De Pre-Fusie bereiken.

Sessie nr.13 van 17 maart 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: E-Maya, B-Maya, Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoeker: KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superunivers n°2, «De Stem van De Eeuwige Zoon»

 

Kuwaya sprak na 1u40min           Totale duur meditatie: 2u16min.

 

KUWAYA: Hallo, dit is Kuwaya hier mijn kinderen. De stem van De Eeuwige Zoon. Ik ben de eerste originele Zoon van de Universele Vader. Ik ben geboren uit Hem en ik beheer alles wat Geestelijk is. Ik druk de ideeën van de Universele Vader uit. Ik ben "Het Woord" van uw Bijbels. Vooraleer De Vader de opdracht gaf om wezens te scheppen naar zijn eigen beeld die uit eigen wil net als Hij wilden worden heeft Hij mij daar over aangesproken en ik heb onmiddellijk mijn akkoord gegeven. Vervolgens heb ik deze wens in woorden en beweging uitgedrukt en om alles te kunnen materialiseren hebben wij samen De Oneindige Geest gecreëerd.

 

De Oneindige Geest is als een grote Moeder. De Oneindige Geest is de God van actie, Zij manipuleert onbeperkt alle Energieën en bezit het Absolute Bewustzijn. Zij heeft alle Superuniversa, alle lokale universa en alle materiële werelden geschapen via Hemelse Wezens die zij heeft geschapen voor dit doel.

 

Het eerste wat werd gematerialiseerd is het Paradijseiland met Havona en haar perfecte werelden die rond het eiland circuleren. De Oneindige Geest heeft dan de Zeven Meester Geesten geschapen die elk een Superuniversum hebben gecreëerd die zij vanuit Havona besturen.

 

Daar Zuivere Energie en Zuivere Geest één zijn in de Universele Vader, werden ze gesplitst om de materiële werelden te scheppen. Maar om daarna de materie-energie met het Geestelijke te kunnen herenigen, had men een bewustzijn nodig- intelligentie, gedachten, dat kon variëren van het dierlijke niveau tot het menselijke en van het menselijke niveau tot het Kosmische Bewustzijn dat gedistribueerd wordt door de Meester Geesten, zodat de opklimmende mensenzielen op termijn alle geheimen van het Heelal konden begrijpen terwijl ze zich vergeestelijkten.

 

De Oneindige Geest is het Absolute Bewustzijn en distribueert het via de Meester Geesten in de vorm van het Kosmische Bewustzijn en via Haar Dochters, de Moeder-Geesten van de lokale universa door middel van de 'zeven assistent bewustzijns geesten'.

 

De Universele Vader kan fragmenten van zichzelf geven aan de mensen op de planeten wanneer hun bewustzijn-intelligentie en spirituele aspiraties klaar zijn om een dergelijk geschenk te ontvangen. Dit zijn uw God Fragmenten of Gedachtenrichters die gefragmenteerd werden al van voor de schepping van alle universa. Ze zijn samengesteld uit Zuivere Energie en Zuivere Geest net als de Universele Vader.

 

De Oneindige Geest kan zich ook fragmenteren en geïndividualiseerde gedeelten verlenen van haar eigen “ik” aan opklimmende mensenzielen via Haar Dochters, de Moeder-Geesten van de lokale universa.

 

Ik zelf, De Eeuwige Zoon-Moeder kan mij niet fragmenteren. Ik ben voornamelijk bezig met de uitvoering van al wat Geestelijk-Spiritueel is en ik hou in mijn hand alles wat Geestelijk is en alle vergeestelijkte waarden.

 

Ik kan samen met de Universele Vader de Schepper Zonen scheppen van de Orde der Michael's. Deze Schepper Zonen beheren en organiseren de lokale universa en de uwe wordt door ons Christus Michael genoemd.

 

Wanneer de Universele Vader en mijzelf samen een Schepper Zoon creëren, wekt de Universele Vader automatisch een reactie op bij de Oneindige Geest die dan de Hulp en Bijstand van deze Schepper Zoon schept. Hij ontmoet zijn perfecte Bijstand voor hem als hij in zijn lokaal universum gaat werken en het begint te organiseren.

 

U maakt deel uit van Nebadon, dat is de naam van uw lokaal universum gelegen in het Superuniversum n°7 Orvonton dat wordt beheerd door Meester Geest nr.7 - Aya.

Het is mijn zoon, Christus Michael, die fragmenten van zichzelf schenkt om te fuseren met die opgeklommen mensenzielen die uiteindelijk niet in staat blijken te zijn om te fuseren met hun God Fragment vooraleer zij het lokaal universum verlaten voor de Spirituele Werelden van het Superuniversum. Deze zielen zullen dan ook altijd in het Superuniversum verblijven.

 

Er zijn vele werelden in het Superuniversum van Orvonton, en er zijn er veel in uw lokaal universum Nebadon. Alle werelden die leven kunnen dragen ontvangen op een gegeven moment het bezoek van de Levendragers die met de Melchizedeks samenwerken om het leven in te planten.

Menselijke vormen op andere planeten afkomstig uit dierlijke evolutie zijn soms van aard en uiterlijke verschijning zeer verschillende van u. Het zijn echter wel degelijk mensen.

Er zijn planeten waar het geïmplanteerde biologische leven slechts tot een beperkt niveau van mentale intelligentie kan opklimmen. Deze mensen ontvangen dan maagdelijke God fragmenten zonder ervaring die op deze werelden komen om juist de nodige ervaring op te doen. Dit zijn werelden waar de God Fragmenten geen zielen kunnen ontwikkelen die later op de Morontia werelden met hen kunnen fuseren.

Deze zielen zullen later fuseren met een Fragment van de Moeder-Geest van uw lokaal Universum Nebadon, de Bijstand van Christus Michael en zullen het lokaal universum nooit verlaten.

 

Wanneer de God fragmenten of Gedachtenrichters genoeg ervaringen hebben opgedaan dan worden ze Gevorderde Richters genoemd.

Als ze enorm veel ervaringen met mensen op andere planeten hebben opgedaan dan worden ze Allerhoogste Richters genoemd.

 

Urantia is verschillend in de zin dat toen Christus Michael hier zijn zevende zelfschenking heeft gedaan onder de naam - Joshua Ben Joseph - Jezus, u allen de gelegenheid hebt ontvangen om een God Fragment te ontvangen rond uw 5-6 jaar juist met de bedoeling om er later mee te fuseren op de Woningwerelden zodat u uw ascensie tot aan Het Paradijs kunt voortzetten en worden als God: ‘Volmaakt’.

 

Daar uw wereld de quarantaine heeft gekend ontvangt u momenteel veel God Fragmenten met ervaring: de Gevorderden en Allerhoogsten. Ze komen uw sterfelijk bewustzijn bewonen juist om uw ziel tot ontwikkeling te brengen.

 

De Gedachtenrichters zullen een geestelijk dubbel scheppen van al uw prachtige spirituele en morele beslissingen die u hebt genomen met uw sterfelijk mentaal bewustzijn om deze aan uw ziel toe te voegen en het is enkel de aldus ontwikkelde ziel die de mogelijkheid bezit om voort te bestaan na de fysieke dood.

 

Uw ziel is Morontieel, dat wil zeggen “half-materieel en half-spiritueel” van materie. Afhankelijk van uw beslissingen, uw acties en uw wens om te begrijpen zal uw ziel worden uitgerust met een Morontia bewustzijn dat u gaat ontwikkelen met de hulp van uw God Fragment, uw Engelen en uw Gidsen en eerst en vooral door de beslissing te nemen om de Wil van De Vader te doen, door beroep op Hem te doen om Zijn Leiding te ontvangen. Het is door te vorderen en vooruit te gaan dat uw ziel een steeds hoger Morontia Bewustzijn zal ontvangen die uw sterfelijk mentaal bewustzijn of intelligentie zal beïnvloeden.

 

U kunt tijdens uw sterfelijk leven een dergelijke spirituele vooruitgang bereiken dat uw sterfelijk mentaal bewustzijn en het Morontia Bewustzijn van uw ziel zich kunnen verenigen. Als u zich daarbovenop uitlijnt met de Wil van De Vader door u vrijwillig volledig over te geven aan de leiding van uw God Fragment dan kan de Goddelijke Geest, uw Morontia Bewustzijn en uw sterfelijke Bewustzijn volledig verenigd worden.

 

Als u erin slaagt om deze eenheid op aarde te bereiken, dan staat u aan de voordeur van de “pre-fusie” met uw God Fragment. Wanneer u deze Unie bereikt dan kan De Vader machtiging verlenen aan uw Gedachtenrichter om zijn ‘Pure Energie’ te gebruiken om uw fysieke lichaam te transformeren en in eenheid te brengen met het Morontia lichaam van uw ziel. U zult dan de 'pre-fusie' met uw God Fragment bereikt hebben zonder dat uw fysiek lichaam wordt vernietigd.

 

Het is één van de redenen waarom er nu zoveel Allerhoogste Richters naar hier komen om te pre-fuseren met u omdat deze gelegenheid toegekend werd aan de mensen van Urantia. Een Maagdelijke Richter beschikt hiervoor niet over voldoende ervaring.

 

Wij ontwikkelen met u testen met de toestemming van de Universele Vader, om de mensen van uw groep naar deze vorm van "pre-fusie" te brengen die u eveneens de mogelijkheid zal bezorgen om de Zuivere Energie van uw innerlijke God Fragment te sturen naar individuen, landen en regio's. Nu capteren jullie de ‘Energie van de Triniteit’ van buiten u naar binnen en dan pas versturen jullie het telepathisch- op afstand- daar waar het noodzakelijk is, maar in het geval van de ‘pre-fusie’ zal de Energie komen van binnen in u omdat u dan de Zuivere Energie van uw Gedachtenrichter zult gebruiken.

 

Dit alles is in experimentele fase en we zullen zien hoe het zal evolueren. We willen wel benadrukken dat u deze capaciteit slechts kunt bereiken wanneer jullie uw broers en zusters helpt met alle middelen die ter uwer beschikking staan.

Wij zullen meer uitleg geven naargelang we zien hoe alle mensen in uw groep dit alles absorberen en dat ze kunnen begrijpen waar wij hen naartoe willen brengen.

 

Ik dank u mijn kinderen om altijd trouw aanwezig te zijn in deze lange meditaties. Tot ziens.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina