Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 56 – 2011.

Sessie van 8 oktober 2011 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: M.V. Costa Blanca –Spanje.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

                  Vader Melchizedek

                  Christus Michael (Jezus) en Nebadonia uw Goddelijke Hulp en Bijstand.

 

Malvantra sprak na 1u23min                   Totale duur meditatie: 2u10min.

 

Malvantra hier: Begin te herhalen wat wij je gaan vertellen. Vader Melchizedek komt met je praten, de vader van uw Melchizedeks omdat hij instructies voor jullie heeft en uitleg opdat jullie beter met elkaar zouden gaan samenwerken.

Het gaat beginnen.

 

Vader Melchizedek: Mijn kinderen, ik ben Vader Melchizedek, de eerste geborene van de Orde der Melchizedeks in dit lokaal universum. Ik werd geschapen door Christus Michael en uw Moeder-Geest Nebadonia. Vervolgens hebben wij --  Christus Michael, Nebadonia en ik---- alle Melchizedek-Zonen geschapen en dat zijn er heel veel en het is daarom dat ik Vader Melchizedek genoemd wordt.

 

Mijn zonen worden ingezet in alle denkbare functies op alle niveaus van het lokaal universum Nebadon, op planeten en op Planetaire Stelsels.

 

Ze hebben hun eigen wereld en veel scholen. Het is een Orde die zich zelf regeert en toch onder leiding blijft van hun hemelse ouders. Ze kunnen soms werken voor Meester-Geest nr.7 van uw Superuniversum nr.7 Orvonton om noodzakelijke dingen op uw wereldbol te implementeren.

 

Het «Energie Lichtnetwerk van de Melchizedeks» werd gecreëerd onder de leiding en de supervisie van de volgende Kosmische Wezens: Meester-Geest nr.7 –Aya- , De Allerhoogste, Majeston en de Allerhoogste Krachtdirigent.

We kunnen jullie nu al verbinden met dit Lichtnetwerk en het zal in de toekomst volledig doorweven worden met wat je nu het "communicatiesysteem via reflectiviteit" noemt. Dit alles wordt nog versterkt door de hulp van de Energietransformatoren en de Energietransmittoren die werken met de Melchizedeks en andere hemelse wezens die onder de supervisie van de Energietransformatoren en de Energietransmittoren werken.

 

Ze zullen zich voorlopig voorstellen als de 'Kosmische wezens die werken met de Energie van de kosmos'. We gaan ze voorlopig zo noemen om jullie niet in verwarring te brengen en de zaken te vereenvoudigen. Sommigen zouden kunnen hun naam opgeven maar dat vinden we nu niet wenselijk.

 

Het voormalige “Morontia energie netwerk” dat lang geleden rond de aarde werd geïnstalleerd en waarmee Caligastia en Lucifer hadden geknoeid werkt niet langer. Wij willen daarmee zeggen dat we in staat waren om de intelligente codering te verwijderen die geïnstalleerd was op dit netwerk om de mens in angst, verwarring, haat, onbegrip en hebzucht te behouden en dit dankzij de hulp van alle hemelse en sterfelijke wezens die op de een of andere wijze meegewerkt hebben aan de reiniging van dit “duister netwerk” en met de hulp van de Universele Vader, de Allerhoogste, van Majeston en uw Meester Geest-Aya. De perversie die in dit netwerk was ingebouwd is nu verwijderd.

 

De enorme massa menselijke zielen die geblokkeerd of gevangen waren voor zo lang en die klaar waren om te vertrekken werden naar plaatsen gebracht die voor hen beter geschikt zijn.

{Wivine: Vergeet niet dat er nog elke dag mensen sterven onder moeilijke omstandigheden die vaak geen geloof in een leven na de dood, noch in God bezitten. Een ziel heeft vrije wil en wanneer een sterveling sterft blijft de ziel haar overtuigingen behouden. Er is een overvloed aan hulp beschikbaar nu om ze sneller te laten vertrekken van deze wereld en ook voor de zielen die hier al heel lang zijn en die niet wilden vertrekken.}

 

De levensvormen geschapen door Lucifer en Caligastia zijn een beetje verloren en we zijn begonnen met ze te verzamelen. Het is een werk dat we voor jullie zullen doen nochtans met uw hulp door jullie in sommige strategische plaatsen Lichtankers te laten scheppen voor dit doel. Zij zullen als poorten dienen die hun vertrek zullen vergemakkelijken om ze van de aarde te verplaatsen naar oorden die bevorderlijker zijn voor hun evolutie. Zoals u weet kunnen deze wezens zich geen ziel vormen en hebben ze aldus niet de mogelijkheid om een God Fragment te ontvangen. We mogen hen niet vernietigen volgens de orders van Christus Michael, Nebadonia en de Paradijs Triniteit.

 

Wij brengen hen naar een plek die we hebben klaargemaakt voor hun evolutie ergens op een Woningwereld. Zo kunnen we zien hoe wij hen het beste kunnen helpen en waar ze naartoe kunnen evolueren. Dit is uw probleem niet meer, dit zijn onze bezorgdheden. Later wanneer jullie verder gaan evolueren op de Woningwerelden kunnen jullie deze wezens verder helpen en onderwijzen als dit deel uitmaakt van uw bestemming en het uw wens is; dit is echter toekomst muziek.

Deze levensvormen kunnen geen schade meer toebrengen. Ze zijn er, angstig in een hoekje, niet goed wetend wat te doen, in leven gehouden maar niet meer in staat om te storen.

 

Alles wat wordt gevraagd aan degenen die ze voelen of zien is hen liefde te geven. Degenen die beschikken over de mogelijkheden om te helpen doe het met uw gebruikelijke technieken of met behulp van de Energie van een Lichtanker zodat uw gidsen hen kunnen helpen te vertrekken. We gaan geen getal plakken op deze arme schepsels, dat is van geen belang maar er zijn er nog genoeg om jullie een tijdje bezig te houden.

 

We vragen jullie om nog iets meer te doen om dit « Lichtnetwerk van de Melchizedeks » te helpen implementeren en dat is het volgende:

1)   Zelf lichtankers scheppen met onze hulp die jullie vervolgens gaan gebruiken volgens onze aanwijzingen.{Wivine: Je moet met minimum twee zijn en ze scheppen daar waar de Melchizedeks het willen.)

2)   In meditatie gaan zodanig dat wij door u onze Lichtankers kunnen scheppen die jullie daarna niet mogen gebruiken. {Wivine: Je moet met minimum twee zijn en ze scheppen daar waar de Melchizedeks het willen.)

 

Deze Lichtankers, ongeacht het type dat geschapen wordt, zullen dienen als markeringspunten om dit nieuwe Lichtnetwerk van de Melchizedeks "boven" het voormalige duistere netwerk te verankeren dat op deze wijze volledig zal worden geabsorbeerd.

 

Hiervoor is het noodzakelijk om individuen of kleine groepen vrijwilligers op te leiden. Het is noodzakelijk dat tenminste één van de groep in staat is om onze boodschappen te ontvangen en onze richtlijnen te begrijpen met het communicatiesysteem via reflectiviteit dat we momenteel testen en implementeren zodat jullie onze boodschappen beter kunnen horen en beter kunnen zien wat we jullie willen tonen.

 

We zouden graag hebben dat ten minste één persoon in de groep eveneens een rudimentaire kennis bezit van het Urantia Boek of de inspanning wil doen om het te lezen om beter te begrijpen met wie ze samenwerken en met wat ze bezig zijn om onze communicatie met hen te vergemakkelijken.

 

Zodra deze mensen zijn opgeleid en in eerste instantie zullen dat slechts enkele individuen zijn of een kleine bestaande groep, zullen wij elk van hen toewijzingen en missies bezorgen om deze Lichtankers te plaatsen in hun gebied op de manier waarop wij het hen zullen vragen en hun regio zal wel iets uitgebreider zijn dan een grote stad.

 

We noemden het met dit meisje een "nieuwe leer" en voor het moment willen we het geen naam geven. Omdat dit "nieuwe onderricht" geen massa onderwijs is. We willen hiermee zeggen dat het een opleiding is voor mensen die voor ons tijdelijk een specifieke baan gaan doen voor een specifiek doel zodat we op termijn dit Lichtnetwerk kunnen plaatsen bovenop het voormalige corrupte duistere netwerk om een nieuw bewustzijn voor de hele mensheid te kunnen implementeren.

 

Zoals we al gezegd hebben zal het niet zo zijn dat "één" persoon alle groepen en individuen zal coördineren en er zijn nog veel bevuilde plaatsen op deze aarde die moet worden gereinigd volgens onze instructies.

 

Alles wat de ene mens voor de andere heeft kunnen verbergen, alle misdrijven, de verderving in het menselijk bewustzijn, zal langzaam weggenomen worden omdat het niet meer zal gevoed worden door het voormalige duistere netwerk. Het huidige sterfelijke bewustzijn is daar helaas nog steeds sterk door geïmpregneerd, maar wij gaan het naar omhoog trekken.

 

Vergelijk uw huidige intelligentie-uw mentaal bewustzijn met een oud televisietoestel, samengesteld uit oude materialen, oudere technologieën, werkend op een mechanische wijze dat enkel de lage golven kan ontvangen en dat in de tijd zal worden vervangen door een ‘hoge definitie televisie’ die zeer hoge golven zal kunnen ontvangen, om beelden en geluiden van een hoge definitie te kunnen capteren zodat gans de Mensheid beter zal kunnen horen en begrijpen wat afkomstig is van De Geest.

 

 

Na verloop van tijd zal deze voorbijgestreefde televisie met haar verouderde technologie niet meer bruikbaar zijn, zij zal verouderd zijn en mensen zullen het niet meer willen. De mensen gaan verkiezen om naar de nieuwe technologie te gaan die langzaamaan de oude zal vervangen. Dit is een beeld dat wij hierop hangen om jullie proberen te doen begrijpen hoe het in de toekomst zal te werk gaan.

 

Verwacht niets wonderbaarlijks en onmiddellijks in de transformatie van het menselijk bewustzijn. De nieuwe invloeden en de ontmanteling van de verouderde lage invloeden zullen uiteindelijk beletten dat “het beste” dat inherent is in de mens niet meer kan worden afgebogen; het zal eindelijk naar boven komen, aan de oppervlakte.

 

Al wat corrupt is zal worden veroordeeld op alle niveaus en wereldwijd, zowel op economisch gebied als op het niveau van de banken, in de journalistiek, de corruptie van de regeringen hoog of kleinschalig via de nieuwsberichten die zich snel verspreiden dankzij uw internet en andere beschikbare communicatiesystemen. Alles wat corrupt is, alle verborgen waarheden zullen aan het oppervlak komen.

 

Iedereen die nog wenst te werken met het verouderde corrupte systeem, zal daarvan tegengehouden worden door uw eigen gerecht, door de evolutie van uw eigen bewustzijn. Omdat allen zullen zien dat het niet goed is, dat men zo niet verder kan en dat er iets moet veranderen. Jullie gaan collectief uw leiders verplichten om van mentaliteit te veranderen, om ontslag te nemen of te vallen. Jullie gaan zien dat al deze veranderingen zullen plaatsvinden

 

Zodra we dit Lichtnetwerk van de Melchizedeks volledig kunnen installeren, zodra al de kleinere duistere vlekken zullen verwijderd zijn, dan kan alles op zijn plaats gezet worden voor de komst van uw Magistraat Zoon.

 

Het zal nog inspanningen vergen, maar jullie weten dat het de moeite waard is. Nu al in zo weinig tijd, met enkele acties in een paar maanden zijn er al vele wonderen gebeurd waarvan jullie later de effecten zullen zien in jullie maatschappijen en ik spreek hier niet over een lange tijdsperiode.

 

Het is belangrijk dat degenen die voor ons gaan werken elkaar ontmoeten om jullie op onze wijze samen te verbinden zodat jullie gaan leren elkaar beter te begrijpen. Telefoongesprekken, internet-communicatie zijn uitstekende instrumenten, maar niets gaat boven een gesprek van gezicht tot gezicht en samen een taak te hebben uitgevoerd opdat de Gedachtenrichters jullie zielen, mentaal bewustzijn en hart kunnen verenigen.

 

Als jullie samen gaan mediteren dan zullen we jullie op dit nieuwe communicatie systeem met reflectiviteit verbinden op zodanige wijze dat jullie het allen gaan voelen en daarna kunnen jullie elkaar vertellen wat jullie heeft verenigd en hoe jullie het hebben beleefd. Dit zal een veel grootser ervaring zijn dan alle uitleg die wij jullie kunnen geven want het ligt allemaal boven jullie begripsvermogen. Men moet het gevoeld hebben om het te begrijpen en jullie gaan allen tot dit begrip komen op een andere manier.

 

Dank u wel, mijn kinderen. Het was Vader Melchizedek die tot jullie sprak. De Grote Oom van ons meisje en daarbovenop beeldt ze mij nog in met lange witte haren, een lange witte baard en ernstige maar toch nog lieve ogen.

 

Malvantra hier: we beëindigen de sessie. Maak je geen zorgen dat het voor jou zo lang duurt vooraleer we spreken. Je zult dit alles later beter begrijpen. Wij bedanken je om altijd dit geduld te hebben. Tot ziens, meisje.

 

Wacht even….Christus Michael (Jezus) en Nebadonia willen nog spreken.

 

Christus Michael hier met Nebadonia: wij danken je meisje en al uw vrienden voor al uw inspanningen. Voor al het bewonderenswaardige werk dat jullie al hebben gedaan voor ons om deze kleine planeet Urantia te verlichten, dat ons zeer nauw aan het hart ligt, dat zo afgelegen is, zo verduisterd en beschadigd, evenals voor al het werk dat jullie nog gaan doen.

 

Uw groepssamenwerking zal een grote impact hebben. Jullie gaan meer dan een kleine groep worden omdat jullie vele lichten zullen aansteken op deze wereldbol. Vertrekkende van jullie gaan vele groepen en individuele mensen ontwaken en vragen om opgeleid te worden om dit werk te mogen doen dat we jullie gevraagd hebben om op te starten. Elk met zijn vermogens en zijn rol die aan ieder afzonderlijk of gezamenlijk zal worden meegedeeld door de Melchizedek Broeders.

 

Dank u mijn kinderen, dank aan allen om ons dit staaltje van Co-creatief teamwork te tonen, van tussenpersonen te zijn tussen de hemelse en de fysieke wereld om het bewustzijn van de hele Mensheid evenals die van Urantia, de Allerhoogste van uw planeet te verlichten en te verhogen.

 

Dank u mijn kinderen. Tot weerziens en deze keer neem ik de rol op mij van Malvantra.

"Klein meisje, de sessie is nu werkelijk beëindigd”. Tot weerziens iedereen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina