OPKUIS VAN DE GRENSGEBIEDEN OP URANTIA.

Sessie nr.8 van 15 februari 2012 –opgenomen– Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig :     E-Maya, Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoekers:    Monsanloran Melchizedek

                   AYA, Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7 Orvonton, ons Superuniversum.

                   Malvantra Melchizedek

 

Monsanloran sprak na 1u28min                Totale duur meditatie: 1u44min.

 

MONSANLORAN: Hallo dit is Monsanloran hier. Het is lang geleden dat ik hier ben langsgekomen. Ik heb veel genoten van onze samenwerking maar andere taken riepen mij ergens anders. Ik zie dat u veel vooruitgang hebt geboekt en dat nieuwe taken u opwachten als uw toeristisch seizoen zal beëindigt zijn.

U kunt een paar dagen vrij nemen om een paar uitstapjes te doen voor ons met uw groep in Belize. Wij hadden u al een tijdje geleden verteld dat wij dit van plan waren. Dit zal een opleiding en terzelfder tijd een activiteit zijn. U gaat leren hoe u te verplaatsen tussen de "twee werelden". U moet hier zeker geen angst voor hebben want u zult goed begeleid zijn en goed in de hand gehouden worden.

 

Wij wensen dat u een beter begrip krijgt van uw toekomstig werk en daar de woordenschat niet voldoet, noch in één taal noch in de andere, zullen wij een "korte trip" met u organiseren en u sommige dingen tonen die we u later zullen uitleggen om u te doen begrijpen wat u gaat ondernemen of eerder het werk dat voor u voorzien is.

 

Jullie zijn zeker allen bekwaam om deze job te doen en jullie vormen een “hechte” groep die bewezen heeft dat we op hen kunnen rekenen en voor wie geen inspanning te veel is. Wij gaan u een paar reizen laten beleven, Och neen, niet alleen in "het grensgebied tussen de twee werelden", maar ook op de Woningwerelden op zulk een wijze dat u zich deze ervaringen zult blijven herinneren. Dit zal ons geschenkje voor jullie zijn.

 

Hoe dit alles in zijn werk zal gaan hou ik nog achter de hand. Dat zal nog een mysterie voor u blijven. U zult deze " avontuurlijke reis door de tijd" leuk vinden. Dank u mijn kinderen. Ik neem afscheid van u en breng nog een mooie dag door.

 

AYA: Dit is AYA hier, uw Meester Geest n ° 7 van uw Superunivers n°7, Orvonton.

Inderdaad mijn kinderen, u gaat met grote stappen vooruit.

U zult zeer bekwaam zijn om het werk te doen dat we van u verwachten dankzij de nieuwe opleidingen en transformaties die u doorstaat en ondergaat. En zoals Monsanloran zei, zal dit voor u nog tijdelijk een "mysterie" blijven.

 

Als Ik gekomen ben om u dit aan te kondigen dan is dat om u te melden dat het een project is dat van Hogerhand komt dat onder de leiding en met de instemming is van de Ouden der Dagen. Het was een "instemming” die Christus Michael nodig had en die hij nu heeft ontvangen. Als u erin lukt om dit werk hier op een zeer bevredigende wijze te doen dan zal uw groep later andere (rebellie) planeten kunnen helpen om ze "schoon te vegen" van de "onopgeloste resten" van negatieve menselijke emoties.

 

Op een normale planeet wordt dit gedaan door Middenwezens en er zijn er altijd voldoende om te helpen. Er zijn echter niet zoveel Middenwezens op jullie planeet en hoewel velen werden verloren aan de opstand zijn ze nu allemaal gerehabiliteerd na ontvangst van een opleiding.

 

We hebben echter nog veel Engelen die gerehabiliteerd moeten worden.

Daarnaast zij er hier een abnormaal hoog aantal zielen die niet willen vertrekken en zijn er ook "etherische overblijfselen van zielen ", "emotie pakketten" die hier blijven rondhangen en die zich moeten oplossen. Dan zwijgen we nog van alle "duistere gedachtenvormen " van vrees, horror, doodsangst, woede en haat die hier werden opgewekt sinds duizenden jaren en vooral tijdens de laatste 200 jaar door de voormalige Planetaire Prins (Caligastia), of liever gezegd door zijn volgelingen.

 

Er is hier dus veel meer “schoonmaak werk” te doen met veel minder Middenwezens dan op een planeet met een normale evolutie.

 

Dit is een groots probleem voor Urantia dat zich wel zal oplossen en dat een zeker aantal "menselijke vrijwilligers” vraagt die we hiervoor zullen opleiden. Zij zullen samenwerken met de “Middenwezens” gespecialiseerd in dit werk en met sommige Engelen die u niet kent en die ook helpen in deze job. Dit is geen normale baan voor Engelen en ook hier hebben we een beroep moeten doen op een "Reserve Korps van Serafijnen".

 

Pas goed op voor iedereen die niet uw opleiding heeft gehad en die beweert dat ze in staat zijn dit “schoonmaakwerk” te doen en "duistere of dolende zielen" naar het Licht te sturen en zeker als ze zeggen dat ze het vanop afstand kunnen doen. Deze mensen houden zich voor de gek en zij kunnen zich daarmee grote problemen op de hals halen terwijl ze deze spelletjes aan het spelen zijn zonder de nodige capaciteiten, bescherming en begrip ontvangen te hebben om met dit probleem om te gaan.

 

Dank u mijn kinderen. Dit is alles voor vandaag en bedankt dat u het zolang hebt volgehouden. U doet een wonderbaar werk. Tot ziens mijn kinderen, dit was AYA, uw Meester Geest.

 

Malvantra hier: de sessie is gedaan mijn kinderen, u kunt uw dag verder doorbrengen. Wij zijn zeer tevreden. Tot ziens mijn kinderen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina