Zal Monjoronson weldra zichtbaar zijn voor sommigen?

Sessie n° 3 van 14 januari 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril, Carole, E-Maya en Wivine

Ontvangen door Wivine.

{Nota Wivine: ik heb Engels leren spreken in 2008. Mijn taal is Nederlands (Vlaams) en onze groep hier in Centraal America is multicultureel en meertalig. De meeste van onze groep zijn pas een jaar geleden begonnen met het lezen van het Urantia Boek. Dat is de reden waarom de Hemelse Wezens zich altijd formeel presenteren. Zij doen dit sinds het begin van onze opgenomen groep-sessies in februari 2011 en ik citeer een van hen hier: "opdat………U ons leert onderscheiden en dat u ons niet allemaal onder één noemer plaatst."}.

Bezoekers: AYA, Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7, De Stem van de Triniteit en van De Allerhoogste.

                 MONJORONSON, Magistraat – Avonal Zoon van de Magistraat Missie.

Aya sprak na 1u11min                       Totale Duur: 1u27min.

AYA: Dit is AYA hier. Mijn kinderen, we gaan vandaag geen tests doen om u allen te leren onze boodschappen door te geven daar wij iets aan te kondigen hebben aan de mensen die zich bewust zijn van de Magistraat Missie.

Monjoronson hier: Ik ben Monjoronson. Ik ben een Avonal Zoon geschapen door De Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest. Ik kom hier om Christus Michael, uw Schepper Zoon te helpen die geschapen werd door De Eeuwige Zoon samen met De Universele Vader. We hebben dezelfde Moeder, namelijk De Eeuwige Zoon-Moeder.

Ik kom hem helpen met een Magistraat Missie en vele Melchizedeks zullen met mij komen om zijn Plannen te helpen ontvouwen. We moeten deze wereld op vele manieren versnellen. Vorige week heb ik jullie aangekondigd dat de Magistraat Missie begonnen was. We zijn inderdaad vele mensen aan het voorbereiden over de ganse wereld in veel verschillende programma's en met vele leringen die de mentaliteit, de geest en het bewustzijn van deze wereld beginnen te veranderen.

Er is een groep die begonnen is in de Verenigde Staten en in Australië om de mensen te laten weten dat er een Magistraat Missie zou komen. De mensen die de term "Magistraat Missie" kenden waren de lezers van het Urantia Boek. Wij hebben vele T/R’s (verzenders/ontvangers) voorbereid om onze stemmen en onze ambassadeurs te zijn. Deze T/R's en sommige personen die het bewustzijn van zovele mensen hebben voorbereid op het feit dat er zoiets als een Magistraat Zoon zou komen met een Missie, wachten op mijn komst in het vlees om mij te kunnen ontmoeten en mij te zien alsook de andere medewerkers van mijn Staf.

We begrijpen dit. Wij begrijpen het verlangen uit het oogpunt van een menselijk wezen die ons wilt zien en met ons wilt samenwerken tijdens zijn sterfelijk leven. Onze lichamen zijn in voorbereiding en voor de meesten van ons zijn ze klaar. Ze zijn niet klaar in de zin dat ze volledig gematerialiseerd zullen worden in het vlees daar dit veel te snel, veel te gevaarlijk voor ons zou zijn om nu te doen.

Wat we nu gaan doen is onszelf aan die mensen tonen met wie wij willen spreken en contact hebben. Dit is tot hiertoe niet gebeurd maar in een nabije toekomst zal dit kunnen en begin niet al vanaf morgen hierop te wachten. Binnen een paar jaar in uw tijdrekening zullen wij beginnen te verschijnen op uw wereldbol en zult u ons kunnen zien in Morontia lichamen de tijd die nodig is om dingen met u te bespreken. Wij zullen ons tonen aan verschillende kleine groepen, aan mensen die bereid zijn om ons te zien en met ons te spreken over wat er gedaan moet worden. Dat is wat u kunt verwachten in de nabije toekomst.

In tussentijd zullen al deze groepen die nu samenkomen, en zij komen uit alle religies en geloven over de ganse wereld, meer en meer geleid worden naar de kennis dat we op een dag voor hen zichtbaar zullen zijn.

Daarom moet er aan jullie lichamen die in voorbereiding zijn nog enkele aanpassingen gebeuren en u moet meer verbinding krijgen met het communicatie systeem met Reflectiviteit dat wij aan het installeren zijn om beter met u te kunnen communiceren. Dit alles neemt tijd in beslag.

De echte komst in het vlees van Adam en Eva, hun kinderen, mijn Staf en de Melchizedeks zal nog een paar decennia duren.

Wanneer er groepen hiervoor klaar zijn en ze geen angst meer hebben voor ons, dan kunnen wij ons laten zien. Het zal een tussenstadium zijn.

Dus voor de komende 20 tot 50 jaren moet er niemand een bed of een huis voor ons klaar maken daar wij in dit stadium daar nog geen nood aan hebben. We hebben besloten om dit op deze manier te doen, via dit intermediaire stadium, omdat er nog veel te veel zaken voorbereid moeten worden en opgezet.

Ik wenste aan te kondigen aan diegenen van de “Magistraat Missie” die dit willen weten en die wachten op mijn komst, dat ik al zeer dichtbij hun sta. Dat ik hen allen volg en wanneer u bereid bent in “meditatie” te gaan en liefst in groep dan kunnen wij u beter verbinden en u voorbereiden zodat uw lichaam en uw zintuigen een upgrade kunnen ontvangen, zodat uw lichaam meer Morontia materiaal in zich krijgt en dat uw bewustzijn meer met uw groeiend Morontia Bewustzijn geïmpregneerd wordt. Als u in groep mediteert dan kunnen we dit veel sneller bewerkstelligen.

Wij begrijpen dat niet iedereen in staat is om een groep om zich heen te vormen en wanneer we over een groep spreken dan spreken we over minimaal 2 personen.

We kunnen hen die een groep vormen beter voorbereiden en hun bewustzijn op een hoger Morontia niveau brengen. Dan kunnen wij ons gaan verdichten zodat ik op een dag in het midden van uw groep zal staan om u toe te spreken, u te onderwijzen en uw vragen te beantwoorden.

We gaan de naam Monjoronson voor een tijdje behouden daar een andere naam alleen voor verwarring en onnodige discussies zal zorgen. Dus zoek niet achter mijn echte naam of mijn hemelse naam want dit zal nog lang geheim blijven.

Dat is alles wat ik te zeggen had en ik dank al de mensen van de “Magistraat Missie” die mijn komst sinds zulk een lange tijd aan het voorbereiden zijn en de mensen bewust gemaakt hebben dat een dergelijke Missie zou opgestart worden.

Ik dank u allen hartelijk.

De Magistraat Missie is inderdaad onder weg.

Tot wederzien mijn kinderen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina