Christus Michael vraagt uw hulp.

 

Sessie nr.4 van 21 januari 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril, Carole, B-Maya en Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers :   AYA – Meester Geest n° 7 van Superuniversum n°7, Orvonton.

                   Malvantra Melchizedek

                   Christus Michael- Jezus- Schepper Zoon van dit lokaal universum Nebadon.

 

AYA sprak na 1u11 min                 Totale duur meditatie: 2 uren

 

AYA : Hello, dit is AYA hier. Uw Meester-Geest n°7 van het Superuniversum n°7 Orvonton. De Stem van de Triniteit en van De Allerhoogste, uw Goddelijke Koningin die op een dag bekroond zal worden met haar “Kroon van Zeven Juwelen” om dan De Almachtig Allerhoogste te worden. Wat u de “Kroon met Zeven Juwelen” noemt is een symbool voor God de Zevenvoudige.

 

Als God de Zevenvoudige zal geëvolueerd zijn samen met de Alziel van De Allerhoogste, dan zal God De Zevenvoudige die nu de zeven Superuniversa en de Lokale Universa beheert, de volledige macht overdragen aan uw ALLERHOOGSTE Koningin-Moeder.

Zij die deel uitmaken van God de Zevenvoudige zullen dan andere functies krijgen met en in De Allerhoogste die op dat ogenblik De Almachtig Allerhoogste zal geworden zijn om verder te evolueren in God De Ultieme.

 

Jullie maken daar deel van uit. Jullie zijn de kinderen van De Allerhoogste en van God de Zevenvoudige. Als jullie verder evolueren naar de Universele Vader, gaan jullie ook deel uitmaken van de “Juwelen van de Kroon” van God De Allerhoogste om haar te helpen verder te ontwikkelen en dan zult u ook in een verder stadium van evolutie terechtkomen.

 

Dit is een nieuwe kleine les die wij jullie geven. Meer hierover gaan jullie vinden in het Urantia Boek.

 

De Allerhoogste, uw Koningin Moeder wenst jullie toe te spreken.

 

{Nota Wivine: toen ik eindelijk De Allerhoogste een beetje begon te begrijpen tijdens de lezing van het Urantia Boek, zag ik Haar als een jonge Moedergodin die op een dag gekroond zou worden met een ‘kroon van Zeven Edelstenen’ om dan als De Almachtig Allerhoogste de volledige macht te ontvangen over de zeven Superuniversa en de zich ontwikkelende buitenwerelden. Ik had zelfs gevraagd aan De Universele Vader, mijn Grote Pappie, om aanwezig te mogen zijn de dag van haar bekroning. Het is een beetje sprookjesachting, ik weet het, maar het is mijn manier om al deze Goddelijkheden dichter bij mij te brengen en ze te onderscheiden tot op de dag dat ik wat groter en slimmer geworden ben.}

 

De Allerhoogste: mijn jonge kinderen, het bezorgd mij zulk een vreugde dat u in een stadium van ontwikkeling gekomen bent waar u Mij kunt bereiken met uw hart. Men heeft u uitgelegd dat ik samengesteld ben uit Planetaire Allerhoogsten en dat uw Planetaire Allerhoogste ‘Urantia’ genoemd wordt. Al deze Allerhoogsten maken deel uit van mijn lichaam, van mijn Alziel en evolueren dankzij uw ervaringen. Ze absorberen uw ervaringen en aldus groeien ze op en daar ze met mij verbonden zijn verkrijg ik via hen al mijn informatie over u. Blijf verder experimenteren in uw leven, blijf verder leren door uw Universele Vader lief te hebben die ook de Mijne is.

 

Ga door mijn kinderen met al wat u doet en reik uw hand uit naar diegenen die uw hulp zoeken zonder hen te overdonderen, met respect voor hun geloof en hun niveau van ontwikkeling en laat gewoon uw hart spreken. Voor al het overige, mijn kinderen, zullen uw gidsen, uw engelen en uw God Fragment u begeleiden in wat u moet zeggen zodat deze mensen de wijsheid kunnen ontvangen die schuilgaat achter de woorden die u zult uitspreken. Het God Fragment van de persoon tegenover u ontvangt hierdoor de nodige grondstof waarmee hij kan werken in het bewustzijn van die persoon voor u die behoefte heeft aan nieuwe kennis en om dichter bij De Universele Vader te komen.

 

U zult mensen ontmoeten van alle ontwikkelingsniveaus, u zult mensen ontmoeten met zielen die verder staan dan de uwe en u zult van hen leren en u zult zielen ontmoeten wier niveau van ontwikkeling nog steeds op een zeer klein stadium staat en die nood hebben aan wijze woorden zodat hun God Fragment iets heeft waarmee hij kan voortwerken.

 

Ik leg het u simpel uit mijn kinderen maar er liggen grote wijsheden achter mijn woorden en tracht deze wijsheden aan te voelen en te begrijpen met uw hart.

 

Als u wijsheid leest afkomstig van boodschappen van anderen, benader en lees ze met uw hart zodat u de wijsheid en de woorden begrijpt die we probeerden door te geven aan deze mannelijke of vrouwelijke transmitter. Want zelfs als de woorden schokkend zijn voor u zit er nog altijd wijsheid achter om te begrijpen die u zal helpen en die u zal leiden naar nieuwe kennis om u te doen groeien.

 

Als er woorden u pijn doen, laat ze achter u. Deze woorden werden niet uitgesproken om u te schokken. Misschien zijn deze woorden niet voltooid of is de woordenschat die gebruikt werd niet degene waarmee u de wijsheid die erachter zit kunt begrijpen.

Daarom, vooraleer u iets leest, vraag aan uw Moeder-Geest Nebadonia om samen met u deze berichten te lezen en elke keer als er iets is dat u schokt zal ze u de Geest van Waarheid geven en zal ze u de waarheid laten zien die niet duidelijk werd uitgedrukt en dat zou weleens iets geheel anders kunnen zijn dan wat u in eerste instantie eruit had begrepen.

 

Er komt niets onder uw ogen zonder bedoeling. Lees alles met uw hart en vraag aan uw Moeder-Geest Nebadonia dat ze u de wijsheid influistert die zich achter de woorden bevindt en die niet werd uitgesproken.

 

Tot weerziens mijn kinderen. Dit gesprek heeft mij een groot genoegen bezorgd. Dit is iets dat gewoonlijk niet gebeurt. Onze Universele Vader heeft mij deze mogelijkheid gegeven op mijn aanvraag. Dank u mijn kinderen. Tot weerziens.

 

Malvantra hier: We willen u aankondigen dat we gaan beginnen met nieuwe reizen en verplaatsingen voor te bereiden zodat u voor ons sommige activiteiten kunt uitvoeren. We gaan er nog niet veel over zeggen, maar het is op gang. De Universele Vader heeft ons andere middelen gegeven om uw vermogen om onze berichten te ontvangen te verhogen. Met deze nieuwe mogelijkheden, die u nodig hebt om u door ons naar behoren te laten leiden, kunnen we herbeginnen met acties te ondernemen daar waar het nodig is. U gaat Licht Ankers implementeren waar het moet en dan kunt u terwijl die oorden "schoonmaken" en de zielen van uw broeders en zusters helpen die zich bekeerd hebben opdat ze hun pad naar Het Licht en hun opklimming kunnen terugvinden volgens de Plannen van Christus Michael (Jezus)en De Universele Vader. Wij willen niet meer spreken over Lucifer en Caligastia daar het niet meer nodig is. Deze namen moeten stilaan vervagen uit het bewustzijn van de mensen want ze boezemen angst in. Als er iets is dat wij best kunnen missen op deze wereld is angst voor demonen, duivels, spoken en al dat gedoe.

 

Het is voldoende dat de mensen begrijpen dat niet alle zielen van mensen gestorven door geweld, foltering of in uiterst onaangename omstandigheden in de buurt blijven van hun lichaam omdat ze geen geloofsovertuiging hadden in de Liefde van een Universele Vader. Vaak beseffen ze niet dat ze hun fysiek lichaam verloren hebben en dat ze dood zijn. Zij voelen zich nog steeds in leven en willen soms communiceren met de levenden maar zij lukken daar niet in.

 

Dit is een fenomeen dat nog enige tijd zal duren op uw wereld totdat de mensen een hoger bewustzijn bereikt hebben en een geloof ontwikkelen in een God die in hun leeft die goed is en die alles doet om hen te helpen Hem te bereiken.

 

Er zijn al programma's van start gegaan om deze zielen te helpen. Er zullen nog andere leringen volgen, zodat de mensen die hun onzichtbare broers en zussen willen helpen hun evolutie pad terug te vinden dit snel en gemakkelijk kunnen aanleren.

Ondertussen zullen de personen die deze leer en capaciteiten ontvangen hebben daar helpen waar ze wonen.

 

Als een persoon sterft dan sterft die met het geloof waarin hij of zij werd opgevoed.

 

Wanneer een ziel haar lichaam op een slagveld verliest, zien wij vaak dat deze zielen er zich niet van bewustzijn zijn dat zij geen lichaam meer hebben en daar hun haat zo hevig is dat ze blijven vechten. Er zijn culturen en overtuigingen waarvoor het belangrijk is de lichamen te begraven volgens de rituelen van hun geloof, zodat de ziel vrede kent en de familieleden aan hun rouw kunnen beginnen. Al deze dingen zijn zeer cultureel gebonden en ingebed in hun overtuigingen, ook in de overtuiging van de ziel als ze haar lichaam verlaat.

 

Respecteer dat daar wij dat ook doen. Wij zullen deze zielen helpen met uw hulp en die van de Middenwezens om ze trachten te helpen hun opklimmingsloopbaan terug te vinden; vanaf het ogenblik dat ze beslissen hun opklimmingsloopbaan naar Het Licht voort te zetten dan kunnen wij hen helpen. Het is inderdaad zo dat veel van deze zielen zich niet bewust zijn van een Hiernamaals, een Hiernamaals van Licht, Waarheid, Goedheid en Schoonheid die naar de Universele Schepper leidt.

 

Het is daarom dat mensen die een ziel hebben die al veel licht uitstraalt deze dolende zielen aantrekken die hun hulp vragen. Er zijn vele dingen gedaan door plechtigheden, gedenktekens en monumenten opdat deze zielen afkomstig van de slagvelden op een dag zouden begrijpen dat ze moeten stoppen met vechten en haten omdat ze dood zijn en dat er een pad is dat leidt naar andere hemelse werelden waar ze hun evolutie in vrede kunnen verder zetten.

 

Met wat al gedaan was en met het programma dat u van ons verleden jaar in de zomer en herfst hebt gekregen zijn we erin geslaagd om de blokkering van een enorm aantal zielen te doorbreken. Dankzij de hulp van De Universele Vader konden al degenen heengaan die wilden vertrekken, maar er zelf niet in lukten. Miljoenen en miljoenen zielen van alle leeftijden, van alle culturen van de wereld zijn vertrokken.

 

Er zijn echter nog een paar terughoudende individuele gevallen en er zijn ook nog elke dag mensen die sterven. Het is dus iets dat nog een tijdje zal duren tot het ogenblik waarop de mens een hoger bewustzijn zal verworven hebben en meer kennis over het leven na de dood en over De Schepper die hen verwacht.

Wij zijn bezig hieraan onophoudend te werken en veel is al uitgevoerd. We hebben vele verbinding kunnen herstellen met de circuits van het universum. Vooral de circuits die werken op basis van Reflectiviteit maar ook anderen die met andere systemen werken.

 

Er zal op termijn een “nieuw onderricht” komen voor toekomstige transmitters die dit werk zullen aanleren op een andere manier en die verbonden zullen worden met de circuits van dit nieuwe communicatie systeem tijdens hun meditaties. Dit systeem benadert maar is niet helemaal hetzelfde als het "Reflectiviteit Systeem" gebruikt in de circuits van het universum door de Ouden der Dagen en de Meester Geesten om hun informatie te ontvangen. Het is een systeem dat erop is verbonden, aangesloten en gerelateerd.

We hebben geen woorden om het te beschrijven in uw woordenschat en daardoor kwam het dat wanneer u hiermee begonnen bent we u gezegd hebben dat het de “eerste stappen waren van het Reflectiviteit systeem voor Urantia”. Wij hebben niet gelogen, wij konden het u echter niet verklaren in de terminologie en woordenschat die u bezit.

 

Zodus, om de verwarring hierover te beëindigen, zullen we zeggen dat:

Het een Aards, een Urantia reflectiviteit systeem is, aangepast aan de mensen van Urantia.

 

Het is niet vergelijkbaar met het Reflectiviteit Systeem dat gebruikt wordt door de Ouden Der Dagen; laat ons zeggen dat het een derivaat hiervan is aangepast aan de mens van Urantia. Wij hopen nu dat de verwarring rond deze term hiermee is opgelost.

 

De boodschappen die langs dit systeem zullen voortgebracht worden en die al langs dit systeem werden voortgebracht zijn voor 80% betrouwbaar en wij zullen hun betrouwbaarheid nog verhogen.

Toch moet u nog rekening houden met bepaalde factoren:

1)   Wij zijn verplicht om uw woordenschat te gebruiken om grote abstracte waarheden uit te drukken en u zult zich nog steeds moeten afvragen wat wij werkelijk willen zeggen door deze boodschappen.

2)    We willen niet of mogen niet altijd alles wat u wilt weten onthullen. Deze kleine groep hier is een mooi voorbeeld hiervan. Wij hebben hen zeer goed uitgelegd dat ze hun waarheden beetje bij beetje en stap voor stap zouden ontvangen volgens wat zij konden begrijpen. We hebben ingezien dat dit nog steeds de beste manier is om verder te gaan; met kleine groepen die niet op faam uit zijn en gewoon willen groeien, leren, onze leiding willen volgen en die willen werken voor de Universele Vader door hun zichtbare en onzichtbare broeders en zusters te helpen.

 

De verwarring die ontstaat bij het gebruik van een bepaalde woordenschat om bepaalde zaken uit te drukken heeft soms een groot voordeel, namelijk dat iedereen begint na te denken over onderwerpen waarvoor zij voorheen geen aandacht hadden. Op dat ogenblik kunnen wij iedereen naar een grotere geestopenheid brengen over sommige onderwerpen en ze andere waarheden doen begrijpen die niet in het Urantia Boek zijn beschreven maar die verborgen staan achter bepaalde zin uitdrukkingen.

 

Betreffende de levensduur van individuen die door ons aanvaard werden en die voor ons gedurende een lange tijd voor de Magistraat Missie zullen werken, zeggen we het volgende.

 

Zolang uw fysiek lichaam in perfecte staat kan opereren en dat het zich in leven kan houden, zult u werken voor de Melchizedeks en het personeel van Monjoronson (Magistraat Zoon). Als uw fysiek lichaam niet langer voldoet, zult u het achterlaten en zullen wij ervoor zorgen dat u een ander lichaam krijgt waarmee u kunt functioneren. Wij zullen u niet vertellen hoe dit zal gebeuren. Het is voldoende dat u weet dat als uw werk voor de Magistraat Missie niet is voltooid wij het nodige zullen doen.

 

Het is duidelijk dat de zielen die geselecteerd werden om langer op Aarde te blijven om samen te werken met de Magistraat Zoon, de Melchizedeks en de Staf, zielen zijn die een groot potentieel hebben en die al heel dicht bij de fusie met hun Gedachtenrichter staan. Het zijn zielen die geleerd hebben om de Wil van De Universele Vader te doen. Dus als u hier op Aarde niet gefuseerd bent en dat u bestemd bent om de Magistraat Missie te dienen uit eigen keuze en dat u geaccepteerd werd, dan zal de fusie met uw Gedachtenrichter uitgesteld worden.

 

Denk niet dat wanneer u hier op Aarde bent met een ander lichaam na uw fysieke dood, dat u zonder Goddelijke leiding bent door de mogelijkheid dat uw Gedachtenrichter niet bij u zal blijven. Vergeet niet dat uw zielen dan al zeer geavanceerd zullen zijn en dat zij al een dergelijk niveau van kennis zullen verworven hebben, evenals de gewoonte om de Wil van De Vader te doen, dat dit geen enkel probleem zal vormen. U hebt de wijsheid van Christus Michael, die De Vader vertegenwoordigt en van De Oneindige Geest vertegenwoordigd door Nebadonia uw Goddelijke Hulp en Bijstand alsmede de Magistraat Zoon met zijn Melchizedeks om u te helpen. Al de ervaringen die u hier zult beleven zullen meer groei betekenen voor uw zielen.

 

Wanneer uw taak en uw missie hier voltooid zullen zijn dan zult u naar de Morontia wereld gaan die overeenkomt met uw zielshoogte en dan kunt u daar fuseren met uw God Fragment en voortgaan met uw opklimming.

 

Aan u om te begrijpen wat hier werd uiteen gezet en om uw beslissing te nemen.

 

Dank u mijn kinderen. Ik groet u en ik ben blij dat ik u terug heb ontmoet. Het was lang geleden. We hebben niet geluierikt, wij de Melchizedek ‘Ooms’. Wij komen terug met een gans programma waaraan veel mensen zullen kunnen deelnemen onder bepaalde voorwaarden die wij later zullen meedelen.

 

Christus Michael: Mijn kinderen, ik hoop dat u niet de indruk krijgt dat we teveel verantwoordelijkheid op uw schouders leggen. Echter wegens uw vastberadenheid, uw vertrouwen in ons en uw wens om uw zichtbare en onzichtbare broers en zusters te willen helpen, vragen wij u om voort te doen. Wij zullen u helpen groeien en beter doen begrijpen met wat u bezig bent en wij vragen u toegeeflijk te zijn voor andere transmitters van berichten die soms verdeeld zijn onder hun. Dit alles komt in orde. Wij werken met hen en we weten dat ze in hun harten ons willen dienen.

 

U zult zien dat dit in orde komt en dan zult u later gemakkelijker en openlijk met hen kunnen communiceren. Iets waar wij u tot op heden hebben van weerhouden omdat u moest opgroeien in vrede en dat wij u een rechtstreeks onderricht wensten te geven op uw maat om u voor te bereiden op het werk waar u naar hunkert en waar u zo door geboeid bent.

U zult een inspiratiebron zijn voor vele mensen die niet wisten dat zo iets kon gedaan worden en dat ze in dat domein konden helpen.

 

Aan al degenen die hun onzichtbare broers en zussen willen helpen hun weg naar Mij terug te vinden, breng al deze verloren schapen terug naar mij die wenen omdat ze verloren en hongerig zijn en in de duisternis vertoeven.

 

U allen, als u wilt helpen in dit werk spreekt tot Mij in uw hart tijdens uw meditatie en u zult zien dat u in contact gebracht zult worden met degenen die u hierin kunnen onderwijzen en dat u daarna ook rechtstreeks onderwijs gaat ontvangen zodat u leert en weet wat te doen en hoe.

 

We kunnen u niet dicteren wat u moet doen. Het is aan u om u als vrijwilliger aan te bieden met al de overtuiging van uw hart om te willen helpen in dit zeer bijzonder werk op Urantia.

Deze kleine planeet die Mij zeer dierbaar is, is zeer speciaal en heeft nooit in haar evolutie iets standaard meegemaakt.

 

Dank u zeer, mijn kinderen. Ik groet u allen. Ik hou van u en ik omhels u. Tot weerziens mijn kinderen.

 

Malvantra: Het is gedaan voor vandaag meisje. Wij zijn zeer tevreden met het feit dat De Universele Vader aan Christus Michael, aan de Magistraat Zoon en aan ons (de Melchizedeks) deze nieuwe mogelijkheden heeft aangeboden en wij zullen weldra terug samen aan het werk gaan met de Middenwezens en al uw Gidsen. Tot weerziens mijn kinderen. Het was mij een groot genoegen om u weer te zien en met u te praten.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina