Er komen nog vele Paradijs Zonen.

Sessie nr.10 van 25 februari 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans/Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: B-Maya, E-Maya, Cyril en Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers:    AYA, Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7-Orvonton.

                   Christus Michael – Schepper Zoon van Nebadon – Jezus.

                   Machiventa Melchizedek.

 

Aya sprak na 1u23 min.                Totale duur meditatie: 2uren.

 

AYA: Ik ben AYA uw Meester Geest n°7 van uw Superuniversum n°7 Orvonton. Het Superuniversum waarin uw lokaal Universum Nebadon gelegen is, waarin uw planetaire Stelsel Satania gelegen is en in dit Stelsel jullie planeet Urantia die de naam draagt van haar planetaire Allerhoogste.

 

Zoals u al gezegd werd zijn jullie wezens die door ervaring evolueren. Al uw ervaringen worden opgenomen door uw planetaire Allerhoogste. Zij groeit op die manier en elke planetaire Allerhoogste draagt haar kennis over aan de planetaire Stelsel Allerhoogste enzovoorts tot aan De Allerhoogste. Het zijn al die ervaringen die de Alziel van uw Allerhoogste koningin doen groeien die op een dag Haar "kroon met zeven juwelen” zal ontvangen.

Het is door hand in hand met God, met uw Schepper te werken dat u een Grote Godheid co-creëert, namelijk "God de Allerhoogste". God geeft u al zijn Liefde en als u die doorgeeft aan uw broeders en zusters dan helpt u de Alziel van De Allerhoogste om te groeien in God de Allerhoogste.

 

Als u niets onderneemt, als u geen ervaring opdoet dan blijft uw kennis louter intellectueel en dat is niet voldoende om uw ziel te laten groeien.

 

Om uw ziel te laten groeien en die van De Allerhoogste moet u handelen en beslissingen nemen samen met uw God Fragment, met de Engelen die u begeleiden en met de Middenwezens die God rond u heeft geplaatst om u te helpen. Het is door actief te zijn en zich toe te wijden aan anderen dat u door ervaring zult leren en alles gaat begrijpen via de intelligentie van uw hart.

 

God De Allerhoogste is enkel evolutie en ervaring. Het is via uw ervaringen en door stapsgewijs te evolueren dat u deze Alziel zult doen groeien in de welke u later verder zult werken met uw ouders van dit lokaal Universum Nebadon: Christus Michael en zijn Hulp en Bijstand Nebadonia, dochter van De Oneindige Geest.

 

U hebt in zich veel elementen afkomstig van uw Goddelijke Ouders:

-          U hebt uw fysiek lichaam met zijn genetica afkomstig van uw aardse ouders die u hebben groot gebracht en opgevoed.

-          U hebt een Unieke Persoonlijkheid ontvangen van de Universele Vader.

-          U hebt in u een Fragment ontvangen van de Universele Vader die u richt, de zogenaamde Gedachtenrichter.

-          U ontvangt de « Assistent Bewustzijnsgeesten » van de Moeder Geest van dit lokaal universum Nebadon. U baadt in haar bijstand en in haar “Heilige Geest” die ze over jullie stort.

-          U ontvangt van Christus "De Geest der Waarheid" om u te helpen de waarheden te ontdekken en begrijpen. Jezus, helpt u ook om uw 'unieke ziel' te laten groeien die nooit eerder heeft bestaan en die niet zal terugkeren in het vlees eenmaal ze het fysieke lichaam heeft verlaten.

 

Het geloof in reïncarnatie heeft veel mensen geholpen te weten en begrijpen dat het meer dan één leven vergt om tot aan Het Paradijs te geraken. Alleen, werd er gedacht dat men voornamelijk vele levens op Aarde moest beleven, iets dat absoluut niet noodzakelijk is.

 

Iedere ziel gaat wanneer ze klaar is om te vertrekken naar de Woningwerelden of Morontia werelden die werden geschapen met het doel de ziel verder te laten evolueren. Wanneer u op de 1e Woningwereld verrezen wordt dan krijgt u een nieuw Morontia lichaam en een nieuw mentaal Morontia Bewustzijn dat al meer het Kosmische Bewustzijn benadert en u een grotere briljantere intelligentie zal bezorgen.

 

Er zijn Zeven Woningwerelden en telkens wanneer de ziel toegang krijgt tot een hogere wereld, zal de ziel inslapen en wakker worden op de volgende wereld met een nieuw lichaam en Morontia Bewustzijn waarvan de materie alsmaar spiritueler wordt en minder materieel.

Wanneer de gefuseerde ziel met haar God Fragment dit lokaal universum verlaat voor de Geestelijke Werelden van het Superuniversum dan zal ze hoe langer hoe meer zuiver spiritueel worden en een lichaam hebben van geestelijke materie met een Geestelijk Bewustzijn dat het Kosmische Bewustzijn sterk benadert. Zij zal evolueren, werken en veel leren door ervaringen op te doen afwisselend met studies in grote scholen.

 

U zult ginds starten met de taal van het lokaal universum aan te leren, dan de taal van het Superuniversum, vervolgens de taal van Havona en Het Paradijs totdat u bij De Vader, de Universele Schepper aankomt die u in zijn armen zal nemen. Het is pas dan dat u volkomen zult zijn als Hij, dat u op hem gaat lijken, altijd één met Hem en dat u gaat blijven werken en evolueren in uw volkomenheid.

 

Later als De Allerhoogste, de Almachtig Allerhoogste zal geworden zijn om uiteindelijk God De Allerhoogste te worden dan gaat u van Haar een geschenk ontvangen, een bijkomend Goddelijke Vermogen. Zij zal dan op die manier uw zesde Hemelse Ouder worden en daarna zult u leven medescheppen op andere planeten in andere universa.

 

U zult op de Morontia werelden beter begrijpen wat we hier bedoelen. Daar u onbekwaam bent om met uw sterfelijke bewustzijn het "concept van de mede-schepping van leven " kunt begrijpen, verkiezen wij te zeggen dat u later ‘Leven’ gaat “co-creëren met uw Universele Vader en Universele Moeder” en dat u ze allebei gaat vertegenwoordigen op de "buitenwerelden" die circuleren rond de zeven Superuniversa. Uw wetenschappers kunnen ze zien met hun telescopen, omdat jullie planeet echt aan de rand en oog in oog staat met de eerste buitenwereld in oprichting en in volle activiteit.

 

Uw toekomstig leven zal altijd vergelijkbaar zijn met uw huidig leven. Het zal niet anders zijn, u zult altijd moeilijkheden te overwinnen hebben, maar u zult niet meer constant achter eten moeten zoeken, er zullen geen ziekten of oorlogen meer zijn. Een zoete vrede zal u omringen en u zult eindigen met 24 uur op 24 te werken. U zult in het begin nog steeds drinken, eten en slapen op de Woningwerelden, maar alles zal anders zijn.

Wat er daar echter minder geapprecieerd wordt is luiheid “oh, ik heb geen lust, misschien morgen of helemaal niet”. U zult daar wel een beetje meer discipline en consistentie aan de dag moeten leggen en uw goodwill tonen om inspanningen te leveren.

 

Enorme transformerende energieën worden nu gelanceerd naar de Aarde. Ze beïnvloeden gans de mensheid: kinderen, adolescenten en volwassenen van alle rassen en allen beginnen te ontwaken en zich vragen te stellen. Zeker de jongeren en volwassenen die al bepaalde gevoeligheden bezitten ten overstaande van onzichtbare verschijnselen, die beschikken over extra-sensoriele zintuigen in hun hersenen waardoor ze beter in staat zijn om onze stemmen te horen.

Dit kan soms wel voor problemen zorgen bij een jong kind of adolescent die onder de invloed staat van de gedachten en persoonlijke ambities van zijn omgeving want zulk een kind heeft niet voldoende levenservaring en bezit soms onopgeloste innerlijke problemen.

Zulke jonge mensen moeten adequaat worden omringd. U moet opgroeiende jongeren de tijd geven om te groeien en het geduld hebben om ze volwassen te laten worden. Ga niet te snel naar de buitenwereld met jonge mensen die de stemmen van de Geest horen. Dit helpt het kind noch de mensen niet die luisteren naar deze berichten of ze lezen, ook al zit er een heleboel waarheid in. Maak nooit van hen een orakel op jonge leeftijd.

 

Er is niemand meer die is voorbestemd om een orakel te worden, een grote profeet die de wereld gaat evangeliseren. Van iedere zich ontwikkelende ziel wordt vereist om eerst te leren in meditatie te gaan, in de stilte te gaan in alle "nederigheid" om zijn innerlijke leiding te ontvangen.

 

Draag eerst zorg voor de nederigheid, los de entourage problemen op zowel als alle emotionele blokkades in het hart die storen en waaraan wij u constant herinneren opdat u er zou aan werken en het zou oplossen.

 

Als u bij degenen hoort die beter onze stemmen hoort dan anderen hou in het begin alles wat u hoort voor u. Bezie uw eigen nooit als een uitverkorene die iets grootser te doen heeft dan anderen. Als dit het geval is dan zal dat komen op het ogenblik dat u daar mentaal rijp voor bent, als u uw ervaringen hebt opgedaan en u eerst hebt leren luisteren naar God voor uw eigen begeleiding en niet om de rol van openbaarder te spelen tegenover anderen.

 

Die tijd is verdwenen en zal niet terugkeren. De tijd van de evangelisten, de profeten en openbaarders is voorbij.

Alle hemelse circuits zijn open en meer zal komen. Er zijn veel helpers, leraren en engelen voor iedereen en iedereen ontvangt zijn eigen richtlijnen en gaat leren volgen wat zijn eigen God Fragment van hem verwacht.

In het geval dat u bij degenen hoort die onze berichten ontvangt gedurende deze overgangs- of correctieperiode dan mag u die transcriberen, ze op het internet zetten, naar uw vrienden sturen of ze voor u houden, dat laten wij aan u over.

 

Maar niemand, niemand is hier op dit moment daar om voor profeet te spelen, de grote openbaarder te zijn, noch een evangelist. Dit alles zijn ideeën die in de hoofden van de mensen geprent werden door georganiseerde religies en overtuigingen waarvan het menselijk bewustzijn moet gedecontamineerd worden en dat zal zeker tijd vergen.

 

Wanneer u hier... Ja u allemaal hier... klaar zult zijn en volledig in overeenstemming met uw ‘inwonend God Fragment’, met Gods Wil op zodanige wijze dat u Hem kunt vertegenwoordigen en goed hebt begrepen wat van u wordt verwacht, dan zullen we u meenemen naar de andere dimensies rond Urantia opdat u er zou praten met de zielen die geen fysiek lichaam meer hebben evenals met zielen die zich op de Eerste Woningwereld bevinden. U zult hen uitleggen hoe u als menselijk wezen nog op aarde levend erin gelukt bent om zulk een dicht en intiem contact te hebben met uw Schepper, hoe u Hem aanvoelt en bekijkt. U zult gewoon 'getuigen' van Zijn bestaan, en niets anders.

 

Hier, tijdens uw materiële leven, gaat u enkel spreken wanneer iemand zijn hart bij u komt uitstorten en op dat moment laat u gewoon uw God Fragment antwoorden in uw plaats. U gaat daar zelf geen enkel woord aan toevoegen of afnemen. Uw woorden zullen altijd eenvoudig zijn en gericht op de persoon die uw hulp en bijstand is komen vragen.

 

Uw rol hier op aarde is niet om de profeet uit te hangen, om grote openbaringen te doen, noch om voor helderziende of helderhorende te spelen. Uw rol hier is om te leren en dat geldt ook voor iedereen buiten uw groep.

 

Ik waarschuw alle mensen die plotseling onze stemmen en de interne leiding van de Geest gaan horen.

Let goed op om exact te reproduceren wat u ontvangt en maak het verschil met wat u zelf wilt doorgeven aan anderen. Omdat het een proces is waarin men objectief moet groeien door er zich altijd van te vergewissen dat men zijn eigen ambities en overtuigingen niet mengt met wat de Hemelse Wezens of het God Fragment willen communiceren.

 

De bedoeling is om elk individu duidelijk te maken dat hij de beste gids bezit in zijn binnenste. Het is zo simpel als dat.

Natuurlijk, is dit nu nog altijd een weinig bekende waarheid die moet begrepen worden, beleefd worden en door iedereen persoonlijk ervaren. Dat is echter het enige wat wij u vragen om te vertellen aan die mensen die uw hulp komen vragen en die zich voor u bevinden. Voor de rest hoeft u absoluut niet de evangelist te spelen van de moderne tijden.

 

Ik wil aan al degenen zeggen die hun tijd doorbrengen met op evenementen te wachten of grote openbaringen dat ze hun tijd verspillen. Sommigen noemen zich zelfs “zoekers naar waarheid”... het is mogelijk. Ieder mens die niet meer gelukkig is of tevreden met zijn eigen godsdienst waarin hij is opgegroeid en op zoek gaat naar andere antwoorden is een "waarheid-zoeker" en de woorden geschreven in de grote boeken weerspiegelen ook nooit gans de waarheid. Om alles beter te begrijpen en meer te leren moet men altijd op zoek gaan naar de innerlijke waarheid tijdens zijn meditaties en zo zult u effectiever geleid worden.

 

Blijf actief en wacht niet op een evenement want daar gaat u uw tijd mee verliezen. Het zal u beletten te groeien en u gaat constant met de angst zitten dat u het niet gaat meemaken of het niet gaat aankunnen wanneer dit evenement zal gebeuren.

 

Er zijn slechts twee grote belangrijke momenten voor u en dat zijn: uw fusie met uw God Fragment en uw aankomst in Het Paradijs waar u omarmd zult worden door De Universele Vader. Voor de rest is alles enkel ervaring en groei.

 

Mijn kinderen, ga nooit het pad op van het "wachten", noch op de tweede komst van Christus, noch op de komst van een Magistraat Zoon. Daarna gaan er nog andere Paradijs Zonen komen zoals de Leraar-Zonen van de Triniteit -van de Orde der Dageling-Zonen, om een geestelijk tijdperk, een ‘millennium van kosmische verlichting’ in te luiden en die zijn ook al bezig met het voorbereiden van hun komst. Het is allemaal onderdeel van de evolutie van een planeet.

 

Wacht niet, beweeg, leer en help uw broers en zusters, omdat u dan de komst van eender welke Paradijs Zoon helpt die deze wereld zal komen helpen om geestelijker te evolueren. Draag bij tot de voorbereiding van het terrein zodat ze kunnen komen en als De Universele Vader beslist om u tot bij Hem te roepen dan gaat u uw ascensie voortzetten op de hemelse werelden want dat is het echte doel van uw creatie en uw bestaan hier op aarde.

 

Dank u mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben. Het was een waarschuwing die jullie allen aanbelangde, zowel degenen die deze woorden lezen als degenen die ze gehoord hebben.

 

Christus Michael: Hallo mijn kinderen, ik kom goedendag zeggen. U gaat een leuke baan doen met uw neven, de Middenwezens. Zij hebben uw hulp nodig en zijn er erg blij dat u hen wilt helpen met het schoonmaken van het Grensgebied en nog andere taken die u zullen aangeleerd worden. Zodra dit schoonmaakwerk is afgehandeld dan zal er een grote last van de schouders van de mensheid worden geheven. Dan zullen de Magistraat Missie en alle andere projecten die ik in gedachten heb op een zeer snelle manier vooruitgaan. Men heeft u destijds verteld dat zonder de reiniging van het grensgebied de Mensheid als geheel niet kon verder gaan en dat was toen waar en is nog altijd waar.

Ik bedank jullie om deze planeet en de andere rebelse planeten op deze manier te willen helpen, zodat de hele mensheid kan omhoog getrokken worden en door dat te doen ook gans dit lokaal universum dat ik met mijn Bijstand Nebadonia geschapen heb met de bedoeling om zielen te creëren die het vermogen hebben om op te klimmen tot bij mijn Vader, de Vader van Allen, De Universele Vader.

 

Uw vrienden, de Middenwezens, wachten jullie op. Ze beschermen jullie en helpen eveneens bij jullie energieoverdrachten om andere mensen bij te staan. Binnenkort gaat Monsanloran afkomen met een project waarin jullie hand in hand zullen werken met de Middenwezens en de Melchizedeks. Mijn Zoons, de Melchizedeks, werken hard om u allen tegelijkertijd bijeen te brengen op één plaats in het grensgebied terwijl jullie in meditatie zijn opdat jullie het samen met de Middenwezens zouden kunnen schoonmaken.

Nu sturen wij jullie in de fysieke wereld naar welbepaalde oorden om er “lichtankers” te scheppen. Echter, als de Melchizedeks erin lukken om jullie tijdens uw meditaties allen tegelijkertijd samen te brengen in de andere dimensies van het grensgebied, dan kunnen jullie daar met de Middenwezens “lichtankers” scheppen van een andere aard. Dan gaan jullie rechtstreeks in deze ‘niet-materiele dimensies’ het grensgebied reinigen en de daar bestaande negatieve egregores vernietigen en dit zonder u fysiek te moeten verplaatsen.

Veel macht en veel licht zal u worden gegeven om dit werk te kunnen doen. U zult zoiets als een ‘magisch Licht zwaard’ in uw handen krijgen om al die duistere knooppunten te vernietigen. U zult kundig en veel sneller werken samen met de Middenwezens in die andere tijdruimte dimensies dan wanneer u overal over de wereldbol fysiek naartoe moet reizen. Dit systeem zal alles bespoedigen.

Onze Melchizedeks hebben echter nog enige tijd nodig om het systeem op zijn poten te zetten opdat jullie als groep met de Middenwezens daar naartoe kunnen gestuurd worden waar het hoogstnodig is.

 

Wees daar niet bang voor daar Gods Licht sterker is dan om het even wat. U hebt niets te vrezen; het zijn al deze lagere “gedachtenvormen”, de gevallen engelen en duistere zielen die het licht niet willen zien die u gaan vrezen. Zij zullen niets meer tegen u kunnen doen en zij zullen het zijn die door angst zullen verlamd worden en niet u.

 

U gaat daar naartoe gaan vol licht, vol vreugde en met de Liefde van De Vader. Zij gaan u vrezen en niet omgekeerd. Zowel de duistere wezens als de grote "gedachtevormen" die vormen aannemen en eigen wensen hebben maar die de verandering niet willen accepteren zullen ter plaatse vernietigd worden omdat hun tijd voorbij is.

 

Dank u mijn kinderen, ik dank u hartelijk voor de moed die jullie opbrengen om deze lange meditaties te ondergaan en ik bedank vooral de jonge mensen daar dit normaal gezien geen werk is voor hen.

Jullie zijn echter hier omdat uw zielen dit wensten en dat is een van de redenen waarom we met jullie zijn begonnen.

Zodra de Melchizedeks hun systeem hebben ingevoerd zal het voor hen gemakkelijker zijn om anderen op te leiden daar er zeker nog andere groepen nodig zijn. We kennen ze, ze zijn er en we hoeven ze slechts een duwtje in de goede richting te geven zodat zij zich gaan verzamelen en kleine groepen vormen.

Jullie zijn inderdaad de proefkonijntjes van onze Melchizedeks. Vanaf het moment dat het systeem klaar is dan kunnen jullie echt van start gaan en zij gaan dan anderen kunnen opleiden op een snellere manier.

Alles wat we hier doen is experimenteel, het werd nooit voorheen gedaan en dat is waarom het tijd vergt maar het evolueert in de goede richting.

Ik dank u allen en zeker de jongeren voor hun geduld en hun inspanningen om toe te treden tot deze meditaties. Tot ziens mijn kinderen.

Machiventa: Ik ben Machiventa Melchizedek, uw planetaire Prins. Ik kom u eveneens aankondigen dat u met mijn dierbare Middenwezens gaat samenwerken. Ze werken sinds duizenden jaren voor mij waar er oorlogen en natuurrampen zijn, overal waar nodig is. Ze zijn niet talrijk genoeg en nu gaan jullie ze een handje toesteken. Door het feit dat ze rechtstreeks voor mij werken doen jullie dat eveneens. Er zullen nog broers van mij, zoals Monsanloran en Malvantra, komen die gaan meehelpen en ze werken allemaal onder mijn gezag.

Zodra jullie klaar zijn en in staat om te werken met de Primaire en secundaire Middenwezens dan kunnen jullie onder hun leiding beginnen en zij ontvangen dan hun orders rechtstreeks van mij. Al uw engelen, hemelse leraren en Melchizedeks zullen u begeleiden.

Christus Michael zal ook helpen in het begin, want dit is zijn project. Hij heeft nu instemming ontvangen van de Ouden der Dagen en kan ermee van start gaan en daarom wil hij deelnemen aan de eerste fase.

Dank u mijn kinderen en tot ziens iedereen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina