Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 68 – 2011.

Sessie van 28 november 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers:    KUWAYA – Meester Geest n° 2 – De Stem van de Eeuwige Zoon.

                   AYA – Meester Geest n°7 – De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.                Malvantra Melchizedek.

 

Kuwaya sprak na 1u12 min.                   Totale duur meditatie: 1u28min

 

Kuwaya: Hallo, dit is KUWAYA hier, uw Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr. 2, Orvando en ik spreek hier in naam van De Eeuwige Zoon-Moeder. In uw Urantia Boek noemt men mij de Eeuwige Zoon want ik ben de eerste externalisering, de eerst geborene uit De Universele Vader. Ik druk alle gedachten van De Vader uit. Ik ben de Geest, ik ben diegene die alle geestelijke circuits beheert en de geestelijke aantrekkingskracht. Ik ben het die u via mijn Schepper Zonen en vele spirituele circuits langzaam aanspoort naar het zoeken van een hogere spiritualiteit en het is na mij ontmoet te hebben dat u voor De Universele Vader zult komen te staan. Hij van wie u uw persoonlijkheid hebt ontvangen evenals een Fragment dat jullie de Gedachtenrichter noemen.

Uw persoonlijkheid verenigt uw sterfelijk mentaal bewustzijn, de identiteit van uw ziel, uw emoties en acties evenals uw groeiend Morontia bewustzijn dat meer en meer Geestelijk Inzicht (Bewustzijn van de Geest) zal ontvangen.

 

U bent geëvolueerd van uw dierlijke toestand naar uw menselijke status en nu gaat u de volgende stap ondernemen die door vele oude Meesters "De Verlichte Mens" werd genoemd.

 

Uw Universele Vader, mezelf en de Oneindige Geest hebben speciale circuits opgang gebracht om Christus Michael en Nebadonia te ondersteunen om de mensen van Urantia te helpen hun achterstand in te halen als gevolg van de opstand. Dit zal hen aansporen om contact te leggen met het innerlijk God Fragment, de behoefte te hebben om de Universele Vader te kennen, om hogere morele waarden te zoeken, een groeiende drang te voelen om hun broers en zussen te helpen en de mensheid aan te voelen als een eenheid, als één grote familie.

 

Het sterfelijk mentaal bewustzijn van deze mensen die in het proces van ‘verlichting’ zijn zal zich gaan mengen en geïnfiltreerd worden door het Morontia Bewustzijn van de zich ontwikkelende ziel wat een veel grotere openheid van geest en een groter begripsvermogen zal tot stand brengen.

 

Deze mensen zullen genieten van de spirituele circuits die we geopend hebben. Dit betekent dat hun mentale geest niet alleen zal gekoppeld worden aan het Morontia Bewustzijn maar dat het ook zal worden aangesloten op het 'Geestelijk Bewustzijn of inzicht' met een opening naar het Kosmische Bewustzijn. Dit alles zal hand in hand gaan met transformaties in het fysieke lichaam. Deze transformaties zullen zich voordoen tijdens uw meditaties vooral als het gaat om het 'Geestelijk inzicht' te benaderen.

 

Dit is een nieuw element dat ik u persoonlijk wilde vertellen en dit zal deel uitmaken van het "nieuwe onderwijs" dat u zult doorgeven wanneer u klaar bent.

 

Dank u wel mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben en tot ziens.

 

AYA hier: Uw Meester Geest n°7 van Superuniversum n° 7 Orvonton.

Ik bevestig wat KUWAYA heeft gezegd toen hij sprak voor De Eeuwige Zoon. Wanneer u de capaciteit hebt om u aan te sluiten op dit geestelijke circuit van De Eeuwige Zoon die voor u geopend werd en dat u “het Geestelijke Bewustzijn en inzicht” zult bereikt hebben dan gaat u de Allerhoogste kunnen aanvoelen. Wanneer meerdere onder u dit stadium bereikt zullen hebben dan kom ik u toespreken namens de Allerhoogste.

 

Dank u mijn kinderen en tot weerziens.

 

Malvantra: we gaan de sessie beëindigen. Dag allemaal.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina