God de Zevenvoudige.

Sessie nr.16 van 4 april 2012 -opgenomen- Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig : Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoeker: KUWAYA Meester Geest N°2 – van Superuniversum n° 2  - De Stem van De Eeuwige Zoon

 

Kuwaya sprak na 1u30min.            Totale duur meditatie: 1u50min.

 

KUWAYA: Hallo mijn kinderen, dit is Kuwaya hier, de Stem van De Eeuwige Zoon en Moeder van Christus Michael. Ik zag dat sommigen onder u de aanbevelingen van Immanuel gelezen hebben, mijn eerste Schepper Zoon, die hij gaf aan zijn broer Christus Michael vooraleer hij aan zijn zevende zelfschenking begon op Urantia als Jezus van Nazareth.

 

Niet alle Schepper Zonen belast met een lokaal universum maken de keuzes die uw vader en broer, Christus Michael, nam.

 

Mijn Zoon wenste via zijn zeven zelfschenkingen de zeven mogelijkheden van de individuele en gecombineerde Wil van de Triniteit te belichamen en veruiterlijken. Tijdens zijn laatste zelfschenking als mens op Urantia vertegenwoordigde hij de Wil van Zijn Vader, de Universele Vader.

Deze zelfschenking op jullie planeet als Jezus weergalmde evenzeer over gans het lokale universum Nebadon als al de anderen daar dit juist het doel was van al zijn zelfschenkingen.

 

Hij had nog twee andere belangrijke dingen te doen.

 

1)   Dat waren de drie opstanden te beëindigen, met inbegrip van de laatste en grootste die u beter bekend is en die uitbrak in uw planetaire Stelsel Satania waarvan Lucifer destijds de Stelsel Soeverein was en waarin uw planeet Urantia met nr.606 gelegen is. Een planetaire Stelsel kan ongeveer 1.000 bewoonbare planeten bevatten zoals de uwe.

2)   Dat was om handelingen en ervaringen op te doen zoals wij u vragen om er te doen om De Allerhoogste te helpen groeien en zijn wil te verenigen met De Wil van De Universele Vader.

 

De Allerhoogste zal aldus verder evolueren in De Almachtig Allerhoogste om zich tenslotte als God de Allerhoogste te ontplooien.

 

Christus Michael en Nebadonia zullen later, met alle Wezens en zielen wonende in het lokaal universum, op een transcendente en meer geavanceerde wijze deel gaan uitmaken van God de Allerhoogste.

Nu is De Allerhoogste, de Moeder van alle Universa, nog een zeer jonge Goddelijke Ziel die zich nog moet ontwikkelen met al uw ervaringen en het is God de Zevenvoudige die momenteel al deze Universa voor Haar beheert.

 

De Triniteit speelt de rol van Gedachterichter voor De Allerhoogste, want om een ziel te scheppen en haar te laten groeien, zelfs op het niveau van een Godheid, heeft men een Gedachtenrichter nodig. Wat betekent dat Zij aan de ene kant groeit dankzij al uw ervaringen en aan de andere kant worden Haar Gedachten gericht door de Triniteit.

 

De samenstelling van God de Zevenvoudige is als volgt:

De Triniteit bestaande uit :

-          De Universele Vader.

-          De Eeuwige Zoon.

-          De Oneindige Geest.

De Ziel van De Allerhoogste.

De Michael--Schepper Zonen met hun Bijstand – De Moeder Geesten.

De Ouden der Dagen van de Superuniversa.

De zeven Meester Geesten.

 

Al deze Hoge Geestelijke en Paradijselijke Wezens beheren voorlopig het Grote Universum voor De Allerhoogste, want Zij is nog niet kundig en voldoende geavanceerd om dit zelf te doen.

 

Wanneer Ze Almachtig zal worden in een verre toekomst zal Ze alle bevoegdheden ontvangen om alleen het Meester Universum te leiden.

Dan zal Haar Macht zich uitbreiden over de Buitenruimtes die nu in vorming zijn rondom het Grote Universum.

 

De Persoonlijkheden die nu de Universa beheren zullen hun functies transcenderen:

-          De Triniteit zal natuurlijk De Triniteit blijven.

-          De Ziel van De Allerhoogste zal gegroeid zijn in God de Allerhoogste.

-          De Schepper Zonen, de Meester Geesten en de Ouden der Dagen zullen hun functies getranscendeerd hebben en zullen ander werk te doen hebben voor en in God de Allerhoogste.

Het is dan dat jullie uw Christus zullen volgen in de constellaties die zich vormen in de Buitenwerelden.

 

Het is belangrijk om De Triniteit te begrijpen, maar ook uw deelname in de evolutie van De Allerhoogste als kind van Urantia dat deel uitmaakt van het lokaal universum Nebadon en Christus Michael als Vader heeft. Evenals de rol die u later zult spelen tijdens de overgang van De Allerhoogste in God de Allerhoogste.

 

De Allerhoogste is samengesteld uit vele cellen en elke planeet is een cel van deze Godheid in evolutie. Elke planeet bezit een Planetaire Allerhoogste. Uw ervaringen gaan eerst de embryonale ziel van uw Planetaire Allerhoogste Urantia (Gaïa) doen groeien en vervolgens zal zij al uw ervaringen doorgeven aan De Allerhoogste waar ze deel van uitmaakt.

Christus Michael, die erin geslaagd was om tijdens zijn zeven zelfschenkingen de ‘zeven mogelijke interacties’ van de Wil van de Triniteit te uiten die in De Allerhoogste uitmonden, verkreeg hierdoor de Allerhoogste Soevereine Macht over zijn lokaal universum met alle bevoegdheden om Nebadon te besturen volgens het Allerhoogste Bewind die kenmerkend zal zijn voor het toekomstige bestuur in het universum tijdperk van God de Allerhoogste.

{ De zeven mogelijke interacties zijn:

- de gecombineerde wil van de Vader, de Zoon en de Geest

- de gecombineerde wil van de Vader en de Zoon;

- de gecombineerde wil van de Vader en de Geest;

- de gecombineerde wil van de Zoon en de Geest;

- de wil van de Oneindige Geest;

- de wil van de Eeuwige Zoon;

- de wil van de Universele Vader tijdens zijn zelfschenking op Urantia.}

 

Toen hij wegging van uw wereld nadat hij stierf aan het Kruis, passeerde hij langs de zeven Woningwerelden en alle Morontia Werelden net als u zult doen. Hij passeerde langs de Geestelijke Werelden tot aan Uversa net als u zult doen en verbleef in Havona om vervolgens naar Het Paradijs te gaan net zoals u dat zult doen, waar de Universele Vader hem de scepters van de allerhoogste soevereiniteit over zijn lokaal universum overhandigde.

Sindsdien kan niemand in Nebadon nog een opstand beginnen, iets wat bijna onvermijdbaar is tijdens de evolutie van een jong lokaal universum. Over het algemeen treden opstanden op vooraleer de Schepper Zonen hun zeven zelfschenkingen hebben volbracht, vooraleer ze alle bevoegdheden hebben ontvangen over hun lokaal universum.

 

Ik vertel u dit verhaal omdat het Pasen is. Dit betekent voor u het feest van het einde van het aardse leven van Mijn Zoon. Dit dramatisch einde dat gans het lokaal universum Nebadon heeft geschokt en geroerd, gans het Superuniversum Orvonton en zelfs hoger. Zoiets is nooit opgetreden op geen enkele planeet nergens in geen enkel universum.

 

Toch lukte Mijn Zoon erin om zijn moeilijkste momenten te overkomen en zijn onwetende kinderen te vergeven.

 

Zijn leven en zijn onderricht waren bedoeld om een geestelijke inspiratiebron te worden voor alle religies en alle volkeren van Urantia; voor alle volkeren van zijn lokaal universum Nebadon evenals voor alle Hemelse Wezens die Hij heeft geschapen.

 

Tot weerziens, mijn kinderen. Ik wens u nog een goed weekend en een goede Pasen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina