HET GEESTELIJK ERFGOED VAN DE MENSHEID.

Sessie nr.11 van 10 september 2015–opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde – Spanje.

Ontvangen door Wivine tijdens een solitaire meditatie.

Bezoekers:- Kuwaya – Meester Geest nr. 2 van Superuniversum nr. 2 – De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

               - God Fragment van Wivine.

Kuwaya sprak na 55min                Totale duur meditatie: 1u28min.

Kuwaya : Goedendag, het is Kuwaya hier. Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2 – de Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

Ik kom tot u, mijn kinderen, om het goede nieuws aan te kondigen dat de reiniging van het “duister Morontia netwerk”, opgezet door Lucifer en Caligastia, is voltooid. Alle gevallen engelen en enorme demonen die destijds door Aartsengel Michael ondergronds werden weggeborgen zijn nu verwijderd of vernietigd. Alle negatieve egregores geschapen via riten werden teniet gedaan evenals de negatieve energie-codes die ze hadden geprogrammeerd.

Ons nieuw "Morontia Lichtnetwerk", verwezenlijkt door de Melchizedeks, zal ingevoerd worden met de hulp van Krachtdirigenten onder toezicht van Christus Michael.

Om te voorkomen dat men de Mensheid zou verblinden door een te grote geestelijke helderheid zal men hiermee voorzichtig te werk gaan daar er ook een deel van mijn "Geestelijke Energie" in verweven is op de welke stervelingen op zoek naar Hogere Waarheden zich kunnen aansluiten.

Dit betekent niet dat er geen lager geestelijk ontwikkelde zielen meer zullen rondhangen op jullie planeet op zoek naar een uitweg, dat er geen mensen meer zullen zijn die zich gaan bezighouden met zwarte magie of iets dergelijks om hun medemens te ergeren, dat er geen plaatselijke oorlogen meer zullen zijn of natuurrampen. Dat zal allemaal nog een tijd blijven bestaan maar u, net als nog vele anderen afkomstig van andere scholingen, bezitten vermogens om hierbij te helpen.

Nu is voor u de tijd aangebroken om bij te dragen aan de wederopbouw. U zult allen leren werken met de Zuivere Energie van uw God Fragment, gecombineerd met wat u de Liefde van het Heilig Hart van Christus noemt en uiteindelijk mijn Geestelijke Energie. Het maakt niet uit hoe u het begrijpt en hoe u het noemt. Het belangrijkste is om deze vaardigheden te bereiken die deel uitmaken van het ‘Geestelijk Erfgoed van de Mensheid’.

Vroeger waren het enkel Grote Meesters die verbazingwekkende dingen konden doen maar nu gaat u het pad openen voor uw medemens zodat alle mensen die vermogens kunnen verwerven waarvoor ze sinds heugenis waren voorbestemd.

De Magistraat Zoon in zelfschenkingsmissie die in het begin van het jaar werd geboren, die u de 'Baby' noemde tijdens uw bilocatie-werkzaamheden, zal blijven groeien en binnen een paar jaar zal er ook nog een Schepper Zoon geboren worden. Deze twee zullen op het fysieke vlak binnen een 20-tal jaren samenwerken met de Magistraat Zoon die hier komt om een Magistraat Missie uit te voeren doch zich niet zal belichamen.

Dit impliceert dat er 24 Melchizedeks zich gaan belichamen over de hele wereld. Ze zullen allen een verschillend uiterlijk hebben zodat alle etnische bevolkingen op uw planeet vertegenwoordigd zullen zijn. Zij zullen met elkaar kunnen communiceren om iedereen de kans te bieden gelijkmatig geestelijk te groeien.

Er zullen ook nog 12 Melchizedeks zijn om de Magistraat Zoon die zich niet zal incarneren te begeleiden. Zij zullen gezien worden op Morontia niveau door degenen met wie ze zullen werken tijdens hun meditaties en bijeenkomsten.

Dit gaat gebeuren maar verwacht niet dat het zich zal voltrekken voor allen tijdens hun aardse leven. Het is eerder voor de volgende generatie, voor de huidige prille jeugd en zij die nog moeten geboren worden. Sommigen onder u die zich momenteel in de 3e leeftijd bevinden zouden 50 tot 60 jaar langer kunnen leven om met hen samen te werken maar dit zal dan rustig gebeuren, niet in volle daglicht en eerder achter de schermen.

Geen enkel persoon op Urantia werd uitgekozen of aangewezen om een aardse organisatie te presideren voor deze komst en toekomstige gebeurtenissen. De Melchizedeks zullen niet samen in een bus voor uw deur staan. De meeste stervelingen zullen zich zelfs niet bewust zijn van hun aanwezigheid. Het kan zijn dat sommige sneller zullen aankomen dan anderen. Toch zullen deze Melchizedeks zich niet kenbaar maken vooraleer de twee belichaamde Paradijs Zonen de volwassenheid zullen bereikt hebben om hun missie op het fysieke vlak te starten; hoewel deze twee nu al samenwerken op het Morontia vlak omdat er veel moet voorbereid worden.

We wilden u dit aankondigen zodat u zou begrijpen dat uw inspanningen niet tevergeefs zijn geweest. Wij bedanken iedereen die op de een of andere wijze heeft bijgedragen tot dit schoonmaakwerk zodat het nieuwe “Morontia Lichtnetwerk” kon geïmplementeerd worden die jullie planeet zo broodnodig had om haar koers verder te zetten naar het Licht en het Leven.

U hier, zult de groepsmeditaties hervatten in het najaar. U zult een ander werk doen waardoor u nieuwe dingen en nieuwe vaardigheden gaat aanleren om uw planeet beter te helpen. U zult uw nieuwe faculteiten bereiken door ervaring waardoor u ze beter zult begrijpen. Als u enkel wijsheden gaat lezen zult u niet goed vorderen. Veel mensen willen alsmaar uitleg verstrekken, zich een houding aangeven om in de belangstelling te staan maar zijn absoluut niet in staat om te doen wat u met veel gemak verricht.

Wij hebben u verteld dat de reiniging van het “duister netwerk” ongeveer 5 jaar zou duren en nu is het al klaar. Verheugt u daarover want nieuwe deuren openen zich voor u en alle mensen op uw planeet.

Besteed uw tijd niet met constant te kijken naar negatieve gebeurtenissen of ze altijd als negatief te bestempelen. Soms barsten er geschillen uit of oorlogen en vele tragedies vloeien er uit voort. Maar dit helpt ook een groot deel van de bevolking bij wie dat gebeurt in te zien dat oorlog en ruzies niets moois met zich meebrengen en dat tolerantie, het aanvaarden van de verschillen van de anderen en wederzijds respect veel betere oplossingen zijn om naast elkaar in vrede te leven. U zult zien dat deze verschrikkelijke oorlogen en broedermoorden op kleine of grote schaal, zelfs onder de vlag van dezelfde godsdienst of overtuiging, nog goede dingen met zich zullen meebrengen.

Probeer te kijken naar alle vooruitgang die al werd geboekt op zo vele niveaus. Wanneer een glas wordt gevuld bent u het die beslist om het als half vol of half leeg te bekijken. Uw bevolkingen hebben al heel veel vooruitgang geboekt en het is ook waar dat er nog veel dient te gebeuren.

Tracht zelf een beter mens te worden, meer op God te gaan lijken, u te perfectioneren door eerst in uw binnenste te kijken, door te zoeken hoe u uw eigen karakter kunt verbeteren en uw manier van om te gaan met anderen. Dat zal veel meer goed met zich meebrengen dan de hele tijd de vinger te wijzen naar uw buren terwijl u hen vertelt wat ze moeten doen, geloven, denken, eten en drinken.

Mijn kinderen, we zullen elkaar weldra weerzien en u zult beter begrijpen waarom ik het ben die zo vaak met u komt praten. U zult het uiteindelijk wel gaan begrijpen.

We weten dat het Urantia Boek niet gemakkelijk is om te lezen of te begrijpen. Het is een basiswerk dat inderdaad niet alles bevat. Zie het eerder als een standaard naslagwerk dat u altijd kunt inzien wanneer u daar nood aan hebt.

Wij vragen nu aan jullie groep om zo weinig mogelijk berichten van anderen te lezen omdat u kennis en faculteiten gaat ontvangen die nooit werden beschreven in een enig boek of boodschap op Urantia.

Houdt daarom de handen van de Melchizedeks goed vast met beide handen, ook die van uw Engelen en Gidsen, evenals die van de Middenwezens die u begeleiden. U gaat een terrein betreden dat voor allen op uw planeet onbekend is en u zult geen enkel herkenningspunt meer hebben; u zult enkel uw vertrouwen in uw inwonend God Fragment met u meenemen en in de Hemelse Wezens die om u heen zullen staan.

Luister niet naar mensen die u willen opleiden of u vertellen wat zij als waarheid aanzien: sluit uw oren en ogen. Vertrouw alleen wat u van ons ontvangt tijdens uw toekomstige meditaties. Heb geduld als u alles niet onmiddellijk begrijpt, omdat u geleid wordt. Vergeet nooit dat u beschermd bent        uitzonderlijk goed beschermd.

Tot weerziens, mijn kinderen, en ontspant u toch. Het wordt stilaan tijd dat u nu eens een paar weken echte vakantie gaat nemen om goed uitgerust te zijn als uw schooljaar herbegint. Dag allemaal.

God Fragment: Ik ben uw God Fragment, meisje. Ooit zullen we fuseren maar daar is het nog tijd voor. U begrijpt nu vanwaar al deze duizeligheid kwam. Het was lang geleden dat Kuwaya kwam spreken en hij is zwaar om dragen. We zullen samen het voorbeeld geven met al degenen die nu kunnen en ooit zullen kunnen werken met de Kracht van hun inwonende Goddelijke Geest. Er valt veel te doen op uw planeet dat enkel kan opgelost worden door de Zuivere Energie van God.

Wees u ervan bewust dat voor God niets moeilijk is.

Wij zijn echter niet zo ongeduldig als jullie stervelingen. Wij nemen onze tijd omdat we ervan houden de dingen goed te doen, zonder een steek te laten vallen als we bezig zijn.

Wij waarderen de deelname van mensen aan Het Werk en het is duidelijk dat het tijd vergt om ze op te leiden. Wij hebben dat geduld.

Doe daarom voort, mijn kinderen, ga toch voort en toon aan anderen wat men kan verrichten wanneer men hand in hand loopt met zijn inwonend God Fragment. Niets is onmogelijk voor u wanneer u zich in overeenstemming brengt met Gods Wil. Tot ziens, mijn kinderen, tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina