Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 40 – 2011.

Sessie van 17 augustus 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: M. V. te Keerbergen in België (Europa)

Aanwezig en ontvangen door Kathy

Bezoekers: Malvantra Melchizedek.

Kuwaya, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, De Stem van de Eeuwige Zoon.

Adamson, eerste zoon van Adam en Eva in Het Eerste Hof van Eden.

Malvantra sprak na 58min Totale duur meditatie: 1u34min.

Malvantra: Hallo meisje, wij gaan beginnen met de sessie. Het kostte ons tijd om je te verbinden en te her-verbinden, maar je hebt het vol gehouden en het is ons gelukt.

{Nota Kathy: frequentie verhogingen en nieuwe verbindingen met de hemelse circuits ondergaan tijdens een meditatie is zwaar om dragen, soms pijnlijk. Het is niet te onderschatten en dikwijls vraag ik “is het nog niet gedaan?” en dan krijg ik als antwoord “heb nog een beetje geduld, houdt het nog wat vol”.}

We gaan nog niet vertellen waarvoor dit alles dient, elk ding zal worden onthuld in zijn tijd. Je hebt het noodzakelijke geduld om deze evolutie te vervolgen zonder al te veel vragen te stellen, zonder te veel aan de kar te duwen en het is heel goed zo meisje. Blijf ons vertrouwen en wanneer de tijd komt om je meer uitleg te geven, om je bepaalde dingen te onthullen dan mag je er zeker van zijn dat je het zult weten.

{Nota Kathy februari 2014 : wat volgt is een antwoord op mijn verwarring die veroorzaakt werd door de houding van sommige mensen in mijn naaste en verre omgeving en kennissen van mijn ‘vroeger onderwijs’ die belangstelling veinsden voor wat we deden in Belize en ik was mij daarvan niet bewust. Ik begon mij ongerust en zenuwachtig te maken op iedereen. }

Maak je geen zorgen, noch voor jezelf noch voor anderen. Iedereen wordt ondersteund volgens zijn vermogens, zijn mogelijkheden en de wensen die ze diep in hun hart koesteren.

De uitgesproken woorden komen niet altijd overeen met wat er in het hart van iemand omgaat. Er worden dikwijls veel woorden gebruikt om innerlijke angsten te verbergen. We zien dit bij iedereen gebeuren op jullie wereld, maar wij weten hoe ver ze echt kunnen reiken. Soms is hun verlangen zeer groot, maar wanneer we ze testen met wat moeilijkheden dan kunnen ze niet voldoende karaktersterkte opbrengen om die paar obstakels te overwinnen die we op hun weg leggen.

Om bergen te beklimmen moet men zijn doel voor ogen houden en dat constant handhaven. Dit is hoe men erin slaagt om alle obstakels te overwinnen met onze begeleiding en hulp. Door altijd een diep vertrouwen te hebben in de Universele Vader; door het geloof aan te houden dat zijn leiding en zijn hulp nooit zal falen.

Helaas als je enkel en alleen kijkt naar de obstakels en men het belang vergeet van het doel, dan zullen de belemmeringen onoverkomelijk worden.

We bedoelen hiermee dat deze personen, over wie je ongerust bent, nog niet klaar zijn om die berg te beklimmen. Hij/zij moeten eerst andere lessen leren voordat ze sterk genoeg zijn om te starten met de volgende beklimming en verder te gaan op hun pad.

Het doel is de top van de berg ongedeerd te bereiken en niet om uw nek te breken onderweg vanwege een gebrek aan opleiding, zelfzekerheid, moed en kennis. Daarvoor dienen de tests: om te zien of jullie voldoende hebben geleerd om uw opklimming verder te zetten. Als we zien dat dit niet het geval is, treden er automatisch onoverkomelijke barrières op uw weg om te voorkomen dat jullie voortgaan.

Het kan gebeuren in welbepaalde situaties dat een persoon niet klaar is. Die persoon ontvangt dan hindernissen op zijn of haar weg die ze niet kan overwinnen. Soms lijken de dingen gemakkelijker te gaan voor anderen en dat komt omdat deze mensen al veel meer obstakels hebben overwonnen dan anderen die nog te leren hebben.

Dus wat er ook gebeurt, houdt altijd in uw achterhoofd en dank het universum dat er zulk een regel bestaat waar iemand die niet klaar is voor de volgende stap een halt wordt toegeroepen en dat dit is voor de veiligheid van die persoon en niet om hem of haar te straffen. Het zou een ernstige vergissing zijn om bij iemand te blijven aandringen om een klim te starten waarvoor hij of zij niet klaar is of dat niet wenst te doen. Aanvaardt de dingen zoals ze komen.

Wij zien alles anders, vertrouw ons dan toch. Je zult zien dat wanneer er een deur zich sluit, een ander wordt geopend voor uw veiligheid, voor uw vooruitgang, om je naar een ander doel te brengen dat het jouwe is, voor een andere taak en om andere dingen te leren. Beoordeel anderen niet, omdat je niet weet wat er gebeurt noch de redenen kent waarom bepaalde dingen bij sommige mensen gebeuren of waarom zij bepaalde beslissingen nemen. Accepteer de mensen zoals ze zijn.

En nu zeg ik tegen iedereen: ga je eigen weg, volg uw eigen begeleiding want dat is de enige die belangrijk is. Probeer niet in de voetsporen van iemand anders te lopen, omdat zelfs als je denkt dat deze persoon grandioze dingen heeft gedaan of gezegd, het wel eens zou kunnen zijn dat uw eigen lot, uw eigen pad, je tot veel hogere hoogten zal brengen…….. en dit zal je pas onthuld worden wanneer uw tijd is aangebroken.

Respecteer de kennis en wijsheid van iedereen. Luister ernaar en neem er het uwe van. Ga in meditatie met deze wijsheid om te luisteren naar uw innerlijke stem, naar uw Gedachtenrichter, die u zal uitleggen en onthullen wat deze kennis betekent voor u. Hij zal u vertellen wat te doen met deze wijsheid... of het zelfs aan de kant zetten om u te richten naar een andere wijsheid die meer geschikt is voor u op dat moment.

Het is zeer belangrijk om te begrijpen dat iedereen een grote bestemming heeft maar een verschillende weg om er te geraken.

Jullie werden niet identiek geschapen om eruit te zien als robots. Nee, jullie hebben allen een unieke persoonlijkheid ontvangen met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Jullie hebben allemaal dezelfde bestemming ontvangen en allemaal mogelijkheden om de Universele Vader te bereiken door te leren Zijn Wil te doen en niet de uwe. Ooit gaan jullie fuseren met het God Fragment dat Hij jullie heeft gegeven om een uniek hemelse wezen te worden en vervolgens als een eenheid verder op te klimmen tot aan de Universele Vader om te worden zoals Hij... Perfect …..en de bestemming die Hij voor u heeft bedacht verder te zetten.

Dit alles kost tijd en wanneer we spreken over miljoen aardse jaren dan draait jullie hoofd het is onvoorstelbaar voor jullie. Maar de tijd in andere dimensies, in de Morontia en Spirituele werelden is zo anders. Wanneer we praten over een miljoen aardjaren dan zijn dat misschien een paar dagen of een paar maanden in het hiernamaals.

Het pad is zeker lang omdat jullie de nodige tijd kunnen nemen en omdat er veel te leren valt. De weg is lang, maar het is niet de lengte van het pad naar God dat belangrijk is, het is de karaktersterkte die jullie nodig hebben om deze weg voort te zetten, de moed om door te gaan, het vertrouwen, het verlangen en een onwankelbaar geloof die jullie nodig hebben om dit pad te volgen. Dat is het belangrijkste, niet de lengte van het pad naar de Universele Vader.

Het zijn al deze karakter- en persoonlijkheidseigenschappen die jullie nodig hebben als werktuigen om er te geraken die belangrijk zijn en het is nu dat jullie die moeten vormen en smeden.

Dus als jullie aangename dingen meekrijgen op jullie weg, dank de Universele Vader. Als jullie een heleboel moeilijkheden ondervinden op jullie weg, dank God dan nog veel meer, want het zijn degene die jullie snel en gemakkelijk zullen helpen om de Eeuwigheid te bereiken.

Dank u en nu ga ik Kuwaya laten spreken. Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2- Orvando. De stem van de Eeuwige Zoon.

KUWAYA: Hallo meisje, het is {KUWAYOU} die hier spreekt, je Eeuwige Moeder. We zetten een heleboel dingen in plaats om jullie toe te laten de uitzendingen te zien die worden uitgegeven in het lokale universum (via de reflectiviteit) en het Superuniversum. Wij doen wat testen met sommige programma's die al enige tijd dateren om te zien hoe jullie reageren. Maar vergis jullie niet, het zal nog een tijd duren voordat jullie de actuele hemelse nieuwsprogramma’s gaan te zien krijgen.

Zoals wij het jullie al hebben doen begrijpen, als er een bericht komt over toekomstige of mogelijke gebeurtenissen denk dan niet dat dit onmiddellijk gaat gebeuren tijdens uw levensloop, op de manier waarop jullie de tijd zien en volgens uw verwachtingen. Ga eerst in meditatie en vraag uw innerlijke stem om verduidelijking.

Jullie kunnen niet altijd met jullie menselijk intellect of bewustzijn zulke uitzendingen of hemelse boodschappen begrijpen noch doorgeven op de manier waarop jullie naar een televisie-uitzending zouden kijken op jullie planeet.

De hemelse berichten die worden verstrekt via de hemelse circuits met of zonder Reflectiviteit hebben vaak betekenissen die heel verschillend zijn en dieper gaan dan het begripsvermogen van het menselijk intellect en bewustzijn. Dus om boodschappen van anderen te begrijpen en precies te weten wat de Geestelijke wereld heeft willen overdragen als jullie iets van anderen te horen krijgen, gelezen hebben dat jullie in verwarring brengt, ga gewoon in meditatie en vraag om verduidelijking. Niet eenmaal, maar meerdere malen totdat je hebt begrepen wat juist werd bedoeld en u zich in vrede voelt en dit geldt ook voor uw eigen berichten.

Nu als je een hemelse televisie uitzending te zien gaat krijgen via Reflectiviteit dan wordt die uitgegeven in een taal die u niet gaat begrijpen. Dan heb je vertalers nodig om je duidelijk te maken wat er gezegd wordt en dan moet het nog geïnterpreteerd worden op een manier dat uw menselijk verstand het kan overdragen. Diegene die dat voor u zal interpreteren is uw Innerlijke Stem, uw God Fragment. Hij zal trachten deze boodschappen of hemelse televisie beelden over te brengen op een begrijpelijke manier voor uw menselijk verstand en bewustzijn zodanig dat u het kunt uitspreken in uw taal en volgens uw vermogen.

Omdat achter elk woord dat zal uitgegeven worden via het communicatiesysteem door reflectiviteit dat passeert langs de hemelse circuits, een boek geschreven is dat begrijpbaar is voor de hemelse wezens maar niet voor de menselijke geest. Daarom hebt u een vertaler nodig en uw God Fragment die het voor u zal interpreteren en u zal uitleggen wat er bedoeld wordt met de woorden van deze berichten.

Maak niet de fout die hier al duizenden jaren wordt gedaan te denken dat wat een profeet voorspelt of iemand zegt in een boodschap dat dat daarom zal gebeuren tijdens uw levensduur. Er zijn dingen die nu worden geopenbaard, maar pas geldig en belangrijk zijn voor mensen die misschien binnen 1.000 of 4.000 jaren hier zullen leven. Wij hebben onze redenen om dit zo te doen houdt daar dan rekening mee.

Voordat we jullie daadwerkelijk op het circuit van de hemelse televisie zullen zetten gaan we eerst nog wat testen doen om te zien dat jullie hiervoor rijp zijn, en de houding aannemen die we van jullie verwachten. Wanneer we zien dat jullie de juiste houding hebben, kunnen we jullie langzaam verbinden. Wij weten uit ervaring dat we heel voorzichtig moeten zijn met het menselijk intellect en de menselijke geest. Daarom vertellen we jullie nieuwe dingen beetje per beetje en wanneer jullie die kleine hapjes hebben ingeslikt en verteerd dan krijgen jullie weer een hapje. Heb het geduld dat alles zo verloopt.

Dank je meisje en tot ziens. Adamson wenst je nog te spreken.

ADAMSON: Hallo meisje. Wij hebben Frankrijk al goed bestudeerd. Ik wil dat je opzoekingen doet over de grotten in de regio van Montségur, Niort (?), Carcassonne. Kijk naar degenen die openstaan voor het publiek. Wanneer je de goede hebt gevonden dan kunnen we jullie gemakkelijker dirigeren. Als je de kans hebt, ga naar de “Grand Place van Brussel” en creëer er een permanent Lichtanker met Victor... Dit zal veel goeds doen en volgende week zult je zeker tijd hebben om te gaan.

Dus ik herhaal: in Dachau, Mauthausen en de Solovky eilanden gaan jullie in meditatie en dan gaan wij een " Melchizedek Lichtanker " scheppen door jullie heen. Jullie gaan die niet zelf creëren, wij gaan dat door jullie heen doen. Het is goed dat jullie twee dagen op de Solovky eilanden blijven, dit zal jullie de tijd geven om te bezoeken en te doen wat jullie hoeven te doen.

{Nota Kathy februari 2014: we hebben er velen geplaatst op die manier voor de Melchizedeks. De meditatie tijd om ze te verankeren duurt meestal tussen de 25 à 35min……behalve in diep duistere plaatsen duurt het langer en tot hiertoe is dat nog maar 2-maal voorgevallen tijdens de trip in oud-Joegoslavië in 2013 waar die tussen de 40 en 60min hebben geduurd.}

Tracht de kerk van het Monasterium binnen te gaan. In een kerk kunt u gemakkelijk in meditatie gaan en de indruk wekken dat jullie bidden, wat ons voldoende tijd zal geven om dit Lichtanker te scheppen. Maakt u geen zorgen als u slechts met twee bent, hoewel drie veel beter zou zijn. Wij bereiden uw echtgenoot en u voor in het geval Cyril niet kan meekomen.

Ga erheen, maak je geen zorgen, we zullen zien en als al Dachau en Mauthausen kan gedaan worden met drie, dan zullen we zien hoe we het gaan oplossen op de Solovky eilanden. We bekijken nu met de Melchizedeks hoe we ginds de derde gaan vormen. Het kan zijn dat ikzelf of een Middenwezen de plaats zal innemen van de derde, omdat er drie nodig zijn om het te scheppen. We zullen zien, maak je niet ongerust. De belasting zal wel een beetje zwaarder zijn voor jullie beiden maar we doen alles opdat het zal lukken.

Documenteer je ook over de stad San Sebastian in Spanje en Hendaye in Frankrijk want beide steden zijn met elkaar verbonden (Baskisch gebied). Tot ziens meisje.

MALVANTRA: Ik geef toe dat het lang duurt voordat we u aansluiten (ik had erover geklaagd), en hoe meer meditaties u doet hoe beter het zal zijn voor u en voor de anderen. Alles zal prima werken en het Lichtanker dat u hier in dit huis met Victor hebt gecreëerd werkt zeer goed. Als u tijd hebt morgen dan spreken we elkaar terug want er zijn een heleboel hemelse wezens die willen praten via u. We zijn echter verplicht om u voor te bereiden daar de trillingen en frequenties hier in (Europa) verschillend zijn. Dat is de reden waarom we u vragen om elke dag een meditatie te doen. Tot ziens en eventueel tot morgen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina