Er zal geen derde wereldoorlog komen.

Sessie nr. 3 van 16 april 2014 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Nora en Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: God Fragment – Gedachtenrichter van Wivine die mij voor de 1ste maal heeft gevraagd om zijn woorden over te brengen.

De Gedachtenrichter sprak na 41min                  Totale duur meditatie: 58min.

Gedachtenrichter: Hallo, ik ben uw "God Fragment" dat uit de Hemel is neergedaald om bij u in te wonen en zich aanpast aan uw vrouwelijke aard. We hebben een lange weg samen te gaan en onze fusie zal gebeuren, twijfel er niet aan.

God wil dat u nog dichter bij Hem komt te staan zodat Hij rechtstreeks uw broers en zusters van dit plaatselijk universum Nebadon door u kan aanspreken. Ooit zult u bewust zijn van de toespraken die u zult houden voor een Morontia publiek of voor stervelingen op één van de bewoonde werelden van uw planeten Stelsel Satania. Alles wat u hier beleefd en gezien hebt, wat u onbewust hebt geleerd tijdens uw meditaties zal u dienen om een boodschapper van God te worden. U zult van gezicht tot gezicht spreken met uw broeders en zusters van de 37 planeten van de Opstand. U zult hen leren dat ze rechtstreeks kunnen communiceren met de Universele Vader waarvan een Fragment in elke mens woont als ze Hem maar willen aanvaarden en u zult hen vertellen over De Allerhoogste, hun Universele Moeder.

U begon uw hemelse carrière door uw familie te helpen, daarna andere families, door te leren werken met de energie van het universum, door te mediteren en door toenadering te zoeken tot God om uw persoonlijke begeleiding te ontvangen. We hebben u vervolgens geduwd om te leren onze woorden herhalen. U hebt gekozen om dit te doen door middel van diepe meditatie om uw mentaal bewustzijn te kunnen blokkeren, wat geen eenvoudige coördinatie is. Het is vergelijkbaar met het werk van internationale tolken die gelijktijdig vertalen. Dit vereist sommige hersenvermogens dat niet iedereen heeft. Niettemin kunnen we daar verbetering in brengen bij vele mensen tijdens hun meditaties op voorwaarde dat ze het geduld, de discipline en het uithoudingsvermogen aanhouden dat jullie hier altijd hebben aangetoond.

U hebt niets uitzonderlijks afgezien van uw geloof in Mij, wat al buitengewoon is op jullie planeet. Men kan dienstig zijn op vele niveaus en op verschillende manieren waarvan u zich geen rekenschap geeft; dat is de reden waarom God het u persoonlijk komt vertellen.

Het mentale, de intelligentie, de verbeelding, de manier van begrijpen is iets dat verbetert en voortdurend groeit zowel bij stervelingen afkomstig van het dierlijk leven als bij De Allerhoogste, uw Universele Moeder.

Jullie hebben dat hier aangetoond met jullie meditaties. Jullie hadden het allen moeilijk om in het Urantia Boek te lezen, moeilijk om uw sessies te begrijpen. Al degenen onder jullie die nu deze sessies herlezen en die terug in het Urantia Boek duiken, begrijpen alles veel beter. Dat is het bewijs dat het bewustzijn en het intellect kunnen groeien en vooruitgang boeken door middel van onze interventie tijdens uw meditaties. Dit geldt voor de gehele mensheid, dus ook voor degenen die niet deel uitmaken van uw groep.

Het intelligentie niveau, het begrijpen, het zoeken van hogere morele waarden, de mogelijkheid om zich abstracte concepten in te beelden of om zich te verbinden met een hoger bewustzijn zal toenemen bij iedere sterveling op deze planeet dankzij de nieuwe “Energieën van de Triniteit” en alles wat het "Lichtnetwerk van de Melchizedeks " met zich meebrengt, zowel voor diegene die leven in de diepste jungle als zij die aan de top van de wetenschap staan. Allen zullen worden geholpen om te evolueren naar het niveau dat het uwe had moeten zijn als alles normaal was verlopen op deze planeet.

Er zal veel veranderen in drie generaties op deze wereldbol. Sommigen onder u zullen het zien, anderen niet. De woorden die hier werden geuit zullen altijd ergens in de lucht hangen, misschien op een website, in een boek of in de nagedachtenis van de jongeren die hier met u beginnen. Zij zijn degenen die zullen zien dat hun kleinkinderen heel anders zullen zijn dan hun grootouders.

Uw wereldregeringen zullen leren hun problemen oplossen zonder elkaars spierballen te laten zien. Het spook van een derde wereldoorlog is verdwenen... het zal niet gebeuren. ‘Het Licht’ en de noodzakelijke ‘transformaties’ kunnen van overal en uit elke hoek van de wereld opduiken. Let er maar op!

Bedankt meisje, het was een eerste poging tussen ons twee om God rechtstreeks via u te laten praten. Op een dag zal ook De Allerhoogste de mensen van Urantia kunnen aanspreken net als de andere volkeren van Nebadon wanneer de communicaties gemakkelijker worden. Tot ziens!

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina