met betrekking tot de bestemming van het 'Korps der Volkomenen' is een eer voor ons en de onzichtbare. Het zal hen enorm helpen in hun besluitneming. Hebben ze deze informatie ontvangen en zo ja, zal dit gebeuren in universum tijd of die van Urantia? Dank u voor uw uitleg.TOMAS: Bedankt voor uw vraag. Zij ontvingen deze informatie.

OCILIAYA, Meester Geest nr. 4, de Stem van De Universele Vader en De Eeuwige Zoon-Moeder heeft een verklaring afgelegd die bestemd was om gehoord te worden door de stervelingen van Urantia en de onzichtbare die op Urantia vastzaten. Ze hebben inderdaad dit nieuws ontvangen en waren verbijsterd omdat een van de grote communiqués van Lucifer in zijn "Vrijheidsverklaring" juist was dat het lot van het "Korps der Volkomenen" niets meer was dan terug te komen naar de plaats vanwaar zij vertrokken waren. Vergeet niet dat Lucifer hen vertelde dat er geen Universele Vader bestond, noch een Triniteit.


De basis van zijn verklaring was: "waarom de noodzaak van al deze Superuniversa en zo veel moeite doen om een menselijke ziel van dierlijke afkomst te laten evolueren op de Woningwerelden, de Morontia werelden en de Geestelijke werelden om te gaan naar iets dat niet bestaat. ''


De onzichtbare waren zeer verrast toen zij dit nieuws hoorden en dit heeft hen aan het denken gebracht en ze wilden er meer over weten. Er zal altijd een harde kern van rebellen overblijven, degenen die niet willen horen zelfs als het bewijs voor hun neus zou geplaats worden dat ze zich vergissen; dan zullen ze het nog steeds niet willen horen. Maar zo zijn er maar enkelen.


De menselijke zielen die hier geblokkeerd waren en die in staat waren om dit nieuws te begrijpen, omdat niet allen dit kunnen, beginnen nu vragen te stellen en de wens te uiten om rehabilitatieprogramma's te volgen.


Het was zeer belangrijk om deze verklaring publiek te maken op Urantia om alles wat sneller en beter te laten verlopen. We werken aan de opwaardering van de mens met of zonder fysiek lichaam, alsook aan de rehabilitatie van de Serafijnen of engelen zoals jullie hen noemen van eender welke Orde. Wat maakt dat degenen die nu bekwaam zijn om dit te begrijpen hiervan op de hoogte zijn.


Volstaat dit antwoord op uw vraag? (Ja, Tomas, bedankt).Vraag: Jezus (Christus Michael) was wat wij zouden noemen al een geavanceerde ziel of superieur hemels wezen al vóór zijn geboorte als een baby op Urantia. Had hij tijdens zijn jeugd al volledige kennis van zijn missie en wie hij werkelijk was?

TOMAS: Dank u voor deze vraag. Ik ga even nadenken hoe ik ze ga beantwoorden.

Toen Christus Michael lang geleden besloot om aan zijn zevende en laatste zelfschenking te beginnen hier op Urantia, moest hij, zelfs als Schepper Zoon, geboren worden als ieder ander mens. Men heeft hem daarom ouders uitgekozen en wanneer de timing gunstig was ging Christus Michael naar een geheime locatie ergens in de Hemelen waar iets is gebeurd, waar hij verdween en ineens werd er een baby geboren op aarde en alle hemelse wezens wisten dat deze menselijke, huilende baby een deel was van Christus Michael.


Christus Michael werd geschapen door de Goden als een God, hij moest zich geen ziel ontwikkelen als jullie om op te klimmen. Het was en is al in Zijn Perfectie, maar hij moest de evolutie van een menselijk wezen ervaren om hen beter te begrijpen, door eenzelfde leven te leiden.


Te dien einde, ontving hij een menselijk sterfelijk bewustzijn-intellect, ontving hij een zeer capabele Gedachtenrichter of God Fragment die hem hielp zich een ziel te scheppen die ook de zeven psychische cirkels moest doorlopen tijdens haar ontwikkeling, net als bij ieder ander mens. Al zijn ervaringen waren perfect uitgevoerd wanneer hij Johannes de Doper aan de Jordaan ontmoette.


Wanneer Johannes de Doper hem doopte heeft zijn Gedachtenrichter hem duidelijk gemaakt wie hij was voor hij geboren werd. Op dat moment, kon hij beslissen om zijn aardse leven te stoppen omdat zijn oorspronkelijke missie was bereikt, maar hij besloot een beetje langer te blijven zodat hij zijn Vader in Het Paradijs kon onthullen aan de mensen. Hij leefde 4 jaar meer op aarde voor zijn fysieke dood aan het Kruis. (7 April 30 na Christus).


Toen hij jong was, was hij absoluut niet bewust van wie hij was. Hij was zeer intelligent en zeer briljant. Hij begreep wie hij was toen hij het doopsel ontving. Hij kende de religieuze leringen van zijn tijd, evenals de leringen van Mozes, de Heilige Boeken van de Israëli's. Het land Israël bestond toen niet. Het was toen Palestina met Judea, Samaria en Galilea eromheen. Het was niet ver gelegen van Egypte aan de Middellandse Zee. Hij mediteerde veel toen hij jong was. Hij hield ervan om in de natuur te gaan waar hij alleen kon zijn om te mediteren en te spreken met Zijn Vader, om advies te ontvangen van zijn innerlijk God Fragment.


Wanneer een mens een God Fragment ontvangt, die hem of haar een ziel helpt ontwikkelen tijdens zijn of haar leven, dan zal deze ziel wanneer ze het fysieke lichaam verlaat na de dood, terug opgewekt worden (en een nieuwe Morontia lichaam ontvangen) op de Woningwerelden. Dit wordt gedaan met de hulp van de Bewaarengel en het God Fragment. Het God Fragment die deze ziel gedurende haar evolutie op alle Woningwerelden en al de Morontia werelden zal begeleiden tot het ogenblik waarop de ziel een dergelijke relatie met De Vader of haar God Fragment ontwikkeld dat beiden gaan fuseren om slechts "een hemels wezen" te worden. Het is de persoonlijkheid van een menselijke ziel die gefuseerd is met haar God Fragment, die haar ascensie zal voortzetten op de Geestelijke werelden om uiteindelijk 'Perfect' te worden als God, De Universele Vader.


Het verschil tussen een mens en Christus Michael, is dat hij al een God was. Om de evolutie van een menselijk wezen te kunnen beleven en zich een ziel te scheppen had hij een Gedachterichter nodig die zeer ervaren was. Moest hij een normaal menselijk wezen geweest zijn dan had hij al kunnen fuseren met zijn God Fragment bij zijn doop, maar dit is niet gebeurd. Het was onnodig om dit te doen, hij was al een Godheid.


Na de dood van zijn lichaam bleef hij de ontwikkeling van een normale menselijke ziel volgen langs de Woningwerelden, vervolgens de Morontia werelden, en zijn ziel kreeg telkens een nieuwe Morontia lichaam en hij zette zijn ascensie voort totdat hij werd omhelsd door De Universele Vader. Hij heeft echter nooit gefuseerd met zijn God Fragment.


Zodra hij De Vader had bereikt kreeg hij van De Vader de titel van Allerhoogste Meester Soeverein van Nebadon. Hij kon nu zelf alleen zijn lokaal universum Nebadon regeren, zonder inmenging van de leiders van het Superuniversum….. en zijn God Fragment kreeg van De Universele Vader zijn eigen persoonlijkheid zonder hiervoor te moeten fuseren met de ziel van Jezus (Christus Michael).


Ik hoop dat ik begrijpelijk was. Wenst u meer informatie? (Neen, dank u, dit is voldoende.)Vraag: Waarom werden Jozef en Maria gekozen als zijn ouders? Hadden zij al contact gehad met de hogere wezens en hebben zij hun zoon deze wijsheid aangeleerd?

TOMAS: Jozef en Maria waren uitstekende genetische nakomelingen. Ze hadden een sterk DNA, iets wat nodig was om Jezus een gezond lichaam te bezorgen met capaciteiten en een intelligentie die toestonden aan een Schepper Zoon om zich te kunnen uiten via zijn fysiek lichaam. Ze hebben hun zoon groot gebracht op dezelfde manier als hun andere zonen en dochters die na Jezus geboren werden.


Ze hebben hem in contact gebracht met de priesters en de wijzen van die tijd. Ze hebben hem opgeleid tot het moment dat Jezus zich zelf moest opvoeden. Herinnert u dat Jezus 15 jaar oud was toen zijn vader stierf en hij de verantwoordelijkheid voor het gezin moest opnemen. Hij kreeg onderwijs van zijn ouders in hun overtuigingen van toen, net zoals dat nu met u hier gebeurt.


Gabriel van Salvington (Aartsengel Gabriel in de Bijbel) kwam naar Maria vóór de geboorte van Jezus om haar te vertellen dat ze een grootse persoonlijkheid zou dragen wiens missie enorm zou zijn. Ze heeft zich dat blijven herinneren, maar ze had haar eigen ideeën over wat deze grote missie van Jezus zou zijn en haar zienswijze stemde niet overeen met de zijne. Toen Jezus zijn eigen weg begon te gaan en deed wat hij dacht dat hij moest doen, was ze teleurgesteld. Zij hoopte dat hij "De grote Koning van de Wereld" zou worden waarover de Joodse heilige geschriften spraken. Dat hij de Romeinen ver uit hun land zou verjagen en de troon van David zou betreden van het Israëlisch-Hebreeuws volk op een wereldse manier. Ze begreep niet dat hij altijd sprak van zijn Hemels Koninkrijk, zijn Troon als Schepper Zoon van Nebadon.


Toch heeft hij alle gelegenheid gekregen om te evolueren zoals ieder ander mens.

Beantwoordt dit uw vraag? (Ja, dank u).


Vraag: Als het waar is dat Jezus werd geboren op 21 augustus in het jaar 7 voor Christus, waarom vieren zoveel mensen zijn geboorte op 25 december?

TOMAS: Jezus werd geboren en stierf ongeveer 2.000 jaar geleden. Verschillende waarheden en bewijzen werden verwoest over zulk een lange periode. Op het moment dat Jezus geboren werd, werd de tijd anders geteld dan nu. Er was geen jaartal «O» of «1» om opnieuw de tijdsrekening op te starten. Het was een Romeinse keizer die besloot om de tijdsrekening terug te starten met het jaar '1'. Het werd daardoor moeilijk voor historici om de juiste geboortedatum van Jezus te vinden, zelfs na veel onderzoek. En zelfs nu, met alle resterende documenten zijn ze niet in staat om tot een akkoord te komen.


Vergeet niet dat het christendom zoals jullie dat kennen hier en nu begon ten tijde van de Romeinen, in Italië in Rome. Vanaf daar werd het verspreid over Europa vooraleer het hier kwam. Het christendom is nog maar 500 jaar bekend bij de inheemse volkeren van de Amerikaanse continenten. Het christendom echter ontstond in Europa bijna 2.000 jaar geleden en toen hadden vele volkeren in Europa andere overtuigingen.


25 december was een zeer oude zonnewende viering van de vroegere volkeren van ginds, die de leiders van het Vaticaan, of wat jullie nu het Vaticaan noemen, niet konden uitroeien. Dus wat hebben ze gedaan... ze hebben dit feest van de Zonnewende op 25 december vervangen door de datum van de geboorte van Jezus om het christendom op te leggen. Dit bracht verwarring bij de mensen en met de tijd vergaten ze hun heidens festival en waarom 25 december zo belangrijk was in hun vroeger geloof. Na honderden en honderden jaren weet niemand meer iets over de oude tradities en alles wat in de hoofden van de mensen is gebleven is dat Jezus werd geboren op 25 december. Slechts een paar historici hebben onderzoek gedaan en ontdekt dat Jezus werd geboren vóór het jaar «1». Zij berekenden dat hij 33 jaar moest geleefd hebben. Volgens het Urantia Boek stierf hij op 7 april in het jaar 30 na. J.C., wat betekent dat hij een beetje langer heeft geleefd.


Dit is een voorbeeld hoe dingen die lang geleden gebeurd zijn vervormd en gewijzigd kunnen worden voor politieke, religieuze of sociale redenen die niets te maken hebben met de oorspronkelijke verjaardag of leer van Jezus. Aangezien het werd afgekondigd in de Heilige Bijbels sinds eeuwen is het moeilijk om naar iemand toe te gaan en hem te vertellen dat 25 december niet de exacte verjaardag is van Jezus. Jullie kunnen dit doorvertellen maar het is zo ingeburgerd in het wereldse bewustzijn van de mensheid en weet dat het voor Jezus geen belang heeft dat jullie zijn verjaardag vieren op 25 december in plaats van 21 augustus.


Vraag: Zelfs uit de tijd van Mozes, wisten er mensen dat er een "koning van de wereld" spoedig zou komen. Waarom hadden zo veel mensen problemen om Jezus te aanvaarden voor hij aan het Kruis stierf?

TOMAS: Nou, u hebt het antwoord in uw vraag gegeven. Ze zaten te wachten op een meer wereldse koning. Zij verwachtten een koning die zou komen als een krijger en die alle vijanden van de Israëli's-Hebreeën met wonderen zou verjagen. Een koning die de troon van de "Joodse Tempel van Jeruzalem" zou betreden en die wonderen zou gedaan hebben om welvaart aan zijn bevolking te geven.


Dit was wat de bevolking van ginds toen verwachtte en dat was een groot probleem voor Jezus tijdens zijn leven, omdat iedereen op de hoogte was van de komst van zulk een Messias, van de komst van een nieuwe profeet en iedereen verwachtte zulk een persoon. Ze hadden echter alleen een wonderdoener in hun gedachten die hen materiële welvaart zou bezorgen.


Jezus heeft niet aan hun verwachtingen voldaan. Hij was gekomen om te spreken over De Vader in de Hemelen en het Koninkrijk der Hemelen, om richtlijnen te geven waarmee men dit Hemelse Koninkrijk kon bereiken en het eeuwige leven voor iedere ziel. Maar dat was niet wat het volk wilde, zelfs als ze graag naar hem luisterden verwachtten ze steeds dat hij iets fysieks met een zwaard zou doen of een wonder om zijn wereldse troon in te nemen. Veel mensen wisten dat hij wat jullie wonderen zouden noemen kon doen, hoewel hij er veel minder heeft gedaan dan werd verteld. Veel mensen hielden ervan om naar hem te luisteren, naar zijn woorden over God, De Vader in de Hemel. Duizenden en duizenden mensen kwamen toegelopen om naar hem te luisteren. Zijn woord werd verspreid in vele landen van die tijd. Maar allen, op de een of andere manier, wilden dat hij het zwaard in handen zou nemen en de oorlog aan de Romeinen zou verklaren om hun land te bevrijden en hen eeuwige voorspoed geven op aarde. Dit is de reden waarom zij hem lieten vallen toen hij weigerde dit te doen.


Hij had problemen zelfs met zijn eigen familie vanwege dit. Zelfs zijn 12 apostelen begrepen niet alles toen hij sprak van zijn Hemelse Vader en zijn Hemels Koninkrijk. Niet iedereen wilde zijn dood; de Hoge priesters van de tempel van Jeruzalem die het volk domineerden wilden zijn dood omdat hij een gevaar voor hen was. Ze waren vreselijk rijk en staken voortdurend veel geld in hun zakken. Dan komt daar een man van Nazareth aan die het volk dingen ging vertellen die tegen hun regels indruisten. Hij zei “Ik ben de waarheid en ik zal jullie vertellen wat jullie hoeven te doen "en hij zei iets heel anders dan wat de tempel van Jeruzalem het volk vertelde.


Denk na….. het waren de bankiers en de rijke heersers van die tijd en ze moesten leven onder het bewind van de Romeinen. Dit is de reden waarom ze hem wilden doden, maar ze konden hem niet doden in een ander land, Jezus moest terugkeren naar Jeruzalem waar zij bevoegd waren om hem te berechten en dit is juist wat Jezus deed. Hij ging naar Jeruzalem en ze arresteerden hem onder valse voorwendselen en betaalden mensen om tegen hem te getuigen. Ze lachten met hem omdat iedereen een wereldse koning verwachtte en dat hij weigerde dit te zijn.


Hij wist dat de Hoge priesters van de tempel van Jeruzalem hem wilden doden. Hij wist dat zeer goed, maar het was zijn bewuste keuze om dit te verkiezen boven het wereldse koningschap. Dit is de reden waarvoor vele hem de rug toegekeerd hebben en zij problemen met hem hadden.

Hij leefde in een zeer onrustige regio. Er waren de lokale rebellen die tegen de Romeinen vochten en hij groeide op in een dorpje vlakbij deze strijders, aan de andere kant had men de Romeinen met hun wetten en de priesters van de tempel van Jeruzalem. Het waren zeer onrustige tijden.


Na zijn dood hebben zijn twaalf mannelijke apostelen en zijn twaalf vrouwelijke apostelen met al de evangelisten die hen vervoegd hadden geprobeerd om eerlijk werk te leveren. Hun leringen weken van elkaar af en het originele onderwijs van Jezus omdat ze niet altijd alles goed hadden begrepen wat Jezus hen had verteld. Dat is waarom in het christendom, al van in de oudheid - 100 tot 150 jaar na zijn dood aan het Kruis - er al zoveel verschillende christelijke overtuigingen waren die allen spraken van Jezus maar er verschillende rituelen op na hielden, met een verschillend onderwijs en interpretaties, gemengd met lokale overtuigingen.


Wat jullie hier zien in Belize, al deze verschillende Bijbelse christelijke religies, is slechts een voortzetting van de verwarring van die tijd, omdat de eersten die het uitlegden aan anderen niet alles hadden begrepen en om nieuwe volkeren te overtuigen mengden ze hun leringen met lokale overtuigingen. En dat is nog steeds het geval hier en nu.


Beantwoordt dit uw vraag ? (Ja Tomas, bedankt.)


Dan dank ik jullie voor deze vraag/antwoord sessie die de laatste is van het seizoen. Ik hoop dat wanneer jullie terug samenkomen in november 2011, wij deze sessies kunnen voortzetten. Jullie hebben ons al heel wat geholpen met de onzichtbare en ik hoop dat jullie ook veel hebben geleerd. We zijn zeer dankbaar voor de bijdrage van alle leden van de groep en ook voor de aanwezigheid van de jonge D-Maya die nu enkele privé problemen ondervindt.


Tot ziens iedereen en wanneer jullie het Urantia Boek lezen en jullie hebben vragen, roep mij. Zeg "Tomas, help me om dit te begrijpen" en wanneer jullie dan in meditatie gaan zal ik jullie het antwoord influisteren of ik kom in uw slaap zodat jullie beetje bij beetje beter begrijpen door persoonlijke antwoorden te ontvangen. Ik neem afscheid mijn vrienden. Dag allemaal.


MALVANTRA: Ik bedank jullie vanwege de onzichtbare. Zij waarderen zeer wat jullie voor hen doen en ik hoop dat jullie hetzelfde voor hen voelen, hoewel jullie hen niet kunnen zien. Misschien kunnen jullie ze bekijken als vrienden. Tot ziens allemaal en tot binnen een paar maanden met een volgende sessie. Breng nog een goede dag door. Tot ziens iedereen.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.comVoor de uitleg van de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.startpagina