Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 51 – 2011.

Sessie van 25 september 2011– opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

 

Plaats: M.V. Moraira- Spanje.

Ontvangen door Wivine (Februari 2014:Ik ga Kathy niet meer gebruiken als schuilnaam. Het heeft geen zin meer. De anderen verkiezen dit echter nog wel te doen.).

Bezoekers : MAJESTON, Hoofd der Reflectiviteit en van alle groepen Reflectieve Geesten.

               Malvantra MELCHIZEDEK.

Majeston sprak na 1u05min                  Totale duur meditatie:1u20min.

 

Majeston: Het is Majeston hier. Ik ben het Hoofd van de Reflectiviteit. Meisje, ik kom je vertellen dat je op een hoger circuit geplaatst zult worden van het reflectiviteitsnetwerk. Je zult dan beelden kunnen zien die je vroeger niet of niet goed kon zien. Het is tijdens jullie werk op het veld dat we zagen dat het absoluut noodzakelijk was om uw vermogen te verbeteren om onze berichten duidelijker te ontvangen wanneer je in deze zeer duistere plaatsen gaat met de vrienden die u hebben begeleid en die allemaal een geweldige job hebben gedaan, gelijk onder welke vorm zij het deden en de manier waarop ze hebben deelgenomen.

Desalniettemin, bleek het systeem waarmee we je hadden verbonden tijdens uw reizen voldoende om je te leiden. Behalve een paar vergissingen die gecorrigeerd werden hebben jullie alles kunnen doen wat van jullie werd gevraagd.

We gaan jullie anders verbinden opdat jullie beter zouden kunnen zien en horen tijdens de volgende stappen en voor het "nieuwe onderwijs" dat zal worden opgestart om andere mensen op te leiden en capaciteiten te geven die, onder andere, dit werk wensen te doen.

Jullie moesten groeien, levendige ervaringen opdoen tijdens al de reizen die jullie deze nazomer hebben ondernomen en waarmee jullie reeds begonnen waren in Belize. Jullie opleiding voor deze "nieuwe leer" die jullie gaan verspreiden zal beginnen na jullie thuiskomst in Midden-Amerika.

Alle middelen werden ginds ingesteld zodat gans uw Beliziaanse groep kan opgeleid worden want jullie zijn de proefkonijnen die deze nieuwe verbinding-circuits gaan experimenteren. Jullie gaan de nieuwe mogelijkheden aanleren, de nieuwe technieken en de nieuwe methoden die jullie vervolgens aan anderen zullen overdragen die naar u toe zullen komen. Elk lid van uw kleine groep zal ooit in de toekomst deze "nieuwe leer" aan anderen overbrengen.

Ik ga niet meer spreken over jullie prestaties van deze reis (30 augustus 2011 tot 17 september 2011) omdat uw lof al werd gezongen op de lippen van de Engelen van uw Lokaal Universum Nebadon, in gans uw Superuniversum Orvonton tot zelfs op het Paradijs. Al wat deze groep heeft volbracht was van groot belang en iedereen op alle niveaus heeft daarvan geleerd, zowel jullie als Wij.

Deze wijze van " op te leiden door ervaring" lijkt ons zeer goed en schijnt veel betere resultaten op te leveren dan theoretische leringen die soms te langdurig zijn en zelden in praktijk worden omgezet.

We gaan jullie niet alle details geven van deze "nieuwe leer", noch er een naam opplakken. Jullie gaan het ondervinden en zullen de resultaten ervan met ons bespreken. Dit zal een "nieuwe leer" zijn die de dag gaat zien dankzij teamwerk tussen ons en jullie. Degenen die het later willen leren, zullen het eveneens leren door de praktijk en de theorie(spirituele kennis) zal daarna komen volgens hun begrips- en bewustzijnsniveau, naargelang ze kennis verlangen en een groot verlangen aan de dag leggen om te helpen.

Het is op deze manier dat we deze “nieuwe leer” snel gaan kunnen verspreiden onder mensen van alle culturen en religies die Godsgelovig zijn. Het is door het eerst te praktiseren dat ze vervolgens tijdens hun meditaties de ‘Goddelijke Lessen’ gaan ontvangen aangepast aan hun culturele en religieuze achtergronden.

We kunnen veel dingen onthullen, maar we experimenteren liever eerst voordat we jullie te veel vertellen. Wij zullen samen met jullie al uw ervaringen bespreken, wij en uw team, om daaruit het beste onderwijs te halen, met de hoogste vermogens voor het grootste aantal, zodat het gemakkelijk toegankelijk is en zonder te vertrekken van theoretische kennis maar wel van uit de praktijk.

Bedankt meisje en ik dank al uw reisgenoten en ook de groep die in Belize gebleven is. We weten dat zij die in Belize verbleven zo graag met jullie hadden mee gegaan naar Europa, maar op dit moment is dat voor hen niet mogelijk. Ze zullen later reizen en dezelfde ervaringen beleven als jullie. Tot ziens, meisje en tot ziens aan al uw reisgenoten op weg naar de Universele Vader.

Ik ben Majeston, het Hoofd van de Reflectiviteit die jullie rechtstreeks heeft aangesproken vanuit het centrum van Het Paradijs.

Malvantra hier: Meisje, we gaan je laten rusten, neem gerust een welverdiende vakantie. We zijn blij dat je de tijd genomen hebt om contact met ons op te nemen en naar ons te luisteren. Tot ziens en maak plezier.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina