Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 41 – 2011.

Sessie van 18 augustus 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : M. V. te Keerbergen, België (Europa)

Aanwezig en overgedragen door Kathy.

Bezoekers : Malvantra Melchizedek

                   Siraya, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1, De Stem van de Universele Vader.

                  Kuwaya, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, De Stem van de Eeuwige Zoon.

 

Malvantra sprak na 1uur –totale duur meditatie: 1u24min.

Nota Kathy februari 2014: de oproep die hierna volgt en die in vroegere sessies werd gedaan om te helpen met het duister netwerk en alles wat daar rond hangt was bedoeld voor de mensen van onze groep en de mensen van mijn “vroeger onderwijs”, die allen de energetische capaciteiten en de lichtbescherming bezitten om hierin te helpen. Echter velen van ons “vroeger onderwijs” wensten niet de richting te nemen om deze zielen te helpen…..wat hun recht was en nog steeds is. Deze oproepen om te helpen waren eerst niet bedoeld voor een groot publiek, daarom werden ze destijds ook niet gepubliceerd en stuurde ik ze enkel naar mijn vroegere kennissen.

Er was wel een persoon met een grote website die deze sessies onder ogen kreeg en ze deels heeft gebruikt in 2011met mijn toestemming………….wat bij sommige lezers verwarring heeft gebracht omdat er niet duidelijk werd gemaakt dat men toch wat mogelijkheden nodig had en een bescherming moest genieten op verschillende vlakken vooraleer men deze duistere wezens kon aanpakken. De gewone zielen vormen zo geen probleem als men de nodige begeleiding van de hogere wezens geniet – ik ga ze hier allemaal niet bij naam noemen. De Melchizedeks zijn mij destijds komen helpen omdat ik om hulp had geroepen daar ik wel ondervond dat wat ik wou aanpakken groter was dan mijn toenmalige capaciteiten reikten….en ik wist toen zelfs niet tegenover wat ik stond.

 Ik heb het later begrepen toen we in Toledo, zuid Belize een Maya dame gingen helpen die hardnekkige huidproblemen had….wel, dat was het excuus.

Mijn jonge Maya’s kunnen zeer goed de onzichtbare wereld zien, boodschappen doorkrijgen op hun manier met hun achtergrond en zeer snel in een diepe meditatieve toestand geraken. Toen we daar in meditatie gingen hebben we met drie (2 Maya’s en ik) grote zwarte brede banen of autostrades gezien die elkaar doorkruisten. Al de huizen van die familie waren gelegen op een van deze zwarte banen. Van daar heeft men mij duidelijk gemaakt dat er inderdaad een soort zwart netwerk bestond en niet alleen in die regio zoals ik oorspronkelijk dacht maar over gans de wereld.

Ik waarschuw iedereen dat het niet voldoende is om de vraag te uiten. U moet op zijn minst weten hoe u een permanent lichtanker moet scheppen met minstens 2 mensen, weten hoe het te gebruiken en dan stilaan door meditaties rond uw lichtanker te worden versterkt om eerst kleinere dingen aan te pakken in uw omgeving met de nodige begeleiding van de Melchizedeks, uw God Fragment en andere hemelse wezens. U doet dat liefst met 2 mensen als het mogelijk is. Een van de twee moet leren boodschappen ontvangen om te weten wat te doen en waar te gaan. Ik raad u ten stelligste af om u onvoorbereid en onbeschermd op een lichtzinnige manier in zulk een avontuur te storten. Het is pas in deel 42 waar u zult lezen dat ze een oproep doen aan iedereen.

Malvantra : We gaan de sessie beginnen met Siraya, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1 Orillington, De Stem van de Universele Vader.

Siraya : Hallo meisje, het is Siraya hier, de Stem van De Vader, de Schepper van alles.

Mijn kinderen, ik ben uw Vader, Schepper van alle Universa; van degenen die al geschapen zijn en diegene die nog in oprichting zijn. Mijn Zoon, die jullie Christus Michael noemen heeft alles in werking gebracht samen met zijn broer, de Avonal Zoon, die jullie Monjoronson noemen om alles uit te roeien dat hun komst in de weg staat evenals het opstarten van de Magistraat Missie die zo hard nodig is om Urantia in afstemming te brengen met de andere planeten in het Stelsel van Satania.

Ik heb andere middelen moeten gebruiken en geven aan Mijn Zoon Christus Michael, zodat er een einde kon gemaakt worden aan wat hier op schandelijke manier werd uitgevoerd door Caligastia en Lucifer. Het is waar dat vele Paradijs Wezens verkozen om de planeet in quarantaine te houden met het risico dat ze zichzelf zou vernietigen.

Er was echter één stem op Urantia die Mijn hulp heeft ingeroepen en Mijn Zoon, die een beetje anders is als mijn andere Zonen, die een beetje bijzonder is, vroeg mij hem hierin te helpen op een ongebruikelijke wijze omdat hij toch zoveel van jullie houdt. Dus opende ik mogelijkheden die IK alleen kon bezorgen en openstellen om jullie allen te bevrijden van de ketenen van deze opstand. Weet mijn kinderen dat de hulp en de Plannen die IK heb voor jullie planeet, alles wat IK heb gegeven om te implementeren en uit te voeren op Urantia, ook een inspanning vereist van jullie.

Jullie leven op deze planeet en dus zijn jullie ook verantwoordelijk voor wat er op jullie planeet gebeurt. Hoewel er veel verwarring is ontstaan in uw denken, hoewel er veel leugens werden verteld en er veel manipulatie bestaat, heeft ieder van jullie sinds 2.000 jaar een Fragment van Mezelf ontvangen en dit ‘stemmetje’ staat altijd te wachten op jullie om een gesprek aan te gaan. Hoeveel onder jullie hebben deze deur al geopend?

Desondanks hebben wij wel begrepen dat niet alles jullie schuld is en dat als jullie zouden geëvolueerd hebben in verschillende omstandigheden jullie nu al een geheel ander begripsniveau zouden bereikt hebben van de Orde van het Universum. Daarom bieden wij jullie ook al deze hulp aan.

Wij vragen jullie dan ook om uw hand in de onze te plaatsen zodat we samen dit werk kunnen doen om het duister netwerk van Lucifer en Caligastia te vernietigen.

Om alle gevangen zielen te bevrijden, om al deze ongewenste levensvormen van de aarde te verwijderen die door Caligastia en zijn assistenten werden geschapen omdat ze geen ascensie mogelijkheid hebben. Om gewoon de gestorven mensen te helpen wier zielen niet weten waar naartoe te gaan zodat ze hun opklimming verder kunnen zetten. Om het Lichtnetwerk, geïnstalleerd door de Melchizedeks, te helpen implementeren bovenop het duistere netwerk van Lucifer zodat elk menselijk wezen meer bewust zal worden van MIJN aanwezigheid in zijn hart.

Kuwaya, de Stem van uw Eeuwige Zoon-Moeder heeft het jullie gisteren al gevraagd om hieraan deel te nemen. Nu ben IK het die het jullie vraag omdat zonder uw hulp het veel langer zal duren. Hoe meer er willen helpen in dit werk, hoe sneller de Magistraat Missie kan beginnen, door de hemelse wezens te bevrijden die Caligastia en Lucifer hebben gevolgd en die hier nog steeds zijn, alle gevangen zielen, alle zielen die in verwarring zijn, door het breken van dit duister energienetwerk, omdat dit alles niet in een dag opgelost kan worden.

Het is aan ieder van jullie om te helpen. U hoeft er slechts de wens voor te uiten aan de Melchizedeks of Mezelf en volgens uw vaardigheden en de plaats waar u zich bevindt zult u geleid en verbonden worden tijdens uw meditaties en u zult de bijkomende capaciteiten ontvangen om te helpen op dit gebied.

Ik wil jullie absoluut doen begrijpen dat IK jullie niet al deze capaciteiten heb gegeven, al deze middelen opdat uiteindelijk IK zelf alles nog als bij wonder zou moeten transformeren. Het is aan jullie om dit te doen met onze hulp, met Mijn Hulp. Door contact met uw Gedachtenrichter op te nemen die u zal helpen en u doen begrijpen wat u moet doen en wat er gebeurt. Dit is uw enige kans en oplossing. Wonderen bestaan alleen in de verbeelding van de mensen. Iedereen verwacht wonderen om geen verantwoordelijkheden te hoeven opnemen.

Wat jullie vergeten is dat de wonderdoeners niet wij zijn, niet IK ben, maar JULLIE --samen met ons-- door uw wil uit te lijnen met de MIJNE en door u eerlijk te willen inzetten voor uw soortgenoten ongeacht of ze een fysiek lichaam hebben of niet, namelijk uw voorouders, uw gezin, uw broeders en uw zusters die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Dat is alles wat ik jullie nu te vragen had. Tot ziens allemaal. Ik leef constant in u. Ik wacht op u en IK sta altijd klaar om u te helpen zonder u te beoordelen, met al Mijn Liefde omdat jullie Mijn creaties zijn, Mijn kinderen en ik jullie als zodanig lief heb. Dag allemaal.

Malvantra : Meisje, Kwayou wenst je nog te spreken.

Kuwaya: Hallo mijn kinderen. Ik wilde nog een paar woorden zeggen. Als we over al deze veranderingen spreken die zich zullen voordoen hier op aarde, zoals nieuwe universiteiten en scholen die zullen gevestigd worden, dan praten wij daarover alsof dat reeds is gebeurt en dat is ook zo vanuit ons gezichtspunt. Echter, voor jullie is dat alles nog heel ver weg en zal niet gebeuren tijdens uw levensloop. Elke generatie werkt voor de toekomstige generaties en dit zal altijd zo zijn. Wat je vandaag zaait zal door uw kinderen, uw kleinkinderen en uw achterkleinkinderen en die van anderen geoogst worden. Als je nu goede funderingen bouwt dan biedt u de kans aan de toekomstige generaties om sneller te evolueren naar het Tijdperk van Licht en Leven. Als u niet wilt helpen om deze funderingen te bouwen omdat u er niet de directe resultaten van gaat zien in uw huidige leven, dan vertraagt u de toekomstige generaties in hun ontwikkeling naar dat Tijdperk van Licht en Leven.

Ik ga het heel eenvoudig uitleggen en het is aan u om goed te begrijpen wat we van u verwachten en wat de exacte rol is die u speelt in deze eeuw waarin u leeft.

Uw bestemming is niet om hier voor altijd op aarde te blijven leven om alles te zien gebeuren tijdens één materieel leven. Het doel is dat uw generatie en de toekomstige generaties een stevige basis opzetten waarop uw kinderen, uw kleinkinderen en ga zo maar door, voort kunnen bouwen opdat ooit de grote ‘Heilige Tempel’ kan verschijnen die zal aankondigen dat voor gans de mensheid, gans deze planeet het tijdperk van Licht en Leven is aangebroken.

Door hieraan deel te nemen dan helpt u ook om een heel planeten Stelsel, een ganse Constellatie, een lokaal universum en een gans Superuniversum naar het Licht en het Leven te brengen. U helpt dan ook de Allerhoogste van uw planeet te groeien die aldus op haar beurt God De Allerhoogste zal doen groeien van het Grote Universum.

Denk goed na over uw rol voordat u wenst dat alles altijd zou gebeuren tijdens uw huidige leven in deze eeuw.

Bedankt iedereen, dit was de boodschap die ik wou doorgeven.

Malvantra: de grote storm die boven uw huis heeft gewoed was wel degelijk een aanval van de duistere krachten tijdens uw meditatie en zoals u ziet, het beest kon brullen maar het werd gemuilkorfd. Bedankt meisje, tot ziens en misschien tot morgen.

{Nota Kathy: de zon scheen en ik was nog maar pas in meditatie of het begon te donderen en te bliksemen met zulk een hels angstaanjagend lawaai.}

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina