Terugkeer MAYA Kosmische Meesters

DEEL 6 – 2011.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Ontvangen door Kathy

Datum :30 april 2011

Aanwezig: Cyril, Kathy.

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

Monsanloran MelchizedekMalvantra :Wij zijn klaar om te beginnen. Neen, wacht nog een beetje het is nog niet helemaal op zijn punt.

(na een half uur wachten).

Malvantra hier: we willen dat u goed de link begrijpt tussen ons en uw voormalig onderwijs dat u gevolgd hebt. Wat u hier gaat doen, is niet een volgend niveau, het is geen vervolg op dit onderricht. Ja, een vervolg in zekere zin, omdat wij u andere taken en andere mogelijkheden zullen geven, maar het is geen exact vervolg op de gebruikte technieken van dit onderwijs.

Wat u voor ons gaat doen zijn andere dingen en uw voorgaande opleiding heeft u hierin geholpen. Ga dus nooit verklaren dat dit een voortzetting is van uw vroeger onderwijs. Uw onderwijs van tevoren vormt de fundering voor het werk dat u nu voor ons gaat doen, u kunt dit vergelijken met een specialisatie. Ik zeg u dit opdat dit zeer duidelijk zou zijn voor u en dat u zich daar geen vragen meer hoeft over te stellen. Uw voormalig onderwijs is gestopt daar waar wij toen besloten hebben om het te beëindigen en nu gaan we andere wegen op. Monsanloran wenst nog met jullie te spreken.

Monsanloran : Hallo mijn kinderen. Ik zie dat u terug bent van uw kleine trip van gisteren(naar de Maya tempel van Uxbenka met 6 personen om er gegevens op te halen gedurende een meditatie). Natuurlijk hebt u vragen. Stel ze gerust en ik zal zien hoe ik ze zal beantwoorden.

Student : terwijl we in meditatie waren bovenop deze Maya tempel hebben wij stappen gehoord achter ons, alsof iemand rondom ons liep. Maar er was niemand te zien (sommigen hadden hun ogen opengedaan om te kijken). We hadden echt het gevoel dat er hemelse wezens rondom ons waren.

Monsanloran: Er was inderdaad een heleboel volk rondom jullie. Er waren de Middenwezens, de Engelen en de personen van onze Orde (Melchizedek). Het is heel goed mogelijk dat u onze aanwezigheid hebt gevoeld. De Middenwezens worden gewoonlijk het eerst gevoeld, ze hebben nogal neiging om lawaai te maken, deuren te laten klappen en om u heen te lopen. Ze zijn zeer, zeer dicht bij u, op zulk een wijze dat als ze naast u staan u ze bijna fysiek voelt. Nochtans kunnen uw ogen ze niet zien. Dat is wat u gevoeld en gehoord hebt. Nog een vraag?

Student: Was daar ook een Licht Anker (Merkabah) in Uxbenka zoals wij hier hebben bij ons?

Monsanloran : Het is te vergelijken met het Licht Anker (Merkabah) dat u hier hebt gecreëerd maar veel sterker en verschillend en gecreëerd met andere methoden. Deze plaats in Uxbenka is als een poort waarlangs we kunnen doorkomen. Het is altijd bewaakt door wezens van onze Orde of eerder wezens die werken voor onze Orde .

De kennis moest overgedragen worden en dat hebben wij gisteren gedaan en wij bedanken u dat u daarvoor tot daar bent gereden.

U bent een beetje als een bibliotheek waar u geen persoonlijke toegang toe hebt omdat u niet de sleutel van de deur bezit. Maar als u ooit een boek daaruit nodig hebt om voor ons een speciale taak uit te voeren dan zullen wij u dat boek lenen en dan zult u toegang hebben tot een deel van de kennis die in u allen opgeslagen is. Ik kan daar voor het ogenblik niet meer over zeggen, dit zal volstaan als verklaring. Er zijn dingen die nu beter verzwegen worden en die u later zullen bekend gemaakt worden wanneer u een beter begrip zult hebben en indien dit noodzakelijk is voor het welzijn van de mensheid. Wees dus blij dat u hebt kunnen dienen op deze manier, zelfs als u niet precies weet wat ik bedoel. Ik laat u nu mijn kinderen, uw dag is nog niet beëindigd.

Malvantra hier: Wij gaan deze sessie beëindigen. Dank u mijn kinderen en goede avond.

Einde.

***********************************************************

Sessie van 2 mei 2011 – opgenomen.

Aanwezig : Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy.

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

KUWAYA, Meester Geest N°2 van Superuniversum N°2, De Stem van de Eeuwige Zoon.

Nebadonia: Moeder –Geest en partner van Christus Michael (Jezus).

Christus Michael, Schepper-Zoon van dit lokaal universum Nebadon.Malvantra hier: KUWAYA gaat het woord voeren.

KUWAYA: Hallo, ik ben Kuwaya de Stem van de Eeuwige Zoon, Meester Geest n ° 2 van het Superuniversum n ° 2. Ik kom naar u mijn kinderen voor en heel belangrijke reden. We hebben uw hulp nodig om iets te implementeren dat we nodig hebben. Dit nieuwe communicatie systeem met reflectiviteit, vraagt nog meer versterking. Het is daarvoor dat wij u gevraagd hebben om samen te komen. Dit meisje hier kan al heel goed het verschil voelen en we werken op haar zowel als op jullie.

We moeten u sommige dingen vertellen die nog niet zijn geopenbaard en waar u kennis moet van nemen om uw werk goed te doen. Ik weet dat dit alles nog niet duidelijk is voor u, maar dat zal wel komen. Wij kunnen u niet alles vertellen, u zou er niet meer van begrijpen.

Ik spreek ook in zekere mate voor De Universele Vader, ik spreek zijn gedachten uit, ik breng ze over en het is De Oneindige Geest die ze zal uitvoeren, dit is de algemene regel bij de Triniteit. Nu echter heeft mijn Zoon (Christus Michael- Jezus) mijn hulp nodig zoals hij de hulp nodig heeft van zijn vader, De Universele Vader.

Het is daarom dat u de Meester Geesten hoort:

Siraya, Meester Geest N°1 van Superuniversum N°1, de Stem van de Vader,

Kuwaya, ik zelf, Meester Geest N°2 van Superuniversum N°2, de Stem van de Eeuwige Zoon

Aya, Meester Geest N°7 van uw eigen Superuniversum N°7 Orvonton genaamd en die de Stem van de Triniteit vertegenwoordigt: De Universele Vader, De Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest.

We hebben verschillende rollen te spelen. Ik vertegenwoordig vooral, zoals mijn zoon, de Genade van De Vader en ik wil benadrukken hoezeer dit nodig is hier op deze planeet. Daarom vraag ik u allen, u beiden of samen met de anderen, om elke dag als u kunt een paar minuten te vinden om het volgende te verzenden:

De Liefde van de Universele Vader en de Genade van de Eeuwige Zoon, naar gans de Aarde om haar om te vormen op een sterkere wijze.

Vervolgens gaat u uw Licht Anker gebruiken dat zich hier bevindt. U zult het over gans de wereld zwaaien met de bedoeling om de Aarde te bedekken met een deken van sprankelend Licht, met deze Liefde en Genade , deze Universele Energie zodat al de materie van deze wereld meer geestelijk wordt. Ik verzoek u om dit elke dag te doen. Om het effect ervan te vergroten is het nodig om met meerderen te zijn.

Wij zullen daar zijn om uw bedoelingen te versterken. Maar het is noodzakelijk dat u het doet en dan kunnen Wij Onze Kracht daar aan toe voegen. Het is een eenvoudige taak die niet zo veel tijd vergt. Doe het met 2 met 3 met 4 met 5 met 6 met 10, ongeacht.

Ik laat u mijn kinderen, dit is wat ik u wilde vragen. Dank u om aan mijn oproep gevolg gegeven te hebben. Tot weerziens mijn kinderen en veel dank.

Malvantra hier: Christus Michael wenst jullie te spreken.

Christus Michael: Hallo mijn kinderen, ik ben het Christus Michael (Jezus) Het is al een hele tijd dat ik hier nog op bezoek ben geweest om met u te praten. Mijn Moeder, via de Stem van de Eeuwige Zoon, de Partner van de Universele Vader die mij heeft geschapen, heeft u dit verzoek rechtstreeks gedaan. Probeer te doen wat u gevraagd werd, het is zeer, zeer belangrijk voor het ogenblik. Er gebeuren vele dingen die niet altijd in de juiste richting gaan en we moeten corrigeren en bepaalde maatregelen nemen om de bijwerkingen van de negatieve gedachten en acties van sommige op Aarde tegen te gaan.

Het is niet nodig om gerucht te geven aan deze sessie. Andere groepen waarvan de sessies gepubliceerd worden doen al gelijkaardige dingen. Maar hier gaan we er nog iets aan toevoegen en u zult dit doen zolang wij het u vragen, wij zullen u vertellen wanneer het succesvol is. Dank u voor mij te willen helpen in deze plannen voor de Verlichting van de Aarde, om haar uit de klauwen van de opstand (van Lucifer)te halen en mij te helpen om haar op weg te zetten naar het tijdperk van Licht en Leven. Ik groet u mijn kinderen en dank u om gehoor gegeven te hebben aan mijn oproep. Tot weerziens mijn kinderen.

Nebadonia hier: snel een paar woorden mijn lieve kinderen. Ik ben zo trots op jullie, jullie doen zo uw best met een groot hart. U bent zo enthousiast om te leren en te dienen en ik ben zo trots op u. Dank u zeer mijn kinderen. Ik ben altijd in uw buurt, u kunt altijd op mij beroep doen, altijd. Tot weerziens mijn kinderen.

Malvantra hier: We gaan eindigen. Dank u om altijd klaar te staan als we u oproepen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met wat u werd gevraagd. Tot Binnenkort. Dag allemaal.

EINDE.

Sessie van 4 mei 2011 – opgenomen.

Aanwezig : D-Maya, Cyril, Carole en Kathy.

Ontvangen door Kathy.

Bezoekers : Malvantra Melchizedek

KUWAYA: Meester Geest N°2 van SuperuniversumN°2, De Stem van de Eeuwige Zoon.

CHRISTUS MICHAEL

VADER MELCHIZEDEK

Monsanloran Melchizedek

Malvantra hier: Kuwaya wenst jullie te spreken.

Kuwaya: Ik ben Kuwaya, mijn kinderen. Ik dank u voor de hulp die jullie aanbieden om deze wereld te helpen beter te worden. Om haar terug te laten keren naar het licht, zodat uiteindelijk alle menselijke wezens op deze planeet in vrede en harmonie kunnen leven. Zodat al de kinderen van deze Aarde hun potentieel kunnen ontwikkelen, zoals u vraagt in uw gebeden.

U hebt de Liefde en de Genade van De Universele Vader gevraagd en hier zijn Wij. Wij geven u deze capaciteit opdat u het zou kunnen gebruiken om ermee te werken en we zijn u zeer dankbaar dat u dat hebt gedaan.

Er is meer nodig en wij vragen u om dit nog een paar dagen te blijven doen maar de gevolgen zijn reeds zichtbaar aan onze kant. Blijf zo doorgaan mijn kinderen. Hartelijk dank. Dag allemaal.

Christus Michael hier: Ik zie dat u hebt gedaan wat u werd gevraagd en ik dank u hartelijk om te helpen met een dergelijke eenvoud en met een dergelijke dorst om te dienen. Er zal meer worden gevraagd aan u allen. Maar wij zullen u opleiden en u in die taken bijstaan. Hou wat u hier doet voor u zelf. Vertel niets aan anderen behalve die van uw groep en die in het buitenland wonen die u genoemd werden. U bent een zeer, zeer grote hulp voor ons, en ik dank u om dat te doen. Dag mijn kinderen, ik laat u nu.

Malvantra hier: Vader Melchizedek wenst u te spreken.

Vader Melchizedek: Lieve, lieve kinderen, het is Vader Melchizedek hier. Voor degenen die niet weten wie ik ben, ik ben de vader van alle Melchizedeks die door u ook de Maya Kosmische Meesters genoemd worden. Ze zijn allen mijn zonen.

Ik heb ze geschapen lang geleden samen met Christus Michael en Nebadonia uw Moeder-geest, lang voordat deze Aarde ontstaan is.

Mijn zonen zijn zeer specifiek. Ze zijn in staat om te helpen in vele situaties, in het ganse lokale universum van Nebadon. Ze hebben scholen en universiteiten waar u ooit zult naartoe gaan om vormingen te volgen. Het zijn de beste in gans dit Superuniversum N°7 Orvonton genaamd, maar ze zijn u voorbehouden, u de kinderen van dit lokale universum Nebadon. Anderen kunnen komen om een kijkje te nemen, maar ze mogen niet de lessen volgen. Mijn zonen leveren ook bijstand aan De Levendragers, zij die het leven op een planeet inplanten. Ze geven hun advies bij de arresten in de rechtbanken, zij kunnen een planeet leiden; ze hebben vele mogelijkheden en dienen De Mensheid sinds heugenis.

Ik ben erg trots op mijn zonen. Niet één heeft ooit gedwaald en nu hebt u de kans om met hen samen te werken, hen te helpen en te dienen. Ze hebben u veel mogelijkheden gegeven om God en de Mensheid te dienen. Wees hiervoor dankbaar.

Dit meisje hier is de eerste menselijke stem op Urantia waardoor ik met u allen kan communiceren in dit huidige moment. Mijn stem werd nooit gehoord op Aarde. Nooit.

Het is dus een grote eer voor mij om voor de eerste keer te kunnen spreken tegen mensen op deze planeet. Aan mensen die willen met mijn zoons, de Melchizedeks, werken en die hen hun diensten hebben aangeboden.

Er zullen u vele dingen worden gevraagd, maar niets dat u niet zou kunnen doen. Wij weten dat u enthousiast bent om te leren en te dienen en we zijn u dankbaar voor deze gretigheid. We zullen u gebruiken voor kleine taken om de Plannen te dienen van Christus Michael, uw vader die u heeft geschapen samen met de Goddelijke Moeder van uw lokaal Universum, zodat Zijn Plannen kunnen worden bereikt, en dat deze planeet de weg kan opgaan naar het Tijdperk van Licht en Leven. Dank u mijn kinderen voor het luisteren naar mijn woorden en ik neem afscheid van u allen.

Monsanloran hier: Ik neem gebruik van deze gelegenheid om u allen te danken, al diegenen die hier zitten en zij die niet aanwezig zijn, om naar het zuiden van Belize geweest te zijn op mijn verzoek. Ik heb tot hiertoe niet de kans gekregen om u allen te bedanken.

Nee, u zult zich niets herinneren van de kennis die in u werd opgeladen, dat u in u draagt. Als het noodzakelijk is, dan zullen we een gedeelte eruit nemen opdat u er kennis van zou nemen zodat u het werk kunt doen dat wij u zullen vragen, en anders zult u zich nooit iets herinneren van deze kennis.

Maar het is belangrijk dat u het draagt. U bent zoals bibliotheken, maar u hebt niet de sleutel om erin te geraken. U kunt het daarmee vergelijken. U bent allemaal erg belangrijk voor ons, inderdaad zeer belangrijk.

U bent als grondtroepen die werken op het terrein en u hebt allen een andere toewijzing.

Blijf verenigd met elkaar en werk samen. Tracht de eenheid te bewaren in de groep omdat het een van de belangrijkste dingen is die u nodig hebt om zelf te groeien, om de Aarde te helpen en de mensheid te dienen.

Ja, u bent allen afkomstig van verschillende werelddelen. U hebt verschillende culturen, verschillende eetgewoonten en u spreekt verschillende talen, maar u bent representatief voor de bevolking van deze Aarde. En denk niet dat van zodra u op de Morontia Werelden zult aankomen dit anders zal zijn.

Daar zult u mensen ontmoeten afkomstig van verschillende planeten. Ze zullen ook andere talen spreken dan jullie; ze zullen zelfs verschillende uiterlijkheden hebben dan u en u zult ook moeten leren samen werken met hen.

U hebt nu reeds de gelegenheid om dit hier te aan te leren, in uw huidige leven. Daar leren samenwerken in groep met mensen uit verschillende landen en later uit verschillende universums, die er allen anders uitzien, die verschillende talen spreken en verschillend van aard zijn, is een van de meest belangrijke dingen in het Grote Universum. Dus wees gelukkig dat u nu met verschillende mensen uit verschillende culturen, met verschillende talen hier in deze locatie de mogelijkheid hebt om te leren samenwerken om God en de Mensheid te dienen.

Later, zult u leren dienstig te zijn, niet alleen op deze wereld maar ook voor wezens van andere planeten. Maar dat is voor later wanneer uw ziel deze planeet heeft verlaten.

Het werk en het leren houdt nooit op. U zult buitengewone avonturen beleven met vele uitdagingen waarvan u zult houden. Maar al wat u hier kunt leren en ervaren is van extreme waarde, meer dan extreem.

Zovele Engelen, en zo vele Hogere Wezens die geschapen werden door de gedachte en niet afkomstig zijn van het biologische leven zijn jaloers op u, ze willen een leven hebben als u en u, u wilt worden als de goden, als de Engelen.

Op een dag zult u een god worden, zult u worden als God. U zult bekwaam zijn om nieuw leven te scheppen op verschillende planeten, u zult bekwaam worden om nieuwe werelden te scheppen, er komt geen einde aan al wat u zult kunnen doen. Het gaat uw verbeelding te boven.

Dus wees blij om samen te zijn en zo verschillend van elkaar. Maar in jullie harten voelen jullie hetzelfde, jullie willen helpen en dat is het belangrijkste. Dus, als u gans de wereld wilt helpen, begin dan eerst onder jullie, houdt van elkaar en respecteer elkaar, anders zal de Liefde die u samen wilt versturen daardoor getemperd worden.

Ik laat u nu, mijn kinderen, en wij zullen ons later weerzien. Dag allemaal.

Malvantra hier: we zullen de sessie sluiten. Tot de volgende keer en blijf elke dag doen wat wij u gevraagd hebben. Het is zo belangrijk en zo nuttig. Bedankt voor uw aanwezigheid hier met ons. Tot weerziens mijn kinderen.

Einde.

Mezza Verde Groep

http://www.mezzaverde.com

Voor de woorden in het blauw zie het Urantia Boekstartpagina