Het is de Geest die op de materie inwerkt en niet omgekeerd.

 

Sessie nr 6 van 16 juni 2020 – origineel Nederlands.

 

Nota Wivine :

Wat hierna volgt is een ervaring die twee mensen uit een groep van drie hebben ervaren tijdens hun groepsmeditatie aangevuld met mijn commentaar. Ik had niet de bedoeling om dit op het web te plaatsen, was aan het wachten op een meer omvattende boodschap over een groot onderwerp, maar kreeg te horen dat ik het moest plaatsen zoals het is met de antwoorden die mij innerlijk werden doorgegeven.

Er hadden maar 2 van de 3 personen deelgenomen aan die groepsmeditatie op 16 juni 2020 en ik zal ze een nummer geven om hun privacy te respecteren.

 

Nr 1 .

 

Ik kreeg het idee dat ik ergens aanwezig was met een groep waar iets werd verteld/uitgelegd, maar ik kon de inhoud van het gesprokene niet te pakken krijgen, hoewel ik me echt inspande om goed te luisteren. ( dit heb ik al meerdere malen meegemaakt )

Na de meditatie probeerde ik nog steeds te achterhalen wat er was gezegd, het voelde zo dichtbij, maar het is mij niet gelukt.

 

Wivine : tijdens de meditatie worden we allen naar leerscholen gebracht om dingen te leren die je normaal pas leert als je op de Woningwerelden terechtkomt (gelijk op dewelke). Die kennis is voorlopig enkel voor de ziel. Kan niet meegebracht worden in je menselijk verstand

- dat te beperkt is.

- De andere reden hiervoor is dat je leven ook een klaslokaal is waar je alles in ziel en lichaam moet beleven.

Indien je je die morontia-lessen zou herinneren, dan is dat te vergelijken met een examen afleggen waar je de vragen en de antwoorden van meekrijgt. Dat is vals spelen en zo heeft God het niet bedoelt.

 

De stap hogerop die we nu allemaal gaan doen, en moeten doen om het stadium van GODMENS te bereiken zal daaraan verhelpen.

 

Voor de uitleg van wat die stap inhoudt moeten jullie en ook ik, nog wat aan ons zelf werken, aan alle facetten van ons “ego”. Ons “ego” heeft honderden facetten en als je er eentje hebt neergeknald dan duikt het volgende op. Om alle facetten te laten opborrelen van dat “ego” moet je in bepaalde omstandigheden terechtkomen waar het zijn “gelaat” kan laten zien. Onze levenservaringen en contact met andere mensen zorgen daarvoor.

Het is op die manier dat je het stadium bereikt van “hemelse nederigheid” dat niets te maken heeft met wat de mens over “nederigheid” denkt. Die “hemelse-nederigheid” beleef je van binnenin en groeit. Hoe? Door met je hoofd regelmatig tegen de muur te lopen en er een paar builen aan over te houden waarvan je wel zult genezen.

 

Die regel is voor iedereen dezelfde. Dat is een werk dat je op je eentje moet verwezenlijken. Je kan het traag doen of je kan vragen om je ermee te confronteren zodat je er sneller doorheen spartelt. Dat is jou keuze.

Meer uitleg over de volgende stappen om tot dat stadium van GODMENS te geraken zal komen als er voldoenden zijn onder ons die

-      voldoende aan zichzelf hebben gewerkt en

-      hun innerlijke Liefde voor God en hun medemens hebben laten groeien.

 

Nr 2

Vanmorgen las ik een artikel dat ging over een vaccin dat gemaakt wordt door een groot Europees multinationaal farmaceutisch bedrijf, met een niet onbesproken verleden. De overheid heeft besloten grote geldbedragen over te maken in het kader van dit vaccin Covid 19 naar dit bedrijf.

Dat raakte mij wel. Ik vroeg mij af, is het allemaal waar, of half, of niet.??

Zo ging ik de meditatie in.

 

Nadat ik mijn lieve vriendinnen had begroet, ( in mijn verbeelding ) natuurlijk ook de hemelsen welkom had geheten, viel ik meteen met de deur in huis met mijn vragen. Is het waar? Hoe kan ik mij er mee verhouden? Hoe kan ik helpen? 

Na een tijdje hoorde ik zacht, Wij zorgen. Toen ik ging luisteren hoorde ik harder, Wij zorgen. Toen dat tot mij doordrong, viel er een last van mijn schouders. Grote dankbaarheid overviel mij. Ik wist dat het waar was.

 

Wivine : één mens kan niet de last van heel de wereld op zijn schouders dragen. Ook dat is een les die ik heb moeten leren.

 

De Geestelijke Wereld is hier nu volop aan het werken. Al wat met regeringsbeslissingen te maken heeft, zelfs met multinationals die eigenlijk als kleine staten als een regering werken, worden door de Meest Verhevene van onze planeet en zijn medewerkers beïnvloed.

 

Pas op voor de media en voor je eigen manier om over goed en kwaad te beoordelen. De Plannen van De Vader, van Christus en al de Hemelsen die eraan meewerken zijn ons niet gekend. Vertrouw Hen – ze weten beter dan wij waarmee ze bezig zijn.

 

Het zijn tijden van veel oproer. Soms weet je niet meer wie de goeden zijn en wie de kwaden.

 

Stap uit het dualistisch denken van goed en slecht/vals en waarheid.

Vraag aan je “kleine innerlijke God” om je op ZIJN hoogte te brengen zodat je ZIJN STANDPUNT begrijpt over de gebeurtenissen in deze wereld. Want God kent geen goed of kwaad.

Ik zeg het nu zo, het kan ook anders geformuleerd worden. Ik kan er ook tientallen bladzijden mee vullen. Toch weet ik zeker dat jullie van binnen voelen waar we met deze woorden naartoe worden gebracht.

 

Conclusie :

Wat al mijn woorden hier inhouden over de GODMENS die we gaan worden, zullen jullie zelf doorkrijgen volgens jullie eigen vragen die voortkomen uit jullie handelingen, beslissingen en wat jullie leven meebrengt en deels via boodschappen.

Daar bestaat geen standaard handleiding voor, geen school, noch duidelijke regeltjes buiten al de zinnetjes die al zo dikwijls herhaald werden maar niet in de praktijk beleefd zijn. Woorden alleen brengen niets aan uw ziel.

 

Het is enkel de belevenis in ZIEL en LICHAAM die de ziel doet groeien samen met een groeiende Liefde voor God en de behoefte tot dienstbaarheid voor al de mensen zonder er voordeel uit te halen.

Naargelang we in Liefde voor God groeien en in dienstbaarheid om de hele schepping te dienen,  zal de manier waarop we de mensheid zullen helpen ook veranderen, vergeestelijken.

Want :

-      Het is De Geest die de materie heeft geschapen.

-      Het is De Geest die op de materie inwerkt, niet andersom.

 

Het zal dankzij onze eigen vergeestelijking zijn dat we deze wereld pas echt, aan zijn wortelen, zullen veranderen.

 

We zullen er geraken, we zijn op de goede weg. We gaan voort en geven het niet op. Want het is niet gemakkelijk, het is zelfs verdomd moeilijk.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.