Het Geheim.

Sessie nr.12 van 10 maart 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels/Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, E-Maya, Cyril, Carole en Wivine

Ontvangen door Wivine

 

Bezoeker: Rombaut – Gids en helper van Wivine in haar heling werk met zichtbare en onzichtbare wezens.

Monsanloran en Malvantra Melchizedek

 

Rombaut sprak na 1u48min                         Totale duur meditatie: 2h23min.

 

Rombaut (Nederlands): Dag allemaal. Ik ben Rombaut, een opklimmende menselijke ziel dat al gefusioneerd is met zijn God Fragment. Ik ben een mannelijk wezen en mijn God Fragment was dus ook mannelijk. Wij zijn nu één persoon. U zou kunnen zeggen dat ik een geascendeerd meester ben omdat ik die status van fusie bereikt heb.

 

Er werd een vraag gesteld over wie de begeleidende “zielen” zijn die u helpen bij uw energieoverdrachten en ander werk.

De meesten zijn “opgeklommen zielen” die nog steeds in het lokaal universum vertoeven. Ik ben bij dit meisje gekomen in 2001. Sindsdien ben ik haar steeds blijven volgen. Zij werd mij toegewezen en ik heb haar geholpen zoveel ik kon. Ik heb met haar veel geleerd want zij is altijd zeer actief geweest. Als jullie veel werken dan blijven de begeleidende zielen die u helpen in uw werk meer bij u. Ik doe dat werk niet alleen, ik krijg hulp van de Middenwezens, van uw persoonlijke Engelen en van andere Hemelse Orden.

Diegenen die zeer actief zijn krijgen meestal begeleidende “zielen” die al gefusioneerd zijn met hun God Fragment. Dit is voor ons een heel speciaal werk waar wij heel veel kunnen mee leren vooraleer wij dit lokaal universum Nebadon verlaten om naar de Spirituele Werelden over te gaan tot aan Uversa (hoofdstad van dit Superuniversum n° 7 Orvonton).

 

Het is het soort werk dat u uitvoert dat bepalend is voor de “ziel “of het Middenwezen dat u komt helpen.

Dit “onderwijs” dat jullie gevolgd hebben wordt belangrijk vanaf het ogenblik dat u telepathisch kunt werken want dan werkt u zeer gemakkelijk in de 2 dimensies: de onzichtbare dimensies voor u en het menselijk materiële niveau.

 

Als u rijp en klaar bent om te weten wie de “ziel” is die u begeleid in uw werk dan zal die zich kenbaar maken als u erom vraagt. Natuurlijk als u geen idee hebt van gans de hiërarchie en de opklimmingsweg van zielen dan is het moeilijk voor een ziel, een Middenwezen of een Engel van eender welke Orde om zich aan u voor te stellen omdat u ze allen onder één noemer plaats: De Hogere Wezens.

Daarom werd er constant de nadruk gelegd dat u de Kosmologie van het Urantia Boek zou bestuderen om een betere kijk te hebben over uw loopbaan, hoe dat uw ziel geschapen wordt, welke toekomst u hebt, waar u naartoe gaat en hoe een mens ineen steekt. Alsook hoe al de Orden van Hogere Wezens geschapen werden, hoe gans de Administratie georganiseerd is en dan is het nog maar zeer rudimentair doorgegeven in het Urantia Boek daar wij hier heel wat meer moeten leren en studeren dan jullie over de organisatie van de Kosmos.

 

Dus als uw “begeleidende ziel” zich niet aan u voorstelt is het hoogstwaarschijnlijk omdat u het niet gevraagd hebt of omdat u niet bekwaam bent om het verschil te maken tussen een gefuseerde ziel met haar God Fragment, tussen een opklimmende ziel, tussen een vergevorderde Morontia ziel afkomstig van een andere planeet of een Middenwezen. U begint nu maar pas iets van de verschillende Orden te kennen. Wanneer u meer moeite zult gedaan hebben om er iets meer van te weten dan zal het voor al uw begeleiders, Engelen, Morontia Wezens en Wezens van andere Orden veel gemakkelijker zijn om zich aan u voor te stellen.

 

Wij zullen niet constant met u staan converseren; uw Engelen doen dat niet, uw “begeleidende ziel” doet dat niet, de Middenwezens doen dat niet, want wij zijn allemaal druk bezig met veel verschillende taken.

Hun rol en onze rol is u erop te wijzen dat u contact moet opnemen met uw innerlijk God Fragment.

Het is de bedoeling dat u een spreekbuis wordt voor de ‘levende God in u’ en dat u weet dat u later met dat God Fragment zult fuseren. Dit zal hier al in zekere vorm op Aarde kunnen gebeuren en zij die daarin zouden lukken, zullen achteraf de fysieke dood niet kennen als hun tijd gekomen is om de Aarde te verlaten.

Zij zullen rechtstreeks naar de Woningwerelden gaan en zij zullen al van een hoger niveau zijn dan die van de Eerste Woningwereld. Zij zullen al het niveau hebben dat men bereikt tussen de Eerste en de Vierde Woningwereld (er zijn 7 Woningwerelden vooraleer men naar de Morontia Werelden overstapt)). Er is zelfs de mogelijkheid om het niveau van Salvington (hoofdstad van dit lokaal Universum Nebadon) te bereiken hier op Aarde afhangend van uw vooruitgang. Zij die hier op Aarde de “pre-fusie” zullen bereikt hebben zoals het nu voorzien is via een langzaam proces zullen de fysieke dood niet meer kennen zoals hun medemensen.

 

Dat is het geheim waar u nu mee bezig bent en waar ik met dit meisje hier aan meewerk. Andere wezens als ik u zullen komen helpen in dit grandioze werk van het pre-fuseren met uw toegewezen God Fragment, dat mannelijk wordt als u een man bent en vrouwelijk als u een vrouw bent.

 

Ik heb in de taal gesproken van mijn vroegere aardse laatste verblijfplaats, Mechelen, waar men mij nog eert als een Heilige. Ik was geen heilige maar ik was wel een diep Gods-gelovig persoon. Ik kwam uit Ierland zoals velen van mijn christelijke Ierse monnik-broeders om de regio’s van Vlaanderen, Wallonië en het noorden van Frankrijk te christianiseren en dat was in de 8ste eeuw na Chr. Ik werd laf vermoord omdat ik iemand aangeklaagd had in het openbaar. Iemand zag een lichtschijnsel over het kleine meertje waar men mij had vermoord en dan heeft men wegens bijgeloof veel verhalen verteld en van mij een heilige gemaakt, maar daar had ik eigenlijk niets speciaals voor gedaan.

 

Vergeet niet dat uw hoofddoel is om contact op te nemen met de Universele Vader in uw hart en er een persoonlijke relatie mee aan te gaan. Eerst en vooral met de Universele Vader en dan als u rijp bent en er klaar voor bent dan zult u wel al de andere Orden van Wezens leren kennen die u helpen, met wie u gaat samenwerken en die u zullen begeleiden en opleiden.

Uw rol is eerst en vooral uw levensdoel te realiseren en dat is de vereniging van uw ziel met God, met de Universele Vader die een vriend is en een Vader, die u alles heeft gegeven, die u geschapen heeft en u de mogelijkheid geeft om te worden als Hij via een lange evolutie.

 

Dit gebeurt nu al. Nu bent u dat aan het voorbereiden als u uw Universele Vader gaat beginnen aan te spreken als een Vriend en een Persoonlijkheid die constant bij u inwoont en als u voor Hem de Liefde gaat voelen die Hij van u verwacht.

 

Al degenen die dat bereiken, gelijk of ze nu het Urantia Boek, een Bijbel of een andere auteur gelezen hebben, al diegenen die deze Liefde voor en de Eenheid met De Vader bereiken zullen altijd veel en veel meer mogelijkheden ontvangen om verder op te klimmen als iemand die het moeilijk heeft om de aanwezigheid van De Vader in zich te accepteren of zelfs van Hem niet willen horen spreken.

 

Het is niet omdat u een Boek hebt gelezen en het misschien intellectueel hebt begrepen dat u de Liefde voor God, voor De Universele Vader hebt verwezenlijkt in uw hart, dat u daadwerkelijk dat contact hebt gelegd en dat u van Hem houdt voor alles en boven alles, want daar draait alles rond.

 

U moet geen dealtjes sluiten met de Universele Vader, Hij kent u en Hij belooft u niets. U geeft onvoorwaardelijk en dat wil zeggen geven voor het plezier van te geven zonder iets terug te vragen of te verwachten. Dan zal God ook hetzelfde doen maar altijd volgens Zijn Wijsheid en niet de uwe.

 

Het zal niet zijn: “God als ik een paar gebeden doe of ik geef een beetje geld aan die personen om ze uit de nood te helpen dan moet u mijn bankrekening plots gaan vullen want ik heb goede daden gedaan.” Dan geeft u niet onvoorwaardelijk, dan verwacht u iets terug voor wat u geeft. Dat u zulk een deal doet rechtstreeks met De Vader of u doet dit in uw manier van handelen met andere mensen, wees er u van bewust dat u niet onvoorwaardelijk hebt gegeven maar dat u hebt gegeven om terug te krijgen.

 

Die vorm van geven is egoïstisch. Het is eigenlijk geven om te nemen en te krijgen en dan nog onder uw voorwaarden.

Zo hebben er velen zich een weg geplaveid naar hun eigen achteruitgang. Als u geeft, geef met wijsheid en vraag ons om raad en vraag u eerst af “wat heeft die persoon werkelijk nodig?” en anders geeft u niets want uw “gift” zal geen vruchten afwerpen. U moet uw eigen ook niets wijsmaken.

 

Ik dank u om naar mij geluisterd te hebben in een taal die hier niemand begrijpt. Het was mij een eer en een genoegen om u allen hier te mogen aanspreken en dat men mij heeft toegestaan u dit antwoord te geven. Ik dank u en tot ziens mijn broeders en zusters van deze Aarde.

 

Malvantra hier (engels): we hebben deze leraar en persoonlijke hulp van dit meisje toegestaan om uw vragen te beantwoorden. De uitgesproken wijsheden zijn wijsheden die iedereen kan gebruiken.

 

Nu voor Carole en B-Maya: we hebben enkele sterke aanpassingen aan Carole gedaan zodat ze kon inhalen omdat ze lange tijd is weggeweest. Ook bij u B-Maya deden we enkele aanpassingen voor dezelfde redenen.

 

E-Maya, het is aan u om te beslissen of u nog eens wilt proberen om te spreken omdat u erg bang was de laatste keer en wij daardoor de test hebben moeten afbreken. Het is aan u om ons te vertellen wanneer u zich daar klaar voor voelt. Wees niet bang wanneer u onze aanwezigheid voelt en u uw lichaam niet meer kunt bewegen want dat is iets normaals in een dergelijke situatie.

 

Terwijl u in meditatie bent passen wij uw lichaam aan op zodanige wijze dat u het niet meer gaat voelen. Wanneer u zich bewust wordt van onze aanwezigheid terwijl we proberen u onze woorden te laten herhalen wees dan niet bang. Het is normaal dat u uw lichaam dan niet meer kunt bewegen noch voelen want het is niet meer in zijn normale functionele fysieke toestand. Wanneer u het opnieuw wilt proberen dan zullen wij een andere test doen.

 

Wij raden u allen aan in het geval u angst krijgt omdat u zich realiseert dat u uw lichaam niet kunt bewegen of de indruk hebt geen lichaam meer te hebben, om gewoon rustig uw ogen te openen en een tijdje te wachten totdat uw lichaam zijn functies terug kan opnemen. Dit is een advies voor allen onder u wanneer het u in het begin zou overvallen.

Monsanloran wenst jullie aan te spreken.

 

Monsanloran (Engels): Hallo mijn kinderen, ik zie dat uw groep weer volledig is. We hadden een paar uitstapjes gepland maar besloten uiteindelijk om er niet mee door te gaan omdat het niet het juiste moment is.

We willen ons meer richten op het vermogen om gans de groep tegelijkertijd te laten biloceren (bilocatie) in een andere dimensie. U zult hierdoor kunnen helpen in het grensgebied met de Middenwezens, sommige Melchizedeks, Engelen en andere Hemelse Ordes die u onbekend zijn.

 

U bent allen bekwaam om Energie op afstand te verzenden met uw Chakra 6, en dat zal van groot nut zijn in het grensgebied waar uw zwaard niet in uw handen zal gegeven worden maar waar de noodzakelijke Energie zal voortkomen uit uw chakra 6. U wordt dusdanig opgeleid dat wij dit eenvoudig en zeer snel kunnen laten functioneren.

U zult het onmiddellijk kunnen gebruiken als een “sterke lichtstraal” die onder andere de “negatieve emotionele achtergebleven resten" van gestorven mensen zal oplossen.

 

We zullen in die dimensies “Memorials” scheppen bestaande uit drie Lichtankers op de plaatsen waar Caligastia en zijn kompanen harde, duistere egregors hebben geschapen.

 

We zullen met sommigen onder u naar plaatsen gaan waar we vele zielen verzameld hebben zodat u hen kunt vertellen over De Vader: "hoe u Hem kent, hoe u weet dat Hij bestaat. Hoe u weet dat Hij een persoonlijke vriend van u is, hoe Hij u helpt en hoe al deze verschillende soorten Hemelse Wezens die Hij heeft geschapen u helpen in uw ascensie en dat ze daar ook zijn om hen te helpen.”

 

Zij zullen uw stem vertrouwen omdat u een mens bent die nog op aarde leeft. Ze kennen de Middenwezens, de Melchizedeks, de Engelen, maar ze wantrouwen hen; ze gaan echter wel naar u luisteren omdat u een menselijk wezen bent net als zij die nog steeds op aarde in een lichaam leeft.

 

Het is in die zin dat u massa's mensen gaat toespreken en het is op die wijze dat u ook "dolende zielen" terug naar het Licht zult brengen opdat ze hun ascensie pad op de Woningwerelden zouden kunnen voortzetten. U gaat ook nog helpen met het ontbinden van de "restanten" van de negatieve menselijke gevoelens die de planetaire Allerhoogste (Gaïa of Urantia) niet kan aanvaarden.

 

We zijn erg goed nu in het omgaan met uw bilocatie. Wij brengen u eerst allemaal samen hier in Mezza Verde en vanaf hier vertrekken we met u allen. {Opmerking Wivine: sommige van ons volgen de meditaties van bij hun thuis.}

 

Het is goed dat u uw Middenwezens leert kennen, sommige hebben er een en anderen twee, het hangt ervan af, maar maak contact met degene die u werd toegewezen en denk niet dat de jouwe minder waard is als die van een ander.

Carole, u hebt sinds lange tijd het besef dat u een secundaire Middenwezen om u heen hebt en zij is vrouwelijk. We zullen haar naam of haar codenummer niet onthullen. U moet zelf leren contact opnemen met haar en haar vragen wie ze is.

Wij kunnen u de namen en nummers geven, maar het zal niet hetzelfde zijn dan wanneer u dit persoonlijk contact rechtstreeks met haar ervaart.

 

Vergeet niet dat Middenwezens en Engelen veel werk hebben en dat ze niet constant naast u staan maar ze kunnen zeer, zeer snel tot u bij geraken wanneer u ze nodig hebt. Er zijn geen luie wezens in de Hemelse Orden; iedereen heeft zijn werk en men werkt er de klok rond. Ze gaan niet in uw buurt blijven rondhangen en wachten tot u eens beslist om te doen wat u hebt te doen. Wanneer u begint te werken of te studeren dan roept u hen op in uw geest en dan zijn ze daar binnen de minuut.

 

Als u niet wilt werken of studeren dan zullen ze er u wel aan herinneren, wees daar maar zeker van. Wees gerust dat u dan hun aanwezigheid wel zult opmerken of horen om u eraan te herinneren anderen te helpen met uw vaardigheden.

 

Wij beschermen u, helpen u in uw studies, werkzaamheden en met uw problemen maar u hoeft uw deel te doen. Het is niet zo dat alles tot u zal komen door gewoon in een hangmat te liggen onder een kokosboom.

 

Dank u mijn kinderen. Dit zal alles zijn voor vandaag.

Ja meisje, Malvantra zegt dat hij de sessie zal afsluiten. Tot weerziens, mijn kinderen, en nog een mooi weekend.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina