TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS

DEEL 8 – 2011.

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize

Ontvangen door Kathy

Datum:13 mei 2011 – opgenomen in recorder –

Aanwezig: D-Maya, Cyril en Kathy.

Bezoekers: Vader Melchizedek

Malvantra Melchizedek

SIRAYA- Meester Geest n°1 – De Stem van de Universele Vader

Christus Michael (Jezus) - Schepper Zoon van dit lokaal universum Nebadon.


Malvantra hier: Vader Melchizedek wenst jullie te spreken.

Vader Melchizedek hier: mijn kinderen, ik kom eventjes voorbij om u een goed nieuws aan te kondigen.

We zijn erin gelukt om een nieuw communicatie systeem op zijn punt te zetten gebaseerd op Reflectiviteit. Het is een systeem dat tot hiertoe nog nooit was geprobeerd noch uitgelegd aan mensen. We hebben met dit meisje hier verschillende testen gedaan en we hebben gezien dat de laatste test zeer goed functioneerde en dit laat mij toe zoals andere persoonlijkheden afkomstig van het Superuniversum, Havona en Het Paradijs om met jullie te communiceren. De hemelse wezens van uw lokaal universum Nebadon, die dichter bij u staan, kunnen dit circuit ook benutten maar voor hen zal het niet volledig langs pure Reflectiviteit gaan. Het is als een “dubbel communicatiesysteem” en het functioneert zeer goed.

Het zal nog even duren vooraleer we het kunnen implementeren bij anderen en het gebruiken met verschillende personen tegelijkertijd. Als dit communicatiesysteem, dat we nog verschillende maanden gaan uittesten, goed werkt dan zullen we met dit systeem verder gaan.

Er zal hierover meer informatie doorgegeven worden aan andere T/R’s (verzenders/ontvangers). Als u alle boodschappen die langs de anderen doorkomen bijeen brengt dan zult u het volledige beeld krijgen van wat we doorgeven en dat zal u toelaten uw informatie te valideren.

We zullen verzoeken maken in verschillende talen zodat in de toekomst meerdere T/R’s dit systeem kunnen gebruiken in andere talen.

Dit heeft als bedoeling dat meer mensen rechtstreeks hun eigen volk in hun eigen taal, in hun eigen omgeving zullen kunnen toespreken. Dit zal de achterstand in het ontvangen van de informatie vermijden en dat zal toelaten dat men overal ter wereld tegelijkertijd kan evolueren. Dit zal nog aanzienlijk wat tijd vragen vooraleer dit in gebruik zal zijn over gans de wereld.

Dit was alles mijn kinderen dat ik u wilde doorgeven. Het is echter van groot belang voor gans de mensheid want dit zal de toekomstige manier van communiceren worden. Zoals uw internet (informatie + e-mails) veel wijzigingen heeft voortgebracht in uw informatie systemen, zo zal dit ook de aandrijving worden van vele grote veranderingen. Er zal een veel snellere en gemakkelijkere verspreiding ontstaan over gans de wereld van dezelfde boodschap.

Dank u mijn klein meisje (D-Maya) dat u gewacht hebt terwijl ik mij in de Franse taal uitdrukte. Ik moest dit systeem echter uitproberen in een andere taal. Niet om de Franse taal uit te testen van dit meisje hier, Neen.

Wij moeten testen doen en zien of het ons lukt gemakkelijk te vertalen en te werken in andere talen. Wij werken eveneens met vertalers en tolken om onze boodschappen aan u door te geven. Dank u mijn meisje.

Malvantra: Er is iemand anders die u wenst aan te spreken.

SIRAYA: Ik ben SIRAYA, de Stem van de Universele Vader, Meester Geest N°1 van Superuniversum n°1

Vanaf heden zullen wij ons zo aanmelden, niet alleen met onze naam maar ook met de naam van de Orde waartoe wij behoren. Hierdoor zult u na een tijd voldoende hebben aan onze namen en zult u onmiddellijk weten wie wij zijn, waar wij ons bevinden in de Administratie van dit Superuniversum, alsook Havona en Het Paradijs.

Onze dierbare Vader van gans de Schepping heeft besloten om meer Persoonlijkheden of Hemelse Wezens aan de Aarde voor te stellen. Zij zullen bijdragen aan de evolutie van de Mensheid om haar te helpen sneller op te stijgen. Dit zal ons toelaten te starten met een simultane communicatie in al de regio’s van de wereld.

Nu communiceren wij slechts in één taal en wij moeten wachten op vertalers om onze boodschappen door te geven in andere delen van de wereld en dat verloopt langzaam. De zaken moeten iets sneller vooruitgaan opdat de Plannen van Christus Michael kunnen verwezenlijkt worden in de tijdsduur die hij hiervoor voorzien heeft.

Wij zullen u niet aanspreken in de Maya-taal daar dit kleintje hier de Maya-taal niet kent. Later en langzaam aan zullen jullie (de Maya-jongeren) dit systeem kunnen gebruiken en in Maya-taal spreken aan uw eigen volk. Het is belangrijk voor de toekomst dat u de Maya-taal leert lezen en schrijven. Niet alleen u D-Maya maar ook de andere jonge Maya’s (B-Maya en E-Maya) daar al onze boodschappen die wij u zullen doorgeven op papier moeten gezet worden en op het internet om ze te kunnen doorgeven aan uw eigen volk. U zult ook de Engelse en de Spaanse taal machtig moeten worden. {Nota van Kathy: niet allen spreken nog de Maya-taal van hun regio. Er is veel verloren gegaan en dikwijls spreken ze enkel Spaans in de Spaans sprekende regio’s).

Ik verwacht niet van u dat u Maya zult kunnen lezen en schrijven in 2 weken. U kunt uw tijd hiervoor nemen, maar doe de moeite om eraan te beginnen. Dat is alles wat wij u vragen.

Dit nieuwe “Reflectiviteit communicatiesysteem “zal even snel gaan als het internet, als niet sneller. Er zullen mensen zijn die deze boodschappen zullen ontvangen tijdens hun slaap. Zij gaan zich daar niet van bewust zijn. Zij zullen echter op een bepaalde manier als zij ontwaken deze informatie gaan gebruiken.

Wij zullen meer vertellen later. Alles is nu nog te nieuw. Het zijn slechts onze eerste stappen en de eerste stappen van dit meisje hier. Het is voor later en als ik zeg voor later dan wil ik er de nadruk op leggen dat het nog jaren, tientallen en misschien honderden jaren kan duren.

Dit “Reflectiviteit communicatiesysteem” zal veel gebruikt worden om onze boodschappen door te geven en zal zeer nuttig zijn voor de volkeren der Aarde. Onze boodschappen zullen veel passender en juister overgebracht worden dan nu.

Dat is de wens van Onze Universele Vader en iedereen draagt hiertoe bij.

Er bestond een communicatiesysteem tussen ons en het Maya-volk in de tijden van oudsher. Het was niet dit systeem, maar er bestond een systeem. Uw Hoge Priesters konden met elkaar communiceren en ontvingen onze boodschappen op zeer correcte wijze.

Doch vanaf heden zullen wij niet meer werken binnen één volk. We zullen werken met alle volkeren en alle rassen van de wereld. Opdat u allen als “Eén” kunt opstijgen daar dit de Wil van De Vader is en het de Plannen zijn van Christus Michael.

Dank u mijn kinderen. Wij bedanken u om ons de mogelijkheid geven te hebben deze boodschap door te geven aan de mensen die hiervan kennis moeten nemen.

Malvantra: Christus Michael wenst u te spreken.

Christus Michael: Hallo mijn kinderen. Ja, we zijn allen ietwat overhaast daar u deze meditatie niet lang op voorhand had gepland.

Wij beschermen jullie zeer om te vermijden dat deze nieuwe testen niet de grond ingeboord worden vooraleer ze hebben plaatsgevonden. Dank u wel mijn kinderen.

Malvantra: We gaan deze sessie beëindigen. Dank u mijn kinderen en vrienden voor deze gelegenheid.

EINDE.

Ontvangen door Kathy op zondag 15 mei 2011 – boodschap genoteerd aan mijn computer.

{Nota Kathy: Ik voelde een geweldige druk op mijn hoofd en zei: « Ik luister »

Christus Michael hier: « noteer deze boodschap! ».

Maakt u niet bezorgd klein meisje, we staan naast u en begrijpen en horen u. Laat uw geest rusten en neem zelf de rust die u nodig hebt. Dit alles vergt veel van u en ook van de anderen. We gaan u toch een beetje uitleg geven over de impact van dit “Reflectiviteits communicatiesysteem”.

Beeldt u een spiegel in waar u naar kijkt. U ziet echter uzelf niet maar wel iets anders. U hoort een toespraak en u ziet de persoon die deze toespraak houdt. Het is dit soort beelden die zich gaan inprenten in het bewuste geheugen van de mensen. Ze zullen de toespraak begrijpen in hun eigen taal. Ze zullen denken dat het een droom is die werkelijk lijkt. Het zal in hun hoofd blijven hangen en wat ze gehoord hebben zal hun niet meer loslaten. Het zal hun harten en houdingen veranderen.

Dit alles zal veel sneller verlopen dan u denkt. Het zal een revolutionaire verandering veroorzaken in het bewustzijn van de mensen en zal voor vrede en eenheid zorgen. Ze zullen zich bewust worden dat ze allen broers en zussen zijn van één en dezelfde familie. Ze zullen begrijpen dat ze allen behoren tot EEN HEMELSE VADER en dat ze allen daar voordeel uit halen, er zal veel veranderen dankzij de herkenning van Deze Vader. U zult daar de effecten van ondervinden in uw dagelijks leven en dit zal de Mensheid als geheel veel sneller naar het Tijdperk van Licht en Leven brengen. U zult dit tijdperk niet beleven tijdens uw aards leven maar we weten dat het voor u voldoende is om er te kunnen aan bijdragen.

Monsanloran Melchizedek heeft jullie groep nodig. Ik hoop dat hij op jullie zal kunnen rekenen?

Kathy : Ja, natuurlijk.

Monsanloran hier: Ik ga u allen vragen nogmaals naar een plaats te gaan die ik u aanwijs. Het is niet heel ver. Het is de nog niet opgegraven tempel die zich bevindt achter het dorp van de Maya’s. Ga er allen samen heen, gebruik het Licht Anker dat zich in jullie meditatieplaats bevindt en spreidt het Licht over gans de site alsook over hun dorpen en omgeving. Wij zullen aldus kunnen handelen tegen de uitgevoerde rites die daar in de oude tijden werden gehouden tegen Het Licht en zullen deze te niet doen.

Ja ik weet het, u bent daar al geweest met vrienden van uw vroeger onderwijs maar dat was niet voldoende. Ga daar terug heen en doe wat ik u vraag. Op een halve dag bent u terug. U moet met 6 personen gaan (gans de groep). Uw groep is zeer gebonden en dat zal ons toelaten om een” Licht Anker” te installeren.

Kathy : Moeten wij zelf een “Licht Anker” creëren?

MONSANLORAN : Neen, u moet het niet doen, wij zullen dat doen door allen onder u hiervoor te gebruiken. Ik zal u meer instructies doorgeven tijdens een meditatie met het Reflectiviteit Systeem. Organiseer dit één van deze dagen en dan kan ik u nauwkeuriger instructies doorgeven.

EINDE.

**************************************************************

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize.

Ontvangen door Kathy.

Datum :16 mei 2011 – opgenomen –

Aanwezig: D-Maya, Cyril.

Bezoekers: Malvantra en Monsanloran Melchizedek.

KUWAYA, Meester Geest n° 2, De Stem van de Eeuwige Zoon.

AYA, Meester Geest n°7, De Stem van de Triniteit en van De Allerhoogste.


MALVANTRA hier: We gaan beginnen. Monsanloran is hier en hij wenst u allen te spreken over de kleine verplaatsing die hij gepland heeft.

MONSANLORAN: Ik zie dat jullie allen trouw gevolg gegeven hebben aan mijn aanvraag van gisteren. Ik ga jullie vragen om naar de bedolven tempel te gaan achter het dorp van de Maya jongeren.

U gaat beginnen met uzelf in meditatie te zetten en tijdens deze meditatie zullen wij jullie gebruiken om een “Permanent Licht Anker te scheppen van Universele Energie”. Dat is alles wat uw groep moet doen. Ik weet niet dat jullie de mogelijkheid zullen hebben om te gaan zitten, anders blijven jullie gewoon rechtstaan en vorm zo goed als mogelijk een cirkel.

U moet niet beginnen met een « intentie » verklaring af te leggen zoals gewoonlijk. Roep mij en zeg gewoon:

Monsanloran wij zijn klaar opdat u dat kunt uitvoeren wat u wenst met uw helpers, namelijk een Permanent Licht Anker te plaatsen met onze hulp.”

Vervolgens gaat u zoals gewoonlijk in meditatie en dan zullen wij jullie gebruiken om het te scheppen.

Het zal lichtjes verschillend zijn van het Anker gecreëerd in jullie meditatieplaats hier. Het zal echter zeer sterk zijn en dus raden wij jullie aan om jullie aan iets vast te houden zodat u niet omver valt van de Energie die door jullie zal doorkomen daar die heel krachtig zal zijn.

Dat is alles mijn kinderen en ik dank allen om deze verplaatsing te organiseren. Misschien voor volgende zondag als het u allen goed uitkomt. Dank u wel mijn kinderen. Tot ziens.

KUWAYA: Dit is KUWAYA hier. Mijn schattige kinderen wat is het aangenaam om zich onder jullie te bevinden en dat jullie in dienst staan van de Melchizedek Zonen (zonen van Christus Michael). Dat u allen dienstig kunt zijn in het opruimen van de puinhoop, of op zijn minst een deel van de puinhoop, achtergelaten door de Lucifer Opstand. Wij appreciëren dit want het is een grote noodzaak.

Wij danken u om dagelijks de Liefde van de Vader en Mijn Genade te versturen. Wij vragen om dit nog een paar dagen voort te doen daar het de Mensheid en uw planeet sterk ten goede komt.

Ik weet dat er gebeurtenissen voorspeld zijn en datums opgegeven werden. Pin u echter niet vast aan die datums. Er is een grote gebeurtenis voorzien, er zal een grote verandering in bewustzijn komen. Doch een precieze datum opgeven aan de aardse mensen is zeer moeilijk voor ons. Het is echter voor de nabije toekomst. Wij zullen al de mensen benutten die wij kunnen gebruiken als “licht anker”. Wij gaan ze allen gebruiken als ontstekingslonten. Op deze manier kunnen we een netwerk implementeren.

Het Reflectiviteit communicatiesysteem zal eveneens op deze wijze in werking gesteld worden. Dat wil niet zeggen dat ieder persoon die als een “licht anker” kan gebruikt worden onmiddellijk berichten zal kunnen ontvangen/doorgeven als dit meisje hier, maar ze zullen daar wel de mogelijkheid toe hebben. Er zijn “licht ankers” verspreid over gans de wereld. Ik bedoel hier “menselijke licht ankers”. Dat maakt deel uit van het werk van Monjoronson (Magistraat Zoon) en dat zal hem eveneens helpen in zijn Magistraat Missie. Het zal hem toelaten om sneller te verschijnen met zijn 12 Melchizedeks en zijn grote groep helpers.

Er gebeuren vele dingen voor het ogenblik en ik weet dat jullie allen zeer moe zijn maar we rekenen op u. Tracht aanwezig te zijn iedere keer we u nodig hebben want het zijn heel belangrijke historische momenten die u nu meemaakt.

Vele groepen doen andere of gelijkaardige dingen om hier alles voor in het werk te stellen. Dat wil zeggen dat iedere groep, ieder persoon die voor ons werkt uiterst belangrijk is. Vergelijk het met een netwerk, als er één gedeelte in gebreke komt, dan kan alles falen. Wees dus gelukkig dat u kunt deelnemen aan deze historische gebeurtenissen want dat zijn ze werkelijk.

De Vader eist de terugkeer van Urantia op.

De Universele Vader heeft inderdaad besloten om tussen te komen, om dit vertrouwen te geven, deze hoogstnoodzakelijke duw om de zaken te laten vooruitgaan en te voorkomen dat de Plannen Van Christus Michael zouden falen. Niet dat er een fout in zit maar om ze meer te beveiligen en ze sneller te laten verlopen.

Het is inderdaad zo dat dit voor vele mensen op Urantia een mentale schok zal veroorzaken. U zult daar zijn, onder onze leiding, om hen te helpen begrijpen waarom dit historisch moment heeft plaats gevonden.

Dank u mijn kinderen om mij deze mogelijkheid gegeven te hebben deze woorden te kunnen uitdrukken. Dag allemaal.

MALVANTRA hier: er is nog iemand die wenst te spreken.

AYA: Ik ben AYA, (Meester Geest n° 7 van Superuniversum n° 7 Orvonton).

Ik ben het AYA met de Melchizedeks die voor mij werken en Monsanloran maakt daar deel van uit.

Monsanloran is blij dat hij weer een nieuwe groep heeft in de regio en hij is blij te zien dat hij op jullie kan rekenen. Hij heeft verschillende taken voor jullie gepland. Verwacht u af en toe aan enkele kleine trips in het binnenland.

De zaken versnellen inderdaad. Jullie zullen dit echter aankunnen, jullie doen dat allen zeer goed. Ik heb gezien dat jullie groep veel belangstelling vertoonde om in het Urantia Boek te lezen en dat u studeert en vragen hierover stelt. Het zal voor ons veel gemakkelijker zijn om uit te leggen wat er in het verleden gebeurd is in relatie tot wat er nu gebeurt. Want jullie beleven nu grote en belangrijke momenten.

Waarom jullie Aarde of Urantia zo belangrijk is zal u later drupsgewijs worden uitgelegd. Wij hebben geleerd om niet te veel in één keer te openbaren. Door het u beetje bij beetje te geven zult u het veel gemakkelijker opnemen, zonder haken of stoten en zonder u tussen ons en de mensen te gaan plaatsen als een “nieuwe leider” van een soort beweging.

Dank u mijn kinderen en tot weerziens.

MONSANLORAN : Ik ben het weer. Zoals AYA u vertelde ben ik één van de Melchizedeks die gewerkt heeft voor AYA en inderdaad, ik herhaal het daar komt het woord “M-AYA” vandaan.

De Melchizedeks die voor AYA gewerkt hebben, hebben dit gedaan op verschillende tijdperken in verschillende regio’s van de wereld.

U zult het woord “MAYA” ook terugvinden in Rusland waar er rivieren zijn die de naam “Maya” dragen. Wij zijn werkzaam geweest in Noord, Centraal en Zuid Amerika, ook in Frankrijk en Spanje en England gedurende lange perioden, ook in het Midden-Oosten en nog op andere plaatsen op uw wereld. De laatste plaats echter waar wij actief waren was hier in gans Centraal Amerika.

Ik ben dus voor het ogenblik zeer gelukkig dat ik terug van start kan gaan met een nieuwe groep die mij op het terrein zal helpen om bepaalde noodzakelijke dingen tot stand te brengen. U kunt het vergelijken met een opkuis aan de ene zijde en het planten van nieuwe “Wijsheidsbomen” aan de andere zijde. Het is een wondermooie zaak om te doen en ik ben trots op jullie.

Dank u mijn kinderen en ik ga u nu laten. Ik denk dat Malvantra de sessie wenst af te sluiten.

MALVANTRA hier: Ja we gaan de sessie beëindigen. Ik dank u mijn vrienden en mijn kinderen. Nogmaals bedankt en op een dag, niet morgen, zult u mij kunnen zien.

EINDE

Mezza Verde Groep

http://www.mezzaverde.com

Voor de definities en uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina