Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 60 – 2011.

Sessie van 18 oktober 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: M.V. te Keerbergen in België.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

                 Vader Melchizedek.

 

Malvantra sprak na 1u25min                   Totale duur meditatie: 1u59min.

 

Malvantra hier: Vader Melchizedek wil met je praten. Voor ons is het een eer dat hij tot bij jou komt meisje, jij die we opgeleid en begeleid hebben opdat je zou groeien om de verantwoordelijkheid op je schouders te nemen om dit nieuwe “communicatiesysteem met reflectiviteit” op Urantia te helpen implementeren. Het is niet alleen het “communicatiesysteem met reflectiviteit” dat je gaat helpen opstarten maar ook al het werk dat ermee gepaard gaat en het onderwijs dat we je zullen doorgeven om over gans de wereld kleine groepen en individuen op te leiden die rechtstreeks voor ons zullen werken om het “Lichtnetwerk van de Melchizedeks” kundig te installeren.

 

Dit 'Licht' om dit netwerk te vormen was al zeer lang onderweg naar Urantia maar het is pas de afgelopen 20 jaar dat wij het rond de aarde zijn beginnen plaatsen en verankeren. Om deze verankering definitief te voltooien hoeven we nog veel alteraties in het menselijk bewustzijn weg te nemen en dit gebeurt best in bevuilde oorden die werden gebruikt om het voormalig duister netwerk te voeden.

 

We zijn blij dat we de blokkade definitief konden vrijmaken die vele zielen vasthield dankzij jullie werk van de afgelopen 6 maanden en de hulp van de Universele Vader. Niets kan nog een menselijke ziel op aarde weerhouden behalve haar eigen wil. Jullie hoeven niet langer ongerust te zijn over de zielen van uw voorouders, uw familie omdat wij er zorg voor hebben gedragen.

 

Er zullen nog altijd zielen die gestorven zijn van ziekte, ouderdom, natuurrampen, oorlogen en andere redenen, die hulp zullen nodig hebben om dit voormalig duister netwerk te doorkruisen dat hen niet langer kan benadelen, wegens hun verbijstering na een plotselinge dood of omdat ze een te materialistisch leven hebben geleid. De hulp is daar en het werk van de hemelse wezens en de Middenwezens zal nu vergemakkelijkt worden.

 

De dag waarop het menselijk bewustzijn hoger zal zijn zal het niet meer nodig zijn om de zielen van overledenen te helpen die niet in staat waren om een voldoend hoog niveau van openheid van geest te bereiken en een geloof in God en het hiernamaals. Dit maakt nu nog allemaal deel uit van uw evolutie en op een dag zal het niet meer bestaan.

 

Iedere nieuwkomer is welkom die wenst bij te dragen op de een of andere manier, met kleine of grote inspanningen tot de verhoging van het menselijke bewustzijn en zijn moraal. Dit zal sneller het probleem oplossen dat te wijten is aan de miskenning van De Universele Vader waarvan een Fragment leeft in iedere sterveling.

Zodra de mensen eerder en jonger met hun innerlijk God Fragment, met zijn zachte stem gaan communiceren dan zullen de zielen veel sneller groeien en dit probleem van rond de aarde te blijven dolen, zal niet langer meer bestaan.

 

Dit is allemaal een gevolg van de vertraging en de afwijking die jullie hebben ondergaan na de opstand en hoewel er jullie veel hulp werd aangeboden bleek het toch niet voldoende te zijn.

 

Niets kan jullie ontwikkeling naar het tijdperk van Licht en Leven nog tegenhouden. Dit betekent niet dat de mens geen inspanningen meer zal moeten leveren. Hij en zij moeten kiezen of ze al dan niet willen luisteren naar de begeleiding van de stem van God in hun hart, want dat is jullie vrije wil.

 

Vroeger kon de sterveling nog zeggen: “ik heb daar nooit van gehoord. Ik weet niet wie God is, ik geloof er niet in. ». Langzaamaan zal deze kennis echter volledig doordringen in het collectieve bewustzijn via vele wegen en de ziel zal niet langer meer kunnen zeggen: "Ik wist het niet." Het zal gewild en bewust met kennis van zaken zijn dat mensen zullen kiezen om al dan niet te luisteren naar de’ innerlijke stem’ van God.

 

Veel mensen hebben de notie van God verworpen na sommige handelingen van religieuze instellingen door de eeuwen heen en de invloed van het communisme. U moet echter weten dat de Eerste Bron en Centrum geen gebruik maakt van priesters en georganiseerde kerkelijke instituten om zijn kinderen te bereiken omdat Hij in de harten van alle mensen leeft en Hij iedere ziel begeleidt op een unieke manier.

 

Veel mensen in de cultureel en technologisch geavanceerde samenlevingen ontkennen het bestaan van de Universele Schepper die wij DE VADER van alle wezens en de hele schepping noemen. Zij geloven in veel dingen en sommige kunnen zelfs geestelijk evolueren maar ze zouden veel beter kunnen vooruitgaan en veel tijd besparen op de Woningwerelden als ze zouden beginnen met het God Fragment te accepteren en naar zijn innerlijke stem te luisteren dat de Universele Vader hen heeft gegeven.

 

Dank u meisje.

 

Vader Melchizedek hier: ik verzoek jullie allen om nederig te blijven en te begrijpen dat mijn zonen, de Melchizedeks, hard aan het werken zijn om dit Lichtnetwerk te connecteren dat geďnstalleerd wordt met de hulp van vele Hemelse Wezens en de Allerhoogste Krachtdirigent met al zijn helpers. Maakt u toch geen zorgen over de namen van deze Hemelse Wezens omdat dit niet nodig is en bovendien hebben ze over het algemeen nummers.

 

Er is een Solitaire Boodschapper die de link maakt tussen de Paradijs Zonen, Meester Geest AYA, de Allerhoogste Krachtdirigent en mijn Melchizedek Zonen die dit Lichtnetwerk installeren waarvan de Energie afkomstig is van de Paradijs Triniteit. Veel dingen moeten worden georganiseerd en uitgevoerd en het is deze Solitaire Boodschapper die de berichten, kennis en begeleiding uit Het Paradijs onmiddellijk doorgeeft aan degenen die al de installatieactiviteiten, het ankeren van het Lichtnetwerk en het verweven van het communicatiesysteem met reflectiviteit in het Lichtnetwerk van Melchizedeks, uitvoeren.

 

Het was een noodzaak opdat de instructies afkomstig van De Paradijs Triniteit en de andere Paradijs Wezens snel tot bij de performers terechtkwamen omdat het reflectiviteit systeem en andere communicatiesystemen van het Superuniversum en het lokaal universum niet snel genoeg zijn of hiervoor ongeschikt.

 

Er werd dan ook beslist om een Solitaire Boodschapper te gebruiken om deze driedubbele operatie te leiden, namelijk:

o   De installatie van het Lichtnetwerk van de Melchizedeks.

o   De opkuis van het vroegere Morontia netwerk en

o   De installatie van het communicatiesysteem met reflectiviteit in het Lichtnetwerk.

 

Dit alles moet perfect gecoördineerd worden en daarbovenop wenst De Vader zelf de operaties te dirigeren. Daarom moet Hij naar behoren geďnformeerd worden en moeten zijn richtlijnen onmiddellijk en zo correct mogelijk kunnen doorgeven worden aan de Melchizedeks en de andere Hemelse Wezens die bij de drie operaties betrokken zijn.

 

Wij vragen iedereen met wie we in de toekomst gaan werken en die wij mogelijkheden zullen bieden om onze berichten te ontvangen om met ons te werken in de reiniging van het duister netwerk om uw anonimiteit te bewaren en niet openbaar te gaan.

 

Transmissie-fouten of verkeerd begrijpen bij ontvangst kan gebeuren, uw wereld is verre van perfect. In dit geval zullen we corrigeren met volgende berichten, maar we gaan nooit partij nemen voor of tegen een transmitter die zijn of haar eerste stappen heeft gezet noch bij een meer ervaren persoon en het zou jullie duidelijk moeten zijn waarom. Jullie hebben middelen ontvangen om uw innerlijke waarheden te vinden als jullie contact opnemen met jullie God Fragment of Gedachtenrichter. Jullie kunnen al jullie waarheden vinden als jullie “in stilte gaan” door de Geest van Waarheid aan te roepen om jullie iets te verduidelijken.

Daarom adviseren wij jullie in geval van twijfel om te mediteren en vragen te stellen, zelfs als we jullie niet alles zullen onthullen.

 

Wat wij van jullie niet aanvaarden en wat wij nooit doen dat is een persoon bevoordelen of penaliseren via iemand anders die de moed en de wil heeft opgebracht om onze stemmen te ontvangen of door te geven wat de Geest probeert te communiceren aan uw medemens. Als het bericht of wat wordt gezegd niet resoneert met u is er niets dat u verplicht om het te lezen, ernaar te luisteren, het te aanvaarden…… maar …….er is ook niets dat u toelaat om transmitters te verkleinen of u in onze schoenen te zetten door onze namen te gebruiken om te kritiseren of te intimideren.

 

Tot ziens meisje. Ik wens u nog een goede dag en bedankt.

 

Malvantra hier: de sessie is teneinde. Ik dank je dat je tijd voor ons hebt uitgetrokken. Tot ziens.

 

EINDE.

 

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina