Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 45 – 2011.

Sessie van 27/08/2011       opgenomen – Nederlandse vertaling         Origineel Frans.

Plaats: M.V. te Keerbergen in België.

Aanwezig en ontvangen door Kathy.

 

Bezoekers : Maltucia en Malvantra en Monsanloran MELCHIZEDEK

                Lanaforge, Soeverein van het planeten Stelsel Satania.

                Aartsengel Michael.

                De Magistraat Zoon – Monjoronson.

 

Maltucia sprak na 1u9min             Totale duur meditatie: 1u30min

Maltucia: Hallo, het is Maltucia hier. Ik kondig me rechtstreeks aan bij u om je Lanaforge voor te stellen die je wenst te spreken.

Lanaforge hier: Ja, meisje ik wil met je praten. We hebben uw aanvraag onderzocht om toestemming te krijgen om Christus Michael te mogen helpen totdat de laatste van zijn kinderen terug thuis zijn, of het nu gaat om hemelse wezen, onstoffelijke zielen of levensvormen geschapen door Caligastia en zijn acolieten onder leiding van Lucifer of andere primaire levensvormen.

Uw aanvraag werd met eenparigheid van stemmen aanvaard. We hebben allemaal aangevoeld dat het uit uw hart kwam om onze Vader Schepper-Zoon te helpen die ons allen het leven schonk samen met zijn Bijstand Nebadonia, om al uw broers en zussen te helpen, de hemelse zowel als de menselijke en anderen. Je gaat een heleboel werk tegemoet en we kunnen daar geen tijd opzetten, maar we verwelkomen met enthousiasme uw beslissing en uw kandidatuur voor deze baan. Wij danken u en ik heb toestemming gekregen om het je persoonlijk aan te kondigen. Bravo meisje en "Welkom aan boord ". Tot ziens.

{Opmerking Kathy februari 2014: Ik had een droom beleefd, één van die dromen die echt lijken waar ik Jezus op een rots zag zitten met het hoofd naar beneden, verdrietig wegens gans die puinhoop en het verlies van zijn kinderen en dan voelde hij zich nog schuldig op de koop toe en ik begon met hem mee te huilen. Na alles wat hij had gedaan en hier had doorstaan         hij mocht niet blijven wenen, niet hij... en toen, om hem terug blij te maken………………heb ik hem beloofd dat ik hier zou blijven om hem te helpen ze allemaal terug te brengen…. tot de laatste……..als hij het mij toestond in dit leven en nog na dit leven als ik niet lang genoeg op aarde zou blijven. Als ik eraan denk springen de tranen terug in mijn ogen, maar dit had ik absoluut niet verwacht.}

Malvantra hier: ziezo meisje, er werd je net aangekondigd dat je geaccepteerd bent. Je hebt een heleboel vrienden gemaakt onder de Engelen, de Serafijnen, de Cherubijnen en Sanobijnen, onder de Middenwezens en andere hemelse wezens zoals de Lanonandeks, de Morontia Metgezellen en vele andere Ordes waarvan de broers en zussen Lucifer gevolgd hadden in zijn waanzin zonder goed te weten wat er gebeurde en wat vals was in zijn toespraken. Je hebt ook een heleboel vrienden gemaakt onder de kinderen van uw Adam en Eva en de Adams en Eva’s van andere planeten die vele familieleden verloren hebben in deze opstand.

Zie nu eens hoe je plots een grote hemelse familie hebt die jij niet persoonlijk kent, noch hun namen, noch de namen van al hun Ordes, slechts sommige en dat is voldoende voor het ogenblik.

Maak deze sessie kenbaar, zelfs al denk je dat ze alleen voor jou is bestemd want ook anderen kunnen deze toestemming krijgen als ze deze beslissing nemen uit de bodem van hun hart, uit liefde voor hun menselijke en hemelse broers en zussen en nog andere wezens. Dank je meisje.

Monsanloran hier: Hallo meisje. Hoewel we slechts voor een korte tijd hebben samen gewerkt en het mijn broer Maltucia is die jullie gaat volgen en begeleiden, wilde ik je feliciteren omdat je nu deel uitmaakt van ons team dat zich hier nu op aarde bevindt om ons te helpen met de voorbereiding van de Magistraat Missie, met de komst van de Avonal Zoon en van onze Vader Schepper-Zoon Christus Michael.

Je maakt vanaf nu deel uit van deze Missie, evenals van de tweede komst van Christus omdat hij je nog wat bij hem wilt houden voor al de diensten die je hem kunt bezorgen en diegenen die je al bezorgd hebt aan zijn kinderen, dat het zijn hemelse kinderen zijn of zijn menselijke kinderen of andere vormen van leven.

Het is een eer voor mij geweest om met u te kunnen werken, zelfs al was het voor een korte tijd en zo jullie kleine groep heb leren kennen waarvan ik zie dat het zich langzaam zal uitbreiden. Ik dank uw team, u allen die samenwerken rondom haar, die haar helpen met dit werk, ik groet u allen en ik eer jullie allemaal. Tot weerziens, mijn vrienden.

Aartsengel Michael hier: dank u om mij de gelegenheid te geven voor de eerste maal om via u te kunnen spreken. Ik wilde zeggen aan uw team dat al mijn Aartsengelen hier zijn in dienst van Christus Michael om te helpen in deze moeilijke taak van de schoonmaak van dit netwerk. Wij staan naast jullie en jullie gaan alle hulp ontvangen die jullie zich kunnen indenken of zelfs niet kunnen voorstellen.

Wij zijn allen daar om te werken en hand in hand met u mee te gaan om dit netwerk te vernietigen en te vervangen door het "Lichtnetwerk opgericht door de Melchizedeks” onder het bevel en de welwillendheid van de Universele Vader.

Ik weet dat velen graag willen weten hoe het allemaal functioneert, maar dit maakt deel uit van de dingen die we niet willen onthullen zelfs als het begrijpelijk zou zijn voor u. Beetje bij beetje, naar aanleiding van de ervaringen die jullie zullen hebben opgedaan gaan we jullie hierover toelichten. Heb geduld en op een dag gaan jullie het weten en zal ieder het op zijn eigen manier gaan begrijpen. Maak jullie geen zorgen...We zullen het jullie doen begrijpen.

Echter, de werking hiervan begrijpen is niet het belangrijkste op dit moment. Het belangrijke is uw wens, afkomstig uit de bodem van uw hart, om uw menselijke en hemelse broers en zusters te willen helpen, en bepaalde levensvormen waar voor we wensen zorg te dragen door ze naar een plaats te brengen dat bevorderlijk is voor hun ontwikkeling.

Zoals gezegd is geweest: "niets, niemand, zal worden gestraft voor zijn dwaling en zijn verwarring”. Zelfs degenen die uit boze opzet hebben gehandeld ontvangen nog steeds mogelijkheden om zich te hernemen door corrigerende programma’s te volgen zodat ze zouden begrijpen wat het ware ascensie pad is voor alle wezens, zowel voor de menselijke wezens afkomstig uit het dierlijke leven, als voor de Serafijnen en andere Hemelse Ordes geschapen door Christus Michael en Nebadonia in dit lokale universum. Er is geen onrecht, er is nooit onrecht geweest behalve in de zieke geest van Lucifer.

Dank u mijn kinderen. Ik ga al jullie bewegingen volgen en kijk goed uit naar de plaatsen waar Aartsengel Michael voorkomt. Omdat waar ik ben er ook een indicatie is van de plaats waar het grootste kwaad ligt. Dank u mijn kinderen en op verzoek van dit meisje vertel ik jullie dat mijn kleur blauw is, een zeer licht hemels blauw.

Monjoronson hier: Ik heb me nog niet klaar kunnen maken voor mijn incarnatie op aarde. Ik zal niet geboren worden als een kind zoals dit soms gebeurd op andere planeten bij de komst van een Magistraat Zoon. Ik kom hier onmiddellijk in een fysiek lichaam via een speciaal systeem. Ik zal dus niet geboren worden en opgroeien totdat ik met mijn Missie kan beginnen. Ik zal onmiddellijk in een fysiek lichaam verschijnen als een volwassene. Ik ga nu niet zeggen hoe ik er zal uitzien daar wij het zelf nog niet precies weten.

De Melchizedeks en andere Hemelse Wezens bereiden mijn fysieke lichaam en haar verschijning voor, evenals de lichamen van de Melchizedeks die mij zullen vergezellen, van Adam en Eva en Machiventa uw planetaire Prins. Het zal een blijde gebeurtenis zijn voor gans de aarde en wij danken al degenen die willen helpen met de schoonmaak van dit huis dat wij Urantia noemen zodat we hier kunnen komen en ons werk degelijk kunnen uitvoeren. Dank aan u allen, mijn kinderen.

Malvantra hier: laten we de sessie voor vandaag beëindigen. Je zult moeten wachten tot morgen of maandag om verdere instructies te ontvangen voor uw reis naar Duitsland, Frankrijk en Spanje. Er gebeurt van alles tegelijkertijd voor het ogenblik. Als je geen andere informatie ontvangt houdt je dan aan wat jullie tot nu toe hebben gekregen. Tot ziens kleintje en misschien tot morgen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina