ONZE UNIVERSELE MOEDER

Rol van de moeder en de vader.

Sessie nr.1 van 5 januari 2012 – opgenomen -Nederlandse vertaling- Origineel Frans.

 

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: E-Maya, Carole, Cyril and Wivine.

Ontvangen door Wivine

 

Bezoekers:

-          SIRAYA, Meester-Geest N° 1 van Superuniversum N° 1 – De Stem van de Universele Vader.

-          MALVANTRA MELCHIZEDEK

 

SIRAYA: Dit is Siraya hier, de Stem van de Vader. We experimenteren om meer directe verbindingen te verkrijgen zodat wij, de Meester-Geesten, rechtstreeks met u allen zouden kunnen spreken. Voor het ogenblik is er slechts dit kleintje hier die al veel ervaring heeft. U zult allen eveneens deze ervaring opdoen. U zult allen aan onze stemmen gaan wennen, aan onze aanwezigheid en niet langer meer bang voor ons zijn. U zult ons als familie gaan aanvoelen, als vrienden, vrienden die u sinds lange tijd kent en waarvan de aanwezigheid u verheugt. Zodra u rustig wordt en minder bang, zullen uw transmissies gemakkelijker verlopen.

Dit kleintje hier heeft ook dit gevoel moeten overbruggen en wees er dus van bewust dat het een normale zaak is om dat soort “plankenkoorts” te hebben, een soort angst omdat wij dicht bij u zijn.

 

We dalen af tot bij u, de menselijke wezens, vanaf het moment dat u probeert naar ons op te klimmen. Dit zal meer en meer een algemeen fenomeen worden hier op uw planeet.

Wij hebben mensen nodig als u die onze rechtstreekse begeleiding kunnen ontvangen over gans de wereld, in alle culturen en alle grote volkeren.

Eenvoudige mensen zonder bijzondere hogere scholing, die het voorbeeld zullen vormen dat God, de Meester-Geesten, Christus Michael en Nebadonia, de Engelen en de andere Orden van wezens die geschapen werden door Christus en zijn partner de Moeder-Geest Nebadonia, zeer dicht bij u zijn en alles doen opdat u in hen vertrouwen zou hebben en om uw opklimmingsloopbaan samen met hen voort te zetten.

 

Na een zeer lange tijd zal gans dit Groot Universum, alsook alle menselijke wezens geschapen in dit lokale universum, Christus Michael, alle Meester-Geesten, allen zullen evolueren in God de Allerhoogste wanneer Zij Almachtig zal zijn.

Daarom gaat uw opklimming hand in hand met de opklimming van gans uw planeet naar het stadium van Licht en Leven. Wij creëren samen met u een andere werkelijkheid. Daar evolutie geen einde kent en we gaan hier geen tijd op plakken daar de Eeuwigheid zich niet in dagen of jaren laat tellen. Het is enkel een constante evolutie van het zich verdiepen en inzicht verkrijgen in de Universele Vader, de Eerste Bron en Centrum.

 

We zijn allen indirecte en soms directe scheppingen van Hem. De Superuniversums zijn immens groot en er bestaan er zo zeven (7), u leeft in het zevende en ik ben de Meester-Geest van het Eerste. Er zijn zeven Meester-Geesten, en elk heeft zijn Superuniversum. We zijn allemaal zeer verschillend en elk van ons geeft zijn eigen merk, zijn eigen stempel, zijn eigen persoonlijkheid aan zijn Superuniversum.

 

Het is het zelfde voor de Schepper-Zonen die werden geschapen door De Universele Vader en de Eeuwige Moeder-Zoon. Er zijn geen twee dezelfde. Elk brengt zijn eigen stempel aan, een deel van zijn eigen persoonlijkheid in zijn lokaal universum samen met zijn partner die door de Oneindige Moeder-Geest werd geschapen op hetzelfde ogenblik als de Schepper-Zoon werd geboren.

 

Het doel voor ons allen is verder te ontwikkelen. Om de Goddelijkheden, onszelf en alle creaties te helpen evolueren door ervaring.

 

Het is goed de fundamenten van de Kosmologie beschreven in het Urantia Boek te kennen, het is goed theorieën te kennen, maar het is veel beter om eerst ervaringen op te doen, nieuwe dingen en verschijnselen te ontdekken waarvoor u geen uitleg hebt en dat u zich wegens uw geloof in God vragen gaat stellen. Dat u in “innerlijke stilte” gaat en uw vragen aan God voorlegt en dan zal uw innerlijk God Fragment, die altijd klaar voor u staat, u begeleiden. Evenals uw beschermengel en andere gidsen zoals de Middenwezens die u in uw helingwerk met Energie helpen. Zij zullen u allen richten ofwel naar boeken, door uw transmissies, naar de transmissies van anderen, naar het Urantia Boek, naar historische, archeologische sites en andere dingen die u op het internet zult vinden zodat u langzaam de theorie zult begrijpen van wat u beleefd hebt in uw ervaringen.

 

We leven allemaal en werken allemaal voor de ontwikkeling van God de Allerhoogste. Deze Godin, die veel meer dan een God of Godin is, leeft en ontwikkelt zich door ervaring. Haar Gedachtenrichter, haar God Fragment is de Triniteit. Dit is de volledige Triniteit die samen met het Bewustzijn van De Allerhoogste haar een ziel zal scheppen, een Goddelijke Ziel, immens Goddelijk. Het is een Godheid die alle materiële werelden van tijd en ruimte zal overkoepelen, dezen die al bestaan en degenen die nog moeten geschapen worden.

 

Deze grote Godheid, waarvan sommige functies sterk gelijken op die van een moeder, op de rol die een moeder op uw Aarde speelt, moet leren door ervaring.

Het is via uw ervaringen, via onze ervaringen als Meester-Geesten, door alle ervaringen van de Moeder-Geesten, van alle Michael-Zonen van alle lokale universums in gans het Grote Universum, dat Zij zal groeien.

 

Daarom dalen wij af tot bij u om ons hand naar u uit te reiken, om u te helpen groeien naar De Vader en wij bereiken onze ervaringen door het schapen van deze Superuniversums, bestuurd door De Ouden der Dagen en nog vele anderen.

Eens zal God de Almachtige, uw Almachtige Moeder Godin, de volledige macht over het Grote Universum in handen krijgen wanneer ze voldoende zal gegroeid zijn dankzij uw ervaringen en ons werk. Op dit moment worden al deze Superuniversums beheerd door de Meester-Geesten, door De Ouden der Dagen en de Triniteit. Door de Schepper-Zonen en hun Partners van de lokale universums, en De Allerhoogste die groeit in God de Allerhoogste om later De Almachtige Godin te worden die dan de Universele Moeder zal worden van alle universums.

 

Op dat moment zullen wij, de Meester-Geesten, de Schepper- Zonen, de Moeder-Geesten, de Ouden der Dagen en alle andere wezens, ook u die het leven heeft ontvangen langs dierlijke evolutie en vervolgens zult opgeklommen zijn tot De Universele Vader om u dan te bevinden in het Korps der Volkomenen, wij allen zullen dan vervolgens ander werk te doen hebben.

 

De Ziel en de Persoonlijkheid van De Allerhoogste, van uw Allerhoogste Koningin is gegroeid en zij wil meer contact hebben met alle menselijke kinderen die opklimmen, met al de engelen die opklimmen, met alle wezens geschapen door Christus Michael en Nebadonia die ook opklimmen elk op hun eigen manier. Ze wil iedereen leren kennen in alle Superuniversums.

 

Nu echter gaan wij enkel praten over u, de kleine mensen op deze Aarde en ook over al de mensen die leven in dit lokale universum, over hen die al in de Morontia Werelden vertoeven en hen die al op hun weg in de Geestelijke Werelden zijn. Zij wil aan allen haar aanwezigheid laten voelen als een moeder en ze zal dit doen langs al de Moeder-Geesten van de lokale universums.

 

Tenzij enkelen onder u Haar kunnen aanvoelen, Haar in hun hart op een persoonlijke manier kunnen bereiken, dan zal Zij u op dat moment wat u zou kunnen noemen "een grote kus" geven en wanneer u deze “grote kus” ontvangt dan zult u zich enorm goed voelen, rustig alsof u op een wolk zit van enorme vrede, u in een veiligheid, in een goedheid voelen die u nooit hebt meegemaakt.

 

De aanwezigheid van de Moeder-Geesten, de Planetaire Allerhoogste (Urantia), KUWAYA - de Stem van uw Eeuwige Moeder-Zoon en MOIRAYA, de Stem van de Oneindige Moeder-Geest, die onder andere een functie hebben vergelijkbaar met die van uw moeders en grootmoeders, zullen zich meer en meer laten voelen zodat alle moeders zich gesteund zullen voelen in hun immense belangrijke taken, namelijk hun kinderen baren en ze opvoeden. Ze op te voeden, niet alleen in materiële waarden maar vanaf het begin wanneer ze jong zijn hun te leren dat ze op een bepaald ogenblik een Fragment van de Universele Vader in hen zullen ontvangen en dat ze steeds met Hem contact kunnen opnemen omdat dit hun persoonlijke begeleiding zal worden.

 

Om al deze moeders te ondersteunen die het welzijn wensen van hun kinderen op alle niveaus, die hen zal helpen met hun aanwezigheid, hun comfort door hun kinderen te helpen ontwikkelen en verantwoordelijke volwassenen te worden die God kennen en die een hulpvaardige houding zullen aannemen tegenover hun broers en zussen die minder kennis, minder vertrouwen in zichzelf hebben en die hen kunnen helpen en begeleiden naar deze ene waarheid: "dat iedereen broer en zus is onder één Vader, De Universele Vader."

 

Dank u mijn kinderen, dat is wat ik u persoonlijk wilde vertellen namens de Universele Vader en mijzelf, als Meester-Geest n ° 1, SIRAYA.

Tot weerziens mijn kinderen.

 

MALVANTRA MELCHIZEDEK: Malvantra hier. Dit werd aangekondigd door Meester-Geest n ° 1, de Stem van De Vader, SIRAYA, zodat de mensen van Urantia zouden begrijpen dat indien ze wensen op een andere manier en sneller te evolueren naar het tijdperk van Licht en Leven, er respect moet zijn voor de moeder en het werk van een moeder, net zoals de Universele Vader het werk van de Oneindige Moeder-Geest respecteert die werkt door de Moeder-Geesten, die werkt via de Meester-Geesten.

 

Het is tijd dat vele houdingen veranderen en dat de familie geest en het werk van een "moeder aan de haard" erkend wordt als een van de belangrijkste elementen om toekomstige generaties te scheppen die stabiel zijn, emotioneel in harmonie, intelligent met een hoger bewustzijn, een Morontia bewustzijn en dat ze hun mogelijkheden en capaciteiten kunnen experimenteren en ontwikkelen die hen door de Universele Vader met hun persoonlijkheid werden toegekend, onder leiding van hun Gedachtenrichter die een Fragment van Hem is.

 

Het is belangrijk dat de vader zijn rol speelt als vader en zijn familie beschermt en dat hij een voorbeeld vormt. Het is belangrijk voor kinderen, om grote zielen te doen groeien, dat ouders hun verantwoordelijkheid begrijpen als ze kinderen op de wereld brengen en terug hun exacte rol leren te spelen, zowel de vader als de moeder.

 

Dit zal eveneens een prioriteit zijn voor het jaar 2012. Dit moet geweten worden en het is voor die reden dat de Moeder-Geesten van de lokale universums meer kracht zullen ontvangen om jullie te helpen, u de moeders en al de vaders van de wereld om uw rol te begrijpen. Het zal de Oneindige Geest zijn, die door De Allerhoogste werkt, die dan deze grotere mogelijkheid aan uw Moeder-Geest Nebadonia zal doorgeven om de immense rol en het kapitale belang te doen begrijpen die een vader en een moeder te spelen hebben in de opvoeding van hun kinderen.

 

Dit werd aangekondigd door de Stem van De Universele Vader. Begrijp goed dat dit rechtstreeks van De Universele Vader komt. Dit werd aangekondigd door Meester Geest N°1 die voor Hem spreekt.

 

Ik hoop dat u het belang begrijpt van het bericht dat hier doorgeven werd voor de komende generaties.

 

Wij zullen dit bericht eveneens op vele plaatsen in de wereld doorgeven want de situatie is zeer ernstig in vele landen ten gevolge van het materialisme, van de religies en vele andere culturele oorzaken.

 

Moeders moeten in staat gesteld worden en voldoende tijd hebben om bij hun kinderen te zijn en ze moeten hun rol leren kennen en de vaders moeten een steun zijn voor de moeders en voor de kinderen in deze rol.

 

Dit werd u heel duidelijk en zo eenvoudig mogelijk gezegd zodat gans de wereld dit kan begrijpen en terugkeren naar deze fundamentele waarden.

 

Hoe meer mensen zich bewust gaan worden van dit bericht hoe meer het zich zal nestelen in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Hierdoor zullen we kunnen vooruitgaan en in een paar generaties vele dingen veranderen op deze planeet.

 

Dank u mijn kinderen. U loopt geen gevaar meer, u bent zeer beschermd. Er is slechts een ding waar u aandacht moet aan besteden en dat is om een zo laag mogelijk profiel aan te houden en elkaar blijven ondersteunen zoals u nu doet. Richt de aandacht niet op jullie daar u slechts studenten en leerlingen bent zoals de rest van de mensen hier op Aarde. Er is er niet een belangrijker of meer waard dan de andere. U bent allen kinderen in het bezit van een God Fragment, bekwaam om rechtstreeks te spreken met De Universele Vader en nu ook met uw Universele Moeder, zij die De Allerhoogste genoemd wordt in het Urantia Boek.

 

Dank u mijn kinderen, deze sessie is beëindigd. Dank u en tot weerziens.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina