Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 53 – 2011.

Sessie van 30 september 2011-  opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats: M. V. Costa Blanca – Spanje.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers: Malvantra en Maltucia Melchizedek

                  MOIRAYA, Meester Geest nr.3 van Superuniversum nr.3. De Stem van de Oneindige Geest-Moeder.

               KUWAYA, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2. De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

 

Malvantra sprak na 1u26 min                       Totale duur meditatie: 2u08min.

 

Malvantra hier: We zijn voortgegaan met u te verbinden op dit hogere circuit van de Reflectiviteit. Het zal een lange tijd in beslag nemen voordat u er toegang zult toekrijgen. De anderen van uw groep zullen ook met dit hoger circuit verbonden worden wanneer jullie de meditatie sessies in Belize hervatten. Hierdoor gaan jullie allen gemakkelijker zien en onze informaties horen. We zullen een test doen om u te laten spreken in het Nederlands want het is een volk dat eveneens onze stemmen dient te horen. Wij vragen u om uw website niet op te geven en hem uit te breiden met het Nederlands. Maak je geen zorgen voor de Fransen, vroeg of laat zal er iemand opduiken die zich op deze taak zal toeleggen en de verantwoordelijkheid nemen voor Frankrijk.

 

Nu ga ik het woord laten aan Moiraya, Meester Geest nr.3 van Superuniversum nr. 3 – de Stem van de Oneindige Geest-Moeder.

 

Moiraya hier: Hallo meisje, ik weet dat je ervan houdt om me te zien als een moeder zoals uw Schepper Zoon- Christus Michael het deed. Jezus noemde mij de Geest-Moeder toen hij sprak over mij tegen de mensen op aarde. Want voor jullie, seksuele wezens, ben ik net als een moeder die jullie in zich draagt, die jullie helpt te groeien en jullie de Goddelijke Hulp en Bijstand bezorgt met haar Assistent-Bewustzijns-Geesten en haar Engelen die u begeleiden en u helpen in uw groei.

 

Mijn aanwezigheid zal zich meer en meer laten voelen en meer en meer worden begrepen op Aarde. Eigenlijk ben ik eerder jullie Grootmoeder want ik ben de Moeder van Nebadonia, de Moeder-Geest van uw lokaal universum Nebadon en jullie zijn haar kinderen.

 

Ik heb er geen probleem mee als je verkiest om mij te zien als een moeder in je hart. De Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest hebben voor jou eerder een moederskant en het wordt tijd dat dit 'moeder-facet’ van deze twee Goden van de Triniteit terug in het bewustzijn van de mensheid komt. Het Urantia Boek en de Bijbel werden geschreven met de mentaliteit en de woordenschat van hun tijd en het moment is nu aangebroken dat al onze facetten beklemtoond moeten worden.

 

Wij zijn Zuivere Geesten. Noch de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest hebben fysieke aspecten zoals jullie waaraan men duidelijk kan zien dat het om een man of een vrouw gaat. Het is in een aantal van onze functies dat jullie ons kunnen relateren aan vrouwen. De Eeuwige Zoon-Moeder en ik hebben functies die bij vrouwen optreden. We hebben dit probleem al besproken, maar wij wensen dat dit stilaan verteld wordt, dat het begrepen wordt en zich gaat integreren in het menselijk bewustzijn.

 

Namelijk dat de Oneindige Geest tegenover de Universele Vader de rol speelt van een moeder die zijn kinderen draagt, ze verzorgt, ze een materiële vorm geeft en die zowel hun fysiek lichaam als hun bewustzijns-aspecten voedt. Dat is de rol die ik via mijn dochters, de Moeder-Geesten van de lokale universa, uitoefen en op jullie planeet wordt deze rol overgenomen door jullie moeders. Het is de vrouw die de kinderen draagt, die ze opvoedt en die voor mij deze taak overneemt op uw materiële wereld.

De Eeuwige Zoon, geboren uit de Universele Vader speelt de rol van moeder als ze samen met de Universele Vader de Schepper Zonen schept, maar ze vertegenwoordigt ook alles wat Geestelijke waarde heeft en de Geestelijke energie. Ze heeft een Geestelijk circuit ingevoerd dat jullie omringt zodat uw ziel naar De Vader gezogen wordt en ze kan groeien.

 

Ik ga nu het woord laten aan KUWAYA, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, de Stem van de Eeuwige Zoon.

 

Kuwaya: Hallo mijn kinderen, het is KUWAYA hier die voor de Eeuwige Zoon-Moeder spreekt. Ja meisje, we komen terug op dit onderwerp omdat uw Oneindige Geest-Moeder en ik wensen dat deze facetten die u vrouwelijk lijken, in het menselijk bewustzijn zouden terechtkomen, zodat de man en de vrouw elkaar leren respecteren, elkaar als complement en als gelijke gaan beschouwen.

 

Onze liefde voor jullie is vergelijkbaar met die van een moeder die een belangrijke rol heeft te spelen. Het is de moeder die haar kinderen opvoedt en hen het eerst zal spreken over God, over De Universele Vader. Zij zal de eerste zijn om hun kleine handjes samen te voegen om ze te leren bidden. Zij is degene die het kind zal helpen zijn eerste stappen te zetten en het verschil zal aanleren tussen goed en kwaad door het kind te doen begrijpen wat goed is voor zijn evolutie en wat minder is. Ze zal altijd haar geliefde kind vergeven ondanks zijn kwade streken. Voor deze moeder, zal haar kind altijd het mooiste en het beste zijn. Ze vergeeft, ze reikt de hand en zal altijd haar liefde en genade schenken. Elke liefhebbende moeder begrijpt dit soort gevoelens die ik hier tracht uit te drukken.

 

Binnenkort gaan, Moiraya en Ik, ons meer laten horen om de vrouwen en de mannen te begeleiden in hun rol als opvoeders en hoe ze hun kinderen moeten voorbereiden om ze te leren in ‘stilte’ te gaan om het kleine deel van de Universele Vader dat in hun hart leeft te ontmoeten. Nu is de gemiddelde leeftijd ongeveer 6 jaar voor de komst van een God Fragment maar met de tijd zal het kind steeds jonger zijn en in meer toekomstige tijden gaan de pasgeborenen onmiddellijk een God Fragment ontvangen om de groei van hun ziel te bevorderen die een groot potentieel in zich zal dragen en snel zal groeien.

 

De komst van onze Zoon, de Magistraat Zoon, zal hiervoor een grote hulp zijn omdat dit deel uitmaakt van uw evolutie programma naar het Licht en het Leven.

De wereld zal onze stemmen hoe langer hoe meer horen en de mensen zullen gaan begrijpen met wat we vertellen dat er evenwicht moet zijn tussen de positie van de man en de vrouw en dat hun relaties zich moeten harmoniseren met wederzijds respect om te kunnen evolueren naar het Licht en het Leven.

Toekomstige ouders zullen gaan begrijpen dat het hun taak is om zielen te helpen groeien en niet alleen kinderen met een fysiek lichaam die later in mooie auto’s zullen rijden en veel geld gaan verdienen. Neen, we praten hier over ouders die verantwoordelijk zijn voor zielsgroei, voor de harmonische zielsgroei van hun kinderen en dat vereist dat het belang van de vrouw en de moeder zijn waardige plaats herneemt of neemt in uw maatschappijen, in het bewustzijn van de mensheid en in alle religies.

Anders gaan jullie abnormaal en traag evolueren naar het tijdperk van Licht en Leven. In de Triniteit bevindt zich zowel het mannelijke als het vrouwelijke element want als het zich niet in de Triniteit zou bevinden, dan kon het zich ook niet manifesteren in de Schepping.

 

Dank je wel, meisje en tot ziens.

 

Maltucia: Ik zou je wat willen zeggen. Ik weet dat je het gevoel hebt dat ik mij niet veel bezig hou met u maar voor het ogenblik hebben we zo veel werk. Binnenkort ben je terug in Belize en geloof me vrij, gans uw groep gaat een heleboel werk te doen hebben voor mij. Wij zullen jullie verduidelijkingen geven die sommige gaan choqueren en anderen gaan verheugen. Er zijn echter dingen die moeten gezegd kunnen worden zodat gans de mensheid haar opklimming kan voortzetten met kennis van zaken en niet meer met wetten en geďnterpreteerde waarheden om te voldoen aan de trots van een deel. Dit zijn woorden die misschien hard klinken, maar helaas wordt er nog te veel onrecht gedaan aan de helft van de bevolking, de vrouwen, die eveneens evoluerende zielen zijn op weg naar de Universele Vader.

 

Uw Schepper Zoon, Christus Michael-Jezus, was begonnen met het bevrijdend werk van de vrouwen wanneer hij onder jullie leefde en hij heeft hiervoor zelfs hard moeten vechten tegen verscheidene van zijn apostelen. Desondanks was hij erin geslaagd om een groep van 12 mannelijke apostelen samen te stellen die in het geheugen van de mensheid zijn gebleven en een groep van 12 vrouwelijke apostelen waarvan jullie nooit meer iets hebben gehoord.

 

Stel u de vraag: WAAROM?

Wij hebben hier niets meer aan toe te voegen, dat iedereen daar eens over nadenkt.

 

Malvantra gaat de sessie beëindigen. Tot ziens meisje en geef het niet op, laat je niet ontmoedigen. Het is het niet waard en je hebt nog zoveel werk te doen. Denk aan je vrienden rondom u die je gaat helpen groeien en op hun eigen benen leren staan en dan al die anderen die we je gaan toesturen; ze hebben allemaal uw kracht nodig, uw goedheid en………..uw vriendelijkheid. {Wivine: ik ben absoluut niet vriendelijk als de mensen op mijn zenuwen werken!}

Wel ja, we weten dat je regelmatig uitglijdt. Maar hey, ook jij bent pas aan het begin van uw weg naar de Universele Vader. We verwachten van niemand perfectie in dit stadium van uw ontwikkeling. Tot weerziens en dank je voor je moed en alles wat je voor ons al hebt gedaan en eveneens dank aan de anderen van de groep die het hebben gedaan met zo veel vrolijkheid van hart, met zoveel spontaniteit en in alle eenvoud. Tot binnenkort.

 

Malvantra: de sessie is beëindigd. Tot de volgende keer, meisje.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina