Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 35 - 2011

Sessie van 01 augustus 2011 – opgenomen- Nederlandse Vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia te Belize.

Aanwezig : Cyril en Kathy

Ontvangen door Kathy


Bezoekers: Malvantra en Monsanloran MELCHIZEDEK

ADAMSON, Eerste Zoon van Adam en Eva in Het Eerste Hof van Eden.

GABRIEL van Salvington, de Blinkende Morgenster.


Malvantra sprak na 25 min totale duur meditatie 55min.


Malvantra Melchizedek: Hallo, ik ben hier met Monsanloran en een andere genodigde die jullie niet kennen en die we jullie gaan introduceren. Eerst zal Monsanloran jullie toespreken in verband met uw reis naar Europa.


Monsanloran Melchizedek: Hallo vrienden. Ik heb het erg druk gehad met mijn nieuwe verantwoordelijkheden maar ik heb me toch vrij kunnen maken om jullie iemand voor te stellen die jullie onbekend is. Deze persoonlijkheid zal met jullie meegaan tijdens al uw verplaatsingen in Europa. Hij zal jullie helpen en begeleiden door al uw reizen heen, zelfs als jullie van elkaar gescheiden zijn. Want jullie zullen ook, ieder van zijn kant, een paar dingen te doen hebben waarvoor jullie zich niet speciaal moeten samen verplaatsen.


Jullie reis naar Rusland zal goed verlopen, jullie gaan dat perfect organiseren. Tracht samen te komen in Duitsland zodat jullie elkaar niet uit het oog verliezen. München is een zeer grote stad met veel verkeer in de omgeving. Als er andere mogelijkheden zijn om bijeen te komen en tezamen naar Duitsland te rijden, kies dan voor die oplossing. Dit zal alles vergemakkelijken en vermijden dat jullie verdwalen of elkaar niet terugvinden.


Maltucia Melchizedek en Lanaforge gaan jullie ook begeleiden tijdens al jullie verplaatsingen en in gans de ontwikkeling van wat er gaat gebeuren omdat het van het allergrootste belang is. Wij willen jullie geen schrik aanjagen of jullie het gevoel geven dat er te veel op uw schouders rust. Wij weten hoe graag jullie dit doen, maar wij willen dat jullie weten dat dit een taak is van zeer groot belang en dat wij jullie hier een groot vertrouwen betonen.


We hopen dat jullie je best zullen doen om te doen wat er van jullie verwacht wordt. Op dit moment hebben wij alleen jullie om dit werk te doen en het is van het allergrootste belang voor de evolutie van de hele mensheid, voor de tweede komst van Christus en de komst van de Magistraat Zoon, Monjoronson. Vergeet niet dat uw planeet verbonden is en deel uitmaakt van een lokaal universum, en dat dit lokaal universum een onderdeel is van een Superuniversum en wat er hier gebeurt kan dienen als voorbeeld voor alle andere Superuniversa. Het is in die zin dat alles wat jullie hier doen veel meer belang heeft dan jullie denken.


Kathy vroeg me of er geen “tweede Gedenkteken of Memorial” in Europa kon gecreëerd worden terwijl jullie daar toch zijn. We gaan hier niet op ingaan. Alles zal afhangen van de resultaten van de eerste drie plaatsen: Mauthausen, Dachau en Solovky. Het zal afhangen van veel dingen en daarna zijn jullie nog genoeg tijd ginds opdat we jullie zouden kunnen sturen naar een plaats waar wij zouden een gedenkteken op het Europese continent willen hebben. We gaan dat nu niet beslissen. Alles hoeft niet gedaan te worden in twee of drie maanden. Dit zal afhangen van de resultaten van deze drie eerste grote (Melchizedek) Lichtankers die wij door jullie heen gaan scheppen op deze drie plaatsen. We zijn niet vergeten dat jullie een Memorial zouden kunnen scheppen tijdens jullie reizen in Europa. Dit alles is in aanmerking genomen, maar wij wachten op de resultaten van uw eerste verplaatsing.


Dat is alles voor nu mijn kinderen. De details van het tweede deel van uw reis zullen jullie geleidelijk aan bekend gemaakt worden wanneer jullie Parijs verlaten voor andere plaatsen in Frankrijk en Spanje. Wij zullen jullie die informatie geven voor elke bestemming. Jullie hebben niet veel tijd meer voor jullie vertrek uit Belize en het organiseren van jullie terugkeer naar Europa. Daarom gaan we jullie nu niet overladen met te veel details. Jullie kennen nu de hoofdlijnen en al de rest zal automatisch volgen door toevalligheden en berichten tijdens uw meditaties. Het zal allemaal vlot verlopen en schenk veel aandacht aan alle details en alles wat tot jullie komt.

Nu ga ik jullie die persoonlijkheid voorstellen die jullie niet kennen.

(2 minuten stilte)


Deze persoonlijkheid is de Eerste Zoon van Adam en Eva, diegene die Adamson wordt genoemd in Het Urantia Boek. Wij geven hem het woord.


ADAMSON : Hallo mijn vrienden. Ik ben Adamson, de eerste zoon van Adam en Eva.

Toen mijn ouders werden verdreven uit Het eerste Hof van Eden ben ik bij hen gebleven en heb ik met hen deze moeilijke taak ondernomen om het Tweede Hof van Eden te organiseren. Later verliet ik het ‘tweede hof’ om te gaan naar een land die jullie nu Turkmenistan (boven Iran) noemen. Deze regio was in die tijd zeer vruchtbaar, het was een zeer mooi gebied waar er nog steeds afstammelingen leefden van de 100 gerematerialiseerde leden van de staf van uw eerste planetaire Prins Caligastia (Machiventa Melchizedek is zijn opvolger). Daar ontmoette ik mijn (tweede) vrouw, Ratta, met wie ik het werk van mijn ouders voortzette totdat onze tijd gekomen was om onze reis naar onze Vader in de Hemel verder te zetten.


Ik heb hierdoor veel ervaring opgedaan met het leven op aarde. Ik heb daar lang geleefd en ik heb veel gereisd. Mijn ouders hebben mijn vertrek naar deze gebieden erg betreurd waarvan ik zolang gehoord had en die mij enorm aantrokken. Maar ik moest en zou op een dag dit avontuur ondernemen. Misschien zal ik ooit het verhaal vertellen van mijn reis naar Turkmenistan, van mijn leven ginds, wat we daar beleefd hebben en wat we gedaan hebben om de kennis van de Universele Vader bij te brengen en hoe we de mensen ginds hebben geholpen om te evolueren.


Ik zal jullie volgen omdat jullie naar gebieden gaan die ik ken. Deze regio’s waren 30.000 jaar geleden verschillend van in mijn tijd, het klimaat was anders. Maar ik ken nog zeer goed die streken en ga jullie helpen door deel te nemen aan deze reis naar Duitsland, Oostenrijk en de Solovky-eilanden. Later zal men jullie uitleggen waarom. Jullie zullen ter plaatse sommige dingen zien waarover niet wordt gesproken in boeken en die jullie gaan intrigeren. Van daaruit kunnen we jullie enige uitleg geven.

Mijn reisgenoten, ik verwacht jullie binnen een paar weken. Tot ziens en ik wens jullie beiden een goede heenreis naar uw continent van oorsprong.


Malvantra Melchizedek: We zijn klaar voor vandaag, mijn kinderen. Jullie hebben het gehoord, jullie gaan grote hulp ontvangen. Veel personen met verantwoordelijkheden op het niveau van het Planetaire Bestuur gaan jullie helpen, evenals wij, de Middenwezens, uw Engelen en al de Engelen die onder het commando staan van Gabriel van Salvington en die specifiek zijn toegewezen aan uw taak om jullie te helpen en te beschermen. Maak jullie daarom geen zorgen, we hebben alles in hand en alles zal goed verlopen.


Gabriel van Salvington wenst jullie te spreken.


Gabriel van Salvington: mijn kinderen jullie hebben mij nog nooit gehoord. Ik ben de “Blinkende Morgenster”. De eerst geschapene door uw Schepper Zoon Christus Michael en uw Moeder-Geest Nebadonia.

Ik ben Gabriel van Salvington, ook wel genoemd de Engel Gabriel, hij die altijd het goede nieuws brengt.

Jullie staan onder mijn directe bescherming en jullie hebben de beste en meest capabele Engelen die onder mijn bevel staan om jullie te beschermen in deze missie die wij als gevaarlijk zouden kunnen bestempelen moesten jullie niet van al deze bescherming genieten.

Want geloof me vrij, op dit moment brult het beest zeer hard maar kan jullie niet raken.


We zijn allemaal blij hier in Nebadon dat jullie dit werk willen doen, dat jullie het zelfs met vreugde doen, uit het hart en in alle eenvoud. We zijn allemaal hier, we waken allemaal over jullie en ook over uw financiën zodat jullie deze reizen kunnen betalen. We kennen de realiteit en de problemen op jullie planeet, dus maak jullie geen zorgen over dit aspect. Ik heb al uw rekeningen gezegend en jullie zullen rond komen. Het is mogelijk dat we links en rechts een gulle hand duwen om jullie te helpen. Maak jullie geen zorgen, alles is geregeld.


Mijn kinderen, wees gezegend en ik laat jullie al mijn Engelen ter bescherming tijdens deze reis die zo belangrijk is voor gans Nebadon. Tot ziens, mijn kinderen.


Malvantra Melchizedek: Gabriel van Salvington kwam op het laatste moment om jullie een paar aanmoedigingen te geven en om jullie te doen begrijpen dat jullie onder zijn bescherming staan: de hoogste bescherming waarvan jullie kunnen genieten. Ik laat jullie nu verder aan jullie bezigheden en breng nog een goede avond door. Dag allemaal.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.comVoor de uitleg van de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

5

startpagina