Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 42 – 2011.

Sessie van 21 augustus 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling  - Origineel Frans.

Plaats : M. V. te Keerbergen in Belgie (Europa)

Aanwezig en ontvangen door Kathy

Bezoekers : Malvantra MELCHIZEDEK

                LANAFORGE, Soeverein van het planeten Stelsel Satania.

                CHRISTUS MICHAEL – Jezus – Schepper Zoon van ons lokaal universum Nebadon.

                MONJORONSON – Magistraat Zoon.

Malvantra sprak na 48min …………………..Totale duur meditatie: 1u32min.

Malvantra: Ik ben blij dat u de tijd hebt gevonden om u in meditatie te zetten. Wij hebben u vandaag niet zwaar beladen met een bijkomende verbinding. Verschillende Wezens willen u richtlijnen geven en sommige woorden zeggen die ook bestemd zijn voor diegenen die uw berichten volgen en lezen, omdat het ook op hen betrekking heeft. De eerste persoon die zal doorkomen is Lanaforge, de Soeverein van het planeten Stelsel Satania waarin jullie planeet zich bevindt en die Lucifer heeft vervangen.

Lanaforge: Ik ben Lanaforge, hallo kleine meid. Ik zie dat u al de eerste stap van uw programma hebt ondernomen, namelijk het creëren van een Lichtanker op de ‘Grote Markt’ van Brussel. Binnen een 10-tal dagen gaan jullie beginnen met de eerste grote fase van jullie programma in Duitsland, Oostenrijk en Rusland. Stem jullie goed af, we zullen niets veranderen aan wat we gezegd hebben noch aan wat we ginds willen doen.

Ik wilde u enkel verduidelijken over het feit dat het nazisme, zoals het zich heeft voorgedaan met de SS en alles wat daar rond draaide als zuiver nazistische paramilitaire organisaties zoals de Gestapo, hun wortels vonden bij Lucifer en Caligastia, die hand in hand werkten. Dit alles was al sinds heugenis voorbereid.

Zelfs toen Lucifer op een gevangenis planeet was van uw Stelsel was Caligastia nog vrij en had hij contact met hem. Caligastia werkte niet alleen en hun plannen werden meestal uitgevoerd om de gevangenneming van Lucifer te wreken. Zij hadden niet veel respect voor de mens en zijn ascensie volgens de plannen van Christus Michael en de Universele Vader.

Hij heeft niet alleen dit duistere netwerk versterkt, hij heeft ook vele zielen gevangengehouden en gebruikt om jullie trillingen en gedachten in angst, verwarring en ongerustheid te houden. Hoeveel mensen sterven er in vrede, wetende dat hun ziel haar weg kan voorzetten op andere (Morontia) werelden en dat ze zich daar verder kan ontwikkelen, studeren en zich opleiden in alle rust. Hoeveel mensen verlaten de aarde op deze wijze?

De “egregor*** van angst en lijden die werd geschapen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en diegene die begonnen werd tussen de twee wereldoorlogen (1920-1939) en tot op een hoogtepunt gebracht werd op een verschrikkelijk manier tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en alternatief in leven werd gehouden na de Tweede Wereldoorlog in landen zoals bv. Rusland, sommige Aziatische landen en nu in de Arabische landen, dient om een lage vibratie van angst, verwarring en haat te handhaven om dit duistere netwerk te voeden.

In de normale evolutie van een planeet vechten mensen onder elkaar en soms roeien ze elkaar uit door oorlogen, het is altijd lokaal en maakt deel uit van de evolutie. Maar hier werd het gepland en geprogrammeerd en wat geprogrammeerd werd in uw genen is de angst om te sterven en de onwetendheid over De Universele Vader. Het feit onwetend te zijn over het ware leven na de dood, maakt dat er veel meer mensen in een zelfzuchtige staat blijven zitten en zonder problemen zullen doden en massaal beschavingen gaan vernietigen die zich niet kunnen verdedigen.

U staat constant te twijfelen. Zelfs dit kleine meisje waar door ik tot jullie spreek kan soms de woorden niet geloven die ze uitspreekt. Niettemin weet ze, ze heeft vertrouwen en hoe meer ze weet hoe minder ze er met anderen wenst over te praten.

Laat ons terugkomen op wat we te vernietigen hebben. Het is een feit dat wat hier gebeurd is veel ernstiger is dan jullie werd verteld en ook veel minder gemakkelijk op te lossen dan werd gezegd. Het kan worden opgelost en daarvoor hebben we 2 ondersteuningen nodig: de hulp op het terrein van mensen die ons willen helpen onder de begeleiding van de Melchizedeks en de toestemming van de Ouden der Dagen om te mogen starten met de vernietiging van dit netwerk en het bevrijden van al deze wezens, of het nu menselijke zielen zijn, engelen of andere hemelse wezens, of geschapen leven van Caligastia en Lucifer. Ongeacht, maar we moeten dringend beginnen schoon te maken omdat de Magistraat Missie en de tweede komst van Christus hierdoor worden tegengehouden.

Het is begrijpelijk dat de Ouden der Dagen iedereen op een eerlijke en correcte wijze wenst te beoordelen die heeft bijgedragen tot deze opstand. Net zoals dat gebeurt op aarde waar de Rechters ook niet wensen dat het bewijs van onschuld of schuld van iemand tijdens een onderzoek verdwijnt.

Maar dankzij de hulp van de Universele Vader en de middelen die Hij ons heeft bezorgd, waar we u niets gaan over uitleggen, kunnen we iedereen tevreden stellen: zowel de Ouden der Dagen voor de berechtiging, als Christus Michael, de Melchizedeks en wij allemaal hier in dit lokaal universum. Van de ene kant kunnen we stap voor stap beginnen met het vernietigen van het duister netwerk dat jullie onder een te lage frequentie houdt en van de andere kant kunnen we systematisch de gevangen zielen bevrijden, elke niet-aanvaardbare creatie en beginnen met de rehabilitatie en de heropvoeding van al deze engelen en hemelse wezens die Lucifer hebben gevolgd zonder na te denken en die daardoor hier zijn blijven vastzitten.

Al deze programma's zijn opgestart en we zullen ons organiseren volgens onze vooruitgang in deze schoonmaak. Wij denken alles gezien en begrepen te hebben wat hier werd verricht, maar we sluiten verrassingen niet uit. Dat is waarom we langzaam te werk gaan en we begonnen zijn met een kleine groep mensen. Zodra wij de grootste wonden zullen blootgelegd en opengesneden hebben dat we kunnen zien hoe alles reageert en van deze ervaringen leren om te weten hoe te handelen in andere situaties.

Vervolgens, hopen we dat later meer mensen ons willen helpen om dit netwerk schoon te maken en alle wezens te bevrijden die anders niet weg kunnen. Door dit te doen gaat u zichzelf bevrijden en gaat u zich uiterst nuttig maken in uw service aan de Universele Vader, aan uw broeders en uw zusters en andere wezens. Zoals we u hebben uitgelegd, gaat het hier niet alleen om de mensen van Urantia, maar heeft het een impact op het lokale universum en is het een voorbeeld voor uw Superuniversum en de andere Superuniversa. Wat hier gebeurt, is uniek en wij hopen dat dit een uniek geval blijft en dat het zich nooit meer zal voordoen in een Superuniversum.

Het is als een chirurgische ingreep in een Geneeskunde Universiteit waar iedereen mag komen kijken achter een venster hoe het gebeurt en waar iedereen van leert. Het zijn de meest ervaren Melchizedeks met de opstand die hier lange tijd hebben gewerkt en de situatie kennen die de verantwoordelijkheid hiervan opgenomen hebben. Alle deskundigen van Urantia zijn hier om daaraan mee te helpen.

Ik herinner u dat ik hier dicht bij u sta, dat ik al uw bewegingen volg, dat Gabriel van Salvington gans zijn Engelen leger rond u heeft geplaatst en dat er Aartsengelen zijn die zorg voor u dragen. Allen werken hier in hetzelfde programma met en om u heen. Het is van het allergrootste belang en ik spreek hier niet alleen tegen dit meisje, ik spreek ook tot allen die met haar meewerken, tegen degenen die capaciteiten hebben om hieraan deel te nemen en aan de toekomstige mensen die aan deze grote taak willen meehelpen daar ze niet zal afgerond zijn in een paar maanden.

Dat iedereen die zich vrijwillig aanbiedt bij de Melchizedeks voor deze job er goed rekening mee houdt en in beschouwing neemt dat het lang kan duren om u te verbinden met hogere circuits en om onze berichten te leren ontvangen voor begeleiding. Wacht enerzijds niet te lang en wees anderzijds ook niet ongeduldig dat het wat duurt voordat u in staat zult zijn om aan de slag te gaan en goed werk te leveren in uw omgeving. Het zijn altijd de pioniers die het zwaarste werk leveren. Zodra zij in hun taak geslaagd zijn, zullen de anderen die na hen komen het gemakkelijker hebben omdat die juist gaan kunnen genieten van de ervaring van hun voorgangers.

Daarom doe ook ik een oproep aan u, de menselijke wezens, omdat we veel hulp ter plaatse nodig hebben om al deze problemen op te lossen.

Dank u meisje om mij te laten spreken, om de tijd hiervoor genomen te hebben. Ik wens u een goede reis in Duitsland, Oostenrijk en Rusland, omdat veel zal afhangen van het werk dat jullie ginds gaan doen en de resultaten die eruit zullen voortvloeien. Doe geen gesproken sessies in Rusland, laat uw recorder thuis, neem hem niet mee. Ga regelmatig in meditatie en we zullen u zo direct aanspreken. Laat alles in jullie auto in Duitsland, de Middenwezens zullen jullie materiaal beschermen, maak je geen zorgen.

{Nota Kathy : we nemen het vliegtuig in München naar St. Petersburg, vandaar een vlucht naar Arkhangelsk en dan een andere vlucht naar de Solovky eilanden. Ik was er niks gerust in en omdat ik onze computers niet durf meenemen moeten we alles in de auto laten liggen in Duitsland in een ondergrondse parking.}

Tot ziens meisje.

Malvantra hier: Gabriel van Salvington wenst nog iets te zeggen.

Gabriel van Salvington: Ik ben het eerste Wezen die werd geschapen door Christus Michael en Nebadonia in dit lokaal universum, ik ben degene die men de Blinkende Morgenster noemt in het Urantia Boek.

Ik wilde al degenen die met dit werk gaan beginnen of die op een dag hiermee zullen starten gerust stellen dat ze allemaal dezelfde bescherming zullen genieten als dit kleine meisje en haar vrienden die met haar samenwerken. Mijn Engelenleger staat ten diensten van al degenen die willen helpen met de vernietiging van de overblijfselen, en dat is niet weinig, van de rebellie van Lucifer hier op Urantia.

Ik wenste dit persoonlijk mee te delen. Tot ziens iedereen.

Malvantra: Christus Michael wenst iedereen aan te spreken.

Christus Michael (Jezus) hier: Ik ben jullie vader-Schepper, de Schepper Zoon van dit lokaal universum Nebadon. Mijn bijstand Nebadonia, die jullie Moeder-Geest is staat aan mijn zijde. We willen allen aanmoedigen die volgende week beginnen met hun werk maar ook iedereen die wilt meehelpen, die aan mijn zijde wilt werken met mijn Melchizedeks Zonen om eens en voor altijd alles uit te roeien wat Caligastia met zijn assistenten hier hebben gedaan als schandelijke verschrikkingen om te voorkomen dat jullie zouden evolueren volgens de ‘plannen van De Universele Vader’ en om jullie te handhaven in een staat van onwetendheid, lijden, verwarring en haat.

Het klopt dat Lucifer en Caligastia op de hoogte waren van mijn tweede komst, maar dat was niet hun enige motivatie om jullie te beletten van verder te evolueren en jullie met alle middelen onder hun controle te houden zelfs als het de vernietiging van deze planeet op de een of andere manier zou veroorzaken. Het was niet alleen omdat ik voor een tweede keer ging terugkomen, neen, het was vooral hun woede en vastberadenheid die hen had overweldigd toen Lucifer werd vastgehouden op een gevangenis planeet en ze begrepen dat hun moment ook zou komen.

Toen hebben ze getoond tot wat ze is staat waren en aftreden maakte geen deel uit van hun woordenschat. Ik wist dat, maar het zijn toch ook mijn kinderen en Ik wilde ze tot de laatste minuut de mogelijkheid geven om naar mij terug te komen. Er was echter niets aan te doen en het moest op een dag stoppen.

Wij, Uw Moeder-Geest Nebadonia en mijzelf- uw Schepper-Vader, uw Ouders van dit lokaal universum vragen jullie om ons te helpen in dit enorme werk dat veel grootser en zwaarder is dan wat men jullie heeft doen geloven omdat we niet konden noch durfden erover praten. Nu is de tijd aangebroken om ons een ernstige helpende hand toe te steken. Ga in ‘stilte’ zitten en zeg aan Malvantra en Maltucia Melchizedek dat u wenst deel te nemen aan de uitroeiing van deze plaag van het duistere netwerk zodat iedereen hier weer kan ademen en evolueren zoals het had moeten zijn en zoals het bedoeld was in mijn Scheppingsplannen.

Er werd niets onherstelbaars gepleegd omdat voor Mijn Vader, De Universele Vader, niets onmogelijk is. We moesten wel eerst precies weten waar we voor stonden vooraleer we Hem hulp konden vragen. Nu weten we het en het werd zelfs uitgegeven op het nieuws van de hemelse Tv-zenders, via de hemelse circuits; zowel in ons lokaal universum Nebadon als in ons Superuniversum Orvonton. Wat betekent dat jullie nu plots “mediasterren geworden bent. Acteurs die iedereen ziet spelen in deze geweldige film over "De vernietiging en Eindfase van de Rebellie van Lucifer in dit lokaal Universum Nebadon.”

Dank u aan de kinderen die aan dit werk begonnen zijn om zo vriendelijk te zijn mij te willen helpen, om uw broers en zussen te helpen, om mijn Melchizedek Zonen te willen helpen en mijn andere Hemelse Kinderen om dit probleem op te lossen. Wij rekenen allemaal op uw medewerking. Hartelijk dank.

Monjoronson hier: Ik ben de Avonal Zoon, de Magistraat Zoon die hier is om aan zijn Missie te beginnen.

Ik moet met mijn berechtigings taak beginnen, ik heb zoveel op te starten dat zich onder de koepel van de Magistraat Missie bevindt. Vooraleer ik mij zal manifesteren op uw planeet hebben jullie nog een taak te doen samen met Christus Michael, Gabriel, de Melchizedeks, Lanaforge en anderen die zorg dragen voor Urantia. Wij reiken jullie onze hand toe en vragen jullie om uw hand in de onze te plaatsen om deze Magistraat Missie te helpen, als jullie dat wensen, door het duistere netwerk van Caligastia en Lucifer te helpen vernietigen, door aan te vangen met dit programma voor de heropvoeding van de hemelse wezens en de zielen die hier vastzitten.

Beschouw dit alles als een onderdeel van deze Magistraat Missie daar Urantia echt niets traditioneels is waar de dingen verlopen volgens de normale gang van zaken.

Daarom gaan we deze Magistraat Missie herdefiniëren en er het voorbereidings werk voor mijn komst aan toe voegen. Wij verklaren dat "de schoonmaak, het vertrek van de menselijke zielen, de heropvoeding van de hemelse wezens, de vernietiging van het duistere netwerk”, vanaf nu integraal deel uitmaken van de Magistraat Missie. Wij, Christus Michael, Machiventa Melchizedek en Ik hebben dat besloten.

Jullie hebben geen enkele reden om te geloven dat jullie moeten wachten tot ik mij hier manifesteer om deel uit te maken van deze Magistraat Missie. We hebben besloten om al dit schoonmaak werk, alsmede alle andere voorbereidende werkzaamheden in regeringen, in de systematische oorlogen, zelfs degenen die alleen werken onder onze leiding, dat die deel uitmaken van de Magistraat Missie.

Wij zijn hier niet voor een beperkt deel van uw bevolking, we zijn hier voor ganse uw wereld. Begrijp dit goed!.

Dank u mijn kinderen, tot ziens en dank u voor uw medewerking. Hartelijk dank.

Malvantra hier: we eindigen de sessie. Inderdaad, er werd besloten om dit voorbereidende werk te integreren met de komst van de Magistraat Zoon en Zijn Missie. Dit kan niet anders gezien de ernst, het belang en de enorme omvang van dit werk en haar immens belang om de mensheid te helpen bij zijn opklimming en haar verdere evolutie naar het tijdperk van Licht en Leven.

EINDE.

Nota Kathy februari 2014:

***Egregor : er zijn vele definities over dit woord terug te vinden op het internet in alle talen. Het hangt meestal in de esoterische sfeer en zou een ‘gedachten vorm” zijn die geschapen wordt door een groep mensen met een bepaald doel…bewust of onbewust. Het kan voor goede en slechte doeleinden gebruikt worden. De ‘egregor’ kan een eigen leven gaan leiden en houdt ook de mensen van de groep bijeen, voedt hen, geeft hen een gevoel van “ik hoor erbij” met als nadelig gevolg dat het ergens hun vrijheid afneemt, psychologische stoornissen kan veroorzaken, angst om verder te zoeken en dikwijls moeilijkheden bezorgen aan een individu om uit die groeps egregor te geraken. Het kan vele vormen aannemen gaande van een sterke familieband, religieuze groepering, een land waartoe men behoort of een spirituele filosofie rondom een boek of een persoon.

De modernere, negatieve, technologische en psychologische vorm voor het woord ‘egregor’ is……………..Mind-Control”.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina