De Melchizedeks komen eraan.

Sessie nr.19 van 9 mei 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Keerbergen, België.

Aanwezig : Karel en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoekers:    AYA- Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7, Orvonton – De Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

                   Maltucia en Monsanloran Melchizedek.

 

AYA sprak na 1u10 min                 Totale duur meditatie: 1u43min.

 

Aya: Ik ben Meester Geest n° 7 van het Superuniversum n° 7, Orvonton. Ik ben hier om uitzonderlijk nieuws aan te kondigen.

Het is ons gelukt om de verbinding aan te leggen tussen Uversa, de hoofdstad van uw Superuniversum Orvonton, Salvington de hoofdstad van uw lokaal universum Nebadon en Jerusem, de hoofdstad van uw planeten Stelsel Satania en uw planeet Urantia.

Het is een “communicatiesysteem” dat werkt met tertiaire Seconafijnen.

 

We zullen hiermee op termijn berichten en afbeeldingen kunnen versturen die door uw God Fragment in uw ‘supra-bewustzijn’ zullen geplaatst worden en die kunnen gezien en gehoord worden door de interne organen van degene aan wie ze worden verzonden.

De broeders Melchizedek hebben hard gewerkt de afgelopen weken om verbinding te maken met die personen die ooit met dit “communicatiesysteem via reflectiviteit” zullen beginnen dat aangepast werd aan het “Morontia energie netwerk opgesteld door de Melchizedeks”.

 

Dit “Morontia Energie netwerk van de Melchizedeks” zal weldra operatief zijn en zal het ‘oude raster’ beschadigd door Caligastia en zijn metgezellen vervangen. De tijd van de gevallen engelen en andere figuren die beslist hadden om de ideeën van hun vroegere leiders te blijven volgen is voorbij daar dit nieuw netwerk hen zal vernietigen. Alle ‘Morontia energie-circuits en ondersteuningen’ zullen vervangen worden en dit zal gebeuren in ene ruk net als een plotselinge stortbui die u verrast.

 

Hierdoor zullen de Levendragers sommige hoogst noodzakelijk transformaties kunnen uitvoeren waardoor de nakomelingen van de mensen van Urantia in de toekomst sommige belangrijke 'genetische sprongen' zullen kunnen doen. De "onafhankelijke God Fragmenten” die hier aanwezig zijn ter ondersteuning van dit hoog gespecialiseerd programma zullen de ogen en het woord zijn van De Universele Vader en De Eeuwige Zoon zodat gans deze operatie precies verloopt volgens Hun eisen en plannen.

 

Dit “communicatiesysteem met reflectiviteit” zal ook toestaan aan de Ouden der Dagen, de Melchizedeks, Christus Michael en de Moeder-Geest, om de activiteiten van de Levendragers op de millimeter te volgen.

 

Hierdoor zal de Magistraat Zoon zijn Missie op Urantia sneller kunnen beginnen.

Hierdoor zullen alle mensen die de 3de psychische cirkel overschreden hebben en die de 1rste psychische cirkel naderen of bereikt hebben kunnen gecontroleerd worden om te zien of hun ziel niet is geïnfecteerd door de valse ideeën van Lucifer en Caligastia over vrijheid.

Dit zal een heel gemakkelijke manier bezorgen aan De Eeuwige Zoon, de Ouden der Dagen en de Raad van de 24 om te zien of de ziel haar weg kan voortzetten om de "pre-fusie" met haar God Fragment te bereiken.

Deze "speciale pre-fusie" zal worden toegestaan aan personen die in het "Sterfelijk Korps" zullen worden opgenomen door de Magistraat Zoon, Machiventa Melchizedek en Christus Michael.

 

Het is belangrijk dat dit wordt opgespoord alvorens deze bekwame vrijwilligers te aanvaarden opdat ze hun weg zouden kunnen voortzetten naar de "pre-fusie" met hun God Fragment waarover later meer uitleg.

Zodra dit "Sterfelijk Korps" volledig zal zijn en 100% zuiver bevonden zullen deze mensen aan een zeer belangrijke voorbereidende taak kunnen beginnen voor de Magistraat Zoon en wanneer dit werk zal uitgevoerd zijn dan zal de “adem van de Universele Vader" via Christus Michael komen om het sterfelijk mentaal bewustzijn van de mens te transformeren zodat ze de aanwezigheid van God in hen zullen aanvoelen en begrijpen.

 

Nadat deze gebeurtenis zal plaats gevonden hebben zullen degenen die kunnen blijven een supplementaire opleiding ontvangen om deel uit te maken van het "persoonlijke Sterfelijke Korps" van de Magistraat Zoon. Deze mensen gaan dan nog een ander voorbereidend werk te doen hebben vóór zijn komst. Het is pas als dit laatste werk voltooid zal zijn dat hij daadwerkelijk in het vlees zal komen met zijn '12 Melchizedeks'.

 

Ondertussen werd er besloten om 24 andere Melchizedeks op jullie planeet te laten komen voor zijn komst om het uitgekozen en aanvaarde "sterfelijk Korps" te helpen bij de eerste voorbereidende werkzaamheden vóór de komst van de "adem van de Universele Vader" evenals in de tweede voorbereidende werkzaamheden.

 

Deze Melchizedeks zullen zich later bekend maken. Het is te vroeg om hun namen door te geven en u te vertellen of ze al daar zijn of wanneer ze zullen komen. Dit alles zal u later worden bevestigd. U zult geholpen worden door de Melchizedeks; zij zullen naast u staan vóór de komst van de Magistraat Zoon. Het zullen niet de 12 zijn die Hem zullen begeleiden. Het zullen andere Melchizedeks zijn waarvan sommigen nu werken in verschillende regio's op jullie planeet en zij zullen zich geleidelijk aan manifesteren.

 

Om dit alles mogelijk te maken moest dit “communicatiesysteem met reflectiviteit” ontwikkelt worden, iets dat nu werd verwezenlijkt.

 

Ik dank u mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben en mij het woord gegeven te hebben. Tot weerziens, mijn kinderen, en blijf voortdoen zoals u bezig bent.

Gavalia, Galantia, en de heer Lanaforge zijn altijd in de buurt om u te helpen bij de goede werking van deze transmissies. Tot ziens, mijn kinderen.

 

Maltucia: Weldra zal ik meer met jullie samenwerken. Het was lang geleden dat ik mij tot jullie heb gericht. Op een dag zullen we samen deze grot ontdekken die achter het Maya dorp ligt en dat jullie "het huis van Maltucia” noemen. Ik zal jullie een teken geven wanneer jullie er naartoe kunnen gaan en dit verborgen 'huis' mogen verkennen. Tot weerziens allemaal.

 

Monsanloran: En ja, ook ik had jullie een kleine groepsreis beloofd hier in Belize. Voor degenen die naar Europa vertrekken hebben we een reis naar Turkije voorbereid en wij zullen jullie de plaatsen aanduiden waar te gaan. Aan jullie om zich ginder te organiseren.

We zullen blijven samenwerken; we hebben jullie niet verlaten noch vergeten, maak jullie geen zorgen.

 

Carole, ik hoor uw woorden en uw gebeden, maak u niet bezorgd.

Wat betreft de Maya-jongeren daar bevestig ik aan dat jullie hoe langer hoe meer specifieke richtlijnen zullen ontvangen voor jullie toekomstig werk bij jullie volk en die zullen enkel jullie aanbelangen.

 

Jullie gaan blijven samenwerken en samen dingen doen en jullie zullen eveneens afzonderlijke opdrachten ontvangen van ons die jullie gaan uitvoeren in uw regio met de mensen van uw omgeving en degenen met wie wij jullie in contact zullen brengen. Tot ziens iedereen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina