Het ultieme moment nadert.

Sessie nr.17 van 11 april 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig :     Wivine en ontvangen door Wivine

 

Bezoekers:    GAVALIA – 1rste Schitterende Avondster – Hoofd van deze Superengelen van Nebadon.

                        LANAFORGE – Soeverein van het Satania Stelsel verblijvend op Jerusem, hoofdstad van het planeten Stelsel Satania.

 

Gavalia sprak na 1u45min              Totale duur meditatie: 2uren.

 

GAVALIA: Ik ben Gavalia, de eerste “Schitterende Avondster”, ontworpen door de Melchizedeks en tot aanzijn gebracht door Christus Michael en Nebadonia.

Ik ben hier met mijn metgezel Galantia die de eerste in opklimming was die deze titel en bevordering van "Schitterende Avondster" ontving.

Ook Lanaforge is hier met mij, de Soeverein van uw planeten Stelsel Satania waar u in woont met zijn hoofdkwartier op Jerusem, hoofdstad van Satania.

 

We zijn ons allen aan het voorbereiden om samen met de Magistraat Zoon naar uw planeet te komen. Wij zullen zeer dicht bij jullie zijn maar niet in het vlees.

 

Ik kom tot u om te praten over het voorbereidingswerk dat nog moet gedaan worden aangaande de reiniging van het “grensgebied” of onzichtbare zone rond jullie planeet. Christus Michael zal binnenkort de schoonmaak van deze planeet die nu grotendeels geleid wordt door duistere krachten zelf beëindigen en ze omvormen in een planeet beheerst door de “krachten van het Licht”.

 

Dit werk zal weldra beginnen en zal beroering scheppen in het mentale bewustzijn van de volkeren der aarde. Alles is ongeveer klaar om wat u het “Lichtnetwerk van de Melchizedeks” noemt te implementeren. Dit bevat een noodzakelijke Morontia Energie om de Engelen, de planetaire Prins en al de Hemelse Wezens te voeden die rond de aarde werken met en voor de mensen zodat ze kunnen overleven en om een paar gevallen engelen die hier niet op hun plaats zijn samen met sommige menselijke zielen die niet gehaast zijn om te vertrekken, te verwijderen.

 

Christus Michael wil geen ziel verliezen, geen schepsel van zijn schepping. Vergeet niet dat de ‘Lucifer opstand’ een opstand was georganiseerd door de kinderen van Christus Michael en Nebadonia. Het waren hun kinderen die zich tegen hen gekeerd hadden.

Wanneer dit gebeurde stond de mensheid nog veraf van haar huidige evolutiestand, zelfs al geeft ze nu nog altijd de indruk erg in de duisternis te ploeteren.

 

Christus Michael weigerde zijn macht te gebruiken als Schepper Zoon en heerser van het lokaal universum Nebadon om de opstand te vernietigen. De opstand vernietigen betekende alle Engelen, alle Morontia Metgezellen, alle Cherubijnen en Sanobijnen, zelfs Levendragers en nog vele andere Hemelse Wezens die Lucifer gevolgd hadden te vernietigen. Hij weigerde hen te vernietigen ondanks het feit dat het binnen zijn macht was. Hij heeft naar vele oplossingen gezocht en beëindigde de opstand pas na 200.000 jaar toen hij hier als mensenkind leefde 2.000 jaar geleden. Toen hij hier op aarde vertrok was alles echter niet afgerond. De opstand was gestopt maar het werk en de ongelukkige dingen die hier zijn gebeurt om te voorkomen dat jullie de Paradijs Vader zouden vinden moesten nog vernietigd of vervangen worden. Alles is nu ingesteld en het zal snel gaan.

 

We zullen alle mensen over gans wereld die voor ons werken gebruiken om alles te implementeren. Ik waarschuw jullie dat het een grote mentale schok zal teweegbrengen in de hoofden van de mensen en misschien zullen allen niet kunnen blijven.

 

Het kan zijn dat er enige natuurrampen zich her en der zullen voordoen zoals dat nu overal regelmatig gebeurt en dat door het feit dat ze op hetzelfde moment zouden kunnen gebeuren de schok in het mentale bewustzijn van de mensen nog zal doen toenemen.

 

Er werden vele mensen op aarde opgeleid om de bijwerkingen te verzachten van wat er zal gebeuren. Zij zullen al hun mogelijkheden kunnen gebruiken en zullen alle bevoegdheden ontvangen die nodig zijn om aan de situatie te verhelpen.

 

Wij zijn niet in staat om te beschrijven wat er precies gaat gebeuren, want dit is iets dat nooit werd gedaan.

Urantia zal daarna klaar zijn om ons allemaal te ontvangen: de Magistraat Zoon met zijn 12 Melchizedeks, ikzelf, later Adam en Eva met hun kinderen, een leger van Engelen en andere Hemelse Wezens zoals Krachtdirigenten die de Energieën controleren en besturen.

 

Dank u, mijn kinderen, om aan dit werk te hebben deelgenomen. Dank aan allen die dit bericht lezen en geholpen hebben op hun eigen manier, in hun eigen niche aan dit voorbereidingswerk. Wij kunnen jullie geen datum geven maar het moment nadert en u weet toch dat wanneer wij zeggen dat ‘het nadert’ het nog wel een paar jaar kan duren.

 

U moet niet bang zijn, er is niets om bang voor te zijn. Volg onze innerlijke leiding en jullie zullen zien hoe alles vlot zal verlopen.

Dank u mijn kinderen, dit was Galantia hier. Tot weerziens.

 

LANAFORGE: Hallo, ik ben Lanaforge. Ik ben de Soeverein van uw planeten Stelsel Satania. Ik verving Lucifer sinds geruime tijd. We zijn allemaal klaar voor de volledige reiniging van het "grensgebied" en om alle zielen die moeten gaan naar die plaatsen te brengen die voor hen werden klaargemaakt. Misschien zouden jullie het ziekenhuizen noemen waar men het bewustzijn van de zielen van gestorven mensen reinigt en aanpast voordat ze hun evolutie kunnen voortzetten op de Woningwerelden.

 

Het loopt naar zijn eindfase toe en als alles voltooid en in functie zal zijn zal Christus Michael het werk in handen nemen om het gehele “Lichtnetwerk” te verlichten dat uitgevoerd werd door de Melchizedeks en de Krachtdirigenten om het voormalige besmette Morontia-Energienetwerk van Caligastia en zijn metgezellen te vernietigen en hiermee te vervangen.

 

De Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest zullen hier allen aan deelnemen via Christus Michael. Hij zal met de gebundelde krachten werken van Zijn Vader - de Universele Vader-, van zijn Moeder - de Eeuwige Zoon, met de Mentale Bewustzijnskrachten van de Oneindige Geest en dit alles in overeenstemming met de Wil van De Allerhoogste.

 

Tot weerziens, mijn kinderen. Dit was Lanaforge hier, de Soeverein van uw planeten Stelsel Satania.

 

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina