Terugkeer M-AYA Kosmische Meesters.

Deel 71 – 2011.

Sessie van 7 december 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize

Aanwezig en ontvangen door Wivine.

 

Bezoeker: AYAMeester Geest n° 7 van Superuniversum n° 7, Orvonton – De Stem van de Triniteit en de Allerhoogste.

AYA sprak na 29min                       Totale duur meditatie: 1h02min.

{Wivine: er waren veel dingen die me stoorden en ik ben in meditatie gegaan om antwoorden op mijn vragen te krijgen die ik op papier had geschreven en ook gesteld had aan het begin van de meditatie omdat als ik begin te kanaliseren niet meer kan interfereren met mijn mentaal bewustzijn.

Vragen: is het communicatiesysteem met reflectiviteit al geďnstalleerd of niet? Zal de Magistraat Zoon op korte termijn hier fysiek verschijnen? –Bestaat er zoiets als een "sterfelijk korps" dat de Magistraat Zoon zal dienen wanneer hij hier in het vlees verschijnt en zal hun leven kunnen worden verlengd gedurende honderden jaren?

Kunnen wij als mens de Hemelse Wezens zien die verblijven in het Paradijs?

Hoer ver staat het met het "nieuwe onderricht"?}

AYA : {AYOU} hier: herhaal mijn woorden opdat ik u beter kan uitleggen wat er gebeurt.

Het 'communicatiesysteem met reflectiviteit’, dat we hebben geprobeerd u te doen begrijpen door u te doen lezen wat er geschreven staat in het Urantia Boek is een communicatiesysteem ontwikkeld door de Meester Geesten op verzoek van de Allerhoogste, uw Queen-MOM, die ooit haar “zevenvoudige kroon” zal ontvangen door onze gezamenlijke inspanningen en de uwe, u de kinderen afkomstig van de tijd en ruimte werelden.

U kunt geen Hemels Wezen zien die zich bevindt in Het Paradijs; wat u echter wel zou kunnen te zien krijgen en dan nog, is een Seconafijn die precies weerspiegelt wat hij anderen hoeft mede te delen.

Voor het ogenblik is het sterfelijk mentaal bewustzijn van de mens niet bekwaam om onze vormen en licht te onderscheiden, zelfs als u zou kijken met wat u uw derde oog of de ogen van uw ziel noemt. U kunt ons niet onderscheiden zelfs als u een lichtvorm zou zien of kleuren tijdens uw meditaties.

Hecht geen aandacht aan al deze mensen die beweren dat ze Hemelse Wezens van Het Paradijs kunnen zien of zeer hoog geplaatsten in de hiërarchie van het lokale universum, geloof me mijn kleintje, wat ze beweren te zien is enkel afkomstig van hun verbeelding, van hun verlangen om ons te zien. U, zowel als anderen, kunnen lichtreflecties zien, kleuren die bewegen omdat wij allen onze kleuren hebben. Voor u zijn wij allen Licht Wezens en het witte licht is samengesteld uit gans het kleurenspectrum. Vaak denkt u een Hemels Wezen te zien wiens naam u kent en dan is het iemand anders maar voor ons speelt dat geen rol. Wat echter wel van cruciaal belang is voor ons is dat de mensheid vordert en dat de plannen van Christus Michael en de Universele Vader bereikt worden.

U vordert allen met misvattingen, het is niet anders mogelijk maar uw begrip zal groeien naarmate u verder geraakt in uw opklimmingscarričre. Zelfs met de nieuwe mogelijkheden die u gaat ontvangen zult u absoluut nog niet het spirituele niveau van Het Paradijs kunnen bereiken. Verheerlijkt u daar dan niet teveel over.

Elke stap vooruit is een stap voorwaarts, niet alleen voor u maar ook voor al de anderen die u daardoor meetrekt. Dit zal zo voortgaan tijdens gans uw ascensie carričre door de Morontia werelden te doorlopen, dan de Geestelijke werelden, om vervolgens Havona en Het Paradijs te bereiken. Daar, zult u omarmd worden door De Vader en het “Korps der Volkomene” vervoegen om vervolgens uw ervaringen in alle Superuniversa voort te zetten en dan door de circuits gaan van De Eeuwige Zoon.

U gaat continu ervaringen opdoen en in service zijn op vele plaatsen omdat het Groot Universum enorm is en er veel te doen valt op vele nieuw geschapene werelden in de Superuniversa waar u zult kunnen helpen tot op het moment dat de Allerhoogste het stadium zal bereikt hebben waar ze God de Allerhoogste zal worden en ze niet alleen het Groot Universum in handen zal nemen maar gans de ontwikkeling van het Meester Universum en zo blijft de evolutie steeds verder gaan.

Laten we terugkomen naar het systeem met reflectiviteit, dat een communicatiesysteem is geďmplementeerd in alle Superuniversa en ook elders, maar dat niet kon worden geďmplanteerd bij u tijdens uw 200.000 jaar quarantaine. Dit systeem zal worden ingevoerd om ‘onder andere’ degenen te helpen die onze stemmen gaan dragen, zij die voor ons zullen spreken en die hiervoor eerst een zware training zullen doorstaan hebben.

Zij die de wens hebben geuit om de Magistraat Zoon, Christus Michael en Machiventa Melchizedek te helpen met de uitvoering van het plan met de nieuwe structuren, om te helpen in verschillende taken van de Magistraat Missie die nog niet zijn geopenbaard, moeten allen eerst geaccepteerd worden door hun Gedachtenrichter als een 'potentiële kandidaat', als onderdeel van dit notoire "sterfelijk korps".

Het is KUWAYA, Meester Geest No. 2, die voor De Eeuwige Zoon spreekt, die vervolgens de kandidaten zal beoordelen om te zien of ze geschikt zijn. Zo ja, zullen zij hogere verbindingscapaciteiten ontvangen met De Geest. Uiteindelijk zullen het de 24 raadslieden van het Planetaire Bestuur zijn die hun fiat geven.

Dit alles werd al gedaan voor velen onder u. Alleen, gaan wij jullie geen namen geven en we gaan zelfs niet vertellen dat u er deel van uitmaakt. We hebben begrepen dat het u enkel zou verstoren.

Zo veel dingen moeten nog uitgevoerd worden en veel plaatsen hoeven nog gereinigd te zijn.

Wat ons nu interesseert is dat uw meertalige en multiculturele groep in staat is om onze energieën te dragen en onze stemmen te reflecteren via dit ‘systeem van communicatie met reflectiviteit’. Het is enkel door lange meditatie opleidingen dat wij u kundig kunnen verbinden en u niet zozeer op de Morontiële maar eerder op de Spirituele circuits kunnen plaatsen. Dit alles kost tijd en we zijn blij dat uw kleine groep de behoefte niet voelt om hierover op te scheppen omdat deze tests heel belangrijk zijn voor ons. Zodra dit zal ontwikkeld en getest zijn kunnen we anderen daar veel gemakkelijker mee verbinden.

Wees u ervan bewust dat al degenen die kandidaat zijn om te leren omgaan met dit communicatiesysteem een groot werk op hun eigen zullen moeten doen om er te geraken. Niets is gemakkelijk, alles eist zware inspanningen en niemand zal een kortere weg kunnen nemen. Degenen die denken dat ze er zonder meer toegang toe hebben doen niets anders dan zichzelf voor gek te houden en zij zullen zich daar vroeg of laat wel van bewust worden. Stoort u daar toch niet meer aan, meisje.

Dit "nieuwe onderricht" dat Christus Michael wil lanceren en dat ook deel uitmaakt van de plannen van de Magistraat Missie staat nog niet op zijn punt.

Leer eerst allen onze woorden te ontvangen en te horen en al was het slechts een paar zinnen over te brengen. Wij wensen dat verschillende onder jullie in staat zouden zijn om onze woorden te ontvangen, zodat u onder elkaar kunt vergelijken wat jullie hebben doorgekregen en dat u begrijpt waar we jullie naartoe brengen en wat we van jullie verwachten. Dan zullen jullie niet meer verplicht zijn om naar andere mensen buiten uw groep te gaan of de berichten van anderen te lezen voor het valideren van uw gegevens of uw eigen berichten. Jullie zullen dan uw controle en validatie onder jullie hebben.

Later, wanneer jullie allen onze stemmen zullen kunnen horen, dan pas mogen er anderen toetreden. Maar dit is nog niet voor morgen. Jullie gaan een paar jaar moeten wachten voordat u allen op dit niveau geraakt zijn.

Aangaande de komst van de Magistraat Zoon in het vlees, neem daarmee nog steeds geduld en slaag niet teveel op hol omdat ook hier het verlangen (bij anderen) zeer sterk is en de verwachtingen opgeblazen waardoor er problemen kunnen ontstaan in het denkproces van de mensen.

Het is niet nodig dat u in het bijzijn bent van de Magistraat Zoon om uw ziel te laten evolueren. U kunt als individu de staat van Licht en Leven bereiken zonder dat. U kunt uw broeders en zusters helpen onder leiding van uw Gedachtenrichter, onder leiding van uw Gidsen, uw Engelen en andere Hemelse Wezens zonder dat de Magistraat Zoon hier fysiek op aarde rondloopt. Te veel mensen zien deze komst op een te korte termijn en slaan hierdoor op hol terwijl ze het belangrijkste vergeten en dat is om de Universele Vader boven alles lief te hebben en proberen Zijn Wil te doen en niet hun eigen wil.

Het is een feit dat uw ascensie naar De Vader zou vertraagd kunnen worden als u hier zou blijven met het team van het "sterfelijke Korps" van Monjoronson, Machiventa en Christus Michael maar zij hebben wel een grote nood aan een “Sterfelijk Korps”. Als u daar wilt aan deelnemen en u geaccepteerd wordt, bent u welkom. Het zal u een onvergetelijke ervaring bezorgen, gelijk of uw leven nog eens met 20 jaar, 50 jaar of een duizendtal jaren zou verlengd worden. U moet hier echter niet willen aan deelnemen om uw leven op aarde te verlengen. Doe het vooral niet voor dit doel, omdat u dan het voordeel ervan zou verliezen en uw leven zijn normale tijdsduur zou ondergaan.

Meisje, uwAllerhoogste Koningin” stuurt naar iedereen in uw team die zich bewust is van Haar bestaan veel ‘kusjes en hartjes’ en bedankt u voor het verzenden van hetzelfde. Ik bezorg u hier Haar woorden van dank.

De reden dat ik het ben, een Meester Geest, die met u komt praten voor het moment en niet een Melchizedek of iemand anders van de hemelse hiërarchie is omdat u deze hartverbinding hebt met uw " Allerhoogste Koningin” (De Allerhoogste) zoals u Haar graag noemt. Het is nodig opdat u aan onze veel zwaardere energieën zou wennen en omdat wij ook moeten gewoon worden om te spreken tegen een mens van jullie planeet.

Uw ‘Goddelijke koningin’, de Allerhoogste, wenst een nauwer contact met stervelingen te hebben die zullen groeien door ervaring en die willen beginnen aan deze lange carričre naar Het Paradijs om ooit hun weg verder te zetten met Haar.

Tot ziens, meisje, tot ziens en blijf rustig want alles komt goed. Tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina