TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS.

DEEL 7 – 2011.

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize.

Ontvangen door Kathy.

Datum :7 mei 2011 – opgenomen –

Aanwezig: B-Maya, E-Maya, Cyril en Kathy.

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

Monsanloran Melchizedek

KUWAYA- Meester Geest n°2 – De Stem van de Eeuwige Zoon

AYA – Meester Geest n°7 – De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste

Christus Michael (Jezus) en zijn partner Nebadonia, onze Moeder-Geest

TOMAS – Leraar.


MALVANTRA hier: Wij gaan beginnen. Ik groet u allen.

Ditmaal heeft het systeem met Reflectiviteit goed gewerkt. We hebben nogal snel en gemakkelijk contact kunnen leggen.

Ja, dit meisje hier heeft even het gevoel gehad alsof ze op een van die loopings was zoals u ze kunt vinden in uw pretparken, maar het werkte zeer goed en ditmaal veel sneller dan anders.

Dank u om hier samengekomen te zijn. Uw leraar Tomas is hier en hij zal uw vragen beantwoorden. Maar er zijn nog andere persoonlijkheden die eerst nog even iets willen zeggen.

KUWAYA: Dit is KUWAYA {K(u)wahiou} hier, de Stem van de Eeuwige Zoon, Meester Geest N°2 van Superuniversum N°2 (er zijn 7 Superuniversa die draaien rondom Havona en het centrale Paradijseiland).

Ik zie, mijn kinderen, dat u een kleine les georganiseerd hebt over de structuur van de Superuniversa, en de Orde van de Schepper-Zonen of Michael Zonen - die Zonen die ik samen met De Universele Vader heb geschapen alsook over de Orde van de Melchizedeks. Het is goed dat u studeert om te weten wie we zijn, zodat u ons niet allemaal in dezelfde zak stopt.

Want we zijn allemaal verschillend. Er zijn verschillende Orden van Geestelijke Wezens en het is goed om te weten wie uw buren en wie uw leiders zijn.

U leeft in een dorp op een kleine planeet die u Aarde noemt en wij Urantia. U kent de leider van uw klein dorpje en u kent zelfs zijn naam. U weet wie de tweede in rang is, u weet wie de politie is en u kent hun namen. U kent uw buren, en u weet dat er hier mensen rondlopen die afkomstig zijn van andere landen, van verregaande continenten, van plaatsen waar u nooit bent geweest. U hebt gehoord over hun leiders.

Uw kleine planeet maakt deel uit van een groot, zeer Groot Universum dat immens vele andere planeten bevat en vele lokale universa met al hun Constellaties, al hun Planeten Stelsels die door onze Administratie worden beheerd. Hiervoor werden immens vele Ordes van Hemelse Wezens geschapen en geleidelijk aan zult u hun namen leren kennen, hun Orde en hun functies. Dit zal belangrijk zijn voor u van zodra u op de Woningwerelden aankomt. U moet weten tegen wie u spreekt en hoe u ze moet aanspreken. U weet dat u een generaal anders aanspreekt dan een sergeant of een kolonel. U praat anders tegen uw buurman met wie u vertrouwd bent dan met een vreemdeling die van heel ver komt en verschillende gewoonten heeft als u. U moet dit alles weten en leren.

We noemen dit ""ethiek". U moet leren hoe zich te gedragen met al deze Orden en verschillende Wezens, hoe ze aan te spreken met respect, hoe u de verschillen moet eerbiedigen tussen alle wezens die u gaat ontmoeten en die afkomstig zijn van andere planeten, zelfs van andere lokale universa (100.000 lokale universa in één Superuniversum).

Alles wat u nu al hier kunt leren zal later voor u zeer nuttig zijn. Dit zal u des te beter voorbereiden op de taak die wij u zullen vragen te doen terwijl u hier nog op deze planeet woont. U, mijn drie jonge kinderen van het Maya-volk bent nog zeer jong, u hebt een heel leven voor u om ervaringen op te doen en te leren en u zal er genoegen in hebben. Wij zullen niet te veel druk leggen op u en willen ook niet teveel op uw schouders plaatsen. We zullen stap voor stap vooruitgaan en u zult later uw volk helpen om zich te herenigen en haar ancestrale waarden terug te vinden. Het is ook mijn volk daar het werd geschapen door mijn Zoon (Christus Michael – Jezus)) en ik voel mij een beetje als een grootmoeder voor jullie. Het is daarom dat ik mij bezig houdt met jullie welzijn en dat ik rechtstreeks tot jullie spreek.

Ik weet hoeveel u van uw volk houdt. Dat u trots bent op uw volk, op uw cultuur, maar zo veel dingen zijn ervan verloren gegaan. Nu moet u al deze dingen opnieuw leren, op een verschillende manier en wij zullen u daarvan een gedeelte onderwijzen, we zullen u daarin helpen. Wij zullen u helpen in alles waar u interesse in hebt, dat u wilt leren, wij zullen het op uw weg zetten en wij zullen u helpen om het te leren zodat u het later aan anderen kunt leren, aan uw kinderen, uw kleinkinderen of aan de jonge kinderen van de anderen.

Geniet van uw leven mijn jonge kinderen. U hebt een prachtig leven vol avonturen voor u. Speciale dingen zullen plaatsvinden om u heen, goede en slechte. Maar de slechte, of wat u slechte dingen noemt, zullen u versterken, zullen u krachtig maken, zeer zelfzeker, zodat niets u nog kan vernietigen. En de goede dingen zijn er om vreugde te brengen in uw leven. Want u hebt voldoening nodig anders zou u niet blijven voortgaan, niemand verlangt ernaar om enkel onaangename dingen te beleven in zijn leven.

Dank u, mijn kinderen, voor uw aanwezigheid en uw bereidheid om samen te werken met mij, zodat wij samen uw volk kunnen helpen om te evolueren zodat het zijn eenheid terug kan herwinnen en zijn vroegere waarden kan terugvinden. Tot weerziens aan u allen, mijn kinderen die hier aanwezig zijn.

AYA: Dit is AYA hier, Meester Geest N°7 van het Superuniversum waar u in leeft, het Superuniversum N°7, Orvonton genoemd.

Ja mijn kinderen, De Oneindige Geest heeft Zeven Meester Geesten geschapen en iedere Meester Geest heeft een Superuniversum geschapen met al de nodige Geestelijke Wezens om het werk te verrichten. Om het te beheren, om het te leiden en het te leiden volgens de Wil van de Universele Vader.

Door u iets meer te vertellen over de structuur van het Universum zal het gemakkelijker zijn om ons aan u voor te stellen.

En zeker, het woord « M-AYA » komt van « M » de Melchizedeks die de wereld leiden voor AYA : M-AYA!

{Opmerking Kathy december 2013: wij hadden gevraagd om bevestiging te krijgen van deze definitie van het woord "Maya". We hebben dit ontvangen. Ik concludeerde daaruit dat AYA de jonge Maya’s op hun gemak wou zetten, omdat ze op hun hoede zijn voor alles wat afkomstig is van de blanke mens sinds 500 jaar; dat AYA op deze manier hun vertrouwen wilde krijgen en een link wou maken tussen bepaalde goden van de oude Maya's en de Melchizedeks. Immers als God wordt aangeroepen onder verschillende namen in zoveel culturen... dan zal dat waarschijnlijk ook zo zijn voor degenen die de Melchizedeks genoemd worden in het Urantia Boek. De Maya's noemen zichzelf de "mensen van de mais" omdat hun beschaving zich pas echt is gaan ontwikkelen na de ontdekking van mais. U kunt het woord "Maya" echter terugvinden in Azië, Rusland, Japan, Islam... overal. Waarom? Zoek en u zult het vinden zoals ik. De etymologie van het woord Melchizedek is Hebreeuws – Malki Tzedek}.

Zij regeren over deze planeet en dit lokaal universum of beter ze helpen AYA, Christus Michael en uw Moeder-Geest Nebadonia het te beheren.

U bent afkomstig van een groots volk (de Maya's) en uw volk zal deze grootsheid terugvinden. U zult daaraan meewerken om dit te bereiken, door kleine plantjes te planten, kleine zaden te leggen, door een paar stenen te plaatsen zodat uw mensen het spoor zien dat zij moeten bewandelen. Dit zal beetje bij beetje gedaan worden, u zult daar het einde niet van zien maar u zult zeker het begin ervan meemaken. U zult helpen om deze beweging op gang te brengen, op vreedzame wijze en met het hart en onder leiding van God. Dank u mijn kinderen, dank u zeer. Tot later.

MALVANTRA: CHRIST MICHAEL is hier met NEBADONIA.

CHRISTUS MICHAEL: Hallo mijn kinderen, ik ben hier met uw Moeder-Geest. Ik ben blij en uw Moeder-Geest eveneens dat u onze plaats hebt begrepen in dit Groot Universum. We zijn blij dat u voortdeed met wat u gevraagd werd om de Aarde en haar bewoners te helpen. Het is belangrijk dat deze Aarde het pad terug bewandeld naar Licht en Leven. Dit is evenzeer belangrijk voor uw Planetenstelsel Satania, als voor uw Constellatie Norlatiadek, als voor ons lokaal universum Nebadon, als voor het Superuniversum Orvonton waarin u woont. Want vroeg of laat is het niet deze kleine planeet die naar het tijdperk van Licht en Leven zal evolueren, het zal gans het Groot Universum zijn. Uw Superuniversum moet dat ook nog bereiken. Dus u werkt niet alleen voor uzelf en uw kleine Aarde maar u werkt tegelijkertijd voor gans het Superuniversum waarin u leeft en waarin u geboren werd.

We kunnen zelfs praten over God de Allerhoogste, maar daar u nog niet de Verhandelingen hierover gelezen hebt in het Urantia Boek zullen wij wachten totdat u ze gelezen hebt en u er zelf vragen over stelt. Door te doen wat u doet helpt u ook met de groei van God De Allerhoogste.

Wij danken u voor al uw inspanningen mijn kinderen en wij vragen u om dit nog een paar dagen samen verder te doen.

MALVANTRA hier: Tomas zal beginnen met het antwoorden op uw vragen.

B-Maya: Ik dank u dat u ons de gelegenheid geeft om een paar vragen te stellen. Dit is een vraag van D-Maya die nu niet kon aanwezig zijn.

Vraag van D-Maya: op een dag ging ik naar een mis van één van de vele christelijke kerken die zich in mijn land bevinden en ze spraken over het "Boek der Openbaringen" en verwezen naar "de tweede komst van Christus", en zeiden dat op dat ogenblik alleen de uitverkoren christenen zullen worden meegenomen en naar de Hemel gebracht worden en dat de fysieke lichamen van de uitverkoren Christenen zullen herleven en dat ze zo allen naar de Hemelen zullen gebracht worden. Dat de anderen hier op Aarde zullen moeten blijven en veel rampen over hun hoofd zullen krijgen en dat ze onder de overheersing van "Het Beest" zullen moeten leven. Al deze christelijke kerken spreken hiervan en ik wil graag weten of dit waar is omdat het me bang maakt en me stoort.

TOMAS: Dank u B-Maya dat u deze vraag voor haar stelt.

Het Boek der Openbaringen en de Bijbels bevatten vele valse en slecht begrepen lessen. Ongeveer 1.500 à 1.700 jaar geleden bestonden er een groot aantal geschriften verspreid over gans het landgedeelte rondom de Middellandse Zee. De discipelen van Jezus, alsook destijds Jezus, woonden in deze regio's en verplaatsten zich daar om zijn woord te verspreiden. Tijdens het leven van Jezus werden er weinig dingen neergeschreven en Hij zelf vernietigde alles wat hij had geschreven. Het was pas na zijn dood aan het Kruis dat sommige van zijn discipelen begonnen verhalen te vertellen en dat anderen ze begonnen neer te schrijven. Er is weinig overgebleven van al deze originele geschriften Zo zijn er vele verhalen verteld en neergeschreven en de discipelen en de discipelen van de discipelen, hadden uiteindelijk allen verschillende leringen en verschillende overtuigingen.

Wat maakt dat u in gans het christendom, vele, vele verschillende overtuigingen zult vinden. Sommigen geloven in het Laatste Oordeel, anderen in de Extase en anderen in een eenvoudige dood. Nochtans beweren ze allen dat ze christenen zijn en zij spreken van Jezus als de Heer en ze hebben allemaal hun Bijbel. Dus alles wat u kunt zeggen van deze verschillende christelijke religies is dat ze twee dingen gemeen hebben: zij spreken van Jezus, ze spreken van - maar niet altijd-- de Liefde van de Vader, en ik sta erop “niet altijd” en ze hebben allen een Bijbel en deze Bijbels zijn allemaal verschillend.

Hoe zijn deze Bijbels tot stand gekomen?

In de 4de eeuw na Chr., was er voor de eerste keer in een Europees land iemand aan de macht die een staatsgodsdienst wilde en hij besloot om alle bisschoppen van het Middellands zeegebied bijeen te brengen. Ze moesten al hun geschriften meebrengen en een verslag maken van al wat ze onderwezen en wat hun overtuigingen waren. Ze hebben dagenlang besprekingen gehouden tot op de dag dat het Staatshoofd besloot wat hij in Het Grote Boek, de eerste Bijbel, wou geschreven zien en wat niet. Dus, ongeveer 350 jaar na de dood van Jezus aan het Kruis, verscheen een Bijbel, een boek met informatie, met juiste en onnauwkeurige informatie.

Later kwam Luther en Calvijn en vele anderen die andere visies en soms visioenen hadden en die hun eigen Bijbel opstelden. Op dat moment besloten zij wat er in hun Bijbel moest geschreven worden en wat niet. Na dit alles, na honderden en honderden jaren van geschillen, hadden ze allen hun Bijbel en hadden ze allen hun Jezus. De ene geloofde in dit en de anderen in dat en wat krijgt men dan: een heleboel waarheden en een heleboel valse waarheden.

Die volgelingen geloven in wat ze zeggen. Ze zijn eerlijk en overtuigd dat hun Boek juist is en het de waarheid bevat.

{Nota Kathy 12 december 2013: spijtig genoeg hebben wij ondervonden dat dit ook geldt voor het Urantia Boek dat op momenten zeer racistisch overkomt waardoor velen van onze groep er niet meer willen in lezen. Het gaf ons de indruk dat ook hier, voor gelijk welke reden, de mens zich er mee is gaan bemoeien, alsof dingen werden weggelaten en sommigen aan toegevoegd. Het werd mij ook bevestigd tijdens onze meditatie van 10 december 2013 en men heeft mij toestemming gegeven om volgend document dat nu op het web staat vanonder aan de sessie toe te voegen. De tekst is voorlopig alleen volledig in het Engels en slechts gedeeltelijk vertaald in het Nederlands. Ik laat iedereen de vrijheid om zich zelf een opinie te vormen en vraag om niet het kind met het badwater weg te gooien.}.

Maar dat wil niet zeggen dat u dat moet geloven. U hebt de “Geest van Waarheid” ontvangen van Christus Michael. U moet aan de “Geest van waarheid” vragen om u duidelijk te maken wat vals is en wat juist is.

Als er iets is dat u stoort en in de war brengt dan is het niet waar. God is een God van Liefde die enkel het beste wil voor zijn kinderen. Hij wilt u niet bang maken. Hij wilt u niet in moeilijkheden brengen. Blijf dus rustig en als u bang bent dan bent u bang, maar dan kan het niet goed zijn.

De reden waarom ze van « Extase » spreken en dat de lichamen van de overledenen terug zouden opstaan, komt voort uit een totaal onbegrip van wat er met de zielen gebeurt eenmaal ze het fysieke lichaam verlaten. Na de fysieke dood wordt de ziel naar de Woningwerelden gebracht of naar plaatsen waar ze nog blijft slapen tot de 2de Komst van Jezus en dat hij beslist welke van de “slapende zielen” terug tot leven mogen komen en kunnen “verrijzen” op de Woningwerelden.

De Woningwerelden zijn echter niet de Aarde en de Verrijzenis betekent dat ze een « nieuw morontia lichaam » zullen ontvangen en dat dit nieuw lichaam u meer capaciteiten zal bezorgen, een grotere intelligentie, een groter bewustzijn dan wat u nu hebt om met de Geest te communiceren en de Stem van de Universele Vader te horen. U zult dit alles leren in uw Urantia Boek wanneer u het zult ontvangen hebben. Lees erin want dit wordt er goed in uitgelegd.

Onthoudt slechts één ding: als mensen u zaken vertellen die u angst inboezemen, dan is het al voldoende om te begrijpen dat er iets in zit dat niet waar is. Doe vervolgens een meditatie en vraag raad, vraag om uitleg over wat u angstig heeft gemaakt en dat niet waar kan zijn. Dank u.

Volgende vraag a.u.b..

B-Maya: Dit is nog een vraag van D-Maya.

Vraag van D-Maya : Op een dag kwam er een vrouw naar mij die ik ken van ziens en ze zei me: « Ik geloof niet in God, ik geloof in Satan. Satan zal u redden want God wilt de Aarde en de Mensheid vernietigen. En jij, waar geloof jij in?”

Ik wist niet wat antwoorden en mijn vraag is het volgende: “Wat moet ik aan deze vrouw antwoorden?” Want dit alles komt mij zeer vreemd over.

TOMAS : Eerst en vooral moet uw geloof, uw EIGEN geloof in de Universele Vader STERK zijn en u moet uzelf afvragen: « zou een Vader van Liefde zoiets kunnen doen, namelijk zijn eigen kinderen vernietigen? » Sinds wanneer zou een Vader van Liefde zijn eigen kinderen willen vernietigen? Hij zou zoiets nooit doen.

Waarom vertelt Satan zulke dingen aan de mensen, dat alleen hij hen zou kunnen helpen omdat God de wereld en de mensheid zou vernietigen? Wat wou Satan bewijzen? Is hij uw Schepper? Wie is eigenlijk die Satan? Kunt u dat uitleggen?

De God van uw geloof, van mijn geloof is een God van Liefde die zijn kinderen helpt die Hem willen herkennen.

Herkent Satan God? Kent Satan deze God van Liefde? Of kent hij alleen een God van haat, een God die wil vernietigen om het plezier van te vernietigen. Er kan maar één God zijn, er kunnen er geen twee zijn.

De Enige Ware God is een God van Liefde die wezens geschapen heeft naar Zijn beeld, waarvan Hij wenste dat ze zouden groeien om te worden als Hij met een zuivere Liefde en Genade. Zou Hij Zijn kinderen en de Aarde willen vernietigen? Kan deze vrouw daarop antwoorden? Dank u.

Volgende vraag.

B-Maya : Dit is mijn vraag. Ik heb de healing techniek geleerd van Kathy, het creëren van een Licht Anker (Merkabah) van Goddelijke Liefde en ik heb de capaciteit om het te gebruiken en er rond te mediteren. Ik heb hier in deze sessies Goddelijke kennis opgedaan. Daarom vraag ik of wij deze kennis moeten verspreiden als missionarissen zoals andere religies dat doen in mijn land, opdat de mensen rondom ons zich hiervan bewust zouden worden. Of moeten we dat allemaal voor ons houden?

TOMAS : B-Maya, hoeveel tijd heeft het geduurd vooraleer u zelf die healing technieken hebt willen aanleren? Herinnert u zich dat? Was het dagen, maanden of enkele jaren? De mensen die dat willen aanleren, die daar klaar voor zijn om dit aan te leren zullen naar u toe gebracht worden. We zullen het u laten aanvoelen wanneer u over iets kunt spreken. Wij zullen u de woorden in de mond leggen als u ons toelaat om u te leiden. U moet niet uw land rondreizen, noch een vereniging oprichten om dit onderwijs te verspreiden, noch voor de healing technieken noch voor het gebruik van een permanent Licht Anker. Dat zijn allemaal dingen die voor meer geëvolueerde zielen zijn. Als de mensen daar klaar voor zijn dan zult u dat wel aanvoelen. Ze zullen naar u gebracht worden en wij zullen u een klein signaal geven, een tikje op uw hoofd zodat u weet dat u hierover kunt spreken. Maar dat is geen koopwaar dat u moet verspreiden of verkopen als missionarissen.

Wat wij u vragen om te doen is open te staan voor iedereen die zich in uw buurt bevindt, voor iedereen die in Een God van Liefde gelooft. Het is niet nodig te weten van welk christelijk Bijbels geloof ze zijn, dat heeft geen enkel belang. Wanneer ze zich niet goed voelen en ze zien dat u zeer succesrijk bent, dan kunt u hen zeggen: “Ik geloof in God. Ik geloof in een God die in mijn hart woont en ik spreek constant met Hem. Eenmaal per dag ga ik rustig zitten en vraag ik Hem om mij te richten. Vervolgens tracht ik aan niets te denken en ik wacht tot de woorden komen. Soms komen ze, soms niet, maar als ik stop en ik open mijn ogen dan weet ik altijd wat ik moet doen.”

U mag deze woorden zeggen alleen aan iemand waarvan u voelt dat hij of zij daarvoor open staat en tijdens een gewone conversatie.

Vooraleer u dergelijke dingen zegt tegen mensen vraag eerst aan uw gidsen, aan uw engelen en uw God Fragment die u begeleiden dat ze u de juiste woorden laten uitspreken tegen de persoon die voor u staat en dat die mens nodig heeft om te horen. U moet misschien slechts twee woorden zeggen, twee zinnen of drie zinnen. Misschien gaat u wel enkele minuten praten en u zult waarschijnlijk niet begrijpen waarom u juist die woorden tegen deze mens zegt maar dat zullen de juiste woorden zijn die deze persoon moest horen. U kunt daar niet over oordelen, maar wij weten het en wij plaatsen die woorden in uw mond en u herhaalt ze gewoon. Op die manier gaat u uw broers en zussen helpen, onder onze leiding en u gaat daardoor het juiste doen. U zult de mensen vertellen wat ze nodig hebben om te horen en niet wat u hen wilt vertellen. Beantwoord dit uw vraag? (Ja). Zijn er nog vragen?

B-Maya: Dit is onze laatste vraag en ze is gesteld door E-Maya.

Vraag van E-Maya : Ik heb het soms moeilijk om de gedachten in mijn hoofd stil te leggen na een zware dag wanneer ik wil mediteren en dan krijg ik geen boodschappen door. Wat moet ik doen om sneller mijn gedachten tot rust te brengen als ik in de stilte ga zodat ik mijn informatie kan ontvangen?

TOMAS : E-Maya, wanneer u wilt mediteren, wanneer u in de stilte gaat, dan moet u dat doen op het geschikte moment wanneer u rustig bent. Dan gaat u zitten en u doet uw ademhalingsoefeningen, u zegt dat u in meditatie wenst te gaan met de bedoeling om naar uw “Innerlijke Zachte Stem “te luisteren en zijn leiding te ontvangen dan sluit u uw ogen en u blijft rustig zitten. Ja, uw geest is heel druk bezig en al uw kleine dagelijkse zorgen zullen naar de oppervlakte komen in uw menselijk bewustzijn. Wanneer u zich daarvan bewust bent tracht dan opnieuw aan niets te denken. Deze korte momenten zijn voor ons voldoende om de boodschappen door te geven.

In het begin zult u niet onmiddellijk stemmen horen en u gaat er ook niet zeker van zijn als u ze hoort. Maar na een tijd en door het alle dagen te doen zult u zien dat het altijd maar verbeterd. Het is belangrijk dat als u in meditatie gaat u een moment uitzoekt waar niemand u stoort. Neem 30 minuten als u daar de mogelijkheid toe hebt. In 30 minuten zullen er voldoende minuten zijn waar u aan niets denkt en dat wij onze boodschappen kunnen doorgeven.

Inderdaad, u zult niet altijd stemmen horen en u zult niet altijd duidelijk horen wat men u zegt. Het is in uw ziel, in uw onderbewustzijn, dat het doorkomt. En als u uw ogen zult openen dan zult u het gevoel hebben dat u uw antwoord kent maar dat het is alsof u het juist vergeten bent. Dan kunt u uw dag verder doorbrengen of naar bed gaan en een goede nachtrust hebben.

Maakt u niet teveel bezorgd over al wat er rondom u gebeurt, dat gaat u niets brengen. Doe wat u moet doen en als er een probleem is dat u kunt oplossen, los het op. Als u daar niet in lukt ga dan in meditatie en vraag om geleid te worden. We zullen u helpen. U zult ons misschien niet horen maar u zult plots uw ogen openen en zeggen: “Oh mijn God, ik heb zojuist een briljant idee gehad en dankzij dat kan ik het probleem oplossen.”

Het vraagt tijd voor iedereen en dagelijkse praktijk om stemmen te horen. Als iemand u zegt dat hij altijd al de boodschappen hoort die in zijn dagelijks bewustzijn opduiken geloof hem niet. Iedereen, maar dan ook iedereen heeft hetzelfde probleem. Echter na een tijd, soms na jarenlange praktijk zal het zeker en vast komen. Het is beter te mediteren en te trachten uw dagelijks bewustzijn stil te leggen en dan kan het gebeuren dat u in een “diepere meditatieve toestand” geraakt en dan zult u vroeg of laat een zachte stem horen, alsof een klein meisje u zachtjes in het oor spreekt en dat zal dan waarschijnlijk uw Engelbewaarder zijn die u zult horen. Beantwoord dit uw vraag? (JA).

Vragen van Cyril en Kathy gesteld door Cyril aan Tomas.

Wij hebben vragen over de Zeven Woningwerelden en over de communicatie tijdens het Morontia Leven.

Vraag : Is onze levensduur op de Woningwerelden gelimiteerd zoals op Aarde of krijgen we iedere keer de tijd om onze lessen te leren vooraleer men naar een andere Woningwereld overstapt.

TOMAS : Wanneer u op de Eerste Woningwereld terechtkomt dan zal uw leven niet zo verschillend zijn van uw leven hier op Aarde. U zult een “nieuw Morontia lichaam” gekregen hebben met meer capaciteiten, een grotere intelligentie met dezelfde persoonlijkheid en identiteit. U zult heel goed weten wie u bent en wie u geweest bent. U zult zeer verbaasd zijn als u daar uw ogen zult openen en dat u zult zien dat u zich op een nieuwe wereld bevindt. U zult daar niet alleen zijn.

U zult vele nieuwe dingen leren en veel nieuwe lessen volgen. U zult enkele dagen tijd krijgen om te beslissen wat u wenst aan te leren, waar uw voorkeur naar uitgaat. U zult niet de keuze hebben tussen tienduizend zaken maar u zult wel een keuze kunnen maken.

Luiheid wordt daar niet geaccepteerd. Met luiheid willen we zeggen: “ja, ja ik zal het morgen wel doen. Ik heb nu geen tijd en lust hoor, ik zal het later doen.”……. Dat soort dingen. Als wij zien dat u er moeite voor doet dan zult u alle hulp krijgen en de nodige tijd om al de kennis te vergaren van elke wereld die u zult doorlopen.

Als u vanaf het begin gaat slenteren en weerwillig bent dan zult u niet veel leren. Dat is uw vrije keuze. Maar dan zult u zich wel op termijn een probleem op de hals halen. U zult moeten beslissen of u deze lange evolutieweg wel wilt opgaan. Want als u daar niet veel lust toe hebt, dat u niet erg enthousiast bent, dat u daar geen moeite wilt voor doen dan zult u achteruit boeren en men heeft u al verteld wat er gebeurt als u achteruit gaat. Beantwoord dit uw vraag? (JA).

Vraag : Ik heb gelezen in het Urantia Boek dat iemand die niet de ervaring heeft opgedaan om kinderen op te voeden in zijn leven, eerst deze ervaring moet opdoen op de Woningwerelden vooraleer men andere dingen kan aanleren. Ik was zeer blij toen ik dat las want ik heb geen kinderen gehad in mijn leven en ik heb dat erg gemist. Kunt u hier meer commentaar over geven?

TOMAS : Men moet ervaring opdoen met het opvoeden van meerdere kinderen (3) zeker tot op hun 16 jaar en dat is iets zeer belangrijk. Dit wordt allemaal gezien geval per geval want er zijn mensen die vele kinderen hebben gehad, anderen hebben maar één of twee en soms sterven deze kinderen zeer jong en dan hebben zij niet méér kansen gehad dan u om deze ervaring op te doen.

Kinderen opvoeden van zeer jong tot op een leeftijd waarop ze meer verantwoordelijk zijn is iets dat u verantwoordelijkheidsgevoel meebrengt en een verlangen om te dienen, juist omdat u verantwoordelijk bent voor een kind. U moet dat kind voeden, leren lopen en zich te leren gedragen, leren spreken en zijn eerste stappen helpen doen en nog zoveel andere dingen. Vervolgens moet het leren wat kan en wat niet kan. Vervolgens komt de adolescentie en dan worden ze moeilijker en veeleisender. En telkens krijgt u een ander kind met andere eisen en andere noden waarmee u zult geconfronteerd worden en al deze leeftijden zijn sterk verschillend en hebben verschillende behoeften.

Het zijn zeer nuttige en waardevolle ervaringen want later zult u moeten handelen als ouders voor kinderen die zullen zijn als nieuwgeborenen. U Aardse mensen u bent nieuwgeborenen, uw zielen zijn nog niet volwassen. U bent nog slechts kleine kinderen en u zult dus later taken krijgen zoals ik om kleine dingen aan te leren aan zeer jonge zielen. Wat voor u nu zeer zwaar schijnt en groots, wel dat zijn in feite nog zeer kleine dingen in vergelijking met alles wat u nog zult moeten leren.

De verantwoordelijkheid van het opvoeden van kinderen is iets dat moet aangeleerd worden. U kunt deze ervaring opdoen op de werelden van de Materiële Dochters en Zonen, de werelden van de Adam en Eva’s die vele kinderen hebben en waar u kunt leren hoe kinderen op te voeden. U kunt het ook aanleren op de Wereld der Volkomenen, Woningwereld n°1 in hun proef-kinderhuizen. U zult die kans krijgen en die mogelijkheid. Want het is een kans en het is iets dat men moet beleefd hebben of dat nu hier op Aarde is of op de Woningwerelden. Beantwoordt dit uw vraag? (ja).

Vraag : Het leven op Woningwereld nr°1 gelijkt veel op ons aardse leven. Men drinkt er, men slaapt er en men staat er op. Wat zijn de andere dingen die we daar doen?

TOMAS : Wel u zult daar leven een beetje zoals hier. U zult naar school gaan, bepaalde dingen aanleren zoals talen. U zult uw huis en uw tuin kunnen verfraaien. U zult in vele dingen dienstig kunnen zijn en u zult recreatie hebben. Het zal niet zozeer verschillen van hier. Er zal altijd een taak zijn om te doen, u zult een huis hebben, een kleine baan, u zult naar school gaan, u zult vele dingen bestuderen, u zult in een klein dorp of in een groter dorp leven, in een gemeenschap, u zult buren hebben, het is niet veel verschillend. Het leven gaat voort zoals men zegt. Beantwoordt dit uw vraag? (Ja)

Vraag : Over de verschillende talen. Wanneer we op de eerste Woningwereld aankomen dan kennen we enkel de taal van ons aardse leven. We hebben gelezen dat men daar verschillende talen moet aanleren. Er is de taal van ons Planetenstelsel Satania, van ons lokaal universum Nebadon en van ons Superuniversum Orvonton. Er zijn tolken en vertalers. Maar hoe communiceert men daar? Door te spreken of via de gedachte zoals telepathie en waarom zijn er al die vertalers en tolken nodig?

TOMAS : Als u op de eerste Woningwereld aankomt, zal men u samen zetten met mensen die uw taal spreken en die van uw planeet afkomstig zijn. U zult spreken want u bent nog niet klaar om zuiver via de gedachte te communiceren. Dat is iets voor veel later wanneer u “geestelijke wezens” geworden bent.

Op de Woningwerelden komen er niet alleen mensen afkomstig van Urantia. Er komen mensen aan van de andere planeten uit uw Planetenstelsel Satania (Satania heeft nu meer dan 600 bewoonde planeten. Urantia is nummer 606). Zij spreken niet dezelfde taal als u. De eerste taal die u zult aanleren is die van uw planetenstelsel Satania, zoals al de anderen die afkomstig zijn van de andere planeten.

U zult daar ook reizen, u zult niet in uw huis opgesloten zijn. U zult andere mensenzielen ontmoeten, zielen afkomstig van andere planeten in uw schoolklassen die daar ook komen om die talen te leren en andere lessen. Dat maakt dat bij iedere ontmoeting, bij iedere vergadering er nood is aan tolken en vertalers.

Als u iemand gaat ontmoeten van een andere planeet die er een andere filosofie op na houdt over hoe het universum is samengesteld en wie God is, dan zullen jullie daar beiden anders over spreken en dan is er een tolk nodig die dat moet uitleggen zodat jullie elkaar niet in de haren vliegen. Opdat u elkaars gedachtegang goed zou begrijpen. Het zijn de vertalers die vertalen. De vertalers van de Morontia Werelden (half-materiële-half spirituele werelden) zijn echter zeer bekwaam, meer bekwaam dan die op Aarde. Maakt u dus niet ongerust, dat is allemaal zeer gemakkelijk voor hen, het is hun specialiteit en ze doen dat zeer goed.

Later in een verder stadium van uw evolutie gaat u de taal leren van uw lokaal universum Nebadon. Iedere keer dat u van wereld veranderd zult u andere dingen bestuderen totdat u uiteindelijk die wereld bereikt waar u dan de taal van uw Superuniversum Orvonton gaat aanleren.

Het is als hier waar er landen zijn die twee tot drie talen voeren en waar de leerlingen de landstalen aanleren. U zult daar hetzelfde doen.

Waarom al deze tolken en vertalers?

Wel ieder Superuniversum van de zeven die er bestaan heeft zijn eigen taal. Dus als er een grote verantwoordelijke van Superuniversum n°5 een grote verantwoordelijke van Superuniversum n°7, het uwe, wilt gaan bezoeken dan hebben ze tolken en vertalers nodig want ze spreken niet dezelfde taal. Ook daar zijn er tolken en vertalers nodig als ze niet de taal van het Paradijs of van Havona spreken. Want vanaf een zeker evolutie stadium moet ook iedereen de taal van het Paradijs aanleren.

Iedereen moet elkaar kunnen begrijpen en niet enkel in woorden. Het taalgebruik moet ook geïnterpreteerd worden tegenover elkaar wegens al deze verschillende standpunten, al deze verschillende vormen van evolutie.

U kent dat probleem toch ook hier op uw planeet. Als een bedrijf een naam zoekt voor een product dat over gans de wereld moet verdeeld worden, wat doet zij? Ze doen onderzoek in alle talen om te zien of deze “naam” al bestaat en dat het misschien geen scheldwoord is in een andere taal. Wij hebben dus ook tolken hier die de beleeftijdsgebruiken uitleggen van de ene aan de andere en dat dit wederzijds moet gerespecteerd worden.

Er zijn hier mensen op Aarde die om een akkoord te bezegelen op de grond speken en aan de andere kant van uw wereld als ze dat zien zijn ze verafschuwd. Het is nochtans hetzelfde, om een akkoord te bezegelen zal de ene inkt en papier gebruiken en de andere zal op de grond speken.

Daarom hebben wij hier tolken en ook u zult lessen moeten volgen in “ethiek” om te weten hoe u zich moet gedragen tegenover Spirituele Wezens, wezens van verschillende Ordes, met sommige mensenzielen die afkomstig zijn van andere planeten en van andere lokale universa (100.000 lokale universa in één Superuniversum) of zelf van andere Superuniversa. Beantwoord dit uw vraag? (ja)

Vraag : Als men hier op Aarde moeilijkheden heeft om andere talen te leren blijft deze handicap bestaan op de Woningwerelden?

TOMAS: Zoals ik het daarstraks heb verteld zult u een ander morontia lichaam krijgen met een groter intellect en grotere psychische capaciteiten. Dit nieuw lichaam is als een nieuw voertuig dat veel meer mogelijkheden biedt. Als u hier op Aarde een voertuig had die u problemen bij het schakelen veroorzaakte wel dan zult u op de Woningwerelden een nieuw voertuig krijgen dat automatisch zal schakelen en waar u dat soort problemen niet meer zult hebben.

De problemen die men tegenkomt hier op uw wereld om nieuwe talen aan te leren komen niet noodzakelijk voort uit een fysisch gebrek van de hersenen. Dat komt meestal van een gebrek aan wilskracht, de moeite willen doen om het aan te leren, er de tijd willen voor nemen en de discipline aanhouden. Dikwijls is het een gebrek aan interesse die u belet om iets aan te leren, wat ook één van de redenen kan zijn waarom men moeilijkheden ondervindt.

Vraag: De “glazen zee” verschijnt vanaf de 2de Woningwereld. Wat is haar functie?

TOMAS : De glazen zee is een immens Crystal die men kan vergelijken met een immens open vergaderplaats. Een vlieghaven waar alle “transportengelen” met de genodigden en de bezoekers landen. Waar de mensen afkomstig van de verschillende planeten, van verschillende universums elkaar ontmoeten, waar men zelfs festivals kan organiseren. Men kan dit Crystal gebruiken voor het communicatie systeem met de Reflectiviteit waarmee men dingen aan bezoekers kan tonen die zich ergens anders voordoen.

Het is als een grote openlucht bioscoop om het te vergelijken met iets op uw wereld, waar hemelse wezens en mensen van overal kunnen samenkomen om een feest te kunnen volgen dat ergens anders plaats vindt, bijvoorbeeld op het Paradijs, of als er speciale evenementen georganiseerd worden waar iedereen daar samenkomt. Het is dat Crystal die de aankomst en het vertrek van de bezoekers vergemakkelijkt, die ook het Reflectiviteits- communicatiesysteem vergemakkelijkt voor grote massa’s en die inderdaad voor de eerste maal verschijnt op Woningwereld n°2.

Volstaat dit antwoord? (ja). Zijn er nog andere vragen? (Neen, dank u).

Ik dank u allen om hier aanwezig te zijn en ik hoop dat u tevreden bent met mijn antwoorden.

Dan zeg ik u allen tot weerziens en wij zullen elkaar terug ontmoeten tijdens de volgende sessie die u zult organiseren. Ik veronderstel dat dit volgende maand zal zijn, het is zoals u er de voorkeur aan geeft. Tracht zoveel mogelijk volk bijeen te brengen want het is belangrijk voor de zes mensen van uw groep.

MALVANTRA hier: Het is gedaan voor vandaag. Wij danken u om bijeen gekomen te zijn en om geluisterd te hebben naar deze lange sessie en het geduld opgebracht te hebben daar ze in 2 talen werd gevoerd. Het is belangrijk dat u ondervindt dat wij iedereen respecteren en dat ook wij meerdere talen kunnen spreken.

Dag mijn kinderen, ik dank u dat u allen tot hier gekomen bent, wij appreciëren dat werkelijk en wij appreciëren de moeite die u moet doen om tot hier te geraken. (de Maya’s moeten soms 1u30 reizen om onze locatie te bereiken). Dag allemaal.

EINDE.

Mezza Verde Groep

http://www.mezzaverde.comHet hogergenoemd document bevindt zich op volgende website:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Urantia_Book

startpagina