De verborgen waarheid.

Sessie nr.14 van 24 maart 2012- opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: E-Maya, B-Maya, Cyril en Wivine.

 

Bezoeker: KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2, de Stem van De Eeuwige Zoon.

 

Kuwaya sprak na 1u09min                     Totale duur meditatie: 1u48min.

 

Kuwaya: Ik kom tot jullie mijn kinderen omdat de laatste dagen erg storend geweest zijn voor u. Er zijn inderdaad veel invloeden op het mentale bewustzijn van de mens op Urantia om te voorkomen dat jullie in de stilte zouden gaan, in meditatie met het doel en ik zeg wel met het doel om te leren luisteren naar zijn God Fragment, een deel van God dat Hij aan ieder van u heeft geschonken om jullie tot bij Hem te brengen.

 

Iedereen wil boodschappen lezen, zijn eigen kennis uitdrukken, een spirituele meester of een openbaarder zijn daar ze verkiezen om hun waarheden buiten zichzelf te zoeken en helaas zijn er weinig bereid om de innerlijke leiding van God te zoeken.

 

De enige reden voor de schepping van alle universa en vooral van uw creatie is om u de kans te geven uwembryonale menselijke ziel’ zo te transformeren dat u zich een ‘spirituele ziel ontwikkelt die eeuwig zal kunnen blijven leven’ dankzij het volgen van de leiding van het God Fragment. Het is pas na een langzame evolutie door het volgen van uw eigen pad, door eigen ervaringen te beleven dat u op een dag deze levende God in u zult begrijpen, dat u Hem gaat vertrouwen en leren om Hem lief te hebben als een welwillende Vader; dat u uw hand in de Zijne zult leggen, dat u zult leren zijn leiding te volgen en zijn 'stem' te horen zowel als die van uw Engelbewaarder en uw gidsen.

 

Hoeveel boeken, Meesters en mensen hebben u over deze waarheid gesproken die nochtans zeer eenvoudig is?

 

Het mentale bewustzijn van de mens werd op zodanige wijze vervormd dat hij of zij zich niet wilt laten leiden door zijn 'innerlijke stem', de mensen willen er gewoon niet van weten. Zo weinig mensen zijn op zoek naar deze "vriendschappelijke band" met hun innerlijk God Fragment. De stervelingen verkiezen hun waarheden buiten zichzelf te zoeken en wanneer ze een paar waarheden ontdekt hebben willen ze hun nieuwe overtuigingen aan anderen opleggen en onderwijzen.

 

We willen hier gewoon mee zeggen dat het niet jullie grote onbegrepen en vaak beperkte wijsheden zijn die jullie moeten overbrengen. Zeg gewoon aan de anderen doe zoals ik: ik mediteer, ik ga elke dag in de stilte om te luisteren naar mijn inwonend ‘God Fragment’ en om hem te vereren zodat Hij mij de weg toont dat hij voor mij heeft voorbereid. Het is met deze "bedoeling" dat ik mediteer, dat ik mijn vragen stel en het is in de stilte dat ik mijn antwoorden rechtstreeks ontvang of soms indirect via andere bronnen.

 

Begrijp dat niet iedereen ons kan horen in het begin en dan gaan wij hen bvb. leiden naar een tv-programma, een persoon, een zin in een boek, een lied dat hun hart zal beroeren. We gaan hen dan op die wijze leiden totdat ze ons kunnen horen.

 

Naargelang jullie meer meditaties doen met de bedoeling om te luisteren naar de Stem van God en Hem elke dag te zeggen "Ik wil net als U worden, ik draag mijn wil over aan de Uwe - dat Uw Wil geschiedde en niet de mijne, toon mij de weg"----dan zult u na verloop van tijd Zijn Stem horen en ook die van ons.

 

Wanneer u begint onze stemmen te horen vraag dan telkens wie tot u spreekt. Als u twijfelt, accepteer toch de stem, neem daarna onmiddellijk nota van wat u gehoord hebt en als u erin lukt om de woorden die u hoort gelijktijdig in een recorder in te spreken tijdens uw meditatie dan is dat nog veel beter omdat uw geheugen niet onfeilbaar is.

 

U zult zien dat na verloop van tijd, uw eigen gedachten veel minder zullen interfereren en dat u hoe langer hoe meer vertrouwen gaat krijgen in wat u ontvangt. Het is door de gewoonte te nemen om u over te geven aan de Wil van God, door u door Hem te laten leiden dat u geleidelijk aan de Stem van God in uw hart zult horen en de stemmen van uw Engelen en uw persoonlijke gidsen, gelijk welke religieuze achtergrond u bezit.

Het is de meditatie met de bedoeling om uw vertrouwen in de handen van God te leggen die de trigger zal zijn om de evolutie en de ontwikkeling van uw eeuwige ziel pijlsnel te doen vooruitgaan.

 

De enige waarheid die u goed moet begrijpen en aanvaarden: "is om in stilte te gaan met de bedoeling om contact te leggen met God en om vrijwillig uw wil aan de Zijne over te geven uit liefde voor Hem en met de overtuiging dat Zijn Leiding onfeilbaar is."

 

Wanneer u nu nog gevraagd wordt wat u doet dan zegt u alleen dat.

 

Eenmaal ze het begrepen en geleerd hebben om deze meditaties te doen met die welbepaalde 'bedoeling' dan nemen wij het over. Wij, het God Fragment en de Engelen weten veel beter dan u welke wijsheid elke persoon nodig heeft op zijn begrips- en zielsniveau. Wees niet verbaasd dat er ooit grote zielen hier nederig zullen binnenkomen om deel te nemen aan jullie meditaties. Dit alles zal komen.

 

Geen mens is belangrijker dan een ander voor God. Allen zullen de ervaring moeten beleven om hun wil in Zijn Handen te leggen en zolang de mens zal trachten zijn waarheden buiten zichzelf te zoeken en niet in zichzelf zullen er polemieken en Godsdienstoorlogen zijn.

 

Het is een grote waarheid die meerdere malen aan de Mensheid werd doorgegeven maar die nooit wortel heeft geschoten buiten bij enkelen en het is precies die verloren kennis die beschreven wordt in het Urantia Boek dat zo weinig wordt gelezen en wanneer ze beginnen erin te lezen geven ze het vaak snel op.

We willen duidelijk maken dat dit boek een heleboel nuttige waarheden bevat voor u en dat het werd doorgegeven op een wetenschappelijke manier aan academische mensen. Wanneer u wordt verteld dat het beter is om te beginnen lezen vanaf het begin dan komt dat omdat het geschreven werd als een wetenschappelijk boek, wat betekent dat eerst de definities van de gebruikte woorden worden opgegeven opdat er achteraf geen verwarring zou ontstaan met de terminologie.

 

Wij stellen ook vast dat bij beginnende lezers er vaak verwarring ontstaat omdat er veel verschillende namen gebruikt worden voor eenzelfde goddelijke persoonlijkheid. Neem bijvoorbeeld de inwonende Gedachtenrichter (God Fragment) die soms aangeduid wordt door vijf à zeven verschillende namen. Waarom werd dat gedaan? Omdat in vele religies en filosofieën de aanwezigheid van de Gedachtenrichter gekend is onder verschillende benamingen.

Dit is de reden waarom al deze namen werden vernoemd zodat de verschillende religies hun terminologie in het Urantia Boek kunnen terugvinden en zouden begrijpen dat al deze verschillende woorden naar hetzelfde verwijzen.

 

Een andere manier om in het Urantia Boek te lezen waarmee wij jullie zullen helpen is uzelf een vraag te stellen en ons te vragen om u naar het antwoord te leiden. Eén van de vragen waarmee u zou kunnen beginnen is: "wat is de ziel? Waar komt onze ziel vandaan? Hoe wordt ze geschapen?”

 

We kennen uw evolutie fase en u kunt ons vragen om u te begeleiden naar die passages die voor u in uw stadium interessant zijn om te lezen en te begrijpen. Geloof me, wij zullen u zeker en vast begeleiden wanneer u wilt leren en begrijpen. We zullen u daarin helpen en wanneer u leest kunnen wij "afbeeldingen" in uw bewustzijn prenten vergelijkbaar met een illustratie in een boek die u zullen helpen beter te begrijpen wat er geschreven staat.

 

Het belangrijkste voor ons is dat u de waarheden die we u willen doorgeven begrijpt en niet dat u dit boek van buiten kent. De kennis en waarheden die in dit boek staan kunnen door iedereen worden gelezen die zijn eigen bestemming en God willen leren kennen. Iedereen van gelijk welke godsdienst kan het lezen en begrijpen zonder zijn eigen godsdienst of meester-leraren daarom te moeten verloochenen.

 

Men moet de samenwerking met God beleefd hebben om werkelijk deze grote waarheid beschreven in het Urantia Boek te begrijpen. Toch dwingt God niemand om een boek te lezen tijdens zijn leven omdat boeken zijn wat ze zijn: een externe ondersteuning om u te helpen en te begeleiden.

 

Vanaf het moment dat u de ziel van een persoon kunt beroeren door hem te vertellen dat er een Fragment van God in hem woont en dat God hem al zijn antwoorden zal bezorgen vanaf het ogenblik dat hij in ‘de stilte’ zal gaan om met Hem in ‘contact’ te komen en te luisteren naar die innerlijke Levende Stem, dan hebt u het grootste werk volbracht dat wij u kunnen vragen en dat wij van u verwachten.

Als u erin lukt om hen zover te brengen dan gaan wij allemaal, de Universele Vader, De Eeuwige Zoon, de Oneindige Geest, Christus Michael en Nebadonia, de Melchizedeks en de Engelen naar deze ziel gaan om haar te helpen deze innerlijke leiding te vinden en wij zullen haar begeleiden naar die boeken en mensen die ze nodig heeft om haar te helpen op ‘haar’ begripsniveau. Het is niet aan u om anderen te vertellen wat ze moeten lezen, denken, drinken of eten.

 

Alles wat u hoeft te zeggen en wees zeker niet bang om het te zeggen wanneer men u vraagt wat u in uw meditaties doet dat is: "we gaan in meditatie met de bedoeling te praten met God die in ons woont."

U zult snel merken hoe weinig mensen terug bij u zullen komen om te zeggen: "Wij zouden ook graag de Stem van God in ons willen experimenteren, hoe moeten wij dat aanpakken?" U zult versteld staan hoe weinig mensen dit innig contact met God in hun hart willen ervaren.

 

Veel mensen mediteren alleen om hun hoofd leeg te maken, om speciale effecten om hen heen te ervaren en dan denken ze dat ze in de hoge spiritualiteit vertoeven. Het enige wat ze krijgen is een leeg hoofd omdat er geen plaats is bij hen voor God. Vele mensen kanaliseren, ontvangen berichten vaak gemengd met persoonlijke ambities want ook bij hen is er geen plaats voor de innerlijke God in hun hart.

 

Kijk goed om u heen en merk op hoe mensen reageren wanneer u hen vertelt dat u mediteert met de bedoeling de innerlijke leiding van uw God Fragment en uw Engelen te ontvangen. U zult zien hoe de mensen gaan opkijken en hoe men deze grote waarheid kwaadaardig heeft verwoest in de hoofden van de mensen.

 

Toch zijn er die uit hun eigen deze waarheid vinden, als ze niet worden geduwd om missen, leringen, spirituele spelletjes te volgen die hen wegtrekken van de grote waarheid om zijn innerlijke leiding te zoeken.

Doe dit experiment en we zullen daarna praten over uw ervaringen.

 

Laat u niet van uw stuk brengen door mensen die het Urantia Boek of de Bijbel gelezen hebben en die van u eisen dat u een aanhanger wordt van hun overtuigingen en de waarheden die zij begrepen hebben. Ga voort met wat u doet want dat is het voorbeeld dat wij u vragen om aan te tonen.

 

Dit gebouw waarin jullie mediteren is een plaats waar we Hemelse Leraren van alle religies en overtuigingen hebben geplaatst. Het is open voor het publiek en iedereen die er binnenkomt, voelt dat er iets in hem verandert, maar weet niet juist wat. U bent zelf niet op de hoogte van wat er hier precies gebeurt.

 

Wij veranderen iets aan het mentaal bewustzijn en de ziel van iedere persoon die hier binnenkomt, zodat ze meer gaan open staan voor hun innerlijke leiding. Er is geen enkele religie die naar voren gebracht wordt in deze plaats met uitzondering van een paar woorden op de muren die zeggen dat de echte openbaring van binnen komt door God in zichzelf te zoeken.

U kent de mensen niet eens die hier binnenkomen en hoe ze veranderen wanneer zij dit gebouw verlaten. Wij opereren deze transformaties, niet u.

 

Mijn kinderen, doe voort zoals jullie bezig zijn. Jullie gaan binnenkort andere middelen ontvangen, extra capaciteiten om een baan te doen voor ons in de onzichtbare wereld. Wij laten jullie niet al te veel herinneringen na van de reizen die jullie ondernemen tijdens uw meditaties zodat het jullie dagdagelijkse leven niet zou verstoren dat u zo eenvoudig mogelijk moet beleven.

 

Jullie geven aan allen het voorbeeld door hier samen te komen mediteren met de bedoeling jullie hart te openen voor God die in u woont, door uw wil ondergeschikt te maken aan de Zijne en zijn richtlijnen te willen ontvangen. Uw groep is een buitengewoon voorbeeld omdat u uit verschillende culturen, rassen en religies afkomstig bent met zelfs aanzienlijke leeftijdsverschillen en toch komen jullie allemaal tot hetzelfde begrip enkel en alleen door het feit dat u samen in de stilte gaat met dezelfde intentie.

 

Geloof me dit is een unieke ervaring die we met jullie op dit moment doen. Er zijn hier veel hemelse waarnemers die toekijken hoe jullie erin lukken onder onze begeleiding en in jullie omstandigheden om te evolueren, vooruit te gaan en vertrouwen te ontwikkelen in jullie God Fragment die al met de meeste onder jullie heel goed contact heeft kunnen opnemen. Jullie laten zich stilaan leiden door Hem en zijn ervan overtuigd dat jullie onder zijn begeleiding, samen of alleen, grootse dingen kunnen teweeg brengen. Jullie vertrouwen in zijn innerlijke leiding is toegenomen en blijft elke dag groeien omdat jullie het bewijs in uw dagelijkse leven ontvangen dat Zijn begeleiding echt bestaat en werkelijkheid is.

 

We weten heel goed dat jullie nog steeds menselijk zijn in uw emoties, uw woedes, uw ruzies en uw onenigheden, zeker en vast. Mensen zijn over het algemeen niet klaar om het altijd onderling eens te zijn. Zolang dit blijft bij kleine ruzies te wijten aan misverstanden is het minder ernstig. Als men wereldwijd al het stadium zou bereiken om het te laten op het niveau van klein gekibbel, dan zou het hier al een heel aangename plaats om te leven zijn voor velen onder u. Dus maak u geen zorgen, iedereen wordt begeleid, en ooit zullen jullie het wel bijleggen als jullie gegroeid zijn en er de kans toe krijgen.

 

Vermijd voorlopig om nieuwe mensen in uw meditaties te betrekken. U bent in een stadium terecht gekomen waar jullie niemand meer mogen aanvaarden. Als mensen willen toetreden dan zegt u gewoon "neen".

 

Zeg dat u hen zult leren doen zoals jullie, dat ze het alleen kunnen doen of met een paar vrienden om een groep te vormen waarvan de leden samenkomen om te mediteren met dezelfde bedoeling. Ze zullen dan de tijd mediteren die ze aankunnen en ze zullen groeien net als u onder de leiding van hun Innerlijke God. Dit is alles wat u moet zeggen en dan is het aan hen om te beslissen of ze het al dan niet doen.

Laat hen jullie 'Gebed aan De Vader " zien dat jullie lezen alvorens de meditatie aan te vangen en als zij het verwerpen dan zullen ze niet mediteren maar wegblijven en verlies uw tijd niet om hen te overtuigen. U bent hier op school om te studeren en te leren om een werk te doen. U moet niet uw tijd besteden aan het converteren of overtuigen van anderen. Dit is niet uw taak.

 

Jullie worden opgeleid voor een zeer gespecialiseerd werk dat jullie gaan voortzetten op de Morontia Werelden wanneer jullie uw fysiek lichaam hebben afgelegd. In deze fase van uw training kunt u niet langer uw deuren openen voor degenen die willen toetreden louter uit nieuwsgierigheid of om zich bezig te houden. Dit is niet langer mogelijk.

Alles is gedocumenteerd hier in dit gebouw, de mensen kunnen doen als u en het is heel gemakkelijk om hen te tonen. Dan moeten zij het zelf doen en van daar nemen wij het over.

 

Uw werk is om uw meditaties alleen of samen te doen en eventueel als u dat wenst het Urantia Boek te lezen om beter te begrijpen waar we het over hebben en waar we jullie naartoe brengen.

 

Mijn kinderen, ik hoop dat ik de gemoederen heb kunnen bedaren en u een toelichting heb kunnen geven over deze lange evolutie en ascensie weg die voor jullie staat, het te volgen pad en hoe het voorbeeld te geven.

 

Tot weerziens, mijn kinderen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina