Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 62 – 2011.

Sessie van 1 november 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia te Belize

Aanwezig: Cyril, E-Maya en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Malvantra Melchizedek.

 

Malvantra sprak na 1u08min                   Totale duur meditatie: 1u38min.

 

Malvantra hier: Hallo mijn vrienden. We hebben een nieuw circuit geopend waaraan we jullie willen verbinden. Alle circuits waaraan we proberen jullie te verbinden zijn schakelingen van Geestelijke Energie en niet van fysieke energie. Door het feit dat we met jullie de kans hebben om gradueel te werk te gaan en door meerdere ervaringen op te doen met verschillende verbindingsgraden van Geestelijke Energie, kunnen we een nieuwe vorm van contact-verbinding ontwikkelen met menselijke wezens.

Elke nieuwe verbinding of test die wij kunnen uitproberen zal uw hersenvermogen transformeren, het inzicht van uw mentaal sterfelijk bewustzijn, het Morontia bewustzijn van uw ziel en uw algemeen bewustzijn. Hierdoor gaan we jullie de dingen anders kunnen doen begrijpen en op hoger spiritueel niveau.

 

Dit zal tot gevolg hebben dat jullie beter gaan zien, aanvoelen en begrijpen wat afkomstig is van de Hogere Hemelse werelden; de spirituele kennis vanuit het centrum van Het Paradijs dat we jullie proberen te onderwijzen. Het zal door het verheffen zijn van het bewustzijn, de openheid van geest en het begripsvermogen van elk individu dat we het collectieve bewustzijn van gans de mensheid zullen kunnen verheffen.

 

Dit zijn allemaal zeer nieuwe experimenten voor het Satania-Stelsel waarin zoveel planeten werden afgesloten voor zo lang van de hogere spirituele circuits. Deze superieure circuits zijn noodzakelijk om de hogere spirituele levensvormen alsook de Morontia levensvormen in leven te houden die niet puur materieel zijn zoals jullie planeet, jullie lichaam en alles wat jullie met je fysieke ogen kunnen zien.

 

Er zijn vele gradaties in deze spirituele energieën die ook dienen om Geestelijke en Morontia (half spiritueel/half-materieel) lichamen te scheppen. Weet dat al de circuits in het Satania-Stelsel zullen worden herwikkeld dus ook Urantia en dat dit tijd in beslag zal nemen hoewel alles goed vooruitgaat. We zijn verschillende proeven aan het nemen met de Allerhoogste circuits Supervisoren, hun toegevoegde supervisoren evenals de secundaire en tertiaire Supervisoren om al deze Energieën en Spirituele Krachten rond de aarde te implementeren waarmee we jullie verbinden.

 

Er zijn een heleboel Hemelse Persoonlijkheden die aan dit project werken die niet zijn geopenbaard in het Urantia Boek. Er zijn dus geen namen noch definities om u uit te leggen wie al deze hemelse personages zijn die bijdragen tot de oprichting van dit nieuwe circuit en het zijn de Melchizedeks of M-AYA kosmische Meesters – de Melchizedeks die werken voor Aya - die al deze verbindingen implementeren.

 

Het zijn moeilijke dingen om uit te leggen aan een sterfelijk menselijk bewustzijn. Het kan zijn dat u 'het lichtnetwerk van de Melchizedeks” waarneemt in de vorm van een netwerk met Lichtlijnen die elkaar overlappen of spiralen van Licht die u omringen, of lijnen van licht die cirkels binnen cirkels vormen, alles hangt af van de manier waarop uw mentaal bewustzijn functioneert.

 

De Allerhoogste Krachtdirigenten regelen de fysieke, materiele energieën en de Supervisoren van de Universum circuits regelen de Geestelijke Energieën. Allen zijn betrokken bij de invoering van deze nieuwe spirituele circuits die worden geďnstalleerd in gans het planeten Stelsel Satania om de 37 planeten van de opstand te herwinnen. We proberen het u zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat u het verschil begrijpt. Dit zal eveneens bijdragen tot de evolutie van uw Constellatie Norlatiadek en gans uw lokaal universum Nebadon.

 

Dit alles wordt gedaan door de coördinatie van de Krachten van de Triniteit. De Universele Vader houdt alles goed in de hand en volgt alles nauwkeurig. De Oneindige Geest voert het uit en heeft al de persoonlijkheden die ze heeft geschapen ter beschikking gesteld van Christus Michael (Jezus) die hij nodig heeft. Alles is perfect georganiseerd en zeer nieuw. Er zijn veel veranderingen en herschikkingen van verantwoordelijkheden tussen al deze Hemelse Personages die werken met deze Spirituele Circuits vanuit het centrum van Het Paradijs die tot bij u worden overgebracht.

 

We gaan het hier bij laten om de enorme verwarring niet te verhogen van wat er nu gebeurt en wij gaan wachten met de openbaring van namen totdat het communicatiesysteem met reflectiviteit beter is geďnstalleerd en dat de mensen met wie we het testen tot een hoger niveau van begrip en connectiviteit zijn geraakt.

 

Ongeduld brengt niets en dit menselijk ongeduld heeft al veel te veel onnodige conflicten veroorzaakt. Wij gebruiken met het communicatiesysteem via reflectiviteit veel transmitters over de hele wereld die verschillende capaciteiten en verbindingswijzen hebben. De ene kunnen we zo aansluiten en de andere op een andere wijze. Elke transmitter heeft een verschillende taal, een verschillend intellectueel vermogen en andere kennis. Volgens onze tests zullen de berichten bij de ene op zulk een manier doorkomen en bij de andere op een andere wijze.

 

We proberen wat van De Geest afkomstig is door te geven via dit fenomeen van verschillende transmitters. Het is aan u om de verschillen en overeenkomsten te zien en te begrijpen waar het vandaan komt. Begin niet te veroordelen want dan bent u verkeerd bezig. Als u iets niet hebt begrepen, iets dat u in verwarring brengt of waarmee u niet akkoord gaat, neem het mee in uw meditaties en we zullen het u met plezier trachten te doen begrijpen op een andere manier. Dat is alles wat we daarover nu kwijt willen.

 

Wij gaan jullie stilaan informeren over andere onderwerpen en we zullen proberen om enige kennis door te geven via verschillende zenders. Op deze wijze kunnen wij nagaan hoe jullie al deze informatie hanteren en verwerken die uit verschillende bronnen op u zal afkomen en waarvan geen enkele boodschap perfect zal zijn op zichzelf. Het zal voor ons een manier zijn om iets te onthullen en u een beetje meer te doen begrijpen.

 

Er wordt geen enkel mens willekeurig meer op de voorgrond geplaats dan een ander. We zijn Hemelse Wezens en we testen en her-testen elke mens op zijn integriteit, zijn nederigheid en zijn mogelijkheden vooraleer wij beslissen om hem/haar meer verantwoordelijkheden te geven.

Wij gaan ook hier niet uitvoeriger op ingaan.

 

De informatie zal stapsgewijs komen en naargelang het communicatiesysteem met reflectiviteit en de Geestelijke Energie Circuits zullen geďmplementeerd zijn gaan jullie beter en duidelijker informatie ontvangen. Dan zullen we jullie nieuwe Hemelse Persoonlijkheden kunnen onthullen, met de beschrijving van hun functies en we zullen zelfs helpen met hun namen.

 

Elke keer dat we nieuwe informatie gaan lanceren gaan wij jullie observeren en allen testen en ik spreek hier niet alleen over deze groep hier. We zullen alle transmitters testen en alle reacties van het publiek dat naar berichten luistert en ze leest om te zien hoe jullie in staat zijn om het op te slaan, te begrijpen en objectief te reageren op de mensen die zich ter uwer beschikking hebben gesteld om onze woorden door te geven.

 

Als jullie meditaties nu veel meer tijd in beslag nemen dan voorheen komt dat omdat we jullie verbinden met een nieuw systeem dat we proberen uit te testen met verschillende frequenties om te zien hoe jullie daarop reageren en er toe komen om het op te nemen. Als het niet werkt zoals we willen dan testen we verder totdat het goed functioneert.

 

We weten heel goed wat we doen, maar onze grootste ongekende factor is de nieuwheid van de experimenten voor uw begripsvermogen. Het is niet de bekwaamheid van de Hemelse Wezens die hier ter sprake is. Heb geduld want iedereen zal leren en groeien met al deze nieuwe opgedane ervaringen die voortkomen uit de installatie van deze nieuwe Circuits van Geestelijke Energieën in het Satania-Stelsel en rond Urantia.

 

Tot ziens, mijn kinderen en bedankt.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina