De eerste mensen.

Sessie nr.15 van 28 maart 2012 – opgenomen-Nederlandse vertaling– Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: E-Maya, Carol, Cyril en Wivine

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoeker: KUWAYA, Meester Geest N°2 van Superuniversum N°2, de Stem van de Eeuwige Zoon.

 

KUWAYA sprak na 1u41min                     Totale duur meditatie: 2h56min.

 

Kuwaya: Mijn kinderen, het is Kuwaya hier, Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2, de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder – de Moeder van Christus Michael (Jezus).

Ik wil iets vertellen aangaande het werk dat jullie hier doen en uw meditaties.

 

Er zijn hier veel dingen gebeurd tijdens de rebellie van Lucifer. Jullie planeet werd 200.000 jaar in quarantaine geplaatst om de Morontia Werelden te beschermen tegen hen die de Universele Vader niet wilden of niet konden aanvaarden.

 

Andon en Fonta waren de eerste echte mensen die bijna een miljoen jaar geleden geboren werden met persoonlijkheid en verstand. Ze waren een tweeling, een broer en een zus; ze waren altijd bij elkaar en hadden veel affectie en respect voor elkaar. Ze zagen er absoluut niet uit als u. Als u hen nu zou zien zou u ze nog als dierlijk aanzien en nog ver weg van de huidige mens. Toch waren ze veel intelligenter en bezaten een veel hoger bewustzijn dan hun ouders die tot de primaatstammen behoorden.

 

Ze waren inventief, intelligent, leergierig, gevoelig en waren zich zeer bewust dat ze verschilden van hun stamgenoten en familieleden. Dit bracht spanningen mee en nijd bij de anderen omdat ze zo anders waren waardoor ze op een dag besloten om weg te vluchten. Ze wisten dat ze gevaar liepen en dat ze hun eigen aard niet verder konden ontplooien als ze daar zouden blijven.

 

De hedendaagse wetenschap zou in hun geval spreken van een "genetische sprong" daar hun bewustzijn, gedachtenwereld, verstand en lichaam meer mogelijkheden bezat dan die van hun stamgenoten. Ze konden hun lichaamsdelen beter coördineren en met hun inventieve geest lukten ze erin om heel wat hulpvoorwerpen te vervaardigen en handig te gebruiken om hun levensomstandigheden te verbeteren en dat is juist wat het verschil maakt tussen de mens en het dier.

 

Andon en Fonta hadden geen Heilige Boeken, ze hadden zelfs geen gesproken taal ontwikkeld, dat is pas later gekomen met hun nazaten. Ze leefden van het plukken van vruchten en het jagen op dieren en woonden liefst in hoge rots openingen. Ze waren gewoon om rauw vlees te eten en waren erin gelukt om vuur te maken met vuurstenen. Hun nakomelingen zijn later het eten beginnen koken en vlees te grillen.

 

Andon en Fonta kregen een God Fragment na hun 11 jaar die hun gedachten begon te richten. Daardoor begonnen ze het gevoel te hebben dat ze anders waren en stilaan gingen ze op zoek naar een Hogere Macht die alles volgens hen in de natuur regelde. Eerst dachten ze aan het vuur en later door associatie aan de zon om uiteindelijk het te gaan zoeken in de grote sterke dieren.

 

Dankzij hun aspiratie naar een Hoger Wezen en de drang om het te vereren heeft hun God-Fragment hen kunnen helpen hun ziel verder te ontwikkelen.

 

Na hun overlijden kon deze ziel zich verder ontplooien op de Zeven Woningwerelden, vervolgens op de Morontia Werelden en hebben ze uiteindelijk kunnen fuseren met hun God Fragment op Jerusem, de hoofdstad van uw planetaire Stelsel Satania.

Toen hebben ze hun aards levensverhaal te horen kregen en hebben ze gevraagd om te mogen dienen op de 1rste Woningwereld om de pas aangekomen zielen van hun geboorte planeet te verwelkomen.

 

Sommige van hun kinderen en kleinkinderen bereikten eveneens de fusie met hun Gedachtenrichter, echter niet allemaal.

De zielen van de nazaten van Andon en Fonta die niet bekwaam waren om uiteindelijk te fuseren met hun God Fragment op de Morontia Werelden kregen dan een Fragment van uw Moeder-Geest om mee te fuseren zodat ze hun ontwikkeling, dienstbetoon en “eeuwig zielenleven” konden verder zetten in uw lokaal universum Nebadon.

 

Ik vertel jullie dit verhaal om te illustreren dat het voldoende is het gevoel te hebben dat er iets als een Grote Schepper bestaat, iets dat machtiger is als u, zelfs als u geen gestructureerde religie bezit, zelfs als u geen openbaringsboeken hebt, noch in een hoge intellectuele en technologische civilisatie leeft. Iedereen die zich bewust wordt dat er een Schepper van alle leven is, een Hogere liefdevolle Intelligentie kan een God Fragment ontvangen die hun zal helpen om hun “menselijke embryonale ziel” te ontwikkelen in een “eeuwig levende ziel” dankzij de genomen beslissingen tijdens hun levenservaringen.

 

Ik zou graag willen dat jullie over dit voorbeeld zouden nadenken.

 

Denkt nooit dat De Universele Vader iemand die uw Heilige Boeken niet heeft gelezen als minderwaardig zou gaan beschouwen, noch iemand die in een afgelegen jungle leeft en die zoals Andon en Fonta het gevoel heeft dat er een Almachtige Schepper bestaat. Het maakt voor God zelfs niet uit welke voorstelling men van Hem heeft, noch of men Hem associeert met de zon, een heilige berg of grote dieren.

Zij ontvangen ook een God Fragment die hen zodanig zal richten in hun beslissingen en handelingen om zich een ziel te ontwikkelen die ooit de mogelijkheid zal hebben om te fuseren op de Morontia Werelden.

 

Daarom vragen wij u nooit neer te kijken op mensen omdat ze uw religie niet navolgen. Noch op ongeschoolde mensen of zij die weinig geleerd zijn waardoor ze jullie Hoogstaande Boeken niet kunnen lezen of verstaan.

 

De “Schepper van Alles” verwacht van iedereen slechts één ding: dat u Zijn aanwezigheid in gans de Schepping herkent, in uzelf en in uw medemens.

 

Dank u mijn kinderen en tot ziens.

Einde.

 

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina