Bekijk het groter geheel.

Sessie 20 van 19 mei 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: B-Maya, Carole, Cyril en Wivine

 

Ontvangen door Wivine

Bezoekers:    KUWAYA – Meester Geest N°2 van Superuniversum N°2. De Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

                   Monsanloran en Malvantra Melchizedek.

 

Kuwaya sprak na 1u53 min            Totale duur meditatie: 2u11min.

 

Kuwaya: het is Kuwaya hier mijn kinderen, de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder. Ik ben blij te zien dat uw groep terug samen is. Uw zielen zijn in tussentijd gegroeid en u zou nu best voortwerken aan uw persoonlijke specifieke taken waarvoor u zelf verantwoordelijk bent.

 

Maak duidelijk onderscheid tussen de “groepsmeditaties” waar u allen groeit door van elkaar te leren en samenwerkt voor eenzelfde doel en uwindividuele missie” die uw persoonlijk evolutie pad is voorbereid voor u door ‘uw’ Gedachtenrichter.

 

Jullie moeten allen opgroeien als onafhankelijke mensen, die eerst en vooral de richtlijnen volgen van hun "eigen" Gedachtenrichter of God Fragment. Leer luisteren naar de richtsnoeren van uw Gedachtenrichter zodat deze jullie met uw medewerking kan helpen om jullie een zeer briljante, hoge kwaliteitsziel te scheppen met uithoudingsvermogen, wilskracht en een goed zelfbeeld. Een ziel die wenst te dienen uit Liefde voor God en zijn medemens en die zo De Vader in het Paradijs zal bereiken om te worden als Hij.

 

Dit is uw primaire taak en uw grootste verantwoordelijkheid.

 

Wanneer jullie in groep een of tweemaal per week samenkomen om te mediteren dan gaan jullie Gedachtenrichters samenwerken. Alle ervaringen die jullie afzonderlijk beleefd hebben gedurende de afgelopen week of dagen worden samengebracht zodat iedereen kan leren van de ervaringen van de anderen. Wanneer jullie bepaalde taken bewust of onbewust samen uitvoeren tijdens uw meditaties dan gaan jullie 10 keer sterker zijn dan de som van alle individuen.

(Wiv.-Voorbeeld: als we met 5 zijn dan gaan we niet 5 maal sterker zijn maar wel 5 x10= 50 maal sterker zijn.)

 

Jullie helpen elkaar te groeien, maar jullie zijn niet ondergeschikt aan elkaar noch afhankelijk van een ander en het is op die manier dat jullie samen met gelijke tred gaan voortschrijden.

 

We volgen zeer nauwkeurig de gang van zaken in uw groep daar jullie ons eerste experiment zijn waarin volwassenen en jongeren met grote leeftijdsverschillen (tussen 20 en 66 jaar in 2012) betrokken zijn en die afkomstig zijn uit verschillende continenten met verschillende culturen, rassen, godsdiensten en talen.

 

Jullie zijn erin geslaagd om samen te mediteren en te willen dienstbaar zijn aan uw medemens. Jullie begrijpen dat jullie allemaal kinderen van één en dezelfde Universele Vader zijn en dat jullie een jonge Universele Moeder (De Allerhoogste) hebben die zal groeien dankzij al uw ervaringen, uw acties en beslissingen.

 

Begrijp goed dat voor ons geen onder u belangrijker is dan de andere. Jullie hebben ieder een specifieke rol te spelen die weliswaar voor ons soms moeilijk is uit te leggen door jullie gebrek aan basiskennis en onvoldoende beheersing van het Urantia Boek.

Maar zelfs dan zouden we slechts een benadering kunnen geven waaraan u werkelijk deelneemt en wat u helpt te implementeren zodat later anderen zich hieraan kunnen aansluiten en de volgende eeuwen daaraan kunnen voortwerken om gans de mensheid van Urantia te helpen, gans uw planeten Stelsel Satania en zo gans uw lokaal universum Nebadon.

 

Ik ga echter proberen uit te leggen waarom de verheffing van Urantia zo belangrijk is.

Wij hadden kunnen zeggen: "Nou die planeet is verloren daar we met deze mensen toch niets meer kunnen aanvangen. Laat ze zichzelf dan maar vernietigen."

Weet echter dat Christus Michael als Schepper Zoon de verantwoordelijkheid draagt om elke planeet die in een rebellie terecht is gekomen in zijn lokaal universum terug te brengen naar de Universele Vader.

Het is enkel en alleen in extreme omstandigheden dat een Schepper Zoon hulp nodig heeft om een planeet uit de handen van een opstand te redden.

 

Jullie planeet is een ”decimale planeet” wat wil zeggen dat men hier wat meer mag experimenteren met nieuwe of verbeterde levensvormen. Al de gedane experimenten op de “decimale planeten” maken deel uit van een groots plan, van een groter plaatje. Het is niet zo dat Christus Michael en de Melchizedeks met hun Levendragers besloten hebben om lukraak hier en daar wat te experimenteren met nieuwe levensvormen of een nieuw type menselijk wezen enkel en alleen om zich bezig te houden.

 

In gans het planeten Stelsel Satania heeft elke “decimale planeet” een specifieke rol te spelen daar ze deel uitmaakt van een groter geheel. Het verlies van de “decimale planeet Urantia” zou zeer veel schade veroorzaakt hebben aan het planeten Stelsel Satania, aan de evolutie van de Constellatie van Norlatiadek, aan de evolutie van uw lokaal universum Nebadon en aan gans het Superunivers Orvonton.

 

Wat hier is mis gegaan op deze kleine planeet had veel ernstiger gevolgen kunnen hebben voor het volledige Superuniversum dan jullie zich zouden kunnen voorstellen. Dat is één van de redenen waarom we zo nodig Mijn Zoon, Christus Michael, evenals de Meester Geest en de Ouden der Dagen van Orvonton moesten voorthelpen zodat jullie terug op het juiste spoor werden gezet.

 

We zien dat alles wat we tot nu toe ingevoerd hebben al een goede invloed begint uit te stralen. Als jullie het werk dat jullie hier doen in alle rust gestadig blijven voortzetten en aldus jullie persoonlijke bijdrage leveren om deze planeet naar het tijdperk van Licht en Leven te brengen met de hulp van de Hemelse Wezens en andere meer geëvolueerde Morontia mensenzielen afkomstig van andere planeten, dan zal jullie zielsbeloning substantieel zijn.

Dit geldt evenzeer voor alle mensen die hier bewust en met liefde aan deelnemen op hun eigen manier.

 

Blijf voortdoen zoals jullie bezig zijn. Wij zullen meer experimenten doen met jullie groep waaraan jullie vreugde zullen beleven en plezier onder elkaar beleven. Tot weerziens, mijn kinderen.

 

Monsanloran: Hallo iedereen. De vader van B-Maya heeft resten gevonden van een oude Maya tempel in zijn buurt. Wij vragen u om er allen naartoe te gaan en daar in meditatie te gaan. Er zal jullie daar informatie worden doorgegeven die we eerder niet konden onthullen. Het is belangrijk dat jullie in groep gaan. Het is niet ver weg zodat jullie slechts een halve dag nodig hebben. Dank u mijn kinderen. Tot ziens.

 

Malvantra hier: we zijn aan het einde van de sessie gekomen. Wij danken jullie om samengekomen te zijn met zoveel vreugde want dit doet ons allen veel plezier. Tot binnenkort, mijn kinderen.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina