De gevolgen van het laatste testament van Cecil Rhodes.

Sessie nr 4 van 22 April 2018 – Nederlandse vertaling - Origineel Engels.

Studie van onze mensen in Afrika ontvangen op 22 februari 2018.

{Opmerking Wivine: Ik vroeg de Hemelse van waar het idee kwam van Eén Wereldregering, één religie, één taal. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het Luciferiaans is, of dat het komt van Caligastia of de duivel. Het gaat uiteindelijk toch om mensen die vrije wil hebben, een ziel en een "kleine God vonk" in hun hart zoals iedereen die hun eigen keuzes hebben gemaakt.

Toen ontving ik tijdens een meditatie: zoek naar het leven van Cecil Rhodes en betrek een paar van de groep er bij die tijd hebben om aan dit onderzoek deel te nemen. En dat deed ik ook. Deze studie werd gedaan door twee afzonderlijke teams, één in Afrika en één in Europa en door mijzelf via research in het Urantia Boek, nog vele andere bronnen en door systematisch hulp te vragen aan de Hemelse via meditaties. Er was geen contact tussen de teams en toch kwamen allen tot dezelfde conclusie. Ik geef u de schriftelijke conclusies van de Afrikaanse groep met mijn antwoorden op hun vragen. Het is pas nu dat ik het op de website mag plaatsen. Vraag me niet waarom! }

Conclusies en vragen van het Afrikaanse team.

Hierna volgen onze conclusies over dit onderwerp na enkele weken onderzoek: waar komt het idee van één wereldregering - één taal - één religie vandaan zoals de Nieuwe Wereld Orde ons wilt opleggen? Wat is hun bedoeling?

Cecil J. Rhodes (stierf in 1902) - liet het beheer over van zijn immens vermogen aan de Rothschild’s met een testament dat aanwijzingen gaf om zijn toekomstplannen te volbrengen. In zijn laatste testament wilde hij het Angelsaksische imperium wereldwijd implementeren met de hulp van koningin Victoria van Engeland en de blanke Angelsaksische Amerikaanse elite. Dit had tot doel dat zij over de hele wereld zouden heersen, alle wereldwijde natuurlijke hulpbronnen zouden beheren en op die manier wereldvrede zouden bevorderen.

Om dat te bereiken creëerden ze een geheim genootschap of schaduwregering (de Ronde Tafel in 1909). Hij investeerde veel in onderwijs, enkel voor blanke en gekleurde jongens, beginnend bij Oxford University (UK), waar hij zijn eerste studiebeurzen toekende.

Dit betekent dat Afrikaanse mensen geen rechten meer zouden hebben om in hun eigen streken te leven als soevereine heersers over hun eigen land. Hij was er van overtuigd dat hij daarmee de Wil van God deed en wenste dat het blanke Angelsaksische ras, superieur in zijn ogen, de wereld zou regeren en al de natuurlijke hulpbronnen zouden beheersen. In zijn laatste beschikkingen en testament verlangde hij dat zijn testamentaire uitvoerders (Rothschild's) zijn droom van de Angelsaksische suprematie over de hele wereld zouden verwezenlijken, om één wereldregering (Angelsaksisch) te vormen, met één taal (Engels) en één religie (uit te vinden ).

Nu kunnen we zien dat het “testament van Cecil J. Rhodes” in voege is dankzij alle globalistische organisaties die vandaag de dag bestaan, die de Nieuwe Wereld Orde implementeren volgens de onderstaande lijst:

-        1896 Carnegie Institute of Pittsburgh- Carnegie Instituut van Pittsburg

-        1902 Carnegie Institution of New York – Carnegie Instituut van New York.

-        1910 Carnegie Endowment for International Peace- Carnegie stichting voor international vrede.

-        1911 Carnegie Corporation of New York – Carnegie vereniging van New York.

-        1901 Committee of 300  - Comité van 300.

-        1901 Monsanto

-        1902 Rhodes Trust - Rhodes Scholarship – Rhodes -Rhodes Kartel – Rhodes beurzen

-        1910 Round Table – Ronde Tafel

-        1913 Round Table – (group) – Ronde Tafel (groep)

-        1913 Rockefeller Foundation – Rockefeller Stichting

-        1920 The Royal Institute of International Affairs  (RIIA)- Het >Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken.

-        1920 League of Nations - Volkerenbond

-        1921 CFR – Council on Foreign Relations USA-Rockefeller - l 60 jaar adviseert de Council on Foreign Relations (CFR) het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor elk conflict bepaalt het de oorlogsdoelen in het belang van zijn leden en buiten elke democratische controle. Het neemt ook deel aan het schrijven van een officieel verhaal wanneer het nodig is om de fouten uit het verleden te veroordelen en een nieuw beeld opnieuw uit te dragen. Gefinancierd door 200 multinationals, omvat het 4.200 gecoöpteerde leden van wie de meeste regeringsleiders worden gekozen. De zakelijke elite ontwikkelt het buitenlands beleid van de VS bij consensus achter gesloten deuren. http://www.voltairenet.org/article14344.html

-        1923 The Frankfurt School

-        1936 Ford foundation – Ford Stichting

-        1945 United Nations – Verenigde Naties

-        1947 Tavistock Institute of London

-        1952 Population Council [operating arm of the Rockefeller Foundation] – Health and development issues– Bevolkings Raad {operatieve arm van de Rockefeller Stichting}- Gezondheid en ontwikkelingsproblemen in de wereld.

-        1954 The Bilderberg Club

-        1968 Club of Rome

-        1970 The MacArthur Foundation 

-        1973 Trilateral Commission

-        1982 Inter-American Dialogue for Latin America and the Caribbean.

Hieronder enkele vragen die bij ons opkwamen na het uitvoeren van het onderzoek met betrekking tot het bovengenoemde onderwerp (NWO).

1)   In welke mate zijn de Melchizedeks betrokken bij de vorming van deze Nieuwe Wereldorde?

Wivine: ze zijn niet betrokken bij de vorming van dat soort Nieuwe Wereld Orde. De ideeën van de N.W.O. zoals - eugenetica – blanke ras suprematie - één wereldregering - één religie -één taal komt voort uit verstoorde menselijk breinen en is overal ingeslopen.

Aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw waren veel blanke rijke mensen, academici en politici in de VS, zoals de Rockefellers, gek op het boek "Passing of the Great Race" van Madison Grant (1865-1937) (= “teloorgang van het Grote Ras”).

Rockefellers en degenen die rondom hen stonden en staan zijn inderdaad Amerikanen van Angelsaksische afkomst, maar zien zichzelf als Amerikanen bevrijd van de Engelse overheersing. Ze hadden 100 jaar geleden hun eigen ras-ideologie en globale plannen. Ze introduceerden in de VS de wetenschap van de eugenetica of rasveredeling dat opgedoken was in England. Het waren toen praktijken om de genetische kwaliteit van een bepaalde menselijke bevolkingsgroep te verbeteren en zich te ontdoen van degenen die zij inferieure rassen noemden, evenals mensen die geestelijk en lichamelijk gehandicapt waren, zelfs arme blanke mensen. Voor hen ging het om het grootse Noorse blanke ras (blond met blauwe ogen.). Ze vonden in die tijd zelfs dat de Zuid-Europeanen, Oost-Europeanen en Russen inferieure rassen waren. Natuurlijk werden alle gekleurde mensen ook als inferieur beschouwd. Dit speelde tot het einde van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de Amerikaanse samenleving en niet alleen daar.

De Rockefeller-stichting samen met Standard Oil, Ford, Carnegie, Farben Ag financierde Hitler met nog anderen en gaf hem deze mooie ideeën over het blanke superras dat hij in de praktijk bracht. Alle studies van de nazi's over atoombommen, eugenetica en biologische oorlogsvoering werden door de Amerikanen na afloop van de oorlog mee naar huis genomen samen met de meeste Duitse wetenschappers die hun onderzoeken in Amerika voortzetten. Toen alle gruwelen van Hitler na de Tweede Wereldoorlog naar buiten kwamen, verdween plotseling de naam "eugenetica" uit hun hoge scholen en werd het omgedoopt - maar dezelfde ras-ideologie bestaat nog steeds zowel in Amerika als in het Angel-Saksische imperium. De nieuwste vorm van eugenetica wordt nu "microbiologie" genoemd - Oxford is hierin gespecialiseerd.

Zie ook de geschiedenis van eugenetica dat al begon in Griekenland met Plato, later in Rome, enzovoorts   https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_eugenics

2) Wat was de invloed van Caligastia en zijn volgelingen op de oorsprong van deze ideeën over een Nieuwe Wereld Orde?

Wivine: dat is duidelijk - Christus en God wegwerken en Lucifers ideologie over de hele wereld implementeren. Dus de menselijke zielen zo laag mogelijk houden en hun recht op ascensie of ziels-opklimming wegnemen. Ze wisten dat Jezus hen zou komen weghalen. De 20ste eeuw was de eeuw waarin Lucifers ideeën grootschalig werden ingevoerd.

3) Hebben de NWO-elite zoals de Rothschild's, Rockefellers, Bilderbergers en de anderen op de hierboven gepresenteerde lijst enige genetische veranderingen ondergaan door de staf van Caligastia?

Wivine: ten eerste is er niet EEN ELITE. Er zijn nu verschillende fracties verspreid over de wereld. Maar om het simpel te houden, zal ik enkel spreken over de twee belangrijkste spelers die elk verschillende banken, grote bedrijven en families vertegenwoordigen in de 21ste eeuw die minder bekend zijn bij het grote publiek.

De Rockefeller-groep is de zuivere Amerikaanse groep en zijn oorspronkelijk Christelijke baptisten. Ze concurreren met de Britse en Amerikaanse Angelsaksische groep van de Rothschilds.

Rothschilds zijn Joden, maar zij praktiseren niet de joodse religie en niet alle elites die zij vertegenwoordigen zijn Joden, integendeel.

Rockefellers en Rothschilds zijn geen vrienden, dus het doden van Joden door de nazi's om hun geld te hebben was een vingerwijzing van de Rockefellers naar de Rothschilds. De Rockefeller-groep verdiende veel geld met de Tweede Wereldoorlog en de Rothschild-groep verloor veel geld. Het duurde veertig jaar voordat ze weer rechtover de Rockefellers konden staan voor de heerschappij over de hele wereld.

De Rothschild's investeerden veel geld in China, veel meer dan de Rockefellers.

De Rothschilds willen Europa behouden zoals het is en de Rockefeller-groep verkiest een gebroken Europa. Beiden willen echter wel een verzwakt Europa en daar zijn ze het met elkaar over eens. Denk niet dat ze altijd ruzie maken, soms werken ze ook samen. Ze zullen elkaar niet vernietigen.

Zowel de Rockefeller als de Rothschild-groep willen Rusland als soevereine staat doen verdwijnen om hun natuurlijke hulpbronnen te grijpen en het grootste deel van de bevolking te vernietigen.

De Rockefeller-groep slaagde daar bijna in, in 1990, met de val van het communisme - maar toen ze Poetin aan de macht hielpen om Rusland open te houden voor interne en buitenlandse plunderingen, begingen ze een beoordelingsfout. Poetin was Gorbatsjov of Jeltsin niet, hij speelde het spel niet mee. Hij hield van Rusland en heeft op termijn gedaan wat hij kon om Rusland weer op de been te helpen, hun etniciteit te beschermen, het orthodoxe christendom te rehabiliteren en de Russische soevereiniteit te waarborgen.

De strijd om Rusland is een lang verhaal dat een paar honderd jaar geleden begon. De Rothschilds hadden een hekel aan de Russische Tsaarfamilie - dus financierden ze via de Engelsen de oorlog van Napoleon tegen Rusland in 1812. Napoleon werd verslagen, hun opzet mislukte.

De volgende stap kwam in 1917 van de Rockefellers om Rusland te destabiliseren. Ze slaagden erin omdat de Rothschilds weigerden de tsaar van Rusland te helpen. De Rockefellers lukten erin het communisme in Rusland te installeren en de tsaarfamilie te doden. Maar Rusland lukte er later in om zich te bevrijden van de bolsjewieken van Rockefeller.

Later wilden zowel het Britse als het Amerikaanse imperium een nieuwe oorlog – daarom verscheen Hitler op het toneel met zijn nazisme. Duisland was aan de grond en vol schulden en Hitler was een artiest zonder geld. Wat betekent dat de opkomst van Hitler op verschillende manieren werd gefinancierd, namelijk door de Amerikaanse Rockefellers en de Britten. Het was weer het Britse imperium via Churchill dat Hitler heeft geduwd om Rusland aan te vallen. Maar de oorlog tegen Rusland mislukte opnieuw.

De Amerikaanse Rockefellers slaagden erin opnieuw greep te krijgen op Rusland met de val van de Berlijnse muur in 1989 (val van het communisme) - maar ze maakten de fout Poetin aan de macht te brengen. Hij hield van zijn Russen en wist alles van de plannen van de N.W.O.

De volgende stap van de Amerikaanse groep was het organiseren van een staatsgreep in Oekraïne, het installeren van een nazistische partij met nazi militie om Rusland te provoceren en een groot nucleair leger te implementeren in de regio met de hulp van de Europeanen. Poetin heeft hen verast door de Russische Krim terug te nemen wegens de belangrijke strategische Russische haven van Sebastopol en Rusland kreeg sancties opgelegd van de U.S en Europa. Rusland legde toen een verbod op de invoer van Europese producten - dat tot nu al 100 miljard euro aan Europa heeft gekost.

Dit is nu één van de spelletjes dat al eeuwen wordt gespeeld tussen verschillende globalistische partijen die vechten om de hegemonie te bezitten van alle hulpbronnen en de meesters van de wereld te worden.

Afrika heeft veel natuurlijke hulpbronnen zowel als Rusland. Dat is de reden waarom de Afrikanen in hun weg staan en dat geldt ook voor de Russen.

China werd ondertussen een zeer sterke militaire en economische wereldmacht waar ze rekening moeten mee houden. De volgende stap die de Rockefellers in gedachten hebben, is het uitlokken van een oorlog tegen Rusland en China. China is sinds 40 jaar een belangrijke partner van de Engelse Rothschild-groep. Ze zullen niet slagen - het zal opnieuw mislukken.

Onze strijd voor echte wereldvrede waar iedereen een plaats heeft is begonnen en is aan het winnen met Gods hulp.

Het is gewoon een spel tussen deze twee machten om controle te hebben over alle hulpbronnen in de wereld en hun persoonlijke rijkdom en macht te vergroten. Zij geven niet om mensen. Sommigen onder hen willen 75% van de wereldbevolking vernietigen omdat ze denken hen niet nodig te hebben. Ze denken dat ze hen niet nodig hebben met al hun geheime technologie en als ze alle hulpbronnen beheersen. En deze keer zijn alle wereldpopulaties in hun vizier en diegenen die te slim zijn het eerst: wit-geel-zwart, bruin, het is hen allemaal gelijk.

Ook hier zullen ze falen.

Deze Elite heeft geen enkel genetisch voordeel, integendeel, ze zijn een degenererende menselijke soort en daarom hebben ze al die technologie nodig. Deze mensen sterven als iedereen. Sommige filosofieën spreken over karma, maar ik spreek liever over het "boemerangeffect": wat je anderen aandoet, komt terug naar jou en je nageslacht. En nu in deze tijd komt het snel terug. En dat geldt voor goede daden als voor slechte daden.

Ze spelen de laatste akte van hun toneelstuk, het gordijn is aan het vallen.

4) Is er enig plan van de Hemelse om dit kwaadaardige project van de NWO te beletten om door te gaan zoals het er vandaag aan toe gaat? Als dat zo is, hoe zullen we dan meedoen met de Hemelse familie bij het rechttrekken van alle fouten van de actuele NWO?

Wivine: Waarom heb je de capaciteiten gekregen om met de Paradijs Energie te werken - waarom hebben we al deze bilocaties gedaan - waarom hebben we geholpen om deze 3 enorme Geestelijke Energie Centrales in Afrika te implementeren – waar dienen al deze enorme Lichtankers voor die we in zoveel plaatsen geschapen hebben met de hulp van de geboren Avonal Zoon - de komende Schepper Zoon - Jezus - de Aartsengelen?

Waarom denk je dat er een Paradijs Avonal Zoon is geboren in 2015 en nog een Paradijs Zoon op komst is? Waarom zijn we daar met al onze goddelijke vermogens? Waar werken we aan? Waarom dalen er zoveel Melchizedeks af naar de aarde?

Ga naar binnen en vraag je innerlijke leiding om meer antwoorden te krijgen. Jouw “kleine God”, Engelen en Middenwezens zijn even goed als de mijne. Ze zullen wel een weg vinden om het je duidelijk te maken.

Twijfel toch niet. Er is niemand sterker dan God en Jezus. Niemand! De Engelenschare van Gabriël van Salvington zijn daar, wees er zeker van. Daarbovenop is er hier een bataljon van Aartsengelen gevestigd en dat bataljon groeit.

Voortzetting van hun conclusies:

De huidige Nieuwe Wereld Orde is een complete tirannie die de vrije wil van alle menselijke rassen schendt. Alle betrokkenen bij het NWO-project zijn egoïstische en duistere mensen die meer geïnteresseerd zijn in het exploiteren en wegnemen van miljarden mensenlevens om slechts enkele ervan te laten profiteren.

We denken dat de Urantia-problemen, inclusief de NWO die ze willen installeren, te wijten zijn aan het gebrek aan kennis van de kant van de mens over het Hemelse plan voor de mensheid. Ook door de rebellie van Lucifer waardoor ons 200.000 jaar quarantaine werd opgelegd door de Hemelse beheerders, iets dat de rebellen tijd en mogelijkheden gaf om te doen wat ze wilden.

Wat we moeten doen is deze hele groep mensen die zo duister zijn en die deel uitmaken van de globalistische organisaties schoonmaken met behulp van onze geestelijke familie. Om hun zielen te helpen van gedrag te veranderen tegenover de mensheid en de manier waarop zij deze Nieuwe Wereldorde willen implementeren. Degenen die het niet accepteren om hun gedrag te veranderen, moeten dan maar behandeld worden zoals we deden met een van hun leiders : Baphomet. {Wivine: voor degenen die Baphomet niet kennen: hij was een duistere persoonlijkheid die op aarde verbleef maar niet meer bestaat - hij is weg} .

Wivine: Jezus en God komen hier niet om verheerlijkt te worden door degenen die in hen geloven. Ze komen om de verloren schapen te zoeken. Wat betekent dat ze wel alles zullen doen om ons te helpen - maar niet op de manier waarop we denken dat het moet gebeuren. God wil zijn verloren schapen terug! En degenen die Hem helpen om ze terug te brengen, zullen God heel gelukkig maken. Het verloren schaap terugbrengen is een zeer moeilijke taak en daarom moeten we onze innerlijke leiding om raad vragen en de middelen gebruiken die we hebben ontvangen.

Het zal een paar decennia duren als niet meer om volledig te worden opgelost in onze materiële derde dimensie - zelfs de slechten hebben vrije wil en Jezus wil ze terug. Hemelse tribunalen zullen beslissen of hun zielen in staat zijn de fysieke dood te overleven - dit behoort niet tot onze bevoegdheden.

Wees er zeker van dat alles wat verborgen is aan het licht zal komen en velen zullen al hier voor wereldse rechters worden gebracht. Vele Staatsleiders en politici zullen op alle niveaus worden vervangen door betere.

Urantia behoort tot Nebadon, Jezus Hemels koninkrijk. Het is zijn taak en plicht om onze planeet terug te brengen naar De Vader van gans de Schepping en Hij is er heel druk mee bezig.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Wij zijn gewone, vrije mensen. We leven net als iedereen, samen met iedereen. We werken wel bewust samen met onze 'hemelse familie' en onze 'kleine God' die in ons hart leeft.

De Enige en Ware bron van alle Wijsheid.

Voor de definities van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.