TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS

N° 5 - 2011.

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize.

Ontvangen door Kathy.

Datum : 27 april 2011

Aanwezig: 3 Mayas en Cyril, Kathy.

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

AYA, De Stem van de Triniteit – Meester Geest n°7

KUWAYA, de Stem van De Eeuwige Zoon– Meester Geest n°2

Tomas – Leraar.

MALVANTRA MELCHIZEDEK: Hallo dit is Malvantra hier. Ik kom een mooie dag inhuldigen, een dag die we samen gaan vieren. Wij zijn erin geslaagd om het Reflectiviteit systeem te installeren. Dit meisje hier kan al beter het gewicht van dit communicatiesysteem dragen. Het komt nog eigenaardig over bij haar maar we kunnen het gebruiken. Er zijn veel hemelse persoonlijkheden hier samen met mij. Ze willen allen een paar woorden zeggen maar er het zijn er teveel om ze allemaal te laten praten. Wij kunnen ze jullie niet allemaal opnoemen, jullie kennen ze nog niet en dan zouden jullie een heleboel namen te onthouden hebben. Ik weet dat jullie vragen hebben voorbereid. We zullen zien of we de tijd hebben om ze te beantwoorden. De eerste persoonlijkheid die zal spreken is AYA (AJOU), Meester Geest n°7 van uw Superunivers nr.7, Orvonton.


AYA: Hallo ik ben Aya (AJOU), ik weet dat ze mijn naam anders heeft uitgesproken, dit is echter een betere uitspraak. Ik ben zo blij mijn kinderen dat we eindelijk dit communicatiesysteem met reflectiviteit konden installeren om gemakkelijker en juister met u te kunnen praten. Het is belangrijk dat de woorden die we uitspreken via u, zo goed mogelijk worden doorgegeven vooral voor de komende boodschappen. Dat is dan de reden waarom wij toch hebben besloten, samen met Christus Michael, Monjoronson en Machiventa Melchizedek om dit in te voeren.


Jullie werden gekozen voor deze eerste test. We hebben jullie een lange tijd gevolgd en we weten dat jullie dat zeer goed zullen doen. Later als dit heel goed zal werken, zullen andere ‘transmitters’ met hetzelfde systeem werken; dit zal echter voor later zijn en in aardse termen kan dit nog verschillende maanden of jaren duren, alles zal afhangen van de kandidaten.


Ja, mijn kinderen, op Aarde zijn de dingen langzaam in de goede richting aan het gaan. Dit kon niet anders gezien al de inspanning die we erin gestoken hebben.

Wat nieuw is, is dat wij de Meester Geesten waarvan:

al een paar woorden hebben kunnen uitspreken via dit systeem.

Vader Melchizedek loopt er stralend bij daar ook hij uiteindelijk een paar woorden heeft kunnen zeggen. We zijn hier allemaal vol vreugde omdat we eindelijk gemakkelijker en nauwkeuriger zullen kunnen communiceren.


Ik weet dat jullie willen weten van waar die “Universele Energie” komt die jullie gebruiken met de technieken die jullie werden aangeleerd. Deze Energie komt van het Centrum van Het Paradijs, van de Triniteit. Het is krachtig, het komt door langs Vader Melchizedek, vervolgens via andere wezens, waarvan sommigen Melchizedeks zijn, sommigen Engelen, zodat we de kracht van deze energie kunnen verzachten. Hoe meer dat de studenten die deze technieken hebben aangeleerd ze gaan gebruiken en hoe meer ze stapsgewijs gaan evolueren, zullen zij er een heleboel dingen kunnen mee doen.


Uw “vroeger onderwijs” is echter geblokkeerd voor het ogenblik en we zijn aan het bekijken op welke wijze we het zullen laten voortgaan:

Het systeem was op intelligente wijze ingevoerd zodanig dat wanneer de “persoon” die alles op Aarde centraliseerde zou verdwijnen, we iedere student van een voldoend hoog niveau konden gebruiken om het systeem op Aards niveau actief te houden. Jullie leraar is vertrokken met wederzijdse toestemming, dat is alles wat we hierover zullen zeggen.


Dit onderwijssysteem werd toen geïmplementeerd om de link te vormen tussen wat gaat komen en het feit dat al de communicatiecircuits met het Universum nog niet geopend waren. Jullie hebben ons allemaal geholpen om dit te vergemakkelijken. Ook andere systemen werden ingesteld met andere functies. Bij jullie hadden we nota bene één gevaar namelijk dat het gecentraliseerd was rondom één persoon. We hebben het echter kunnen voltooien en het doen functioneren en het werkt nog steeds.

Ik ga jullie laten, mijn kinderen, en ik ben zo blij jullie te hebben kunnen spreken. Tot ziens mijn kinderen.


TOMAS: Hallo dit is Tomas hier, uw leraar. We hebben besloten dat jullie kunnen voortgaan met het stellen van vragen. Ik ben hier om ze te beantwoorden. Als er vragen zijn stel ze gerust. Ik wacht erop.


Student: Vraag over de communicatie tussen met ons innerlijk God Fragment (Gedachtenrichter). Waarom heeft ons God Fragment het zo moeilijk om ons de kosmische waarheden door te geven? Is dit toe te schrijven aan de beperkingen van onze intellectuele capaciteiten in het brein of is het te wijten aan een vorm van luiheid van onze kant? Of om een andere reden?TOMAS: het is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden maar ik zal proberen. Het God Fragment werkt op een ander bewustzijnsniveau en moet uw mentaal sterfelijk bewustzijn bereiken, maar dat bewustzijn is gekoppeld aan uw hersenen, aan gans uw fysiek lichaam met een zenuwstelsel dat elektrochemisch functioneert. Deze twee verschillende bewustzijnsniveaus veroorzaken een verstoring in de directe communicatie.


Dat is de reden waarom het raadzaam is om in “innerlijke stilte” te gaan en te proberen aan niets te denken zodat men tegen u kan spreken. Op dat moment kan het innerlijk Godfragment u veel gemakkelijker berichten doorgeven, ideeën communiceren die u zullen helpen om een andere kijk op de dingen te krijgen. Het is echter vooral tijdens de meditatie, tijdens de innerlijke stilte, dat hij/zij u het best kan bereiken omdat u op dat moment van bewustzijnsniveau verandert.


U blokkeert daarmee al uw gedachten die door uw dag dagelijks bewustzijn opgeroepen worden en dat vergemakkelijkt de communicatie. Doch zelfs hier kan het lang duren voordat u een stem zult horen. Over het algemeen zult u eerst uw Beschermengel horen en niet uw God Fragment. Uw Beschermengel is veel dichter bij u. En natuurlijk, als u constant bezig bent aan van alles te denken, te werken, u gans de dag bezorgd te maken over allerlei dingen, dan gaat u niets horen als uw Gedachtenrichter tegen u praat want dan bent u niet aan het luisteren. U weet ook dat wanneer een individu naast u staat en tegen u spreekt met een zachte stem terwijl u verzonken bent in uw gedachten u hem niet gaat horen omdat u niet aan het luisteren bent.


Dit alles heeft als resultaat dat, wanneer een persoon niet voldoende is opgeleid om te leren in “de stilte” te gaan, om te leren luisteren naar die stem, waarvan hij het bestaan meestal niet eens kent, dit het werk en de taak van het God Fragment vertraagt en moeilijker maakt. Inderdaad is er ook luiheid, een vorm van laten gaan of niet streven naar een communicatie met God, een te materialistische levenswijze erop nahouden, wat maakt dat de zachte stem van het God Fragment van zover moet komen dat ze niet meer te horen is in de harten van de mensen. Ondanks dat zal de Gedachtenrichter inspanningen doen om u ideeën in het hoofd te prenten opdat u over bepaalde waarden zou gaan nadenken en andere richtingen zou ingaan. Hij doet zijn best en is onvermoeibaar.

Beantwoord dit uw vraag?


Student: Ja, natuurlijk. Mag ik voort vragen? (Ja).

Is dit de reden waarom zoveel hoog technologische beschavingen zichzelf hebben vernietigd?

TOMAS: natuurlijk, de natuur evolueert en de mens met zijn intellect kan veel wetenschappelijk onderzoek doen op het fysische vlak, maar wanneer hij niet gericht is op vrede noch wenst te luisteren naar wat zijn God Fragment te zeggen heeft en hij vooral bezorgd is over zijn eigen macht en de macht die hij over anderen wil hebben dan zal hij automatisch ervoor zorgen dat veel van wat hij zal schapen iets zal zijn om te vernietigen, of om anderen te vernietigen en natuurlijk ………………..dan komen er ongevallen van.


Moesten deze mensen een hoger bewustzijnsniveau hebben en een veel effectiever contact met hun God Fragment, vooral diegene die in de wetenschap werken, zij die een hoge kennis bezitten, de leiders, moesten zij een continu contact hebben met hun God Fragment dan zouden de wetenschappelijke ontdekkingen meer gericht zijn op het uitvinden van machines en toestellen die het welzijn van gans de mensheid bevorderen en niet deze enorme destructieve instrumenten die uiteindelijk gaan leiden tot zelfvernietiging.

Beantwoordt dit uw vraag? (Ja).


Student: Vraag over de evolutie van de ziel. Het Urantia Boek zegt dat: “de ziel oorspronkelijk gevormd wordt door het innerlijke God Fragment met instemming van de wil van het schepsel.”

Op welk niveau wordt deze toestemming gegeven door het kind aan het God Fragment daar wij persoonlijk ons niet herinneren wanneer wij toestemming gegeven hebben aan ons God Fragment waarvan we nog niet zo lang geleden het bestaan van kenden?TOMAS: deze toestemmingen worden in feite gegeven op een niveau waar u zich niet van bewust bent in uw dag dagelijks bewustzijn. Ze worden in het hart genomen. Ze worden genomen door met God te spreken. Jonge kinderen die de aanwezigheid van God kennen hebben geleerd om te bidden, om te spreken met de goede Vader, om Hem dingen te vragen en dus op zeer jonge leeftijd kan het kind in een situatie terechtkomen waar het een besluit moet nemen op welke wijze het zou gaan handelen. Wij noemen dat een ‘morele daad stellen’ en u zou eerder zeggen dat het kind een ‘goede daad’ heeft volbracht. Op zulk een ogenblik komt het God Fragment onmiddellijk in het kind en dit wordt in de katholieke godsdienst van uw land (Europa) gesymboliseerd met de eerste communie die rond de zes jaar gebeurd.


Daarna zijn het de beslissingen die u neemt tijdens uw dagelijks leven, vaak onbewust, die ervoor zullen zorgen dat het God Fragment een ziel zal beginnen te ontwikkelen samen met uw sterfelijk mentaal bewustzijn. Deze ziel zal later uw voertuig zijn, de drager worden van al uw opgedane spirituele wijsheid en gestelde daden wanneer u dit lichaam zult verlaten en u naar de morontiële Woningwerelden zult gaan. Inderdaad, u bent zich daar niet van bewust in uw sterfelijk mentaal bewustzijn en u hebt geen weet dat er u ooit iets werd gevraagd. Beantwoord dit uw vraag? (Ja) Is er een andere vraag?Student: Kan onze evoluerende ziel die zich een "meer geestelijk bewustzijn" ontwikkeld gedurende ons leven zichzelf gaan verderven zoals wij dat soms doen via onze gedachten en onze egoïstisch beslissingen met ons sterfelijk mentaal bewustzijn?

TOMAS: De ziel, nog in een embryonale toestand tijdens uw aardse leven, neemt niet veel beslissingen. Zij moet nog evolueren en haar “geestelijke bewustzijn” ontwikkelt geleidelijk. Daarom kan de ziel die u hier op aarde schept zichzelf nog niet verderven. U doet dat en hierdoor voorkomt u de verdere groei van uw ziel. En als uw ziel onvoldoende gegroeid is, onvoldoende sterk is, dan zult u een probleem hebben om verder te evolueren op de Morontia Woningwerelden en dan kan het later voor u heel moeilijk worden.


Eenmaal op de Woningwerelden is de situatie anders. Hier rijst de vraag " is uw ziel sterk genoeg om deze grote reis naar de Universele Vader in Het Paradijs te ondernemen of is ze te zwak. Want het is een reis die veel karaktersterkte vereist, of "- wilt u verder gaan met uw opklimming?." Dit alles moet u zelf beslissen.


Als uw ziel niet voldoende geestelijke waarden, liefde en hogere wijsheid verwerft, zelfs op de Woningwerelden, dan zal uw ziel gaan stagneren of zal ze zich meer en meer gaan verwijderen van het ‘opklimming ’s pad’, misschien tot een punt komen waar ze niet meer kan groeien en het besluit gaat nemen om te sterven, te sterven op de manier waarop men op de Morontia werelden sterft. Dit betekent simpelweg niet meer bestaan en dan zal uw gekregen persoonlijkheid, terugkeren naar God, De Allerhoogste.


Student: volgens het Urantia Boek is de creativiteit van de (ontvangen)persoonlijkheid vooral inwaarts en die kan zich niet ontwikkelen als men de kinderen en de jongeren enkel in een materiële levenswijze onderwijst. Kunt u ons wat feedback hierover geven?

TOMAS: Uw persoonlijkheid hebt u van God de Vader ontvangen. God, de Vader is creatief en dus is uw persoonlijkheid die een klein deel is van Hem ook creatief. U moet dus een beroep doen op uw innerlijk geloof, op uw innerlijk God Fragment, om deze creativiteit te kunnen aanspreken, om contact te leggen met wat afkomstig is van het Goddelijke en dat wat afkomstig is van het Goddelijke kan niet worden belemmerd door de moeilijkheden van het materiële leven. Dus als u creatief wilt zijn ga dan in meditatie, laat u inspireren zoals artiesten door uw Gedachtenrichter en u kunt van alles beginnen te scheppen, afhankelijk van uw interesses en uw werkomgeving en dit gebeurt totaal onafhankelijk van uw materieel gedachteleven.


Natuurlijk als u iets met materie gaat scheppen dan kunt u problemen ondervinden met het vinden van het juiste materiaal. Als u iets in steen of marmer wilt maken en uw materiaal is van slechte kwaliteit dan kan de steen of marmer stuk vallen. Dat is het gevolg van de oorzaak, namelijk dat u een slechte kwaliteit van steen voor uw meesterwerk hebt gekocht. De oorzaak komt altijd van iets dat gebeurd en wanneer iets plaatsvindt, heeft het effecten. U gooit een steen in een rustige poel en de effecten zijn dat het water begint te bewegen en te veranderen en dit is te wijten en werd veroorzaakt door het feit dat u er een steen in hebt gegooid. Dit is de wet van oorzaak en gevolg.

Hebt u nog een vraag?


Student: Ja dank u en u hebt het tweede deel van de vraag al geanticipeerd. Hier is de volgende vraag.

Wat is precies deze wet van oorzaak en gevolg of Karma waarover zoveel gesproken wordt in andere filosofieën die zich daarop baseren om te verklaren waarom de ziel van de mens zich steeds opnieuw in een fysiek lichaam moet incarneren voordat ze kan verder gaan met haar hemelse evolutie?


TOMAS: Dit is nog steeds een wet die weinig begrepen wordt. Veel filosofieën hebben eigenlijk geen idee van wat er precies na de fysieke dood gebeurt. Het werd tweemaal geopenbaard:

Daar ze geen idee hadden van wat er na de dood met de ziel gebeurde, begonnen de primitieve en ook geavanceerde beschavingen te geloven vanaf het moment dat ze het concept van een unieke Godheid hadden ontwikkeld, dat men perfect moest zijn om onmiddellijk over te kunnen gaan naar de hemelse oorden.


De mens heeft lang geloofd in een vorm van reïncarnatie. Vroeger dachten ze dat wanneer de mens overleed zijn geest of ziel, hoewel men toen nog niet van een ziel sprak in het allereerste begin van de primitieve mens, automatisch over zou gaan in het lichaam van een nieuw geboren kind. Dit geloof heeft zich langzaamaan ontwikkeld. Wat men zegt in karma, is dat u de gevolgen zult dragen van wat u veroorzaakt hebt. U doet slechte acties, dan zult u vroeg of laat er de negatieve gevolgen van ontvangen. U doet goede acties dan zult u positieve gevolgen ontvangen.


Uw ziel zal evolueren ten gevolge van de acties die u hebt ondernomen in uw leven. U kunt veel spirituele wijsheid verwerven als u voor die weg kiest, maar als u een zeer egoïstisch leven gaat leiden en u doet wetens en willens veel kwaad dan zal uw ziel niet veel geaccumuleerd hebben. Een mens kan zelfs onder het niveau van een dier terechtkomen omdat een dier niet doodt voor het plezier van te doden. Het doodt om zich te verdedigen of om te overleven, het doet geen kwaad voor het plezier om schade te berokkenen aan anderen.


Deze filosofieën hebben veel dingen vermengd. Ze hebben reïncarnatie gemengeld met de oude leringen die werden geopenbaard over de ontwikkelingen van de ziel terwijl ze de Morontia werelden doorloopt. Dit zijn half materiële- half geestelijke werelden” waarop de ziel haar ontwikkeling verder zet. De ziel zal van de ene Morontia wereld naar de andere evolueren en telkens zal de ziel een ander (morontia) lichaam ontvangen totdat zij meer en meer Geestelijk wordt en dat ze God kan bereiken.


Deze filosofieën namen alles te letterlijk op, vanuit het standpunt van een sterfelijk aards bewustzijn en uiteindelijk zijn ze gaan denken dat in plaats van te evolueren op vele morontia werelden waarvan ze zich geen voorstelling konden maken zolang ze op aarde vertoefden, ze vele levens op aarde moesten beleven voordat men een geëvolueerd Spiritueel Wezen werd dat na de dood kon verder gaan naar de hemelse oorden. Daar komt dat verkeerd begrip vandaan. Beantwoord dit uw vraag?


Student : Ja dank u.


TOMAS : Nog een vraag?Student: Met betrekking tot het voortbestaan van het menselijk Ego. Maakt het ego deel uit van de ontvangen "persoonlijkheid" van de Universele Vader? Het U.B. spreekt van het materiële ego, het Morontia ego en van het Spirituele ego. Kunt u ons een beetje meer uitleg geven over deze verschillende "ego’s"?TOMAS: natuurlijk vormt het ego een onderdeel van uw persoonlijkheid. Het is door het feit dat u een individuele persoonlijkheid hebt dat u zich realiseert dat u verschillend bent van iemand anders. U geeft u zelf een identiteit: Ik ben de heer …., ik kom voort uit die ouders, ik heb dergelijke studies gedaan, ik oefen dit beroep uit. Natuurlijk en het zal het zelfde zijn wanneer u zich in de Morontia en de Geestelijke werelden zult bevinden. U zult zich altijd rekenschap maken van wie u bent ten opzichte van een ander, u zult zien dat u verschillend bent, u zult opmerken dat er mensen of wezens zijn die dingen kunnen doen die u niet kunt doen en dat er mensen zijn die niet kunnen doen wat u kunt doen.U zult altijd de verschillen opmerken en uw ego is uw “ik”, is uw "Ik ben een persoon, ik ben dit wezen en ik kom van daar en u verhoudt zich tot gans uw omgeving, uw vrienden en uw kennissen op die manier en dit zal zo voortgaan. Het grote gevaar van het ego is echter niet van er een te hebben, dat is van te denken dat u grootser en beter bent dan een ander. Het grote gevaar komt als u gaat beginnen te geloven dat u veel beter en belangrijker bent, als u macht wilt over een ander en dat u vindt dat de anderen minderwaardig zijn en dat kunt u voorhebben op elk niveau – materieel, morontieel of geestelijk. Dat hebben we wel gezien met Lucifer en hij was geen menselijk wezen dat voortkwam uit de dierlijke evolutie. Dit kan altijd gebeuren en daarin ligt het gevaar. Vroeg of laat voert u dat naar zelfvernietiging, of valt u van het voetstuk waarop u zichzelf hebt geplaatst.Maar tevreden zijn over een mooie prestatie, over iets dat u hebt verwezenlijkt in uw leven, dat is een zeer gezond ego, men mag trots zijn op wat men heeft bereikt. Waarom zou men hierover niet trots mogen zijn? Trots op uw eigen zijn dat is ook het ego……. Namelijk dat u beseft dat u iets goeds hebt gepresteerd. Uw vreugden, uw belangstellingen aan anderen willen communiceren, dat zijn allemaal normale zaken. Maar wanneer u uw kennis en vaardigheden wilt gaan gebruiken om u boven anderen te plaatsen, om u belangrijker dan anderen te voelen, om kwaad te doen aan anderen, om anderen aan uw wil te willen onderwerpen…………dan begint u een probleem te hebben.Ego hebben is echter noodzakelijk. Zonder ego zult u niet verder evolueren. Het is uw ego dat u ertoe aanzet om te zeggen: "Ik wil hogerop, ik wil graag meer spirituele wijsheid, ik wil de weg opgaan van deze lange ascensie." Het is uw ego die u duwt om dit te doen. En daar is niets verkeerds mee. Het ego is niet altijd negatief, u kunt niet functioneren zonder uw ego.

Beantwoord dit uw vraag?Student: Ja, dank u.TOMAS: Goed dan neem ik afscheid en we zien elkaar op de volgende sessie. Ik hoop dat er volgende keer meer volk zal zijn zodat ik ook de anderen zal ontmoeten. Ik dank u beiden om deze sessie met mij georganiseerd te hebben. Dag allemaal.Malvantra hier : Kathy er is nog iemand die tot jullie wilt spreken.KUWAYA : Dit is KUWAYA (Kwayou) hier, Meester Geest n°2, de Stem van de Eeuwige Zoon.

Hallo mijn kinderen, ik kom tot dit meisje hier om haar te bedanken dat ze eindelijk de rol van Mijn Zoon, Christus Michael in dit lokale universum, heeft begrepen. Zij heeft nu zijn grote goedheid ingezien en al de inspanningen die hij gedaan heeft om jullie te herwinnen en uit de klauwen van deze (Lucifer) rebellie te halen.Zijn plannen zijn uitstekend en het succes ervan is verzekerd………. Maar het zal tijd in beslag nemen.Geduld is iets heel belangrijk. Alle mensen willen altijd dat alles plaats vindt tijdens hun eigen levensduur. Helaas is dit niet altijd het geval. Er zijn projecten die heel veel tijd vergen en vaak veel langer duren dan jullie eigen menselijk leven. Dit vormt soms een probleem voor ons en we onderkennen dit probleem bij de mensen.Toch moeten jullie zich realiseren dat jullie bijdragen tot de verwezenlijking van de “Plannen van Christus Michael”, om het even onder welk vaandel of Missie jullie zich hebben geplaatst.Na jullie zullen anderen de fakkel overnemen en zo zal uw planeet na honderden jaren de status van Licht en Leven bereiken. Dit is reeds schoorvoetend begonnen en wees blij dat jullie hieraan hebben kunnen bijdragen, zelfs als jullie niet alle resultaten hiervan zullen zien tijdens jullie menselijk leven. Geloof ons, wij en jullie werken voor al jullie toekomstige generaties. Wij weten dat jullie geen kinderen hebben en dat jullie het doen voor de kinderen van de anderen, dat jullie werken voor de toekomstige generaties en dat is een mooie zaak. Dank u wel mijn kinderen en ik wens jullie een goede avond.MALVANTRA : Malvantra hier, Monsanloran wenst u nog te spreken.MONSANLORAN : Gegroet, dit is Monsanloran hier. Ik heb gezien dat jullie de trip naar het zuiden van Belize hebben georganiseerd. Ik bedank jullie hiervoor en ik wacht jullie daar op. Dag allemaal.MALVANTRA : We gaan de sessie beëindigen. Wij danken jullie voor uw aanwezigheid en om dit georganiseerd te hebben. Tot weerziens mijn kinderen en tot de volgende maal.EINDE.

Mezza Verde Groep

http://www.mezzaverde.comVoor de woorden in het blauw zie het Urantia Boek

startpagina