Terugkeer M-AYA Kosmische Meesters.

Deel 73 – 2011.

Sessie van 18 december 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling– Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril, Carole, D-Maya, B-Maya, E-Maya en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoekers: AYA, Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7 Orvonton, De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

                   Malvantra Melchizedek

                   Christus Michael- Jezus – Schepper Zoon van uw lokaal universum Nebadon.

AYA sprak na 1u12min                  Totale duur meditatie: 1u50min.

AYA: Het is Aya hier, Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7 Orvonton.

Mijn kinderen, ik dank u voor uw aanwezigheid hier op deze afspraak. Wij hebben de laatste nodige connecties kunnen uitvoeren.

Onze Allerhoogste, uw Queen Mom, zal nu bekwaam zijn om de vooruitgang te kunnen volgen van al haar kinderen op Urantia dankzij het Reflectiviteitssysteem van Majeston.

We gaan jullie niet al de technische details geven hoe deze connecties werden verwezenlijkt en mogelijk gemaakt, maar ze werken. De aanwezigheid en de liefde van De Allerhoogste zal veel meer dan voorheen doorheen gans uw Superuniversum Orvonton gevoeld worden, zelfs op Urantia. Wat nieuw is, is haar uitzonderlijke belangstelling voor de kinderen die evolueren vanaf het dierlijk leven tot bij Haar door middel van vele evoluties en een lang opklimmings-pad.

Ze wil meer contact hebben en een inspiratiebron zijn voor die kinderen die nu klaar en bereid zijn om haar te begrijpen en haar aanwezigheid te aanvaarden. Voor degenen die begrijpen dat ze deel uitmaken van een kosmische familie, die begrijpen dat hun evolutie niet alleen invloed zal hebben op de ontwikkeling van hun medemens op aarde, maar ook op al hun broeders en zusters in dit lokaal universum en dit Superuniversum.

De vrede en dat speciale gevoel, dat gevoel dat iemand zich bekommerd om u, die rust waarmee u zich omgeven voelt is afkomstig van de Liefde van De Allerhoogste die tot bij u komt via uw planetaire Allerhoogste. U ontving al de zorg van uw Moeder-Geest Nebadonia maar nu kunnen sommigen onder u daar de zorg en de liefde van De Allerhoogste aan toevoegen. Al degenen die Haar zullen kunnen begrijpen en van Haar houden gaan Haar vrede en zorg voelen als een mooie stola die over hen heen gehangen wordt.

Dit was Haar verlangen en Haar wens en werd mogelijk gemaakt dankzij u en uw geduld, mijn kleine kinderen.

Ik ben omringd door de zes andere Meester Geesten die allemaal geholpen hebben om dit mogelijk te maken. U woont inderdaad ver van De Allerhoogste, maar nu gaan jullie al hier op Urantia meer bewust worden van haar bestaan en aanwezigheid en dit is iets heel nieuws.

Normaal gesproken duurt het een zeer lange tijd voordat een ziel zich bewust wordt van de aanwezigheid van De Allerhoogste tijdens haar opklimmings carrière. Ze moet bijna Havona bereikt hebben om te beginnen Haar aanwezigheid aan te voelen en de wens te uiten om haar op te zoeken.

Het feit dat dit mogelijk werd gemaakt zal ten goede komen aan gans het Groot Universum en natuurlijk ook aan jullie, de kleintjes die hier op aarde wonen. Ik bedoel hier aan degenen die zich bewust zijn van haar bestaan en die willen contact leggen met haar.

Van nu af aan gaan ook veel meer mensen hun connectie met hun broeders en zusters van andere planeten, van andere universa sneller begrijpen en zij gaan eveneens begrijpen dat al hun acties dit Groot Universum ooit zal doen evolueren naar het Licht en het Leven.

Aan de andere kant zal dit ook een impact hebben op uw intellectueel bewustzijn; uw brein is uw intellectuele capaciteit en spiritueel bewustzijn van al wat er buiten jullie planeet bestaat. U zult in de toekomst geleidelijk aan de capaciteit ontvangen van een Morontia-bewustzijn dat al veel dichter staat bij het Kosmische Bewustzijn dat door de Meester-Geesten gedistribueerd wordt. Normaal gesproken zou u dat type van bewustzijn pas ontvangen na de fysieke dood wanneer u op de 1ste Woningwereld aankomt. Waar u een nieuw lichaam ontvangt uit Morontia materie en een Morontia type van intellectueel bewustzijn; alsof u een nieuw stel hersenen zou ontvangen waarmee u veel beter kunt begrijpen wat er op de Morontia werelden gebeurt, wat de Morontia waarden zijn, alsmede alle concepten van de Hogere Geestelijke wereld.

Er gebeuren veel dingen nu om dit planetaire Stelsel Satania gelegen in uw lokaal universum Nebadon te helpen de vertraging van 200.000 jaar quarantaine van jullie planeet te overbruggen.

 

Jullie worden op vele manieren omhoog getrokken. Jullie gaan met dit Morontia Bewustzijn een veel groter begrip ontvangen van alles dan jullie normaal met uw sterfelijk bewustzijn zouden bereiken en jullie gaan daarbovenop nog een “Touch” ontvangen van het constant evoluerend Bewustzijn van De Allerhoogste.

Bestudeer een beetje in uw Urantia Boek het verschil tussen uw sterfelijk bewustzijn, het Morontia bewustzijn en het Kosmische bewustzijn. Ik weet dat jullie niet begrijpen wat ik u hier vertel en daarom verzoek ik jullie een beetje meer te lezen in het Urantia Boek. Maakt u geen zorgen, we zullen jullie helpen begrijpen terwijl u aan het lezen bent om u een idee, een veel grotere weergave te geven van wat ik u hier vandaag probeer over te brengen.

De capaciteiten die jullie nodig hebben voor uw latere taken zullen veel verbeterd worden met de mogelijkheden van dit "Nieuwe Bewustzijn". Natuurlijk, dit zal een lange training en discipline vergen om samen deze lange meditaties te doen, maar ze zullen jullie op termijn minder problemen bezorgen.

In een paar jaar gaan jullie bekwaam zijn om 4 tot 6 uren te mediteren terwijl we jullie naar sommige Morontia scholen brengen waar u tijdens die uren onderwezen zult worden.

{Nota Wivine april 2014: toen hebben we besloten om ons een paar betere en meer comfortabele stoelen aan te schaffen dan de witte plastieken stoelen waar we op zaten.}

U wordt al ‘s nacht gedoceerd. Wij nemen u mee naar andere hemelse werelden om u leringen te geven tijdens uw slaap waarvan u zich niets zult herinneren. Het zal pas later zijn, tijdens deze toekomstig extreem lange meditaties, dat u in staat zult zijn om de anderen te zien en zich alles te herinneren. Ik bedoel hier met "u zult de anderen zien", dat u bekwaam zult zijn uw Morontia leraren te zien, de Melchizedeks en de andere klasgenoten op dezelfde manier alsof u zich in een klaslokaal hier op Urantia zou bevinden en u zult zich alles herinneren wanneer u uw ogen zult openen; dat is nu niet het geval wanneer u tijdens uw slaap of in een meditatie wordt onderwezen.

Dit kan gebeuren met iedereen zodra ze accepteren om deze lange meditaties te ondergaan die jullie in groep of individueel doen. Dit is niet iets dat enkel voor uw groep is bestemd.

Dank u, mijn kinderen, dank u zeer en jullie ontvangen allen de liefde van De Allerhoogste, uw Queen Mom.

Ik laat het nu aan jullie over om te beslissen wanneer u terug samen wilt komen en ik dank al degenen die een bijzondere inspanning hebben geleverd om toe te treden tot deze speciale meditatie. Uw groep is nu volledig zoals hij is, voeg daar niemand bij. Tot weerziens, mijn kinderen, tot ziens.

Malvantra hier: Hallo mijn kinderen, het is al lang geleden dat ik met u nog heb gesproken. Er werd veel veranderd en er zijn veel nieuwe dingen opgedoken. Jullie hebben het allemaal zeer goed gedaan en we zijn allen zeer tevreden om jullie als onze studenten te hebben daar het in onze scholen zal zijn dat jullie die leringen zullen ontvangen die jullie nodig hebben voor uw toekomstige taken. Zowel de taken die jullie gaan uitvoeren hier op aarde als op andere plaatsen terwijl jullie hier vertoeven die niet op deze aarde gelegen zijn. Het is belangrijk dat jullie sommige werken kunnen uitvoeren terwijl jullie nog een fysiek lichaam hebben.

Het is te vroeg om veel details hierover te geven en jullie zijn niet de enigen die we hiervoor trainen. Wij verkiezen de groepen gescheiden te houden voor het moment want het is een noodzaak voor de veiligheid en de gemoedsrust van iedereen dat al deze groepen geheim blijven, elkaar niet kennen en geen verbinding met elkaar hebben. De tijd om samen te werken is voor een verre toekomst, dit heeft niets te maken met vreedzame samenwerkingen en zich samen te voegen.

Deze groep hier en de anderen die wij opleiden werken rechtstreeks onder ons bevel en we hebben besloten dat deze groepen afzonderlijk moeten werken zonder elkaar te kennen of over elkaar iets te horen. Wij hebben onze redenen daarvoor. Ik hoop dat dit duidelijk is voor u allen. Uw groep is nu compleet met zijn zes leden. Jullie hebben een lange, zeer lange training voor de boeg. Sommigen van u zijn jong en anderen wat ouder, maar in de toekomst en ik ga daar geen jaartal op plakken, gaan jullie enorme capaciteiten bezitten om die ‘ambassadeurs’ te worden voor AYA, voor Christus Michael en Nebadonia evenals voor De Allerhoogste.

Dank u mijn kinderen, jullie hebben het zeer goed gedaan en wij zijn zeer tevreden voor uw vertrouwen in ons. Wij danken ook de enkelen die jullie hebben geholpen en die hier niet aanwezig zijn. Tot ziens, mijn kinderen, tot ziens.

Christus Michael hier: Ik ben de Schepper Zoon van dit lokaal universum, ik ben uw vader en broer. Ik kom u een paar woorden van aanmoediging geven in wat u doet. Ik waardeer heel veel uw moeite evenals Machiventa Melchizedek uw planetaire Prins en uw Magistraat Zoon Monjoronson. Wat jullie aan het doen zijn is de komst voorbereiden van de Magistraat Zoon met zijn 12 Melchizedeks, Adam en Eva met veel van hun kinderen die hier op aarde werden geboren.

Het is een ander soort werk dan wat jullie voorheen deden. Het vraagt veel discipline en ik ben trots op u die mijn kinderen zijn. Ik ben erg trots op jullie en ik dank u om niet alleen dienstig te zijn voor uw medemens op Urantia maar ook voor al uw broers en zussen op de planeten van dit planetaire Stelsel Satania en in een bredere zin voor gans Nebadon door ons te helpen dit lokaal universum naar het Licht en het Leven te brengen. Dank u zeer mijn kinderen, dank u zeer.

EINDE.

{Opmerking Wivine: wanneer iedereen in een meditatieve staat is, dan kunnen de anderen meestal niet begrijpen wat ik zeg wanneer ik de woorden herhaal van de Hemelse Wezens. Maar deze keer vertelde "B...Maya" ons later dat hij 2 stemmen had gehoord: mijn stem via zijn fysieke oren en de innerlijke stem van het Hemelse Wezen die sprak.}

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina