Pre-Fusie met God Fragment op Aarde.

Sessie nr.7 op 13 februari 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: B-Maya, E-Maya, Carole, Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine

 

Bezoekers: Malvantra Melchizedek

                AYA – Meester Geest N° 7 van Superuniversum n°7 OrvontonDe Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

 

Malvantra sprak na 1u54min          Totale duur meditatie: 2u22min.

 

Malvantra Melchizedek hier: mijn kinderen, we zijn langzaamaan een groot netwerk aan het oprichten van personen die zich met deze plaats zullen kunnen verbinden. Sommige zullen naar hier gebracht worden als onzichtbare bezoekers om te zien hoe dit experiment verloopt. Anderen zullen aangespoord worden om naar deze plek te komen om te leren wat u dan zult onderwijzen en om eventueel een paar keer uw meditaties bij te wonen. Deze mensen zullen dan terug naar huis gaan met deze kennis en zullen toetreden tot uw meditaties van waar ze wonen als ze dat wensen.

 

Als deze experimenten werken zoals wij hopen, zullen we in een paar jaar mensen kunnen opleiden uit alle continenten via hun meditaties waarin ze zullen verbonden en getransformeerd worden zoals wij het in ons gedacht hebben zodat zij later in hun omgeving voor ons kunnen werken.

 

Wanneer jullie allen in staat zullen zijn om jullie lichamen snel te transformeren in ‘licht’ dan zullen we jullie als ‘groep’ onderwijs laten volgen op de Morontia werelden zodat we jullie later naar plaatsen kunnen sturen gelegen in " het grensgebied van de materiële en morontiale domeinen” om daar te gaan helpen.

 

Wij wensen zoveel mensen als mogelijk te hebben over gans de wereld die zich kunnen verbinden met dit communicatiesysteem met reflectiviteit, om dezelfde boodschap over te brengen in verschillende talen op hetzelfde moment over gans de planeet. Elke "ontvanger-verzender" van elk land zal er iets anders aan toevoegen, maar een welbepaald deel zal in elk bericht hetzelfde zijn en het is op deze manier dat de boodschappen elkaar gaan valideren.

 

Wij vragen iedereen om geduld te hebben en geduld is een "Gouden deugd".

Laat ons in alle rust met deze groep werken gedurende een paar maanden of meer totdat we dit volledig uitgetest hebben en het "nieuwe onderricht" kunnen voortbrengen met een "nieuwe methode" om de stervelingen te helpen evenals de dolende zielen.

 

Dit "onzichtbare gebied" rond Urantia wordt nog steeds gevoed door uw negatieve gedachten. Elke persoon die een gedachte van angst, woede, jaloezie of haat produceert creëert een "energetische gedachtevorm" die een gedaante krijgt en in leven wordt gehouden door nog meer angst, haat, woede of jaloezie.

 

Deze "gedachtevormen" kunnen zich samenvoegen en werkelijk "monsters" worden die gaan proberen om meer angst, haat en woede in de menselijke geest te genereren om aldus de benodigde energie te ontvangen om in leven te blijven. Dit is de grootste reden waarom het zo belangrijk is om te vermijden dat u deze gevoelens en gedachten van haat, woede, jaloezie, nijd en angst ontwikkelt.

 

U kunt scheppen met uw gedachten maar u hebt nog niet geleerd om dit te doen met uwhogere spirituele liefdevolle emoties”. U doet het nu enkel met uwlagere emoties" en u realiseert zich dat zelfs niet, u bent zich daar zelfs niet van bewust.

 

Dat is de reden waarom we zo veel moeite doen met zoveel groepen om rechtschapenheid, barmhartigheid, mededogen en liefde in het algemeen bewustzijn van de mensheid voort te brengen, om hiermee grote positieve gedachtevormen te scheppen. Hoe meer mensen gaan leren om automatisch via hun hart deze "gedachten" van liefde, genade en mededogen voort te brengen, hoe meer de "duistere-gedachtevormen" van haat, angst, nijd, jaloezie en woede zullen afnemen die nu voortdurend over gans de wereld, soms zelfs door u, geschapen worden om de mensheid op een lagere frequentie te houden – het trillingsniveau van de verlammende angst.

 

Deze gewelddadige, gruwelijke angstaanjagende beelden die u voortdurend op televisie en in films te zien krijgt blijven in uw mentaal bewustzijn hangen. Het is voldoende dat u wilt gaan mediteren met de bedoeling om contact te hebben met uw innerlijk God Fragment, met de Hemelse Wezens rond uw lichtanker, opdat deze "duistere gedachtevormen" naar u toe gestuurd worden om die angstaanjagende beelden in uw geheugen te activeren die daar constant opgeslagen worden.

 

Het kan zich voordoen als u begint met meditaties te doen, of zelfs in de buurt gaat staan van uw lichtanker of als u deze “duistere gedachtenvormen” wilt vernietigen of dolende zielen naar het Licht sturen. Dan zullen ze trachten deze horror beelden te activeren in uw hersenen om zo bij u een "afschuwelijk verlammende angst" te induceren om u tegen te houden. Dat is hoe het duistere systeem werkt en in alle culturen over de eeuwen heen is dat op verschillende manieren in zijn werk gegaan.

 

Ik zeg aan alle mensen die God willen bereiken, als zulke beelden tot u komen begrijp van waar ze vandaan komen. Het zijn geen echte wezens, het is enkel een activering van beelden in uw geheugen en uw verbeelding doet de rest. Die beelden hebt u zelf in uw geheugen ingevoerd door het lezen van boeken met prenten, door uw geloofsovertuigingen, door films en televisie te bekijken. Het is alleen uw geheugen dat geactiveerd wordt om u angst in te boezemen wanneer u pas leert mediteren zodat u zou gaan denken dat het de " meditatie" is die dit veroorzaakt en zou gaan denken dat mediteren of in “stilte” gaan” gevaarlijk is voor u.

 

Er valt slechts één ding te doen en dat is rustig blijven totdat die beelden verdwijnen en God bedanken dat Hij u deze test bezorgd heeft zodat u Hem kunt bewijzen dat u geen angst hebt en Hem vertrouwt. Na een tijdje gaan deze beelden weg. Stuur gevoelens van liefde, mededogen en barmhartigheid naar deze beelden want ze zijn niets anders.

Niets van wat u ziet dat angst induceert tijdens een "meditatie" met de bedoeling om met God te spreken is reëel, want de duistere wezens of gedachtevormen zullen zich dan niet vertonen.

Ik hoop dat ik hier duidelijk heb geantwoord op uw vraag

 

Dank u mijn kinderen. We gaan de meditatie beëindigen. Wij gaan goed vooruit en wij danken u voor het geduld dat u opbrengt tijdens deze lange meditaties en door ze te doen helpt u anderen in andere landen om zich te verbinden met dit communicatiesysteem.

 

AYA: dit is AYA hier, uw Meester Geest nr.7 van uw Superunivers nr.7 Orvonton. Ik ben degene die dit Superuniversum heeft geschapen waarin uw lokaal universum Nebadon en de planeet waar u geboren bent is gelegen.

Jullie planeet is een "decimale planeet". Eén op de 10 planeten die leven kunnen ondersteunen zijn planeten waar we experimenteren met nieuwe levensvormen, waar we nieuwigheden introduceren om te experimenteren en verbeteringen aan te brengen die na een lange evolutie tijd naar voren komen.

 

Deze planeet ontving bij het inplanten van het eerste "kiemplasma van leven" de mogelijkheid om mensen voort te brengen met een welbepaald fysiek lichaam en hersenen die Gedachtenrichters konden ontvangen waarmee de geschapen ziel al hier op Aarde zou kunnen pre-fuseren als ze voldoende opgeklommen waren. Indien alles zich ontwikkeld had op uw planeet volgens de plannen van Christus Michael en de Universele Vader, dan zouden jullie nu al in het tijdperk van Licht en Leven zijn. Dan zou deze nieuwe mogelijkheid, deze speciale capaciteit van uw lichaam en bewustzijn nu aan het daglicht gekomen zijn.

 

Wat wij de laatste keer "reizen door de ruimte met lichaam en ziel" genoemd hebben heeft ook nog een andere betekenis. Als u tijdens deze lange meditaties met onze hulp de omvorming van uw fysiek lichaam in "Licht" kunt bereiken dan schept u zichzelf ook tegelijkertijd een Morontia-lichaam met een Morontia Bewustzijn dat uw God Fragment (Gedachtenrichter) zal toelaten om met uw ziel te pre-fuseren, op een manier die verwant is aan de "fusie" op de Woningwerelden of Morontia werelden zonder dat helemaal te zijn.

 

Normaal gezien zou uw fysiek lichaam plots vernietigd worden als u hier op Aarde zou fuseren met uw Gedachtenrichter. U zou dan een nieuw Morontia ‘lichaam en Bewustzijn’ ontvangen op de Eerste Woningwereld. Vervolgens zal deze ‘gefuseerde ziel met haar God Fragment’ een “nieuw geünificeerd wezen” vormen en haar opklimming verder zetten.

 

Hier gaat u eerst leren met geduld uw "nieuw soort lichaam" zelf te scheppen door uw fysiek lichaam te transformeren met de hulp van uw God Fragment en wanneer dit klaar is dan is uw pre-fusie bereikt.

 

Uw "nieuw soort lichaam" zal een dubbel lichaam zijn: aan de buitenkant zult u eruit zien als iemand met een gewoon fysiek lichaam en binnenin zult u een Morontia lichaam hebben met een Morontia bewustzijn die deze “nieuwe intermediaire entiteit” kan ondersteunen, namelijk “de ziel die ge-pre-fuseerd is met haar “God Fragment”.

 

Dit is alles wat wij u voor het moment als uitleg hierover zullen geven. U moet dit allen nog bereiken en u bent op de weg. Wij waarschuwen iedereen dat het niet voldoende is om een Boek of boodschappen te lezen om dit te bereiken.

Wij gaan niets meer toevoegen aan dit bericht en wij danken iedereen die heeft deelgenomen aan deze meditatie. Tot weerziens allemaal.

 

Malvantra: nu is het echt gedaan. Tot binnenkort iedereen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina