Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 59 – 2011.

Sessie van 15 oktober 2011 – opgenomen – Origineel Nederlands.

Plaats: M. V. te Keerbergen, België

Aanwezig: Karel en Wivine

 

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoeker: Malvantra  Melchizedek.

Malvantra sprak na 51min            Totale tijd meditatie: 1u05min

 

{Nota Wivine : dit zijn antwoorden op vragen van een 30jarige jongen die ik al 8 jaren ken van mijn vroeger onderwijs en die wenst deel te nemen aan de “speciale taak van de opkuis van het duistere netwerk”. Hij had mij zijn vragen niet op voorhand gezegd zodat hij geen twijfels had over mijn ontvangst capaciteiten. Ja hoor, zelfs mijn omgeving test mij. Hij heeft ook deelgenomen aan onze trips in september in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Frankrijk.}

Malvantra: dit is Malvantra hier. Wij gaan een test doen in het Nederlands. Wij hebben deze taal nog niet uitgetest en zijn jullie dankbaar om hier samen te zitten zodat wij dat kunnen uitproberen.

Zoals gezegd wensen wij op termijn ertoe te komen om dezelfde boodschap door vele sprekers in veel verschillende talen op hetzelfde moment door te geven. Opdat onze woorden overal tegelijkertijd op aarde gehoord worden en dat gans de mensheid in dezelfde gestadige stap kan vooruitgaan. Om dit te bereiken zijn we nu het “communicatie systeem met Reflectiviteit” in het grote “Lichtnetwerk van de Melchizedeks” aan het inweven, dat anderen anders noemen maar dat doet er niet toe. Dat is een heel groots werk waar wij pas mee begonnen zijn.

Jullie hebben allemaal verschillende ontvangst en transmissie capaciteiten. Wij moeten dus iedere connectie individueel aanpassen en daarom doen wij testen. Wij zijn voorlopig bezig in twee talen: het Engels en het Frans. Later gaan daar nog talen bijkomen en het Nederlands zal daar ook bij horen.

U mijn jongen, wanneer u de tijd zult nemen om rustig te zijn en in stilte te gaan rond uw Lichtanker thuis, dan kunnen wij u met dit netwerk verbinden en u van een lager circuit langzaamaan naar een hoger brengen zodat uw capaciteiten om te zien en te horen op termijn verbeterd zullen worden. Dit is een proces waar men geduld moet mee hebben. U zult gewaarworden als u alert bent dat wij soms op uw hoofd een druk zullen uitoefenen of op uw chakra 7 of 6 om u te melden dat wij u iets te zeggen hebben. Neem dan eventjes de tijd om in stilte te gaan en naar onze stem te luisteren.

U kunt ons grote diensten bewijzen. Het hoeft niet allemaal voor morgen of onmiddellijk te zijn maar als u zich disciplineert en u dit werkelijk wenst, dan kunnen wij u met het “communicatie systeem met Reflectiviteit” verbinden doch dat vraagt een opleiding en geduld.

Ik ben het hoofd van de Scholen van de Melchizedeks die dit hier op Aarde aan het implementeren zijn met de hulp van Energietransformatoren en Energietransmittoren. Dat zijn kosmische wezens die de Energie van het Universum kunnen doorgeven of bijhouden en van frequentie doen veranderen zodanig dat het kan gebruikt worden door mensen op Aarde.

Wij, de Melchizedeks, werken al lang met u evenals uw bestemmingsbehoeder of uw persoonlijke engelbewaarder. Uw God Fragment of Gedachtenrichter kan u relatief goed bereiken. Hij gaat ermee akkoord als u er tijd voor vrij maakt en zich er klaar voor voelt dat u een dienaar wordt in dit grote noodzakelijke werk van het “opkuisen van het duistere netwerk”. U hebt daar nu al aan deel genomen en u hebt fantastisch werk verricht. Samen met de anderen werden vele resultaten geboekt en hebben vele zielen kunnen vertrekken dankzij jullie en de bijkomende hulp van de Universele Vader.

Er zijn nog dolende zielen, gevallen engelen en andere levensvormen die moeten geholpen worden om naar het Licht te vertrekken. Vanaf nu bevestigen wij dat geen enkele ziel van gestorvenen nog weerhouden kan worden om haar weg verder te gaan naar de Woningwerelden die geschapen werden sinds heugenis, van voor de rebellie van Lucifer om iedere mensenziel te ontvangen. De bedoeling van de Woningwerelden is om de ziel te laten verder evolueren van Morontia wereld tot Morontia wereld, van Geestelijke wereld tot Geestelijke wereld, totdat ze uiteindelijk haar perfecte geestelijke status heeft bereikt en door God kan omhelsd worden en het Korps der Volkomenheid kan vervoegen.

Dat Korps der Volkomenheid dat voorlopig de hoogste geestelijke graad is die een mensenziel kan bereiken heeft later een groots doel dat nooit aan mensen werd verkondigd. Het is pas onlangs dat dit stilaan aan dit kleine meisje hier wordt onthuld, namelijk dat uit het Korps der Volkomenheid later Schepper Zonen en Dochters zullen komen die samen met De Vader capaciteiten zullen hebben om leven te scheppen op de onbewoonde planeten van de Buitenruimten die zich buiten de zone van het Groot Universum bevinden en die voor het ogenblik in ontwikkeling zijn.

U, mijn jongen, bent ook een dergelijk toekomstig Schepper Kind, maar dit zal nog een lange tijd duren.

Als er woorden zijn die wij gebruiken die u niet begrijpt kunt u die opzoeken in het Urantia boek waar ze verklaard worden. Probeert u een klein beeld te vormen van de wijze waarop het universum in elkaar steekt zodanig dat als er een hemels wezen zich aan u voorstelt u weet met wie u onderhandelt en dat u niet alle Hogere Wezens onder één noemer plaatst.

Er is veel verschil in aard, in taken, in verantwoordelijkheden tussen alle Hogere of Kosmische wezens en het zou goed zijn als u de functies begrijpt van de TRINITEIT bestaande uit De Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest.

Als u niet weet wat te doen kunt u een pagina lezen en het geëvolueerde wezen dat zich bij u bevindt om u te helpen in al uw Energie transmissies zal u helpen deze teksten te begrijpen. Als u vragen hebt kunt u ze altijd in uw meditaties stellen en men zal u begeleiden door Het Boek heen volgens de vragen die u stelt. Wat u vandaag niet begrijpt zult u later begrijpen. U hoeft dat niet op één week of op één maand te doen. U hebt daar nog vele jaren de tijd voor.

Het enige wat wij u vragen is: begin eraan.

Als u regelmatig aan de meditaties meedoet die de bedoeling hebben om te verbonden worden op het ”communicatiesysteem via reflectiviteit” van de Melchizedeks om onze boodschappen op termijn te kunnen horen dan zult u zelfstandige taken voor ons kunnen uitvoeren. Als u meer opgeleid bent dan zullen wij u mensen toesturen die u gaat vormen en dan zullen wij u groepsopdrachten geven die van belang zijn voor gans de mensheid.

Dit is uw beslissing. U hebt vrije wil. Wij zullen U helpen, wij zullen uw handen vasthouden, wij zullen u een duw in de rug geven, wij zullen de capaciteiten van uw brein vergroten, wij zullen uw leven eventueel verlengen, wij zullen veel kunnen doen maar het is aan u om dit te wensen en er de moeite voor te doen.

Wij kennen uw doorzettingsvermogen mijn jongen wij kennen uw hart en het is hoog bevonden. Maar niets kan bereikt worden zonder moeite en dat geldt voor iedereen.

Wij vragen u niet om al wat u geleerd hebt in uw vroeger onderwijs weg te gooien. Gebruik dat en blijf dat gebruiken. Wij zullen u op termijn andere capaciteiten geven waarvan u er al één kent, namelijk Lichtankers scheppen en gebruiken. Maar er zullen nog andere mogelijkheden komen die u nog meer kracht zullen geven om dit gespecialiseerd werk te doen waarvoor u nu eigenlijk nog niet volledig bent voor opgeleid.

Er werd nog aan niemand uitgelegd uit wat dat “gespecialiseerd opkuiswerk ” bestaat. U weet nu dat er Lichtankers moeten gecreëerd en gebruikt worden. Maar daar komen nog andere dingen bij kijken die nog niet zijn onthuld.

Het is aan u om te beslissen.

Als u uw beslissing met volle overtuiging hebt genomen dan gaat u gewoon in het midden van uw Lichtanker staan en U spreekt tot ons. U spreekt eerst God de Vader aan, dan zijn Zoon Christus en dan vraagt u aan ons, de Orde van de Melchizedeks verantwoordelijk voor uw gebied en dan vraagt u mij, Malvantra Melchizedek, om u te begeleiden en te helpen in die taak waarvoor u zich vrijwillig aanbiedt.

U moet zich niet minderwaardig voelen ten opzichte van een ander. Ieder heeft zijn taak en ieder wordt opgeleid. Uw hart is groot en dat is wat doorweegt en niet de ambities van een persoonlijk ego zoals wij dat bij zoveel mensen zien die zich in de zogezegde spirituele wereld bewegen.

Wij danken u mijn jongen om de roep gehoord te hebben hier te komen zodanig dat wij u rechtstreeks konden bereiken. Het is aan u om hierover te beslissen en voor ons bent u wel geschikt bevonden om dit werk te doen en deze vorming te volgen.

Ik wens jullie een goede avond en een goede reis terug. Dag mijn kinderen, dag allemaal. De sessie is gedaan.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina