Help de Staatshoofden.

Sessie nr.21 van 20 mei 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Ontvangen door Wivine tijdens een solitaire meditatie.

Bezoekers: Lanaforge, Soeverein van ons Planeten Stelsel Satania met als hoofdstad Jerusem.

                   Malvantra Melchizedek.

Lanaforge sprak na 53min         Totale duur meditatie: 1u17min.

Lanaforge: Hallo, ik ben Lanaforge, de Soeverein van uw Planeten Stelsel Satania waarin uw planeet nr. 606 -Urantia is gelegen.

Een Planeten Stelsel kan ongeveer 1.000 bewoonbare planeten bevatten. Een Planeten Stelsel bevindt zich in een Constellatie die zich in een lokaal universum bevindt dat op zijn beurt in een Superuniversum is gelegen en u leeft in het Superuniversum nr.7 Orvonton.

Er werden Zeven Superuniversa geschapen door Zeven Meester Geesten die circuleren rondom het Paradijseiland en Havona.

Het is belangrijk dat u dat weet en dat u begrijpt dat u deel uitmaakt van een Grote Hemelse Familie; dat jullie geen geïsoleerde individuen zijn op een verloren planeet ergens in een zonnestelsel met een materieel leven dat eindigt binnen de 100 jaar.

De Mensheid is ondermijnd door ziekten, door bestendige oorlogen voortkomend uit hebzucht, machtswellust en een gebrek aan geloof in een Universele Vader.

Er zijn inderdaad veel godsdiensten op uw planeet die het geloof aanhangen van Eén God die ze allemaal anders noemen en waarvan ze overtuigt zijn dat enkel zij de enige echte aanbidden. Dat veroorzaakt constante fricties, oorlogen en haat en iedere religie is er van overtuigd dat hun God aan hun zijde staat.

De tijd is aangebroken om u boven deze manier van denken te verheffen want dit houdt jullie evolutie tegen om in vrede en overvloed te leven. Er kan geen overvloed zijn zonder vrede.

Constant de oorlogsmachine bevoorraden onder voorwendsel dat men zich moet kunnen beschermen is een fabel. Er zijn grote invloeden die voordeel halen in het behouden van deze oorlogsmachine. Deze influentie zal weldra verdwijnen daar ook zij onder invloed staan van de duisternis die constant druk uitoefent op de Staatshoofden, de financiële wereld en de Godsdiensten.

Vandaar dat het zo belangrijk is om zo snel mogelijk het « geïnfecteerde Morontia netwerk” van Lucifer en Caligastia met zijn acolieten te vervangen. Zelfs als de leiders van deze Opstand niet meer bestaan werkt hun geïmplementeerd systeem nog altijd op autonome wijze en zijn hun aanhangers nog steeds daar. Hun tijd is echter voorbij en weldra zullen ze niet meer bestaan en dan zal deze duistere invloed op de financiële en religieuze wereld alsook op de Staatshoofden met hen verdwijnen.

Dan zal men eindelijk overgaan tot beslissingen die de vrede, de harmonie en overvloed zullen bevorderen in alle landen van de wereld. Er zullen hier en daar nog wel lokale conflicten bestaan tussen etnische groeperingen maar dat zal niet meer meespelen en zeker geen invloed hebben op het grootste deel van de aardse bevolking.

Op die manier gaan jullie kunnen overgaan tot een Wereld Regering die op het welzijn van alle landen met al hun burgers zal toekijken en niet op het welzijn van enkelen.

Zij die de macht bezitten achter de gordijnen en die al generaties samenlopen met de duisternis zijn zich daar zeer goed van bewust. Ze moeten maar van mentaliteit veranderen en de kaarten herverdelen zodat gans de planeet in de toekomst in vrede en welvaart kan leven, zodat allen zich op waardige wijze kunnen ontplooien.

Ziehier, het antwoord op uw vraag, meisje, aan wat je gevoeld hebt toen je Gods Energie opstuurde naar Obama- President van de Verenigde Staten, naar Angela Merkel – Bondskanselier van Duitsland en naar Francois HollandePresident van Frankrijk.

{Nota Wivine : voor mijn meditatie was ik bezig met mijn Energie-transfers toen plots een visioen opdook van deze 3 Staatshoofden. Ik besloot hun ieder een goede dosis Goddelijke Liefdes Energie te versturen en terwijl ik dat deed voelde ik een immense massa duistere entiteiten rondom hen en dat had mij verontwaardigd. Ik heb dan tijdens mijn meditatie hierover uitleg gevraagd. Hoe was dit mogelijk na al wat we met de Hemelse wezens al gedaan hadden om deze duistere kwaal van de aardbol te doen verdwijnen?}

Er staat veel op het spel voor het ogenblik en deze Staatshoofden staan onder zware druk zonder het te beseffen. Blijf ze voorthelpen zoals je gedaan hebt zodat hun beslissingen deze economische crisis veranderen in economische welvaart voor heel de wereld.

Help allen jullie Staatshoofden. Stuur ze de Goddelijke Energie op met uw hart, met gans de genade die u bezit zodat ze goede beslissingen nemen voor de ontwikkeling van hun land, zodat de Staatshoofden van de grote Naties de situatie veranderen dankzij hun beslissingen opdat er een betere verdeling zou plaatsvinden over de wereld.

Dit is geen verborgen waarheid meer, iedereen weet het en allen zijn er zich van bewust. De mensen lopen de straten op zonder angst en roepen het van de daken dat de dingen moeten veranderen. De volkeren nemen het niet meer dat ze de schulden en de dwaasheden moeten dragen van hun voormalige en huidige regeerders.

De druk voor de verandering zal van het volk komen, van de man in de straat en dit zal de staatsleiders, de leiders van de landen en de wereld doen nadenken over de gevolgen van hun beslissingen en acties.

Dat is wat er nu gebeurt op wereldvlak en vele leiders van de ‘oude stempel’ zullen op termijn vervangen worden en de nieuwe zullen betere raadgevingen ontvangen. Alles gaat veranderen.

Blijf allen dit werk voortzetten en gebruik jullie vermogens. Help de Staatshoofden om goede beslissingen te nemen voor het welzijn van hun volk en van gans de planeet en laat ons ze leiden naar de goede beslissingen. Wanneer jullie Gods Liefdes Energie opsturen met jullie hart en genade dan openen jullie hun bewustzijn voor onze invloed en dan verwijderen jullie de invloed van de duistere krachten.

Wij weten vanuit ons standpunt wat er hoeft gedaan te worden want wij weten precies wat er zich achter de gordijnen afspeelt. Jullie weten dat niet zelfs als jullie sommige vermoedens hebben. Jullie weten niet wat er zich afspeelt op de 2 niveaus, het materiele en het Morontiële dat jullie soms ook het astrale noemen.

Jullie, de « lichtwerkers », houdt jullie niet bezig met politiek. Doe jullie werk in stilte.

Ik bedank allen en tot ziens, meisje.

Malvantra hier: er zijn inderdaad nog steeds schadelijk invloeden en dat zal zo blijven zolang we het “duistere Morontia energienetwerk” van Lucifer en Caligastia niet hebben vernietigd en vervangen. We hebben het verzwakt op veel punten en we zullen het blijven verzwakken met de hulp van al de mensen die hieraan meewerken. In een paar jaar zullen we alles in één keer kunnen vervangen. Dankzij al deze verzwakkingen zijn er al veel goede dingen links en rechts naar boven gekomen en is er een verandering in de mentaliteit van de mensen ontstaan. Hun angst om hun mening te uiten is aan het verdwijnen en zij groeperen zich over gans de planeet om hun ongenoegen te uiten.

Wees niet ontmoedigd.

Blijf voortdoen zoals jullie bezig zijn. Blijf jullie regio voorthelpen, uw naaste omgeving en uw vrienden met jullie technieken en bekwaamheden.

We zullen er allemaal samen geraken, hand in hand.

Wees niet ontmoedigd; geduld is een moeilijke zaak voor een mens als hij alles bekijkt vanuit het oogpunt van zijn eigen aardse leven. Voor een persoon van 20 jaar betekent een periode van 50 tot 60 jaar een eeuwigheid en ...voor hem kan nog alles gebeuren. Maar iemand die boven de 60 jaar is en gebeurtenissen staat af te wachten... die ziet de tijd razendsnel voorbij gaan en geraakt hierdoor soms wanhopig.

Daarom verzoeken wij allen om te blijven helpen daar jullie niet voor uzelf werken noch voor het huidige moment, jullie werken voor de toekomstige generaties. Wanneer jullie uw weg zullen voortzetten op de Woningwerelden, de Morontia werelden en daarna de Geestelijke werelden dan zullen jullie kunnen terugblikken en trots zijn op jezelf omdat jullie hebben kunnen bijdragen aan iets zo fascinerend als Urantia uit de handen van de rebellie van Lucifer te halen met al haar negatieve gevolgen.

Dank u, mijn kinderen. Wij zijn met jullie, met jullie allen.

Dit meisje noemt ons “haar Tontons» (kinderwoord voor oom in het Frans) omdat we daardoor minder streng lijken en korter bij haar staan. Weet echter dat wij ook de “Tontons” zijn van iedereen.

Tot ziens en nog bedankt.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina