Help de Aarde.

Sessie n°18 van 22 april 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats: Keerbergen, België.

Aanwezig: Wivine en door haar ontvangen.

 

Bezoekers:    Malvantra Melchizedek

                   Monjoronson– Magistraat Zoon die gaat komen.

 

Monjoronson sprak na 1u04min.               Totale duur meditatie: 1u27min

 

Monjoronson: het is Monjoronson hier, de Magistraat Zoon die weldra zijn Magistraat Missie hier op Urantia zal beginnen. We weten dat we constant “binnenkort” moeten zeggen want er zijn altijd nieuwe gebeurtenissen die maken dat wij steeds onze komst moeten uitstellen. Lanaforge, Gavalia en Galantia staan hier ook bij mij.

 

Ik kom je zeggen meisje dat ondanks je diep verlangen om zo snel mogelijk tot bij de Universele Vader te geraken en door Hem omarmd te worden en om de hand vast te houden van de Allerhoogste koningin Moeder (De Allerhoogste), hebben Christus Michael, Machiventa Melchizedek en ikzelf besloten om je nog een tijdje bij ons te houden omdat je ons van grote hulp kunt zijn en dit geldt ook voor nog vele anderen.

 

Alle «Lichtwerkers», degenen die weten dat ze voor Christus Michael werken, lezers van het Urantia Boek, en alle anderen die voor God werken zonder het Urantia Boek te kennen en met hun hart voor ons werken, jullie hebben allen gelijkwaardige en toch verschillende capaciteiten. Wij hebben jullie over gans de wereld geplaatst.

Jullie bevinden zich in alle grote religies, zelfs in bepaalde filosofieën en bewegingen die veel minder bekend zijn. Al degenen die geleerd hebben om te helen met de Energie van het Universum in alle verschillende bewegingen die werden gegenereerd, jullie bevinden zich allen daar waar jullie moeten zijn.

 

We vragen iedereen om jullie vaardigheden te gebruiken om de mensen te helpen van uw regio en bekijk dit een beetje breder dan de grenzen van uw land. Misschien zou ik beter spreken over het continent waarin u leeft.

 

Verstuur dit “Licht van God” naar individuen maar vooral naar

-          Het continent waarin u leeft

-          Vervolgens naar het land of Staat waarin u leeft

-          Daarna naar de stad of het dorp waarin u leeft.

 

Stuur het overal en ik doe hier een oproep aan iedereen die deze capaciteiten bezitten om het even hoe u het noemt, alsook aan de autochtone bewoners van de continenten van Noord-, Midden-en Zuid-Amerika die bekwaam zijn met hun gezangen en rituelen om Moeder Aarde te helpen ondersteunen met hun middelen omdat ze hevig zou kunnen bewegen op sommige plaatsen.

Dit is een oproep die wij lanceren.

 

{Nota Wivine juni 2014: er zijn in 2012 16 aardbevingen geweest met een hevigheid boven de 7 op de schaal van Richter en daarvan hebben er 8 plaatsgevonden op de Amerikaanse continenten.}

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2012/2012_stats.php

 

We zullen proberen om meer mensen te vormen die de Magistraat Missie van kortbij volgen, evenals bestaande transmitters/ontvangers (T/R) met dit nieuw ‘communicatie systeem met reflectiviteit’ dat we omgezet hebben zodat het door de mens kan worden gebruikt.

 

Nu vraag ik iedereen om niet te veel te zeggen, noch om mensen op mijn komst in het vlees te doen wachten, noch op de tweede komst van Christus omdat op dit moment het veel belangrijker is om jullie eerst voor te bereiden op de grote mentale schok die gans de mensheid zal treffen en de opschudding die dat zal veroorzaken in hun bewustzijn en op het fysieke lichaam van Urantia.

 

Versterk jullie door meditatie en in de 'stilte' te gaan om jullie over te geven aan de begeleiding van uw God Fragment, uw Engelen en Spirituele Gidsen. Vraag om genoeg kracht en moed te ontvangen om rondom u te helpen. De situatie zal niet overal dramatisch zijn maar toch moeten jullie paraat staan, omdat we niet kunnen voorspellen waar de situaties het moeilijkst zullen zijn en waar minder erg.

 

Wij vragen jullie om u mentaal voor te bereiden. Dit kan gebeuren van de ene dag op de andere zoals het kan gebeuren binnen heel veel maanden. Wij vragen jullie om u voor te bereiden en uw God Fragment te vragen om u te begeleiden zodat u bekwaam bent om het hoofd te bieden aan zulke situaties.

 

Het is pas wanneer dit alles zal voorbij zijn dat we terug zullen kunnen praten over onze komst. Nu is het belangrijk om jullie mentaal voor te bereiden op wat er zal gebeuren. Dramatiseer niet, begin niet te bibberen als een vijgenblad.

 

Neem allen uw moed in beide handen en vertrouw God, Christus Michael en Nebadonia en ons allen die hier zijn om u te begeleiden en te helpen. Alle Middenwezens gaan u helpen en iedereen staat klaar. Het kan zijn dat er niets belangrijks gebeurt zoals het mogelijk is dat er gebieden zullen zijn waar het een beetje ernstiger aan toe zal gaan.

 

Daar dit nog nooit werd gedaan kunnen wij niet precies voorspellen welke gevolgen dit zal hebben in het mentale bewustzijn van de mensen en het effect op Urantia.

 

Op dit moment zullen Lanaforge, Gavalia, en Galantia zich persoonlijk en van zeer dicht bij gaan bezighouden met al diegenen die zich vrijwillig aanbieden om onze berichten te ontvangen via dit ‘communicatie systeem met gematigde reflectiviteit’, speciaal ontwikkeld voor de mensen die leven op deze planeet.

Ik dank u mijn kinderen, dit was mijn boodschap.

 

Malvantra: dit is Malvantra hier. Mijn kinderen, ik zie dat jullie nog steeds veel moed hebben om deze lange meditaties voort te zetten en ik zie dat jullie terug gestart zijn met het lezen van het Urantia Boek. Voor ons is dit belangrijk omdat we geen ander middel hebben om uit te leggen wie we zijn, hoe jullie burgers zijn van een lokaal universum dat zich bevindt in een Superuniversum, dat op zijn beurt gelegen is in het Groot Universum.

 

We hebben geen andere middelen om jullie uit te leggen wat Lucifer en uw ex-planetaire Prins Caligastia met hun acolieten gedaan hebben om te voorkomen dat jullie uw innerlijke God zouden herkennen en te voorkomen dat u zou verder evolueren tot bij De Vader in het Paradijs. Deze lange en veelbelovende weg zal altijd moed van jullie eisen en een onwankelbaar geloof in uw innerlijke God, dit Fragment dat De Vader jullie heeft geschonken, die alles doet om u de weg naar Hem te tonen en die ooit zal fuseren met u op de Morontia werelden.

 

Jullie zijn niet alleen, mijn kinderen, er zijn zeker vijf Hemelse Wezens per individu die gans de tijd met jullie bezig zijn en jullie bijstaan, bij elke persoon die God zoekt en die zijn wil ondergeschikt maakt aan Zijn richtsnoeren om te worden als God.

 

We herhalen het en we zullen het blijven herhalen zodat uw gedachten geen enkele seconde van dit ultieme doel zouden afbuigen. Al de rest zijn steigers om er te geraken en u zult nog veel steigers nodig hebben, nog veel hogere en meer subtiele om er te komen. Vergeet niet dat jullie ziel in haar kinderschoenen staat. Vergeleken met sommige anderen hebben jullie zeker al meer Licht en meer kennis maar jullie ziel is nog steeds in haar beginfase. Blijf dan ook bescheiden.

 

Er zijn veel hogere zielen op aarde die jullie kunnen tegenkomen zonder ze als dusdanig te herkennen. Ga dan niet denken dat u superieur bent omdat anderen een bepaald boek niet hebben gelezen of een bepaald onderwijs niet hebben gevolgd daar God in allen werkt op een andere manier. Er zijn miljarden bewoonde planeten en er werd slechts één Urantia Boek speciaal en alleen voor jullie planeet in jullie situatie geopenbaard.

Een persoon die van God houdt en die voelt dat God in hem leeft is een persoon die ook van andere soorten mensen zal gaan houden en zal openstaan voor andere filosofieën, religies, culturen en rassen.

 

Dat niemand denkt dat hij of zij behoort tot een hogere cultuur dan een andere. God kijkt voornamelijk naar de ” motivatie” van individuen en Hij roept elk individu naar zich toe. U bent allemaal kleine kinderen voor Hem en Hij houdt van iedereen zonder verschillen te maken. Hij weet wel dat jullie zonder het te beseffen zo uw eigen ideetjes hebt en soms gemakkelijk oordeelt en dat doet Hem glimlachen omdat Hij weet dat hoe meer jullie Hem zullen naderen hoe meer dit alles zal verdwijnen.

 

Apprecieer elkaar dan ook voor jullie intrinsieke en inherente waarde als kinderen van God die elkaar aanvullen, door te leren u in de plaats en in de schoenen van anderen te zetten.

Nog wel bedankt, mijn kinderen en tot weerziens.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina