Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 52 – 2011.

Sessie van 29 september 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats : M.V. Moraira – Spanje.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Malvantra MELCHIZEDEK

 

Malvantra sprak na 1u23min………………………Totale duur meditatie: 2uh11min.

 

Malvantra: Hallo, dit is Malvantra hier. De meditatie sessie duurde lang omdat we begonnen zijn met de eerste voorbereidingen om je te verbinden met een superieur netwerk van het 'communicatie systeem via reflectiviteit”. We hebben je enkele mode beelden opgestuurd om het te testen. Je hebt al heel goed de details opgemerkt van de kleding die deze mannequins droegen en de kleuren die we je getoond hebben zijn diegene die we je vragen om in de toekomst te dragen: de kleuren wit, blauw en rood, wat donkerder, lichter of in pastel. Dit gaan de kleuren zijn van uw toekomstige kleding volgens de stijl die wij u toonden omdat kleuren belangrijk zijn. Kleuren hebben altijd een effect gehad op de psychologie van mensen, evenals op degenen die ze dragen.

 

Net zoals jij je soms vermaakt door je voor te stellen hoe de Magistraat Zoon en zijn Melchizedeks er zouden uitzien, hebben wij ons geamuseerd met je een mode collectie te tonen in deze tinten en we laten je vrij om je garderobe later te veranderen of niet.

 

{Opmerking Wivine februari 2014: ze hebben toen een grapje met mij uitgehaald! Ik heb mijn garderobe nog niet veranderd. Ik ben een vrouw en het is waar dat ik mij soms vermaakt heb met het kleden en uitvinden van kapsels en haarkleuren voor de Tontons Melchizedek….met en zonder baard!}

 

Laten we nu overgaan naar ernstiger zaken.

 

Over het scheppen van permanente Licht Ankers.

 

Op uw vraag betreffende de oprichting van een permanente Lichtanker in een geografische locatie: wij hebben niet veel toe te voegen aan het document (28 juni 2010) dat we hebben ontwikkeld via D.R.. Het is met dit document dat jullie begonnen zijn om jullie eerste Lichtankers te scheppen en het systeem werkt.

Je mag het wel herschrijven in een meer logische volgorde voor jullie door de essentiële elementen te behouden die opgenomen zijn in het oorspronkelijke document.

 

We willen er wel twee dingen aan toevoegen.

 

1)   Ten eerste zijn de Lichtankers die jullie met deze methode scheppen verbonden met de Paradijs Triniteit en verankerd aan het centrum van de aarde. De kracht en het succes van deze 'Energie van De Triniteit’, die jullie kunnen gebruiken en richten voor het welzijn van anderen, om bepaalde situaties te harmoniseren, is afhankelijk van de intentie en de oprechte liefde die jullie eraan toevoegen. Als jullie het willen gebruiken voor egoïstische redenen, om anderen te schaden dan zal de Lichtstraal van het anker niet bewegen.

Jullie kunnen een Lichtanker waarvan de Energie afkomstig is van de Paradijs Triniteit niet gebruiken voor materialistische, egoïstische doeleinden. Er zal gewoon niets gebeuren.

 

Wij zullen u een eenvoudig voorbeeld geven. U woont naast buren die je niet bevallen en die niet aangenaam zijn. Als je het Lichtanker wenst te gebruiken opdat deze mensen zouden verhuizen naar een andere locatie zodat ze je niet meer ergeren dan zal er niets gebeuren omdat uw doelen en intenties alleen voor uw eigen welzijn bedoeld zijn.

Een ander voorbeeld. Als je de ‘Energie van de Paradijs Triniteit’ van jullie Lichtanker gaat gebruiken wanneer je boos of sombere gedachten hebt of anderen wilt schade toebrengen, dan ga je het niet in werking kunnen brengen. Er gaat gewoon niets gebeuren.

 

Jullie kunnen deze Lichtankers niet vernietigen door uw gedachten, noch gebruiken voor egoïstisch redenen of om anderen schade toe te brengen. Energie afkomstig van de Paradijs Triniteit brengt alles in harmonie en om het te doen werken moeten uw intenties en uw hart in harmonie zijn met de Goddelijke Liefde. Jullie gaan de beste resultaten behalen als jullie het gebruiken om dienstbaar te zijn en hoe meer je er uw hart zult aan toevoegen hoe groter uw resultaten. Hoe meer jullie dit Lichtanker gaan gebruiken voor het welzijn van de mensheid, te genezen, om oorlogen te voorkomen, onenigheid te verminderen of om de mensheid geestelijk te helpen groeien, hoe meer het Lichtanker zal groeien en helpen daar waar jullie intenties het naar richten.

 

De Energie en het Licht van de Paradijs Triniteit harmoniseert alles. Het is krachtig, liefdevolle, intelligent en bindend.

 

2)   Ten tweede, als jullie een permanente Lichtanker in groep gebruiken is het uiterst belangrijk dat elke persoon het gebruikt met exact dezelfde bedoeling en voor hetzelfde doel om het gewenste resultaat te behalen.

Gebruik het niet voor een ander doel dan wat is overeengekomen door de groep wanneer je in de groep bent. Als je het wenst te gebruiken voor andere redenen doe dat wanneer je alleen bent op een ander tijdstip; van bij u thuis of waar het anker zich bevindt, dit heeft geen belang.

 

Het is belangrijk dat als een groepsleider de bedoeling van het gebruik van het Lichtanker heeft uitgedrukt dat ieder dezelfde intentie aanhoudt en het gebruikt om dezelfde reden.

Wij raden absoluut af aan individuen die zich in een groep bevinden waar de leden samen een intentie zijn overeengekomen en de manier hoe het te gebruiken, om van gedachten te veranderen en iets anders te gaan doen.

 

Dit meisje hier weet heel goed uit ervaring waarover wij hier spreken. Hoe vaak heeft ze daarna niet moeten horen dat verscheidene van de groep zelfs niet luisterden naar de intentie en het lichtanker gingen gebruiken voor hun eigen doeleinden en wensen. Dan zijn de gevolgen niet hetzelfde en bereik je geen goede resultaten, noch individueel, noch in groep.

Wanneer jullie in groep willen werken, doe het dan allen werkelijk met dezelfde bedoeling. Het is pas dan dat jullie het Lichtanker in al haar vermogen gaan kunnen gebruiken. Om zulk een doel te bereiken moeten alle leden eerlijk zijn tegenover diegene die de intentie voor de groep uitspreekt en tegenover zijn gidsen, de Middenwezens en de Hemelse wezens die aanwezig zijn om te helpen bij het gebruik van dit Lichtanker.

 

Als u ideeën en persoonlijke behoeften hebt is dat uw recht. Gebruik dit Lichtanker dan alleen op een ander tijdstip voor uw eigen wensen. Maar wanneer u een Lichtanker in groep gaat gebruiken zet dan al de kracht van uw hart erin en focus op dezelfde bedoeling om maximale resultaten te behalen.

 

Wij hopen dat dit duidelijk is voor iedereen die met dit werk is begonnen en die in groep begint te werken. Een groep die voor hetzelfde doel werkt en die een Lichtanker met dezelfde bedoeling gebruikt zal altijd meer resultaten behalen dan een persoon alleen; dat het is om te genezen, om oorlogen te doen stoppen, het duister netwerk te reinigen of om zielen te helpen hun ascensie pad te vervolgen volgens de plannen van Christus Michael en de Universele Vader... het blijft allemaal gelijk.

Wanneer jullie het in groep gaan gebruiken dan gaan jullie eerst goed overeenkomen over de intentie en dan gaan jullie het samen gebruiken door te focussen op dezelfde intentie terwijl jullie allen dezelfde intentie visualiseren zonder achteraf van gedachten te veranderen of te doen alsof men akkoord gaat.

{Nota Wivine februari 2014: het probleem bestond niet als we op missie waren met onze eigen groep want dan was alles heel duidelijk voor iedereen en dan hadden we een duidelijke opdracht waar onze “eigen Beliziaanse groep” altijd volledig achterstond. Het is ontstaan toen we ons Lichtanker van Placencia wilden gebruiken voor een welbepaald doel buiten onze missieopdrachten en met andere mensen.

Dat zijn problemen die opduiken als je begint te werken met iets dat je niet kent en zo hebben we nog veel ervaringen beleefd en veel ongekende dingen moeten aanleren waarvoor we geen handleiding hadden en nog altijd geen naam voor hebben……nu voor ons een naam is niet zo belangrijk……als het maar werkt, we er resultaten mee halen en we de veranderingen in ons voelen die ons wat dichter bij God brengen              dan zijn we gelukkig……en een naam die moet je nog gaan definiëren en dan gaan er weer tientallen “copycats” opduiken om er verwarring mee te stichten of om er persoonlijk voordeel uit te halen. Als onze sessies voor sommige lezers niet altijd duidelijk zijn, onze terminologieën soms verwarrend… ja, wat moet ik zeggen…….dan heeft dat wellicht zijn redenen.}

 

De « lege ruimte » in het midden van het permanente Lichtanker.

 

We zullen praten over een detail betreffende de ‘lege ruimte' in het midden van deze denkbeeldige bol waarin dit Lichtanker is ontstaan. Wij gaan u het volgende vertellen:

 

1)   Deze ‘lege ruimte’ is als een poort waarlangs wij ooit in verre tijden ons gaan materialiseren met een Morontia lichaam om ons zichtbaar te maken aan mensen die dan Morontia lichamen zullen kunnen zien. In de toekomst zullen ook Morontia wezens zich daarin kunnen materialiseren gedurende een beperkte tijd zodat een groep rechtstreeks met zijn leraar kan communiceren en onderwezen worden.

2)   Een tweede zaak waarvoor we het "vacuüm" kunnen gebruiken is voor het verzenden van beelden via reflectiviteit, zodat u conferenties kunt volgen die plaatsvinden ergens anders in het universum. Dat is ook voor een verre toekomst.

 

Enkel wij kunnen iets activeren in dit ‘vacuum’, niet u. Jullie zijn niet bekwaam om een Hemels wezen van het universum op te roepen, om zich aan u te tonen en voor uw ogen te laten materialiseren, zelfs als jullie dat zouden willen. Er bestaat voorlopig geen enkel mens die in staat is om wat dan ook te materialiseren in dit vacuüm.

 

Als ik zeg "voorlopig" bedoel ik daar een paar duizend jaar mee. Wanneer de mens een veel hoger bewustzijnsniveau zal bereikt hebben, hij zijn latente Goddelijke vaardigheden zal ontwikkeld hebben, of dat hij in het tijdperk van Licht en Leven leeft, dan zal het “vacuüm” van deze Lichtankers andere functies hebben die nu voor u onbegrijpelijk en ontoegankelijk zijn.

Nu kan geen enkel menselijk wezen, geen gevallen engel of duister wezen, noch een dolende ziel of een levensvorm gemaakt door Lucifer en Caligastia, dit “vacuüm” gebruiken.

Vergeet niet dat deze Lichtankers die door jullie medewerking werden opgericht verbonden zijn met de Paradijs Triniteit en niets of niemand kan deze Energie verstoren, slecht benutten, gelijk wat u zou mogen doen, geloven of denken. Deze Lichtankers die jullie nu op dit ogenblik met onze hulp oprichten zullen nooit meer kunnen bevuild worden zoals dat ooit het geval is geweest in het verleden met sommige oude Lichtankers opgericht op een andere manier en met een andere Energie. De levensduur van een Lichtanker die jullie met uw techniek en onze hulp scheppen is onbepaald. Deze nieuwe soort Lichtankers kunnen niet worden bevuild of gebruikt worden om te schaden of eender wat dan ook te verstoren.

 

Er is slechts één manier om ze te gebruiken en dat is ze te gebruiken met de hoogste en beste bedoelingen, met een groot hart om de mensheid te helpen. Er is geen andere manier en uw weldadige resultaten gaan afhangen van de oprechtheid van uw hart om anderen te helpen, of het nu zichtbare of onzichtbare wezens zijn.

Wij hopen dat deze toelichting al jullie twijfels weggevaagd hebben over het gebruik van deze Lichtankers die sommigen een Merkabah noemen.

 

Het vormen van nieuwe groepen.

 

Nu gaan we het vormen van andere groepen bespreken.

 

Zoals we reeds hebben aangekondigd gaan we een “nieuwe leer” ontwikkelen met gemakkelijk te gebruiken technieken die zich zeer snel zal verspreiden om meer mensen op te leiden. Dit zal de meditatie techniek omvatten die door ons werd ontwikkeld voor het ontvangen van onze berichten via reflectiviteit die u in Belize gebruikt, alsook de techniek van het oprichten van permanente Lichtankers met op de koop toe de individuele ontwikkeling van de latente vermogens van de Mens om te kunnen helpen in andere domeinen.

 

De opleiding van personen die later kleinere groepen (min. 2 personen) zouden kunnen vormen in hun regio is zeer belangrijk. Daarvoor moeten we een uniform, eenvoudig systeem ontwikkelen opdat deze individuen en nieuwe groepen correct kunnen worden opgeleid om in overeenkomst met ons te kunnen werken en waarvan een belangrijke rol het schoonmaken zal zijn van het secundaire duister netwerk.

 

Hoe sneller we deze mensen en groepen kunnen trainen, hoe sneller ze aan de slag kunnen in hun gebied, hoe sneller dit huis Urantia zal gereinigd worden en klaar staan om haar Magistraat Zoon en de tweede komst van Christus Michael (Jezus) te ontvangen.

 

Dit onderricht zal op punt gesteld worden tijdens de komende maanden en wij zullen daarna wel zien hoe we het gaan verspreiden.

 

Wanneer dit meisje terug in Midden-Amerika zal zijn gaan de V/A sessies van Tomas en Ham met de zichtbare en onzichtbare wezens rond de lezing van het Urantia Boek opnieuw van start gaan. Deze sessies waren een grote hulp voor iedereen, zowel voor de groep die het georganiseerd heeft als voor de onzichtbare die er toegang toe hadden. Deze sessies maken ook deel uit van het heropvoedingsplan van de voor de mens onzichtbare wezens die ook uw menselijke en hemelse broers en zussen zijn.

 

We gaan de sessie beëindigen. Er zijn nog persoonlijkheden die via dit meisje willen praten maar het heeft al te lang geduurd voor haar. Tot ziens meisje.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina